Anda di halaman 1dari 132

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TEKNOLOGI MUZIK

Pengenalan
Modul ini dibina bagi membantu pensyarah muzik dan siswa guru muzik memahami dan
mengendalikan sistem audio, menggubah dan merakam muzik, menyunting audio, dan
mengadun muzik secara digital menggunakan perisian muzik dengan berbantukan komputer.
Topik-topik di dalam modul ini disusun mengikut ansur maju latihan dari asas pengetahuan
sistem audio, gubahan muzik MIDI hinggalah menghasilkan bahan audio yang berasaskan
teknologi muzik.
Perisian Cakewalk Sonar yang digunakan dalam modul ini adalah bersesuaian bagi
memenuhi keperluan latihan pembelajaran seperti yang terkandung di dalam Proforma
Teknologi Muzik MZU3123.

RASIONAL
Visi dan misi IPGM sebagai peneraju pendidikan guru untuk melahirkan guru-guru berjiwa
pendidik adalah amat mencabar. Pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah, peranan
teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik serta perisian pengajaran
dan pembelajaran berbantukan komputer adalah penting dalam pendidikan muzik. Justeru,
cara melatih pendidik menerapkan kemahiran dan penggunaan teknologi

muzik perlu

dipertingkatkan untuk menjana pemikiran guru yang kreatif inovatif ke arah transformasi
pendidikan negara. Guru-guru yang berteknologi tinggi akan merealisasikan aspirasi negara
untuk mencapai pendidikan bertaraf dunia.

OBJEKTIF
Pada akhir kursus ini, peserta akan dapat:
1.

menguasai kemahiran teknologi muzik


pembelajaran dalam bidang berkaitan;

2.

melaksanakan proses mengadun hasil gubahan muzik;

3.

menggunakan perisian muzik untuk menggubah dan merakam lagu; dan

4.

menghasilkan produk muzik berasaskan audio dalam pelbagai media.

bagi

memantapkan

pengajaran

dan

JUMAAT

KHAMIS

RABU

SELASA

HARI/
WAKTU

10.3011.00

(ISA)

REFLEKSI
MAJLIS PENUTUP
PENYAMPAIAN SIJIL

(ISA)

PEMBENTANGAN
HASIL GUBAHAN

(ISA)

GUBAHAN
MUZIK MIDI 1

(URUSETIA IPGM)

TAKLIMAT KURSUS

11.00-1.00

RAKAMAN AUDIO 2

BRIDGE

RAKAMAN AUDIO 1

(GHAZALI)

EKSPLORASI MIDI

(URUSETIA IPGM)

PENDAFTARAN

8.30-10.30

1.002.30

(RAZAK)

4.308.30

BERSURAI

ADUNAN AUDIO 1

(ISA)

GUBAHAN
MUZIK MIDI 2

(GHAZALI)

PENGENALAN
SISTEM AUDIO

2.30-4.30

JADUAL KURSUS TEKNOLOGI MUZIK

MODUL LATIHAN

(RAZAK)

ADUNAN AUDIO 2

(ISA)

GUBAHAN
MUZIK MIDI 3

PENGENALAN
MIDI
CAKEWALK SONAR
(GHAZALI)

8.30-10.30

TEKNOLOGI MUZIK

iNTERMEZZO

INTERLUDE

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 1

PENGENALAN SISTEM AUDIO

Matlamat

Memberi pengetahuan tentang komponen-komponen dalam sistem


audio serta pemasangan sistem audio;

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. mengenal perkakasan yang digunakan di dalam sistem audio seperti
mikrofon, mixer, equalizer, amplifier, dan speaker;
2. mengendalikan pemasangan sistem audio;
3. menjelaskan peranan komponen-komponen dalam sistem audio; dan
4. menangani masalah dalam pemasangan sistem audio.

Tempoh masa

2 jam

Persediaan

Komputer dan perkakasan sistem audio

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1 - Mengenal dan mengendalikan perkakasan audio


Aktiviti 2 - Pemasangan sistem audio

Penulis

Ghazali bin Abdul Ghani


Isa Bi Amri

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Prosedur
1.0 MENGENAL DAN MENGENDALIKAN PERKAKASAN AUDIO
1.1 Electrical Transducers
Transducers merupakan peranti atau perangkap bunyi yang mengubah gelombang bunyi
kepada elektrik (microphone) atau elektrik kepada gelombang bunyi (speaker).

Suara

Pemproses
Elektronik

Isyarat
Elektronik

Isyarat
Bunyi
Mikrofon

Amplifier

Speaker

Rajah 1.1: Mekanisma transducer


1.2 Mikrofon
Mikrofon datang dalam pelbagai jenis yang berbeza dari segi kualiti, harga. Jenis-jenis
mikrofon boleh dikelas berdasarkan sensitiviti dan kualiti penerimaan gelombang. Oleh itu,
adalah penting untuk memilih peralatan audio yang sesuai dengan tugas dan kualiti yang
sepadan serta bajet anda. Dianggap salah jimat (false economy) sekiranya anda memilih
mikrofon yang murah berfideliti rendah yang digunakan bersama alat perakam yang mahal dan
berfideliti tinggi. Begitu juga sebaliknya. Berikut merupakan jenis-jenis mikrofon yang berada
dalam pasaran:
Mikrofon Dinamik (Moving Coil)
Beroperasi menggunakan prinsip
elektromagnetik

Gelung wayar sebagai transducer


Julat frekeunsi yang lebih lebar
Signal yang berkualiti dan harganya lebih mahal
Voltan output dijana apabila signal elektrik
melalui garisan flux pada kawasan magnetik.

