Anda di halaman 1dari 1

Tujuan pembedahan kosmetik

Tujuan dibenarkan ialah jika tidak dilakukan akan mendatangkan mudarat kesihatan kepada
individu, mengembalikan kecacatan kepada bentuk kejadian manusia normal.

Tujuan yang tidak dibenarkan untuk kelihatan lebih cantik, pembedahan mendatangkan
lebih bahaya dan memudaratkan.

Syarat pembedahan kosmetik dibenarkan Islam: memiliki keperluan tidak bercanggah


syariat untuk melakukan pembedahan; untuk tujuan kesihatan semata-mata dan tiada niat
lain; mesti diakui doktor Islam dan pakar dalam bidang itu; doktor yakin pembedahan boleh
berjaya dilakukan tanpa risiko bahaya dan mudarat; mendapat persetujuan pesakit dan wali.

Peraturan umum kecantikan Islam: tidak mengubah ciptaan Allah; tidak memudaratkan diri
seperti kesakitan pada tubuh atau bertambah beban kewangan; tiada unsur penipuan atau
untuk membanggakan diri; tidak membazir; tiada unsur najis; tidak menyerupai jantina
berlainan; tidak menyerupai orang kafir dan fasik; wanita hanya berhias untuk suami dan
mahramnya saja; mengikut syarat pembedahan kosmetik dibenarkan Islam.