Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

 Sistem pemerintahan berasaskan Islam  Undang-undang Syariah


 Diwarisi daripada kerajaan Abbasiyah dan diperkenalkan
Uthmaniyah
 Sultan sebagai Ketua Negara
 Digunakan dalam Hukum
 Mufti dilantik sebagai Penasihat Sultan Kanun Melaka semasa zaman
 Ada jawatan Sultan Muzaffar Syah.
Kadi,Khatib,Bilal,Pemungut Zakat,Penyelia  Di Acheh digunakan dalam
Baitulmal dan Panjaga Harta Wakaf
Kanun Mahkota Alam
 Pengunaan gelaran Sultan
 Dalam Hukum Kanun Melaka, raja digelar
 Menggerakkan semangat jihad
Khalifatul Mukminin. menentang penjajah.
 Islam dijadikan sebagai agama rasmi oleh  Kitab karangan Abdul Rauf
beberapa kerajaan Islam di Asia Tenggara.
Singkel dan Syeikh Nuruddin al
 Unsur Islam diterapkan pada nama negeri.
 Nama raja mengunakan nama Islam.
Raniri menegaskan tentang
kewajipan berjihad.
 Syeikh Daud al Patani
memuatkan penerangan
tentang kelebihan berjihad.
SISTEM PENDIDIKAN

 Sikap terhadap kepentingan ilmu dapat  Peringkat


ditanam ke dalam jiwa masyarakat. rendah(Rangkang),Menengah
 Wujudnya institusi pendidikan formal (muenasah) ,tinggi /Universiti (Jamiah
seperti Bait al Rahman)
istana,pondok,pesantren,madrasah dan
surau.
 Acheh mendapat gelaran Serambi
Mekah.
 Pusat pendidikan di Perlak ialah Dayah
Bukit Ce Breekl.  Pendidikan Islam tersebar ke Pulau
 Samudera Pasai muncul sebagai pusat Jawa,Pattani,Filipina,Riau dan
penterjemahan dan tempat rujukan. Semenanjung Tanah Melayu.
 Pendidikan pondok berkembang luas
diPatani, Acheh dan Jawa.
 Acheh menggantikan Melaka sebagai
pusat pendidikan Islam.
 Sistem pendidikan di Acheh terbahagi 3
peringkat,
BAHASA DAN KESUSASTERAAN

 Kedatangan Islam meningkatkan mutu bahasa dan Kesusasteraan Melayu


 Pengaruh dalam bidang bahasa dilihat dalam bentuk tulisan khususnya
tulisan jawi.
 Tulisan Jawi menjadi tulisan rasmi dalam pentadbiran.
 Tulisan Jawi digunakan oleh orang Melayu untuk membaca dan menulis.
 Bahasa Melayu menjadi bahasa Lingua franca di Kepulauan Melayu.
 Bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu.
 Bahasa Melayu menjadi mantap ( digunakan dalam cerita panji Jawa)
 Hasil Kesusasteraan Melayu berkembang.
 Terhasil bentuk sastera Islam seperti syair,gurindam,nazam, cerita hikayat
 Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perantaraan di kalangan
pedagang
CARA HIDUP

 Setelah kedatangan Islam, unsur kepercayaan lama lenyap.


 Cara hidup Islam telah diasimilasikan dalam budaya hidup
masyarakat Asia Tenggara
 Lahir cara hidup berorientasikan Islam spt cara berpakaian.
 Islam sebagai Ad Din ( cara hidup yang lengkap dan menyeluruh)
 Islam mengubah sistem sosial masyarakat yang mempunyai kelas
kepada persaudaraan taraf sesama manusia.
 Nilai-nilai akhlak Islam menjadi panduan dalam kehidupan seharian.
 Sikap dan amalan bersatu padu di kalangan masyarakat di
amalkan.
KESENIAN

 Kesenian Islam telah meresap ke dalam masyarakat Asia Tenggara seperti seni
khat, seni bina dan seni ukir.
 Pengaruh Islam dalam seni khat dikenalpasti pada batu Nisan dan ukiran kayu.
 Batu nisan tertulis abjad Arab dan Jawi mengandungi ayat Quran dan Hukum
 Contoh Batu Nisan Malik Ibrahim yang dibawa dari Gujerat
 Makam Naina Hisham al-Din mempunyai pengaruh seni Islam Parsi
 Seni Khat merakam ayat suci al Quran, Hadis dan Sirah
 Seni Khat diukir pada bilah mata keris
 Seni Islam juga terdapat pada ukiran kayu.
 Unsur seni kaligrafi mengambil contoh huruf Arab, ayat Quran dan tulisan Jawi.
 Unsur Khat terdapat pada bangunan masjid,surau dan rumah.
 Pengaruh Seni bina Islam terlihat pada kubah masjid, mimbar dan mihrab.
EKONOMI

 Institusi ekonomi seperti Baitulmal diperkenalkan di


Acheh.
 Baitulmal berfungsi sebagai perbendaharaan negara.
 Islam menggalak umatnya supaya rajin bekerja.
 Islam melarang perbuatan mengemis
 Islam menggalakkan umatnya berdagang dan
mengamalkan unsur halal semasa berurusniaga
 Amalan riba,penindasan dan penipuan di larang.
 Nilai-nilai murni dalam ekonomi seperti berjimat
cermat dan berusaha bersungguh-sungguh digalakkan.