Rajah 1.2: Mekanisma Mikrofon Dinamik


4

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

CATATAN
Mikrofon dinamik terbahagi kepada dua jenis iaitu Moving Cell dan Ribbon

Moving Cell Microphone


Diafragma yang diperbuat daripada plastik

Bahagian asas/bawah diafragma disaluti


gelungan wayar tembaga

Mikrofon Ribbon

Menggunakan teori elektromagnetik


Reka bentuk daripada riben aluminium yang
nipis bagi menjadikannya lebih fleksibel.

Rajah 1.3: Mekanisma Mikrofon Ribbon

Mikrofon Kapasitor (Condenser)

Menggunakan kapasitor untuk menghasilkan


signal elektrik
Frekuensi yang lebih lebar dan menghasilkan
signal yang lebih berkualiti.
Penukaran kapasitor di antara dua plat elektrod
dalam mikrofon menjana voltan output

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Rajah 1.4: Mekanisma Mikrofon Kapasitor

Mikrofon hablur (crystal) atau Seramik


Diperbuat daripada piezoelectric crystal yang
disambungkan pada diafram
Kualiti audio yang tinggi

Menggunakan butiran (granules transducer)


hablur piezoeletrik atau seramik
Murah tetapi lasak dan mempunyai julat
frekuensi yang kecil.
Menghasilkan signal yang berfideliti rendah
Mikrofon ini terdapat pada alat pita rakaman

Rajah 1.5: Mekanisma Mikrofon Hablur

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Mikrofon Mikrofon Karbon


Digunakan dalam telefon dan mempunyai
nilai sensitiviti yang tinggi

Mengandungi piring yang dipenuhi oleh


karbon
Digunakan dalam industri telekomunikasi

Rajah 1.6: Mekanisma Mikrofon Karbon

Mikrofon Elektret
Mikrofon kapasitor mempunyai sumber kuasa sendiri
Sumber muatan adalah bahan Teflon yang diproses
Lapisan tipis Teflon yang dilekatkan pada pelat logam
statik
Mengandung sejumlah besar cas negatif
Plat statik dan diafragma logam dihubungkan melalui
sebuah resistor beban luar
Medan letrik pada celah membentuk kapasitor

Tekanan udara akibat getaran suara membuat jarak


antara diafragma dan pelat logam statik berubah
Muatan pada satu sisi dan muatan bayangan pada sisi
yang lain wujudkan medan letrik pada celah yang
membentuk kapasitor
Tekanan udara yang berubah akibat getaran suara
akan merubah jarak antara diafragma dan pelat logam
statik

Rajah 1.7: Mekanisma Mikrofon Elektret


7

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.3 Mixer Audio
Ada yang menamakannya sebagai mixer,
ada yang menamakannya sebagai mixing
desk, atau console, namun istilah tersebut
adalah merujuk kepada alat yang sama.
Mixer untuk audio mempunyai sejumlah
channel (saluran), di mana pada setiap
salurannya mempunyai knob-knob yang
sama. Jika sesebuah mixer mempunyai 12
saluran, maka setiap satu daripada dua
belas saluran tersebut akan mempunyai
knob-knob yang sama, sama ada knob pre
amp, knob panning, knob untuk mengatur
EQ (equalizer), knob untuk mensolokan,
memute, dan lain-lain.

Rajah 1.8: Mixer Solid State Logic

Apabila kita faham kegunaan knob tersebut untuk saluran 1, bererti kita juga sudah
faham untuk menggunakan kesemua saluranyang lainnya. Ada dua jenis mixer yang biasanya
digunakan, ia itu split mixer dan in line mixer. Kedua-duanya mempunyai perbezaan dari segi
fungsi. Split mixer sering digunakan untuk keperluan live sound, sementara in line mixer
biasanya digunakan dalam studio rakaman.

Split Mixer (Console)

Fader warna merah L (left) R (right) mengawal total stereo


dari mixer
Fader yang di sebelah kanan berfungsi untuk mengatur
keluaran (output) terakhir daripada mixer.

