Anda di halaman 1dari 33

5.

0 SISTEM PTV
(PERINGKAT SEKOLAH RENDAH,
INSTITUSI FORMAL DAN TIDAK
FORMAL)

Di akhir pelajaran pelatih boleh;


1. Menerangkan sistem pendidikan teknik Dan Vokasional
seperti
a. Latihan Perantisan
b. Institut Formal
c. Pendidikan Tidak Formal
d. Latihan Ditempat kerja

SISTEM LATIHAN PTV


PERANTISAN

FORMAL

TIDAK FORMAL

mempuyai Kurikulum

Tiada Kurikulum khas

Di biayai

Bebas (dalam

mempunyai bangunan

masyarakat)

masa tertentu

mempunyai bangunan

Penilaian

masa tidak tentu

Pengiktirafan
3

REFORMASI PENDIDIKAN
Reformasi pendidikan pada tahun 1989 telah membawa
perubahan pada PTV di sekolah menengah biasa atau akademik.
Kurikulum baru telah menawarkan mata pelajaran Kemahiran
Hidup kepada pelajar sekolah rendah dari tahun 4 - 6 seterusnya
ke peringkat menengah rendah.
Mata pelajaran Teknologi Kejuruteraan dan Lukisan Kejuruteraan
di SMA pada peringkat menengah atas.
Beberapa nama kursus di SMT dan SM Vokasional di beri nama
baru selaras dengan keperluan semasa yang lebih releven
Penambahan kursus di peringkat Politeknik dan IPTA

LATIHAN PERANTISAN

What is Apprenticeship?
Apprenticeship is occupational training that combines on
experience with classroom instruction. Apprentices usual
at half the salary of trained people (journey workers) who
industry certification, and receive pay increases as they l
to perform more complex tasks. When they become journ
workers, they increase their chances of finding a well-pay
in the industry and can become supervisors or go into bu
for themselves.

Skim-skim latihan perantisan ini bertujuan untuk melahirkan


tenaga kerja yang mempunyai pelbagai kemahiran teknikal
(multi-skills) di dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan
serta mewujudkan lebih banyak peluang-peluang latihan kepada
pelajar-pelajar lepasan PMR/SPM.

LATIHAN PERANTISAN
Antara Agensi Yang Melaksanakan Latihan Perantisan
Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
(http://www.hrdnet.com.my)
Bahagian Pembangunan Usahawan
(http://www.mara.gov.my/BPU)
Contoh:
Perantisan Mekatronik, Perantisan Industri Perhotelan,
Perantisan Pemesinan Industri, Skim Perantisan Teknologi
Maklumat (Multimedia Artist - Authoring),Perantisan Industri
Berasaskan Kayu (Perabot), Perantisan Operator Pengangkutan
Multimodal , Perantisan "Plastics Injection Moulding" dan
Perantisan "Tool & Die Maker(Mould)" dan Perantisan "Industrial
Sewing Machide Technician".

LATIHAN PERANTISAN

Di bawah skim-skim latihan perantisan ini, pelajar-pelajar


ditaja oleh majikan sektor perindustrian dan perkhidmatan
untuk mengikuti latihan teori dan praktikal selama 21/2 bulan
- 6 bulan bagi modul pilihan dan 18 bulan bagi modul penuh.

Para perantis akan dilatih di institusi-institusi latihan tempatan


(off-the-job) serta menjalani latihan sambil kerja (on-the-job)
di tempat/premis majikan penaja.
Mereka yang dipilih dikehendaki menandatangani satu Kontrak
Perantisan dengan majikan penaja dan Pembangunan Sumber
Manusia Berhad (PSMB). Perantis dikehendaki berkhidmat
dengan majikan penaja selama 1 hingga 3 tahun setelah tamat
latihan (jika ditawarkan pekerjaan oleh majikan penaja).

LATIHAN PERANTISAN
Perantis-perantis yang menamatkan latihan dengan jayanya
akan menerima Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 & 2
(SKM 1 & 2) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh pihak
Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan Sijil
Perantisan yang dianugerahkan oleh PSMB.

