Anda di halaman 1dari 34

PENGIRAAN MENTAL

Pengiraan Mental
Satu proses mengira untuk mencari

jawapan tanpa menggunakan pensil


dan kertas, kalkulator atau apa-apa alat
bantuan pengiraan.

Kepentingan pengiraan mental


1. Untuk pengiraan yang mudah dan

sederhana
2. Sebagai semakan jawapan daripada
kalkulator
3. Meningkatkan kemahiran dalam
membuat penganggaran
4. Meningkatkan kekuatan minda melalui
teknik kiraan mental yang pelbagai.

Pengiraan mental yang cekap


memerlukan murid :
berpengetahuan baik dalam fakta asas

nombor
berkebolehan menggunakan teknik
mencerakinkan nombor

Strategi Pengiraan Mental


1.Gunakan nombor yang mudah dihitung:
Contoh:
397 x 4 = ?
400 x 4 = 1600
3 x 4 = 12
1600 12 = 1588

Strategi Pengiraan Mental


2.Cari jalan yang lebih mudah:
Contoh:
2x3x7x5=?
2 x 3= 6
6 x 5= 30
30 x 7= 210

Strategi Pengiraan Mental


3.Guna cara logik
Contoh:
15 x 120 =?
15 adalah antara 10 dan 20,
10 x 120 = 1200 dan
20 x 120 = 2400
Antara 1200 dan 2400 ialah 1800

Kaedah Pengiraan Mental


Guna pengetahuan sistem nombor

Contoh:
56 24 = ?
50 20 = 30
64=2
30 + 2 = 32

Strategi Pengiraan Mental


1. Count on (Membilang Terus)
Membilang secara menaik sekiranya

nombor yang ditambah adalah 1, 2


atau 3; 100, 200 atau 300; 1000, 2000
atau 3000 dan seterusnya
Mula membilang daripada nombor
yang paling besar.

Strategi Pengiraan Mental


4. Count on (Membilang Terus)

Contoh:
45 + 30 =
- mula dengan 45 dan membilang
secara menaik melangkau 10
sebanyak 3 kali iaitu: 45, 55, 65, 75

Strategi Pengiraan Mental


5. Count back (Membilang Balik)
Kaedah untuk menolak 1, 2 atau 3;
100, 200 atau 300; 1000, 2000 atau
3000 dan seterusnya.
Mula dengan nombor yang besar dan
sambung membilang secara menurun.

Strategi Pengiraan Mental


6. Count back (Membilang Balik)
Contoh:
872 3 =
- mula dengan 872 dan membilang
menurun sebanyak satu: 871, 870, 869

Strategi Pengiraan Mental


7. Pilih Nombor Serasi
Nombor kombinasi yang mudah untuk
ditambah atau didarab.
Contoh:
25 + 175
28 x 10

Strategi Pengiraan Mental


8. Pilih Nombor Serasi
Contoh:
(a) 63 + 18 + 27 +12
= (63 + 27) + (18 + 12) = 90 + 30 = 120
(b) (2 x 8) x ( 5 x 7)
= (2 x 5) x (8 x 7) = 10 x 56 = 560

PENAMBAHAN

Count on 145 + 37 = ______

145 + 30 (145, 155,165,175) + 7= 182

Make a ten

69 + 27 = 70 + 26 = 96

298 + 16 =
= 300 + 14
= 314

Mental computation
strategies
Use place value

69 + 27 is the same as
60 + 20 + 9 + 7
80
+ 16 = 96

Round or Adjust

69 + 27 is the same as
69 + 30 - 3
99
-3
43 + 29 ?

= 96

PENOLAKKAN
Use a ten

75 29 = 76 30 =

Count on

75 29 = 29 + 1 + 40 + 5
= 46

Round or Adjust

75 29 = 75 - 30 + 1
= 45
+1
= 46

PENDARABAN
Hukum Taburan

294 X 5 =
= (4X5) + (90X5) + 200X5)
= 20 +
450 + 1000
= 1470

Double and halve

8 X 15 = 4 x 30
= 120

Use doubles

8 X 15 is the same as
double, double
double
= 15 30
60

120

Multiply the parts

8 X 15 is the same as
( 8 x 10 ) + ( 8 x 5 )
80
+
40

= 120

Use factors

8 X 15 is the same as
( 8 x 5 x 3 )
40
x 3

= 120

PEMBAHAGIAN
Halves ( related to double)

328 8 is the same as


Halving 328 then halving that and halving
again
328 164 82 41

08/14/15

Divide the parts

328 8 is the same as


(320 8) + (8 8)
= 40
+
1
= 41

Mental computation
strategies
Do/ undo Thinking

Equal Addends Thinking


Store Keeper Thinking

Mental computation
strategies
Do/
undo
Thinking
66 + 9 = 66 + 10 less 1
= 76 less 1 = 75
66 8 = 66 10 add 2 = 58
9 x 8 = 10 x 8 less 1 x 8
= 80 8 = 72

Equal Addends Thinking


2000 - 1495

= 1999 1494
no borrowing is needed

Store Keeper Thinking


Or find missing addends
123 - 81 =

81 +

.. = 123

Aktiviti pembelajaran kendiri


MENTAL CALCULATION Baca Susie

Groves TOPIC 3 ms 36-47


PENGANGGARAN baca ms 47-50
ABACUS- baca ms 50-53

08/14/15

Anda mungkin juga menyukai