Fader LR

Rajah 1.9: Split Mixer

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

In Line Mixer
Knob di atas saluran masing-masing yang mengatur dan
mengubah signal input

Fader saluran input yang menghantar signal ke fader Sub


Group atau terus ke fader output
Fader Sub Group menggabungkan beberapa saluran input
dan menghantar nya ke fader output
Fader Output melaras semua signal dari saluran input
untuk menghantar ke alat perakam

Knob

Fader Stereo
Output

Fader
Saluran Input

Fader Sub
Groub
Rajah 1.10: In Line Mixer
1.4 Konfigurasi Mixer Untuk Audio
Mixer untuk audio biasanya diberi jenama seperti misalnya Allen & Heath mixer 16x4x2.
Apakah yang dimaksudkan dengan nombor-nombor tersebut? Angka yang pertama, iaitu
angka 16 bermaksud mixer tersebut memiliki 16 saluran input, 4 saluran sub group dan 2
saluran stereo output. Kita boleh menggabungkan beberapa saluran input ke dalam salah satu
daripada 4 saluran sub group. Perkara ini sangat berguna jika kita mahu mengkelompokkan 8
saluran alat drum ke dalam sebuah saluran sub group 1. Manakala saluran input yang lain
seperti kibod, piano, synthesizer dan sebagainya boleh disalurkan ke sub group 2.
Apakah kelebihan menggunakan group ini? Jika kita gunakan 8 saluran untuk alat dram, kita
boleh melaras keseluruhan kadar bunyi drum hanya dengan menaik atau turunkan sebuah
fader sub group yang dikhaskan sahaja, tanpa perlu mengubah setiap satu 8 saluran inputnya.
Kemudian, angka yang terakhir, yaitu angka 2, menunjukkan bahwa semua inputnya boleh
dikeluarkan ke dalam sebuah stereo output, biasanya dinamakan dengan L dan R, sepeti di
dalam gambar diatas, yang kebetulan pada mixer tersebut, fadernya berwarna merah. untuk
mixer yang lain tentunya warna fadernya berbeza tetapi biasanya akan terdapat tulisan L dan
R.

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Sekiranya terdapat angka 16x4x2x1, maka angka 1 yang terakhir itu bermaksud mixer tersebut
boleh mengeluarkan signal mono output. Biasanya mono output ini akan digunakan untuk sub
woofer (speaker low range), ia memudahkan untuk kita mengatur pembahagian frekuensinya.

1.5 Bahagian-bahagian Dalam Mixer


Bahagian ini akan membincangkan mengenai bahagian-bahagian dalam mixer. Kita sudah
mula memasuki bahagian yang agak sedikit teknikal yang mana kia akan akan mengenali
fungsi-fungsi setiap tombol yang terdapat pada sebuah mixer.
Kalau kita lihat pada rajah bahagian mixer, kita akan dapat lihat tiga input yang ditandakan
dengan A,B dan C.

Input mikrofon XLR


Bahagian A
Input untuk mikrofon

Menggunakan kabel jenis konektor XLR


(canon jack)
Signal yang berada pada mic level, arus
letriknya adalah 0,1 V dan +4dB.

Rajah 1.11: Konektor XLR


Rajah 1.12: Bahagian Mixer A B C

10

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Bahagian B
Input untuk line in
Bermain pada line level, atau melebihi mic
level
Line level bermain di sekitar 1 V dan -10 dB

Rajah 1.13: Jack mono

Kabel menggunakan konektor jack audio


Terdapat dua jenis Jack ia itu mono dan
stereo
Nama teknikal jack mono ialah TS
(Tip Sleeve)
Nama teknikal jack stereo ialah TRS
(Tip Ring Sleeve)

Rajah 1.14: Jack stereo

Input Line
Bahagian C

Input Insert (INS) untuk sambung kabel signal


processor ke suatu channel seperti compressor
Menggunakan kabel jenis konektor TRS dan TS
Masukkan kedua-dua konektor ke input dan output
compressor tersebut

Input Insert

Rajah 1.15: Insert

Rajah 1.16: Bahagian Mixer A B C

11

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Bahagian D

Input Direct Out (DIR) digunakan untuk salur keluar


signal audio bagi kegunaan lain seperti merakam atau
sambungan ke alat efek (Effect devices)
Menggunakan kabel jenis konektor TRS
Disambungkan ke soundcard dan ke komputer

Bahagian E
Butang Gain atau Trim (SENS)

Input Sensitiviti (SENS) digunakan untuk mencari


headroom bagi mengelakkan masalah noise atau
distortion pada mutu audio
Disambungkan ke soundcard dan ke komputer

Rajah 1.17: Bahagian Mixer D, E, F dan G

Bahagian F

Butang High Pass Filter (HPF) menapis frekuensi


tinggi yang masuk sahaja
Frekuensi rendah (low) akan terpotong. Rajah 1.16
menunjukkan frekuensi 100Hz dipotong
HPF ini digunakan untuk vokal bagi mengurangi
dengungan atau feedback

Rajah 1.18: Frekuensi HPF


12

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Bahagian G

Butang Equalizer (EQ) mengatur frekuensi dengan


memboost atau memotong frekuensi pada bunyi
audio.
Low Frekuensi (LF)
Sweep EQ (MID) di mana kita boleh memilih beberapa
frekuensi yang akan dipotong atau ditambah
Fixed EQ di mana frekuensi LF dan HF telah
ditetapkan

Rajah 1.19:
Bahagian Mixer G

Bahagian H
Butang Auxiliary (AUX) ialah output untuk mengirim
signal dari mixer ke speaker monitor