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
Antara agensi yang melaksanakan PTV:
Kerajaan
1. Kementerian Pelajaran
2. Kementerian Pengajian Tinggi
3. Kementerian sumber Manusia
4. Kementerian Belia Dan Sukan
5. Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
6. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
Swasta:
1. Agensi Swasta
2. IPTS
3. Kolej / Pusat Kemahiran
4. Yayasan
5. Anak Syarikat Kerajaan Negeri

PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI


MALAYSIA
SEK. RENDAH
SEK. MENENGAH

Kem. Pelajaran
Malaysia

Kem. Sumber
Manusia

Kem. Pengajian
Tinggi
Kem. Seni &
Warisan

Kem. Pertanian &


Industri Asas tani

Kem. Belia &


Sukan

Kem. Pemb.
Wanita, Keluarga
& Masyarakat

Kem. Pemb
Usahawan
& Koperasi

Kem. Kesihatan

10

PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DI


MALAYSIA (SWASTA)
SEK. RENDAH
SEK. MENENGAH

NGO

INSTITUSI
PENDIDIKAN
SWASTA

YAYASAN
TAJAAN

INDUSTRI

11

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
Kementerian Pelajaran:
a) Sek. Rendah - KHSR
b) Sek. Menengah Akademik, SMT, SMV, SMV (Khas)
- menggunakan pendekatan atau strategi P&P berbeza bagi dua
program yg dilaksanakan di SMA.
a. Sekolah ke Kerjaya (SKK)
b. mata Pelajaran Vokasional
c. menggabungjalin mata pelajaran umum Di SMT - Program
Tech Prep

12

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
Program Sekolah Ke Kerjaya (SKK)
- 1996, KPM melonggarkan kemasukan ke T4. (PMR 4D)
1997 & 1998, kepada 1D
1999, semua pelajar layak
Apakah Implikasi?
Keciciran kepada pelajar yang lemah dan tidak memasuki
SMV.
Penyelesaian:
PKK menggubal SKK bagi memastikan pelajar lemah dapat
meningkatkan pencapaian akademiknya dan menfaatkan
potensi dirinya. Dilaksanakan secara rintis tahun 1998
SKK adalah program pendidikan dan latihan tempat kerja
bagi mengembangkan potensi pelajar dgn membekalkan
pengetahuan & kemahiran melalui pengalaman tempat
13
kerja

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
Objektif SKK
Membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan
pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan
mereka dari segi akademik
Mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar
melalui pengalaman tempat kerja
Memanfaatkan masa pelajar di peringkat SM terutama utk
mereka yg berpencapaian rendah dari segi akademik
Pakej pembelajaran terdiri dari dua komponen: Panduan
Pengajaran Dan Pembelajaran (PPP) -60% dan Latihan
Tempat kerja (LTK) - 40% dari minggu persekolahan
setahun bergantung persetujuan dua pihak

14

PELAKSANAAN PROGRAM SKK


SEKOLAH KE KERJAYA (SKK)

PANDUAN PENGAJARAN
PEMBELAJARAN (PPP)

Subjek Teras:
BM
BI
Sains
Matematik
Sejarah

Subjek Elektif:
Ekonomi Asas
Perdagangan
Pend. Seni
Kes. Melayu

LATIHAN TEMPAT
KERJA (SKK)

Kemahiran
Khusus
Di Tempat
Kerja

Kemahiran Generik:
Komunikasi
Guna Teknologi
Urus aktiviti
Kerjasama
Selesai Masalah
Proses maklumat
Aplikasi Matematik
Faham Budaya

15

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
A. Panduan Pengajaran & Pembelajaran (PPP)
Membantu pelajar menuasai tajuk-tajuk tertentu dalam HSP
bagi subjek teras dan elektif T4 & T5 sebelum SPM
B. Latihan Tempat Kerja (LTK)
Memberi peluang kepada pelajar memperolehi pengalaman
dan kemahiran boleh guna melalui aplikasi pengetahuan
Kemahiran generik dan kemahiran khusus di tempat kerja
Mengembangkan potensi dan meningkatkan keyakinan serta
harga diri
Kenahiran khusus tempat kerja dalah kemahiran diperolehi
semasa ditempat kerja
Kemahiran Generik membolehkan pelajar menjadi seorang
adaptif, fungsional, cekap dan produktif

