Anda di halaman 1dari 7

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

TAHUN

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Nyatakan sikap masyarakat zaman prasejarah yang perlu kita contohi


berdasarkan pernyataan di bawah.

Bersatu padu

Kasih sayang

bertanggungjawab

bijak

rajin

Kreatif

berwaspada
cekal

Bekerjasama

Terdapat pelbagai kegiatan yang dijalankan oleh


masyarakat orasejarah untuk meneruskan kehidupan
seperti berburu binatang, bercucuk tanam, berdagang
dan sebagainya.
Masyarakat prasejarah tekah mencipta pelbagai
peralatan yang diperbuat daripada batu, kayu, tulang,
besi dan tembikar.
Masyarakat prasejarah sanggup meredah hutan tebal
untuk berburu binatang dan memungut hasil hutan.
Masyarakat prasejarah memburu binatang, bertani dan
mencari hasil sungai secara berkumpulan.
Bekalan makanan yang sangat terhad telah membuka
minda masyarakat prasejarah untuk bercucuk tanam
dan enternak binatang.
Masyarakat prasejarah menjadikan gua sebagai
kawasan tempat tinggal untuk mengelak daripada
gangguan binatang buas dan keadaan cuaca yang sejuk
dan panas.
Walaupun masyarakat prasejarah menjadikan hutan
sebagai kawasan tempat tinggal, namun mereka tidak
mencemar dan memusnahkan alam sekitar.
Disediakan oleh, Nurhanis Zamshah

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

TAHUN

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Lengkapkan rajah di bawah berikut dengan bidang kuasa Yang


Dipertuan Agong dalam sistem pemerintahan di Malaysia.

Disediakan oleh, Nurhanis Zamshah

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

TAHUN

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

1. Mengapakah institusi Yang Dipertuan Agong dianggap unik berbanding negara lain?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________

2. Nyatakan kepentingan menghormati institusi Yang Dipertuan Agong?


a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
3. Apakah alat kebesaran yang diga,barkan dengan pernyataan di bawah?
Berasal dari negeri Kedah, diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam, terdapat
sulaman bunga raya.
___________________________________

4. Mengapakah kita perlu taat setia kepada institusi Yang Dipertuan Agong ?
a. Menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman, makmur dan harmoni
b. Membentuk disiplin rakyat Malaysia
c. Meningkatkan sumber ekonomi negara
d. Menjadi warisan negara

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

TAHUN

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Nyatakan sebab dan kesan pencemaran pesisiran pantai.


Sampah
Mati

minyak

sisa toksik

habitat

kebersihan

1. Tumpahan _____________ dari kapal menyebabkan ikan dan


hidupan laut ______________.
2. Pembuangan _____________
____________ hidupan laut.
3. Membuang ___________

di

ke

dalam

pantai

laut

akan

menjejaskan
mencemarkan

____________ pantai.

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

KELAS

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Nyatakan lambang-lambang yang terdapat pada Jata Negara.


1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
11.

Bintang dan bulan sabit Islam sebagai ___________________________________.


Bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri dan sebuah __________________.
Apakah nama negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu?
1.______________________
2.______________________
3.______________________
4.______________________
5.______________________

Cogan kata Jata Negara Malaysia ialah ___________________________________

Berikan 3 kepentingan menghargai Jata Negara


1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

3. _________________________________________________________________

NAMA

: _________________________________________

KELAS

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Nyatakan nama teluk pada peta di sekitar Kerajaan Melayu Awal


__________________________

Nyatakan nama selat yang terdapat pada peta di sekitar Kerajaan Melayu Awal
__________________________
__________________________

Nyatakan nama pulau pada peta di sekitar Kerajaan Melayu Awal


__________________________
__________________________

Nyatakan nama laut pada peta di sekitar Kerajaan Melayu Awal


__________________________
__________________________

Disediakan oleh: Nurhanis Zamshah

NAMA

: _________________________________________

KELAS

: _________________________________________

TARIKH

: _________________________________________

Jawab soalan yang berikut.

Apakah kesan pencemaran kawasan pesisiran pantai :


________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Berikan 3 cara menjaga kebersihan pantai :


_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________