Biasanya aux ini digunakan bagi persembahan pentas


atau kegunaan alat seperti efek
Pre Aux bermaksud signal tidak melalui EQ. Walau
butang frekuensi pada EQ telah diubah tetapi tidak
mempengaruhi signal
Post EQ bermaksud butang frekuensi yang diubah
akan memberi kesan kepada signal yang dihantar

Rajah 1.20:
Bahagian Mixer H

Bahagian I

Butang Panoramic (PAN) berfungsi untuk


menciptakan stereo image atau hala bunyi audio
keluar di speaker
Biasanya aux ini digunakan bagi persembahan pentas
atau kegunaan alat seperti efek
PAN ini boleh digunakan untuk menghantar signal ke
jalur SUB/BUS/GROUP
Rajah 1.21:
Bahagian Mixer I

13

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Bahagian J
Butang Pre Fader Listen (PFL) untuk mendengar
sesuatu channel sahaja. Nama lain SOLO

10

Jika fader dinaikkan tidak akan mengubah kekuatan


bunyi audio secara keseluruhan
Tekan butang PFL untuk mendengar audio melalui
hedfon
Sangat berguna untuk persembahan secara langsung
.
Rajah 1.22:
Bahagian Mixer J

1.6 Equalizer
Apakah yang dimaksudkan dengan
equalizer? Equalizer biasa kita singkatkan
menjadi hanya EQ saja. Equalizer itu
berasal daripada perkataan equal yang
bererti membuat persamaan.
Rajah 1.23: Equalizer

Filter EQ

Terdapat di dalam sistem


DAW atau Digital Audio
Workstation
Hanya boleh memotong
frekuensi bawah atau atas
Menyaring frekuensi High dan
Low
Rajah 1.24: Equalizer T-Racks 3
Shelf EQ

Dua tombol yang mengatur


frekuensi low dan high yang
telah ditetapkan
Dapat menambah atau
mengurangi frekuensi yang
sedia ada tetapi tidak boleh
memilih sesuatu frekuensi untuk
ditambah atu dikurangkan.

14

Rajah 1.25: Shelf Equalizer

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Sweep EQ

Boleh memilih frekuensi mana


yang hendak ditambah atau
dikurang
Tidak dapat mengatur
kelebaran sesuatu frekuensi
kerana frekuensi lain di
sekitarnya akan terkesan
sama

CATATAN

Rajah 1.26: Sweep Equalizer

Equalizer Parametric digunakan bagi merubah bunyi ton dengan cara


mengawal semua parameter seperti Frekuensi, Bandwith (Q) dan
Gain.

Semi Parametric EQ
Kombinasi antara Shelf EQ
dan Sweep EQ

Bahagian middlenya boleh


diatur seberapa besar
gelombang frekuensi yang
hendak naikkan
Rajah 1.27: Semi Parametric
Equalizer

Bila Bandwidth atau Q


bertukar akan mempengaruhi
frekuensi lain

Fully Parametric EQ

Setiap tombol boleh mengawal frekuensi seperti low, mid dan hi


samada hendak dipotong (cut) atau dikuatkan (boost)
Bandwidth boleh diatur atau diselaraskan dengan seberapa lebar
frekuensi yang hendak diadun

Rajah 1.28: Fully Parametric Equalizer

15

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Graphic EQ
Frekuensi terhasil ditunjukkan secara graf
Dibahagikan kepada beberapa filter
Setiap bahagian adalah berbeza mengikut taburan filternya
Filter terkecil terdiri daripada 10 filter yang digelar Octave Band

Filter 2/3 octave mempunyai lebih daripada 10 filter yang ditaburkan


dalam jarak 2/3 oktaf
Graphic Eq yang mempunyai 15 band dinamakan 2/3 octave
equalizer
Equalizer 1/3 octave menawarkan kawalan tertinggi dengan
taburan frekuensinya adalah pada 1/3 oktaf
Graphic Eq yang mempunyai 31 band biasanya berbentuk
slider dinamakan 1/3 octave equalizer

Rajah 1.29: Graphic Equalizer


1.7 Compressor
Alat processor audio yang dinamakan compressor ini berfungsi untuk menstabilkan
signal sesuatu bunyi. Jika sesuatu signal itu menjadi terlalu kuat sehingga terjadi distortion
maka alat compressor ini akan menurunkan signal tersebut menjadi stabil semula. Begitu juga
disebaliknya jika signal bunyi terlalu lembut maka compressor dapat meningkatkan bunyi
tersebut menjadi lebih jelas. Pada asasnya terdapat 4 jenis kawalan compressor ia itu ratio,
threshold, attack dan release.

