Anda di halaman 1dari 45

PLAN STRATEGIK

PUSAT SUMBER
SEKOLAH
OLEH
Azmi Bin Bohari
SMK Dato Harun, Tanjong Karang

PERANCANGAN
STRATEGIK

Definisi Strategik
Kamus Dewan:
Kebolehan dalam mengurus sesuatu dan
mempunyai hala tuju yang jelas.

Strategia:
perkataan Greek yang membawa
maksud seni seorang general.

DEFINISI PERANCANGAN
Perancangan merupakan satu
tatacara atau aturan bekerja untuk
mendapat hasil yang dapat dinyatakan
dengan jelas dan tersusun dalam satu
sistem membuat keputusan yang
bersepadu.
Berfikir tentang masa hadapan dan
berusaha untuk mengawal masa
depan merupakan satu komponen
penting dalam perancangan.
(Mintzberg, 1994 p.12).

Definisi Perancangan
Strategik

Satu proses yang kompleks dan


berterusan untuk perubahan
sesuatu organisasi. Bidang
bidang di bawah apabila
dicantumkan membolehkan
perancangan strategik
didefinisikan dengan lebih
komprehensif.

Definisi Perancangan
Strategik - samb

Berorientasikan masa depan,


dan berfokus tentang jangkaan
masa depan.
Ianya melihat bagaimana organisasi
akan berubah dalam masa 5 tahun
dari sekarang. Ia mensasarkan
dalam penciptaan masa depan dan
bagaimana masa depan itu dilihat.

Definisi Perancangan
Strategik - samb

Ianya berdasarkan analisis


sesuatu kejadian atau ramalan
arah atau trend dan senario
masa depan yang munasabah,
dan juga menganalisa data
luaran dan dalaman.

Definisi Perancangan
Strategik - samb

Satu yang fleksible dan


berorientasikan gambar besar .

Ia menjajarkan organisasi dengan


persekitaran, membangunkan
konteks untuk pencapaian
matlamat, dan menyediakan satu
kerangka kerja dan halatuju untuk
mencapai hasrat masa depan
organisasi.

Definisi Perancangan
Strategik - samb

Membina satu kerangka untuk mencapai


kelebihan yang kompetetif melalui
penganalisaan organisasi, persekitaran
dalaman dan luaran dan juga potensinya.
Ini membolehkan ia bergerak balas
terhadap trend-trend, peristiwa-peristiwa,
cabaran-cabaran dan peluang-peluang
yang baru timbul dalam kerangka kerja
visi dan misi yang dibangunkan melalui
proses perancangan strategik.

Definisi Perancangan
Strategik - samb

Membolehkan organisasi berfokus,


kerana ianya merupakan proses
yang dinamik, aktiviti yang
berterusan berasaskan analisis
kendiri (Doerle, 1991, in Rowley, 1997, p.37).

Ia mensasarkan untuk mengubah


cara organisasi berfikir dan
beroperasi, dan membina satu
proses pembelajaran organisasi.

Definisi Perancangan
Strategik

Apabila berjaya, ia akan mempengaruhi


semua pengoperasian dan menjadikan
falsafah dan budaya organisasi.

A strategic plan addresses four


questions:
Where are we now?
Where do we want to be?
How do we get there?
How do we measure our progress?
(Thompson & Strickland 2001 dan Gibson, 1993)

PENGURUSAN
STRATEGIK

Satu proses formulasi,


implementasi, dan penilaian
tindakan-tindakan yang akan
memastikan organisasi berupaya
mencapai objektifnya.
(David, 1986)

PENGURUSAN
STRATEGIK
- Pengurusan
samb strategik boleh

dianggap sebagai otak manakala


perancangan strategik
merupakan tulang belakang
kepada pengurusan strategik.
(Steiner, 1979)

Strategi dalam pengurusan sekolah


merujuk kepada cara sekolah
menjelmakan dan menterjemahkan
keinginannya untuk mencapai
matlamat dengan mengenalpasti
ancaman dan peluang dalam
persekitaran, serta kekuatan dan
kelemahan dalam sekolah. (IAB)

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STR
ATEGIK
1.

VISI DAN MISI

Mengenalpasti visi dan misi


organisasi adalah langkah
pertama dalam mana-mana
proses perancangan strategik.

Pembinaan Visi
Ciri-ciri Visi Yang Unggul
Ringkas, padat, tepat, menarik dan
tidak melebihi 20 perkataan.
Menjawab persoalan APA, UNTUK
SIAPA dan BILA.
Difahami dan menjadi sebutan
semua warga sekolah.
(dibudayakan)

Pembinaan Visi

Contoh:
PUSAT SUMBER SEKOLAH KEBANGSAAN
BATU BARU AKAN MENJADI PSS
CEMERLANG DALAM DAERAH KUALA
SELANGOR PADA 2014.

