Anda di halaman 1dari 11

EFINISI KEMAHIRAN MENDENGA

KEUPAYAAN SESEORANG UNTUK


MENDENGAR DENGAN TELITI
DALAM PELBAGAI SITUASI
PENGUCAPAN SEPERTI CERITA,
ARAHAN, PERBUALAN, UCAPAN,
SOAL JAWAB, LAPORAN BERITA,
PERBINCANGAN.

KEMAHIRAN
MENDENGAR
MELIBATKAN 3 PERKARA
*MENDENGAR
*MEMAHAMI
*MENILAI

MERUPAKAN KEUPAYAAN
UNTUK MENDENGAR
DENGAN BAIK DAN DAPAT
MEMAHAMI MAKSUD SERTA
MEMBUAT TAFSIRAN
DARIPADA APA YABG
DIDENGAR

NSEP KEMAHIRAN MENDENGA


1

PENDENGARAN
MERUPAKAN
GABUNGAN SEGALA
YANG
DIDENGARI,DIFAHAMI
DAN DIINGATI

AKHIRNYA,
PENDENGARAN HARUS
MELALUI PEMIKIRAN
DAN BUKAN
PERASAAN

4 KITA PERLU MAHIR DALAM


PENDENGARAN KERANA
UNTUK MENGKRITIK,
MERMERLUKAN
PENDENGARAN YANG
BERPUSATKAN IDEA
UTAMA, HUJAH DAN BUKTI

ASPEK FIZIKAl,
PSIKOLOGI, DAN
NEUROLOGI
MEMPENGARUHUI
PROSES PENDENGARAN

3
PENDENGARAN YANG
CEKAP MEMERLUKAN
PENYATUAN IDEA YANG
LOGIK DAN BERKESAN

ANATOMI TELINGA
MANUSIA

KITA DAPAT
MENDENGAR
BUNYI YANG
MEMILIKI
20-20.000 Hz

GETARAN INI
MASUK KE TELINGA
DALAM MELALUI
TINGKAP JORONG
DAN
MENGERTAKAN
CAIRAN DI DALAM
KOKLEA

GELOMBANG
BUNYI YANG
MASUK MELALUI
LIANG TELINGA
AKAN
MENGERTAKAN
GENDANG
TELINGGA

GENDANG
TELINGGA
MENERUSKAN
GETARAN BUNYI KE
TULANG-TULANG
PENDENGARAN
SEHINGGA TURUT
BERGETAR

TEKANAN GELOMBANG
DARI CAIRAN DI DALAM
KOKLEA MENYEBABKAN
SEL-SEL RAMBUT
SENSORIES PADA ORGAN
KORTI YANG BERIMPITAN
DENGAN SELAPUT
BASILAR UNTUK
BERGESEKAN DENGAN
MEMBRAIN TEKTORIAL

HASIL DARI
GERAKAN SELSEL RAMBUT
SENSORIES
MENYEBABKAN
SEL SENSORIES
MENGALAMI
DIPOLANISASI

DI SINI GETERAN
BUNYI DIUBAH
MENJADI IMPULS
SARAF SEHINGGA
MENIMBULKAN
POTENTIAL AKSI YANG
DISALURKAN MELALUI
CABANG-CABANG
SARAF PENDENGARAN
MENUJU KE OTAK

FAKTOR MEMPENGARUHI
KEMAHIRAN MENDENGAR
FIZIKAL

MENTAL

GANGGU
AN
BUNYI

JANTINA

STATUS
EKONOM
I

FAKTOR MEMPENGARUHI
KEMAHIRAN MENDENGAR
FAKTOR FIZIKAL
KANAK-KANAK NORMAL MEMPUNYAI PENDENGARAN SEMULAJADI SEJAK
DILAHIRKAN.
PERINGKAT KEMAHIRAN INI BERBEZA ANTARA SESEORANG YANG
MEMPUNYAI PENDENGARAN TAJAM AHUPUN DISEBALIKNYA WALAUPUN
MEREKA TIDAK TERGOLONG DALAM CACAT PENDEGARAN

FAKTOR JANTINA
TERDAPAT PERBEZAAN KEMAHIRAN MENDENDAR ANTARA KANAK-KANAK
LELAKI DAN PEREMPUAN.
APABILA KANAK-KANAK LELAKI BERUMUR 7 HINGGA 9 TAHUN, MEREKA
KURANG KEFAHAMAN TENTANG KEMAHIRAN MENDENGAR BERBANDING
DENGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN YANG SEBAYA DENGAN MEREKA.

FAKTOR MEMPENGARUHI
KEMAHIRAN MENDENGAR
FAKTOR STATUS
EKONOMI
LATAR BELAKANG KELUARGA SEPERTI KEMUDAHAN RUMAH,
PENGARUH AHLI KELUARGA SERTA INTERAKSI ANTARA AHLI KELUARGA
BOLEH MEMPENGARUHI KEMAIRAN MENDENGAR KANAK-KANAK.
KANAK-KANAK YANG TERGANGGU EMOSINYA TIDAK AKAN DAPAT
MEMBERIKAN TUMPUN SEPENUHNYA TERHADAP APA YANG DIDENGAR

FAKTOR GANGGUAN
BUNYI
SEMASA MENDENGAR TERDAPAT BANYAK GANGGUAN SEPERTI
PERSIKITARAN DANBUNYI BISING
INI MEMPENGARUHI PENGAMATAN DAN KEMAHIRAN MENDENGAR
SESEORANG ITU.

FAKTOR MENTAL
KEMAHIRAN MENDENGAR INI BERKAIT RAPAT DENGAN DAYA
PEMIKIRAN SESEORNG KERANA SESUATU YANG DIDENGAR
MELALUI DERIA TELINGA AKAN MELALUI PROSES MENTAL
UNTUK BERTINDAK BALAS
TAHAP PEMIKIRAN KANAK-KANAK AKAN MEMPENGARUHI
KECEKAPAN MEREKA MENDENGAR