Rajah 1.30: Alat Compressor


16

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Ratio

Menetapkan bahagian kadar bunyi input dan output yang berubah


Contohnya 2:1 bermaksud setiap kali signal input meningkat kepada 2db
maka signal output akan meningkat kepada 1db

Treshold
Suatu tahap di mana ratio bertindak balas

Penetapan tahap ini boleh ditentukan oleh kita sendiri bila dan tempat di
mana sesuatu proses compression hendak dimulakan
Ubahsuai bunyi berdasarkan pendengaran dan percubaan berulang kali

Attack Time

Jangka masa yang diambil oleh compressor untuk bertindakbalas terhadap


signal bunyi yang diproses
Boleh menyerlah atau memendapkan mutu bunyi
Ubahsuai masa attack mengikut citarasa pendengaran sendiri

Release Time

Jangka masa yang diambil terhadap bunyi yang diproses untuk kembali
normal
Berfungsi untuk mempelbagaikan tahap kekuatan bunyi akibat
compression yang tidak tekal
Release Time yang panjang sesuai bagi muzik lembut dan mendayu

TIPS
1. Compressor dapat mengurangkan perubahan luas terhadap kekuatan bunyi
akibat kelekaan mengawal mikrofon dari mulut oleh penyanyi
2. Mensetarakan tahap bunyi dari pelbagai alat muzik yang berbeza dari segi
kekuatan bunyinya
3. Mengurangkan gangguan bunyi dengan cara merapatkan ratio
4. Menyerlahkan lagi kualiti bunyi
5. Menambahbaik kualiti bunyi yang telah dirakam beberapa kali

17

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.8 Crossover
Fungsi crossover adalah untuk membahagikan antara frekuensi tinggi dan rendah
terhadap speaker yang boleh menampung frekuensi bass atau treble. Pusat dimana frekuensi
bass dan treble dibahagikan dinamakan crossover frequency. Elemen yang terdapat pada
sesebuah speaker dinamakan driver. Speaker yang mempunyai driver yang luas untuk
menampung frekuensi rendah dikhaskan kepada bass. Speaker ini dinamakan woofer.
Manakala speaker yang dinamakan tweeter mempunyai driver yang kecil untuk menampung
frekuensi tinggi iaitu treble. Saiz kedua-dua driver tersebut adalah selaras dengan tenaga
output yang terdapat pada sistem speaker.

Rajah 1.31: Alat Crossover

Rangkaian Crossover Pasif


Power amplifier mendahului crossover

High pass

Signal

Kadar output pada frekuensi crossover


biasanya turun beberapa dB

Tweeter

Low pass
Amplifier

Crossover
Pasif

Beberapa distortion berlaku bila kadar


bunyi dikuatkan atau terlalu tinggi

Woofer

Rangkaian Crossover Aktif


Crossover mendahului dua power
amplifier

High pass

Signal
Low pass

Tweeter

Menggunakan tenaga yang efisien


kerana mempunyai dua amp bagi
tweeter dan woofer

Satu amp menerima frekuensi rendah


disalur pada woofer

Woofer

Dan satu amp lagi menerima frekuensi


tinggi disalur pada tweeter
Juga dinamakan biamplification

High pass

Signal

Mengurangkan distortion

Low pass

Tweeter

Tidak menjejaskan salah satu tweeter


atau woofer jika berlaku distortion

Woofer

18

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.9 Reverberation
Reverberation direka dengan rambang, bergandaan dan bunyi atau signal yang diadun
secara berulangan. Apabila pengulangan-pengulangan ini berkurangan dari segi
kepadatannya, jumlah pengulangan tersebut bertambah. Reverberation atau kesan gema
dapat meningkatkan tahap signal dan memantapkan kepadatan bunyi secara purata, selain
meluaskan ruang dimensi serta memberikan keseronokan dalam pengalaman mendengar.

Rajah 1.32: Alat Reverb


Alat reverb adalah sebuah peranti yang mereka semula bunyi akustik daripada pelbagai
persekitaran seperti dalam keadaan dewan yang besar, stadium, bilik kecil, panggung dan
sebagainya. Terdapat empat jenis sistem reverberation iaitu acoustic reverb chamber, plate
reverberation dan digital reverb.

Acoustic Reverb Chamber

Kesan bunyi natural dan realistik seperti dalam sebuah bilik yang utuh
dengan permukaan dinding yang mempunyai pantulan bunyi yang tinggi

Plate Reverberation

Kesan bunyi reverb yang lanjut (lebih dari dua saat)


Boleh menjadikan bunyi terlebih beban
Bila bunyi dikuatkan, frekuensi rendah akan meningkatkan masa reverb

Digital Reverberation
Kesan bunyi reverb direka secara digital / elektronik

Mempunyai pelbagai kesan bunyi yang bermutu tinggi


Merangsang pelbagai bunyi akustik dan mekanikal seperti suasana dalam
bilik kecil atau besar, suasana dalam dewan yang besar atau padat
termasuklah keadaan di dalam gelanggang atau panggung.

19

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.10 Amplifier
Amplifier adalah sebuah peranti elektronik yang boleh meningkatkan tenaga (power)
sesuatu signal. Memperoleh tenaga dari kuasa elektrik yang kemudiannya mengawal output
supaya sepadan dengan bentuk input sesuatu signal dengan amplitud yang lebar. Dalam erti
kata lain sebuah amplifier boleh mengubah output sesuatu bekalan tenaga.
Terdapat beberapa jenis amplifier elektronik di antaranya adalah voltage amplifier, current
amplifier, transconductance amplifier, transresistance amplifier, power amplifier, pre amplifier
dan sebagainya.

