Anda di halaman 1dari 2

SKOP KERJA

Bahasa Malaysia Tahun 5


1.
2.
3.
4.

Murid menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.


Murid menguasai kemahiran membaca
Murid menguasai kemahiran menulis.
Murid menguasai tatabahasa yang diajar.
a. Kata nama
b. Kata kerja
c. Kata adjektif
d. Kata tugas
e. Kata ganda
f. Kata terbitan
g. Kata majmuk
h. Pengimbuhan
i. Penggandaan
j. Pemajmukan
5. Murid dapat menguasai jenis-jenis ayat:
a. Ayat penyata
b. Ayat Tanya
c. Ayat perintah
d. Ayat seruan
e. Ayat songsang
f. Ayat aktif
g. Ayat pasif
6. Murid dapat menguasai kemahiran menulis dalam penulisan A, B dan C.
7. Murid dapat menguasai contoh format peperiksaan UPSR terbaru sebagai latihan.
a. Bahagian A : Membina 5 ayat berdasarkan gambar.
b. Bahagian B : Menulis karangan berdasarkan peta pemikiran i-Think.
c. Bahagian C : Diberi 2 petikan atau 2 maklumat, kemudian murid menulis ulasan
berkenaan maklumat yang diberi serta memasukkan elemen-elemen KBAT.
d. Bahagian D : Mengedit dan membetulkan ayat atau petikan yang mengandungi
kesalahan ejaan, tatabahasa, imbuhan, tanda baca dan lain-lain.
8. 50% murid lulus dalam peperiksaan akhir tahun 2015.
SEJARAH TAHUN 4
1. Murid dapat mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
dipelajari.
2. Murid memahami perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
3. Murid dapat menerangkan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang
dipelajari.
4. Murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran secara tersusun berdasarkan ilmu
sejarah dan nilai yang dipelajari.
5. Murid dapat membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.
6. Murid dapat melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

7. 50 % murid lulus dalam peperiksaan akhir tahun 2015