PSS SEKOLAH KEBANGSAAN BATU BARU:


menjawab persoalan UNTUK SIAPA

PSS CEMERLANG:
menjawab persoalan APA.

PADA 2014:
menjawab persoalan BILA.

MISI
MERUPAKAN SATU DEKLARASI
SESEBUAH ORGANISASI YANG
BERKAITAN DENGAN TUJUAN KEPADA
SATU PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN.

Menjawab persoalan
Bagaimana PSS SK Batu Baru akan
menjadi PSS cemerlang dalam
daerah Kuala Selangor pada 2014?

Panduan Penyediaan
Misi
Contoh misi bagi menjawab persoalan
tersebut:
Merangkumi lima bidang utama sekolah
1. Pengurusan
2. Kurikulum
3. Prasarana
4. Permuafakatan

CONTOH
PSS SK BATU BARU BERAZAM
UNTUK :

memimpin , mengurus dan


mentadbir sekolah dengan cekap
dan berkesan
mempertingkatkan kecemerlangan
pelajar dalam kurikulum.

- samb

memupuk sahsiah mulia dan minat


belajar di kalangan pelajar.
mewujudkan prasarana yang
paling selamat, kondusif dan ceria
untuk pembelajaran.
menjalin
hubungan baik dengan ibu bapa da
n komuniti
ke arah kecemerlangan akademik.

MENGENALPASTI MISI
ORGANISASI

kenalpasti persekitaran dalam


dan luar melalui analisis SWOT
boleh memahami dengan jelas
core business dan nature of busin
ess
memusatkan kepuasan dan
kehendak pelanggan
mendefinisikan tugas/kerja
mudah difahami

MENGENALPASTI MISI
ORGANISASI - samb

isi disusun dengan struktur


ayat yang mudah dan padat
merupakan pernyataan untuk
kejayaan jangka panjang
penyertaan semua ahli organisasi
penglibatan dan restu semua pihak
terutama pengurusan utama
mudah dan senang diingat oleh semua
warga

CIRI-CIRI MISI YANG BAIK

Dinyatakan dalam bentuk point form.


Jawapan kepada soalan bagaimana.
Biasanya tidak melebihi 25 perkataan.
Mesti dibudayakan dan dikongsi
bersama.
Boleh direalisasikan secara komited oleh
semua pihak termasuk pihak atasan

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN
STRATEGIK
2.

ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN DAN LUARAN


(ENVIRONMENTAL SCAN)

Menggunakan analisis SWOT


Menganalisis maklumat tentang
persekitaran dalaman dan luaran organisasi.
(faktor dalaman stail kepimpinan,
keupayaan guru, murid, sumber,teknologi,
kemudahan fizikal, budaya organisasi,
perhubungan interpersonal, sikap dan
motivasi )
(faktor luaran ekonomi, waris, politik,
budaya, teknologi dsb) Menggunakan
analisis SWOT

ANALISIS PERSEKITARAN DALAMAN


DAN LUARAN (ENVIRONMENTAL
SCAN)
Kaedah yang boleh diguna pakai
ialah

sumbangsaran
soal selidik
pemerhatian
imbasan pengalaman
tulang ikan Ishikawa.

CONTOH ANALISIS SWOT


KEKUATAN (S)
S1. 90 % guru adalah
terlatih dan komited.

PELUANG (O)
P1.

WEAKNESS(W)
W1. 40 % murid tidak
bermotivasi.
W2. 40 % murid masih
lemah dalam BI
(penulisan dan
lisan).
ANCAMAN (T)
T1.

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STRATEGIK
3. ANALISIS JURANG (GAP ANALYSIS)
Organisasi menilai perbezaan antara
kedudukan semasa dengan apa yang
diinginkan pada masa hadapan.
( Data NILAM ). Hasilnya organisasi
dapat membina strategi yang spesifik
dan memperuntukkan sumber untuk
merapatkan jurang. Untuk menentukan
TOV dan ETR.

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STRATEGIK
4. PENANDA ARASAN
Mengukur dan membandingkan
operasi, amalan dan pelaksanaan
dengan orang lain adalah berguna
untuk mengenalpasti sesuatu yang
boleh dijadikan amalan terbaik.
Melalui penanda arasan yang
sistematik organisasi dapat membina
matlamat dan sasarannya.

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STRATEGIK
5.

PENJANAAN MATLAMAT STRATEGIK

Menentukan isu-isu strategik


berasaskan (dan konsisten dengan)
visi dan misi dalam kerangka
persekitaran dan analisis yang lain.

Matlamat strategik juga dipanggil


taktik untuk mencapai misi
organisasi.