Voltage Amplifier

Tenaga voltan input dijana menjadi


voltan output yang lebih besar
Galangan input tinggi dan galangan
output pula rendah

Current Amplifier

Menukar input arus letrik menjadi output


yang besar
Galangan input rendah dan galangan
output pula tinggi

Transconductance Amplifier

Memberi tindakbalas terhadap


perubahan input voltan dengan
menghantar perubahan output arus letrik

Transresistance Amplifier

Memberi tindakbalas terhadap perubahan


input arus letrik dengan menghantar
perubahan output arus letrik
Nama lain bagi amplifier ini ialah currentto-voltage converter

20

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Power Amplifier

Menjana signal audio bertenaga rendah


Frekuensi di antara 20 hingga 20 000
hz pada tahap pendengaran manusia
Sesuai bagi sistem speaker audio

Pre Amplifier
Membekalkan signal rendah bagi
penjanaan oleh power amplifier

Menggandakan tenaga voltan


Menguatkan lagi signal yang dihantar
menerusi kabel ke suatu alat lain tanpa
mengurangkan mutu bunyi (signal to
ratio SNR)

1.11 Speaker
Speaker juga adalah sebuah transducer yang menukar tenaga elektrik ke tenaga akustik.
Biasanya sebuah sistem loud speaker boleh mengeluarkan semula semua bentuk frekuensi
secara linear (lelurus). Bergantung kepada bentuk dan ukuran speaker, signal yang
mempunyai frekuensi rendah atau tinggi dapat dibunyikan dari speaker yang dinamakan woofer
atau tweeter. Terdapat juga beberapa sistem speaker seperti Two Way Speaker, Three Way
Speaker dan Four Way Speaker. Ada juga speaker yang berkeupayaan membunyikan semua
jenis frekuensi yang dinamakan full range speaker.
Speaker aktif mempunyai amplifier yang terpasang di dalam kabinetnya. Oleh itu
biasanya speaker aktif memerlukan tenaga letrik untuk menghidupkan sistemnya. Manakala
speaker pasif pula memerlukan ampifier berasingan untuk menghidupkan sistem bunyi.

Two Way Speaker


Mempunyai speaker woofer dan tweeter

Frekuensi crossover dibahagi dua.


Frekuensi rendah disalur ke woofer dan
yang tinggi disalur ke tweeter

21

Tweeter

Woofer

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Tweeter
Three Way Speaker

Mempunyai speaker woofer, mid range dan


tweeter

Mid
range

Mempunyai 2 frekuensi croosover


Membahagikan frekuensi 400-500hz dan
3500 5000hz

Woofer

Tweeter

Four Way Speaker

Mempunyai speaker woofer, mid range dan


tweeter
Mempunyai 3 frekuensi croosover
Frekuensi 400-500hz dan 1500 2000hz
dan 4500 6000hz

Woofer
Mid
range

Sub Woofer Speaker

Mempunyai sebuah speaker woofer bersaiz


besar
Mengeluarkan bunyi frekuensi bass paling
rendah
Frekuensi 20 200hz

Monitor Speaker

Digunakan bagi membantu


ahli muzik atau penyanyi
mendengar bunyi yang
diadun dari mixer
Monitor pentas

22

Monitor studio

Mikrofon

D I Box

Amplifier speaker

Amplifier Gitar

Loud Speaker

23

Rajah 1.33: Rangkaian Asas Sistem Audio

Mixer Console

Equalizer

Crossover

Amplifier monitor

Monitor Speaker

2.0 PEMASANGAN SISTEM AUDIO

MODUL LATIHAN

Reverb

Compressor

Amplifier Speaker

Loud Speaker

TEKNOLOGI MUZIK

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.1 Pemasangan kabel mixer ke amplifier

Output Kanan
Input Kiri
Output Kiri

Input Kanan
Rajah 1.34: Alat Mixer ke Amplifier

2.2 Pemasangan kabel amplifier ke speaker


Input Speaker
Kiri
Output Kiri
Output Kanan
Input Speaker
Kanan
Rajah 1.35: Alat Amplifier ke Speaker

2.3 Pemasangan kabel mikrofon dan alat muzik ke mixer


Input Mic

Input Line

Rajah 1.36: Alat Mikrofon dan Alat Muzik ke Mixer

24

TEKN

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.4

Pemasangan kabel alat equalizer ke mixer

Input Kiri

Input Kanan

Output Kanan
Output Kiri

atau
Jack mono
Output
Jack mono
Input

Jack Stereo
Insert

Rajah 1.37: Alat Equalizer dan Alat Muzik ke Mixer

25

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.5

Pemasangan kabel alat equalizer ke crossover

Output Kanan

Input Kanan
Output Kiri

Input Kiri

Rajah 1.38: Alat Equalizer ke crossover

2.5

Pemasangan kabel alat compressor ke mixer

Jack mono
Output

Jack mono
Input

Jack Stereo
Insert

Rajah 1.39: Alat Compressor ke Mixer

26

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.6

Pemasangan kabel alat crossover ke amplifier dan speaker


Output Lo
Output Mid
Output Hi

Input Hi
Input Hi

Speaker High
Range kanan

Speaker High
Range kiri

Input Mid
Input Mid

Speaker Mid
Range kanan

Speaker Mid
Range kiri

Input Lo

Input Lo

Speaker Low
kanan

Speaker Low
kiri

Rajah 1.40: Alat Crossover ke Amplifier dan Speaker


27

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.7

Pemasangan kabel alat reverb ke mixer

Output kiri
Output kanan

Input kanan
Input kiri

Return kanan
Aux send 1

Return kiri
Rajah 1.41: Alat Reverb ke Mixer

Aux send 2

CATATAN
Sistem pemasangan sistem audio berbeza mengikut jenis perlatan
dan cara penggunaannya. Jika alat mixer telah dilengkapi dengan
equalizer, reverb atau sistem processor yang lain alat-alat tersebut
tidak perlu didsambungkan lagi