16

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
A. Antara Industri yang dicadangkan:
1. Perkhidmatan
2. Pertanian / Perikanan
3. Industri Pemakanan
4. Industri Pembinaan
5. Kraftangan
Model Pelaksanaan LTK:
a. Pendedahan Kemahiran Bekerja Di Agensi / Syarikat
- ditempatkan di pelbagai syarikat dan agensi kerajaan atau
swasta. Didedahkan suasana bekerja sebenar, kemahiran
semasa bekerja, pengawasan dari penyelia dan rakan.
Tempoh bergantung kesesuaian

17

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
b. Pendedahan kemahiran Bekerja Di Sekolah
- Latihan bekerja di sekolah (dikantin, koperasi, kebun,
pejabat atau bengkel sekolah.
- mendapat tunjuk ajar dari guru, staf sokongan dan komuniti
yang berkemahiran tertentu.
- Tempoh berbeza mengikut sekolah
c. Pendedahan Latihan Kemahiran di Pusat Latihan
- Ditempatkan di pusat latihan. Mengikuti latihan berdasarkan
kurikulum yang disediakan.
- Tempoh bergantung masa latihan.

18

PENDEKATAN PERLAKSANAAN
PROGRAM PTV DI MALAYSIA
Program Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
Dilaksanakan tahun 2002 - mata pelajaran berbentuk Vok.
ada asalnya Kemahiran Asas Industri
Kesinambungan mata pelajaran KH Bersepadu peringkat
Menengah rendah
Matlamat melahirkan pelajar berkemahiran dalam bidang
usaha yang releven dan bermakna membolehkan mereka
mendapat pekerjaan atau meneruskan latihan lebih tinggi.
Sekurangnya satu pertiga T4 & T5 di SMA akan mengikuti
kursus bercorak akademik
Menawarkan 22 mp yang dikelompokkan 5 bidang.
a. Binaan, pembuatan, teknotani, ERT, dan Aplikasi Komp.
Dirancang dalam 4 fasa mulai 2002 - 2005.

19

PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV


Di SMT/SMV - Pembelajaran Secara Kontekstual (Tech Prep)
Tahun 1998.
Teori pembelajaran kontekstual - pembelajaran akan berlaku apabila
pelajar mendapat pengetahuan baru yang bermakna bagi mereka
Proses pembelajaran akan berlaku dgn cepat sekiranya minda kita dpt
melihat hubungan yg bermakna dan berguna
Pembelajaran konteksual melibatkan;
1. Menghubungkait ( Relating) - pengalaman hidup
2. Mengalami (Experiencing) - konteks penerokaan, penemuan
merekacipta
3. Mengaplikasikan (Applying) - maklumat & pengetahuan digunakan
4. Bekerjasama (cooperating) - konteks berkongsi, bertindakbalas dan
berkomuniksai dgn orang lain
5. Memindahkan (Transfering) - menggunakan dan membina apa yg
diketahui dari pengetahuan sedia ada

20

PENDEKATAN PERLAKSANAAN PROGRAM PTV


Apakah Tech Prep?
Technical Preparation berasaskan ketrampilan. Dibentuk hasil
kerjasama dgn pihak industri mengandungi struktur dan proses
pembelajaran dari peringkat menengah ke post - menengah
Menyediakan kepada kemahiran tinggi. Menekankan ketrampilan
dalam bidang matematik, sains dan komunikasi.
Objektif pembelajaran secara konteksual:
a. Menyediakan pelajar supaya dapat menghadapi pekerjaan selepas
pra sekolah menengah dan kehidupan dewasa kelak
b. Menarik minat pelajar menceburi kerjaya
c. memperkukuhkan sikap, pengetahuan dan kemahiran pelajar
teknikal dan vokasional dalam mp sains, matematik.