Ciri-Ciri Matlamat
Strategik

Menyatakan apa yang ingin


dilakukan untuk mencapai misi.
Mempunyai ruang yang agak
panjang untuk melaksanakannya (5
tahun).
Mengambilkira analisis SWOT.
Dipersetujui oleh semua yang
terlibat dengan perancangan.

Contoh:

MISI KEDUA: MENGHASILKAN PELAJAR YANG


CEMERLANG DALAM KURIKULUM

Matlamat Strategik:

Memastikan guru-guru mempunyai kemahiran


pengajaran dan pembelajaran.
Memantau P&P bagi meningkatkan kualiti
Memastikan sukatan pelajaran kelas peperiksaan
dihabiskan dalam bulan Jun.

Berusaha mengindahkan bilik khas


supaya kondusif untuk pembelajaran.
Menggalakkan penyertaan waris dan
komuniti dalam membimbing murid
dalam mata pelajaran yang lemah.

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STRATEGIK
6. Menjana Strategi
Strategi ialah satu rangka aktiviti
atau program yang tersusun dan
sistematik untuk mencapai
matlamat strategik yang ditetapkan
oleh organisasi.
Apabila matlamat strategi dicapai
ia akan menjuruskan organisasi
kepada pencapaian misi dan visi.

Strategi dijana setelah melalui


proses analisis SWOT dan ianya
boleh dibahagikan kepada beberapa
kategori.

Strategi Pertumbuhan: digunakan apabila merancang


untuk peningkatan setiap tahun..
ada jaminan untuk jangka panjang.
berisiko rendah.

1.

2.
3.

Strategi Pertumbuhan Setara: -

1.

Apa yang dirancang sama dengan


tahun-tahun
lalu.
Apabila sudah berada pada tahap
kecemerlangan
yang tinggi.
Memerlukan sedikit perubahan sahaja.
Tiada ancaman perubahan
persekitaran

2.

3.
4.


1.

2.

Strategi Pemulihan:
digunakan apabila berada pada
paras yang mengecewakan.
Mengalami keadaan kritikal dan
memerlukan tindakan segera.

LANGKAH-LANGKAH DALAM
PROSES PERANCANGAN STRATEGIK
7.

Penjanaan Objektif Khusus Bagi


Matlamat Strategik.

Objektif Khusus merupakan langkah


spesifik bagaimana mencapai
matlamat strategik. Ia menjawab
persoalan bagaimana (how) untuk
merealisasikan matlamat strategik.
Objektif Khusus seharusnya SMART.

Contoh:

MISI:
MENGHASILKAN PELAJAR YANG
CEMERLANG DALAM KURIKULUM

MATLAMAT STRATEGIK:
Memastikan guru-guru dan pelajar
menggunakan Pusat sumber dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF KHUSUS:
Pada akhir tahun 2006, semua guru telah
mengikuti kursus P&P sekurang-kurangnya
sekali.

Spesifik: Kursus P&P


Measureable: Semua guru
Achievable:
Boleh kerana sekali sahaja.
Realistik: Guru boleh menghadirinya.
Tempoh Masa: Pada akhir tahun 2006

TIP-TIP UNTUK KEJAYAAN


PERANCANGAN
STRATEGIK

Tip #1.
Fokus kepada persoalan yang paling
penting.

Tip #2.
Hasilkan satu dokumen.
Tip #3.
Jangkaan masa untuk menyelesaikannya.

ISU-ISU DALAM PERLAKSANAAN


PERANCANGAN STRATEGIK

Kepimpinan kurang kepakaran


instruksional leadership
Penyebaran / kempen yang kurang berkesan
Visi dan misi gagal dikongsi bersama/
kabur / tidak realistik
Strategi tidak strategik analisis SWOT
tidak serius
Pengurusan perubahan kurang berjaya
Kegagalan menyerap ancaman/peluang
baru

KESILAPAN-KESILAPAN PIHAK
PENGURUSAN

Mendeligasikan fungsi perancangan kepada


perancang semata-mata
Terlalu mengutamakan kepada masalahmasalah semasa bukan melakukan
perancangan jangkamasa panjang
Gagal membina visi dan misi organisasi yang
sesuai dan baik sebagai asas bagi
pembinaan perancangan jangka panjang
Gagal mengenalpasti personel-personel yang
perlu terlibat dalam proses perancangan

SEKIAN
TERIMA KASIH
SELAMAT MERANCANG
SEMOGA BERJAYA

BENGKEL
Sediakan satu visi bagi setiap
situasi sekolah berikut
Sekolah cemerlang
Sekolah sederhana
Sekolah berprestasi rendah

BENGKEL
Sediakan dua misi bagi setiap
situasi sekolah berikut
Sekolah cemerlang
Sekolah sederhana
Sekolah berprestasi rendah
berdasarkan visi yang telah
dinyatakan sebelum ini.