28

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 2

PENGENALAN MIDI DAN CAKEWALK SONAR

Matlamat

Mengenali sistem MIDI dan peralatan workstation. Mengenali perisian


Cakewalk Sonar dan fungsi-fungsinya.

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. mengenal sistem MIDI;
2. mengendalikan sistem pemasangan MIDI; dan
3. mengendali perisian MIDI.

Tempoh masa

2 jam

Persediaan

Komputer, perisian MIDI, kabel MIDI, kibod, dan head phone

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1 - Pengenalan Kepada MIDI


Aktiviti 2 - Peralatan MIDI
Aktiviti 3 - Menubuhkan Workstation MIDI
Aktiviti 4 - Pengenalan Kepada Cakewalk Sonar

Penulis

Ghazali bin Abdul Ghani

29

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Prosedur
1.0 PENGENALAN KEPADA MIDI
MIDI bermaksud MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE. Pada peringkat awal
ianya dicipta sebagai serial interface bus untuk menghubungkan alat-alat muzik elektronik dan
menghubungkan kepada komputer.
Pada masa sekarang terma MIDI juga merujuk kepada format fail (.mid) yang boleh
digunakan untuk menyimpan kod command MIDI. Fail-fail ini boleh digunakan untuk mengawal
sistem yang serasi MIDI dengan menggunakan synthesizer, sampler dan peranti MIDI yang
lain.

1.1 Fail MIDI


Fail MIDI hanya menyokong muzik instrumental dan tidak sama sekali vokal.

MIDI

menyediakan asas yang kukuh untuk menghasilkan dan menyebarkan muzik instrumental di
internet. Terdapat banyak hardware dan software yang serasi MIDI yang boleh digunakan untuk
menghasilkan muzik dan fail-fail MIDI.
Kekuatan utama fail-fail MIDI ialah kerana kepadatannya.

Muzik instrumental MIDI

sepanjang 20 mini hanya memerlukan 100kb data berbanding audio CD sepanjang 7.6 minit
yang memerlukan 80MB ruang cakera.
Rahsia kepadatan fail MIDI ialah kerana ia tidak mengandungi audio. Sebaliknya ia
terdiripada turutan command yang mengandungi arahan untuk menghasilkan muzik.
Command di dalam fail MIDI mesti dihuraikan oleh hardware atau software yang dapat
menterjemahkan command tersebut kepada audio.
Kita boleh mengandaikan MIDI sebagai nota muzik elektronik. Untuk mendengar muzik
itu, nota tersebut mesti dimainkan oleh satu atau lebih alat-alat muzik. Oleh yang demikian notnota tersebut bukanlah bunyi, sama seperti MIDI itu bukanlah audio.

1.2 Patch
Patch bermaksud satu aturan yang mengadungi ciri-ciri bunyi sesebuah alat muzik
seperti piano atau gitar.
MIDI mempunyai 128 nombor-nombor patch atau program yang merupakan kod-kod
yang digunakan untuk mengenalpasti alat-alat muzik.
Sesebuah peranti MIDI menggunakan jadual patch untuk menentukan nombor yang
digunakan oleh sesebuah alat muzik.

Satu jadual patch misalnya akan memberi nombor

program 41 kepada violin, program 33 kepada bass akustik dan program 23 kepada harmonika.

30

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.3 General MIDI
General MIDI telah di bangunkan oleh Roland Corporation dan Passport Designs.
General MIDI adalah satu spesifikasi untuk alat-alat muzik elektronik yang mengandungi
nombor seragam untuk alat-alat muzik dan dram.
General MIDi telah dicadangkan kerana masalah yang timbul dikalangan pengguna
MIDI. Alat-alat muzik synthesizer yang berlainan jenama mempunyai susunan nombor alat
muzik yang tidak tetap, menyebabkan sukar untuk berkongsi fail lagu-lagu MIDI.

1.4 Ciri-Ciri General MIDI


Berikut adalah ciri-ciri minima sesebuah alat muzik yang serasi dengan GENERAL MIDI:
I.

Satu set bunyi seragam yang mengandungi 128 bunyi alat muzik yang disusun mengikut
pernomboran yang spesifik.

II.

Dapat memainkan serentak sehingga 16 alat muzik yang berlainan. Nama teknikal
untuk ini ialah multitimbral.

Ini bermaksud alat muzik General MIDi adalah 16-part

multitimbral.
III.