21

PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DIPERINGKAT


KOLEJ / IPTA
1.
2.
3.
4.

Politeknik - Peringkat Sijil Dan Diploma


IPTA - Diploma dan Ijazah, Sarjana, Kedoktoran
IPG - Diploma dan Ijazah (Guru)
Kolej-Kolej dibawah Kementerian - Sijil & Diploma

22

PERLAKSANAAN PROGRAM PTV DIPERINGKAT


KOLEJ / IPTA
1.
2.
3.
4.
5.

Politeknik - Peringkat Sijil Dan Diploma


Kolej Komuniti - Peringkat Sijil Dan Diploma
Universiti Awam - Diploma dan Ijazah, Sarjana, Kedoktoran
IPG - Diploma dan Ijazah (Guru)
Kolej-Kolej dibawah Kementerian - Sijil & Diploma seperti;
a. Institut Pertanian - Pertanian
b. Institut Haiwan - Bagi ternakan Haiwan
c. Institut Kesihatan
d. Kolej Perubatan / Kejururawatan

23

SISTEM PTV DI LUAR KEMENTERIAN PELAJARAN


1. Kementerian Sumber Manusia - ILP, ADTEC, CIAST, JPK
2. Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi - IKM,
Pusat Giat Mara, UNIKL, Kolej Prefesional MARA,
POLYMARA
3. Kementerian Belia Dan Sukan - IKBN
4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Pertahanan - ATMA, ALAM, KEMENTAH
6. Kementerian Pertanian - Istitut Pertanian, Institut Haiwan
7. Kementerian Kesihatan - Istitut Kesihatan
8. Kementerian Pengajian Tinggi - Kolej Komuniti, Politeknik,
IPTA, IPTS
9. Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat - Pusat Latihan
10. KEKWA 24

PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA


TERHADAP PTV
1. 1990 - KPM telah mengkaji semula lurikulum PTV supaya ianya
menepati kehendak Industri
2. Kajian ini juga dibuat bagi melahirkan tenaga kerja mahir selaras
matlamat wawasan 2020
3. Kerajaan bekerjasama dengan swasta dalam melatih dan
menggalakkan remaja menceburi bidang teknikal
4. Kerajaan memperkenalkan konsep penswastaan ins. Teknikal dan sek.
Teknik kepada industri. Tujuan;
a. memberikan latihan kepada pelajar-pelajar vokasional menjalani
latihan di industri pengeluaran
b. mendapat pengalaman yang lebih dalam bidang kursus yang dijalani
c, mengurangkan kos kerajaan

25

PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA


TERHADAP PTV
1. 1993 - sektor kerajaan dan swasta melalui Pertubuhan PengilangPengilang Malaysia (FMM) bergabung untuk memainkan peranan
dalam meningkatkan tahap kemahiran. Antara Tindakan;
a. Memperbaiki data pasaran buruh - menangani maslah permintaan
buruh dan gunatenaga yang berkemahiran tinggi
b. MenubuhkanMajlis Penasihat Perancangan Gunatenaga Manusia
Kebangsaan - Bertanggungjawab terhadap perancangan gunatenaga
manusia, latihan, mengerak dan mengawal di bawah beberapa
kementerian. Agensi FMM bergabung dan bekerjasama
menubuhkan Latihan perindustrian Awam
c. Penekanan pendidikan awal dari aspek bahasa dalam PTV,
matematik dan kemahiran utk memudahkan lepasan sekolah
mempelajari kemahiran yg diperlukan selaras dgn pembangunan
ekonomi perindustrian

26

PERANAN SEKTOR AWAM DAN SWASTA


TERHADAP PTV
d. Menubuhkan Pasukan Sektor Awam utk mengadakan Dana
Pembangunan (Human Resource Development Fund (HRDF)) mengadakan sesi latihan dalaman (in-house training) utk pekerja
supaya bertindak lebih berkesan
e. Melatih semula pekerja kepada peringkat latihan kemahiran
pengkhususan seperti penyenggaraan kilang

