Anda di halaman 1dari 8

PENGERTIAN DAN

KONSEP KURIKULUM
PSV
OLEH:

Harijah bt Suradi
Khairul Niza bt Ismail
Zurina bt Dusuki
Lim Kim Mui

PENGERTIAN
PENDIDIKAN SENI
VISUAL
proses penghasilan karya seni
dengan melibatkan aspek:
pemahaman
penghayatan
kritikan mengenai perasaan estetik
daya kreativiti melalui imaginasi
konsepsi murid

Bidang Utama PSV


Menggambar
Membuat corak dan
rekaan
Membentuk & membuat
binaan
Mengenal kraf tradisional

MATLAMAT PENDIDIKAN SENI


VISUAL
Matlamat Pendidikan Seni Visual
sekolah
rendah adalah untuk:
membentuk keperibadian generasi
Malaysia yang celik budaya
mempunyai nilai-nilai estetik
yang tinggi
imaginatif, kritis, kreatif, inovatif
dan inventif.

OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI


VISUAL
Selepas melalui Pendidikan Seni Visual di sekolah
rendah, murid anda seharusnya dapat:
Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan
alam ciptaan Tuhan
Memupuk budaya penyelidikan dalam proses
penghasilan karya seni visual
Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti,
inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni
visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan
kerjaya
Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik
dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf
dan produk seni visual yang berkualiti
Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan
penilaian terhadap karya seni visual

KONSEP PENDIDIKAN SENI VISUAL


Konsep pendidikan seni visual ialah dapat memenuhi
keperluan pembentukan sahsiah dengan cara
melahirkan perasaan, perluahan emosi, pengzahiran
idea dan memanifestasikan buah fikiran. Selain itu,
bidang seni visual juga membenarkan pelajar
mengalami aktiviti dan pengalaman ke arah membina
keyakinan, menajamkan persepsi, meningkatkan
kreativiti, dan meningkatkan nilai estetika.

PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL


DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Pendidikan Seni Visual berupaya


untuk mengembangkan naluri
ingin tahu secara eksplorasi
menerusi deria.
Pemikiran kreatif dan kritis akan
terus dijana melalui ekspresi diri
mereka.

Sekian,
terima kasih..