27

PTV DI LUAR KPM

1992 - KPM memperkenalkan Time Sector Privatisation dimana


kemudahan di Politeknik dan SNt dihubungkait dgn Inst. Swasta
Persatuan IPTS Malaysia (NAIPEI) - telah menerima cadangan
KPM (JP Teknikal)
Ekoran itu NGO terutama bidang industri mengembangkan latihan
kemahiran On Job Training berdasarkan keperluan industri.
Pihak industri memainkan peranan bersama membangunkan
kurikulum selaras menjadi negara industri
Beberapa prinsip diperkenalkan, antaranya;
a. Perubahan Teknologi
- menekankan kepada
i. Melahirkan pekerja berteknologi
ii. Kecekapan dan ketepatan (efficient, precision and accuracy)
contohnya Teknologi Jepun (Nano Technology)
iii. Kepesatan teknologi cangih dalam bidang sains bahan

28

PTV DI LUAR KPM


b. Perubahan Pengetahuan
i. Pengurusan mengikut perkembangan sektor teknologi,
bioteknologi,automasi dalam perindustrian dan teknologi
maklumat
c. Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
i. Menekankan kepada perubahan struktur, perhubungan langsung
antara pekerja atasan dan bawahan.
ii. Mementingkan kemajuan maklumat penggunaan peralatan
d. Sikap Dan Trend Pekerja
i. Menekan kepada sikap suka belajar berterusan
ii. Meningkatkan taraf kemahiran
iii. Pemindahan teknologi dan penyesuaian
iv. Mempelajari melalui kesilapan
v. Memperolehi kemahiran inter-personel yang baik
vi. Pekerja yang produktif

29

PTV DI LUAR KPM


A. KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
1. Institut latihan Perindustrian (ILP)
- menawarkan kursus dalam sektor pembuatan ( mekatronik dan
robotik) dan perindustrian bagi lepasan SPM seperti tooling dan
fibrikasi (www.mohr.gov.my)
2. Majlis Latihan Vokasional Kebangsan (MLVK) - 1989
- Sekarang dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Kemahiran
- menyelaras semua program latihan yang ditawarkan di Institusi
Awam atau Swasta
- Sebagai pemantau dan mentauliahkan program latihan kemahiran
oleh semua institusi di negara ini.
- Pelatih yang mengikuti ditauliahkan dgn Sijil Kemahiran Malaysia
(SKM) yang sama taraf dgn Sijil, Diploma, Diploma Lanjutan
- Kurikulum berdasarkan kepada SKPK (Standard Kemahiran
Pekerjaan Kebangsaan) /NOSS (National Occupational Skill
Standard)

www.nvtc.gov.my

30

PTV DI LUAR KPM


A. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERSI
1. Pusat Giat MARA (PGM)
-untuk pelajar yang tidak dapat menyambung pelajaran selepas
peperiksan PMR atau tercicir utk meneruskan ke sekolah menengah
- latihan selama 6 - 12 bulan. Ditauliahkan Sijil Kemahiran.
- untuk bekerja sendiri atau di sektor perindustrian
2. Maktab Rendah Sains MARA (MRSM)
- sama dengan sekolah menengah kebangsaan,
3. Institut Kemahiran Malaysia
- Untuk pelajar lepasan SPM yang berminat dalam bidang kemahiran
melanjutkan pelajaran.
4. Malaysia French Institute (MFI), German Malaysia Insitute (GMI)
dan British Malaysia Institut (BMI)
- Diujudkan secara kerjasama dengan kerajaan Perancis, German dan
31
British

PTV DI LUAR KPM


A. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERSI
4. PolyTech-MARA, Institut Profesional MARA
5. UNIKL, UITM
B. KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
1. IKBN

32

ISL
1. Pelaksanaan PTV di luar KPM
a. Kerajaan
b. Swasta
2. Peranan JPK dalam sistem PTV

33