Dapat memainkan secara minima 64 suara/bunyi. Nama teknikal untuk ini ialah polifoni.
Ini bermaksud alat muzik GENERAL MIDI mempunyai sekurang-kurangnya 64 suara
polifoni.

IV.

Sekurang-kurangnya satu set Dram. Bunyi alat-alat perkusi ini adalah sama kedudukan
not-notnya untuk semua jenama.

1.5 Simbol General MIDI


Lihat simbol-simbol di bawah ini untuk mengenal pasti alat-alat muzik yang serasi dengan
GENERAL MIDI.
GENERAL

MIDI

GS

31

XG

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

2.0 PERALATAN MIDI


2.1 Synthesizer

Rajah 2.1: Sofwer Synthesizer


Sesebuah synthesizer adalah sejenis hardware elektronik (atau sesebuah sofwer yang
beroperasi di dalam sebuah komputer) yang dapat menggabungkan dan memanipulasi pelbagai
ton (multi-timbral) dengan cara yang kompleks untuk menghasilkan bunyi atau not-not muzik.
Sesetengah kad bunyi seperti kad bunyi dari siri SoundBlaster dari Creative Labs
mempunyai keupayaan seperti synthesizer.

2.2 Sampler
Sesebuah sampler adalah peranti yang dapat merekod bunyi-bunyi pendek daripada
bunyi alat muzik sebenar, suara seorang penyanyi atau suara kucing mengiau. Peranti ini juga
mempunayi disk drive untuk memuat dan menyimpan sampel-sampel bunyi. Terdapat panel
hadapan yang membolehkan pengguna mengedit sampel-sampel bunyi.
Apabila sesebuah sampler menerima command MIDI, ia memainkan sesebuah sampel
pada pic dan durasi yang ditentukan oleh command tersebut.

Rajah 2.2: Sampler

32

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

2.3 MIDI Sequencer


Sequencer adalah peranti yang memainkan muzik. Ia menghasilkan command yang
dihantar kepada synthesizer dan sampler untuk memainkan muzik manakala synthesizer dan
sampler pula menghasilkan audio.

Rajah 2.3: Sequencer

3.0 MENUBUHKAN SEBUAH WORKSTATION MUZIK


Komponen Sistem Muzik Desktop
Komponen 1: Komputer
Sebuah komputer diperlukan sebagai komponen asas dalam sesebuah sistem. Secara
minima, sebuah komputer Pentium 4, 3.0GHz dengan 1MB RAM dan 250GB cakera keras
dapat menjalankan beberapa perisian muzik yang terdapat pada hari ini. Walaubagaimanapun
dengan perkembangan perisian yang pesat, adalah dicadangkan sekurang-kurangnya sebuah
komputer Dual-Core dengan sekurang-kurangnya 2GB RAM dan 500GB cakera keras.

Komponen 2: Interface MIDI


Satu interface MIDI adalah diperlukan untuk menghubungkan komputer dengan
sesebuah peranti MIDI seperti keyboard Synthesizer.
Terdapat tiga jenis interface MIDI. Pertama ialah satu slot yang terdapat pada papan utama
komputer, kedua ialah kabel adapter yang disambungkan dengan port game di belakang
komputer dan ketiga adalah kabel MIDI-USB. Keyboard keluaran terbaru mempunyai interface
yang terbina di dalam, oleh yang demikian kita hanya perlukan kabel printer untuk
menyambungkan antara komputer dengan keyboard.

33

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
PANEL BELAKANG KIBOD
PANEL BELAKANG KOMPUTER RIBA
MIDI
IN OUT

IN

Kabel printer

Atau/Alternatif

IN
OUT

Rajah 2.4: Pemasangan Kabel MIDI

CATATAN

Anda perlu memasang (install driver) perisian alatan MIDI USB tersebut
di komputer sebelum ia dapat berfungsi dan digunakan sepenuhnya.
Biasanya CD driver di bekalkan bila anda membeli USB-MIDI
INTERFACE. Anda boleh juga memuat turun perisian tersebut dari
internet. Terdapat juga kabel MIDI jenis plug and play yang boleh
dipasang dan terus digunakan.
Jika anda menggunakan kibod
Yamaha, anda boleh memuat turun perisian tersebut di laman
http://download.yamaha.com/usb_midi/

Setelah perisian MIDI USB siap dipasang, anda perlu restart komputer.
Komponen 3: Alat Muzik MIDI
Alat muzik MIDI yang lazim digunakan ialah keyboard synthesizer yang dapat
menyampaikan muzik kepada komputer secara logikal. Apabila kita memainkan sesuatu pada
keyboard, komputer menerimanya melalui sambungan kabel interface MIDI.
Kad bunyi komputer juga dikenali sebagai alat muzik MIDI dan digunakan seiringan dengan
keyboard MIDI Controller.
Keyboard MIDI Controller
Tidak mempunyai bunyi-bunyi yang
terbina di dalamnya.

Bunyi-bunyi dihasilkan daripada


kad bunyi (sound bank) komputer
bila keyboard MIDI Controller
dimainkan

34

Rajah 2.5: Kibod MIDI Controller

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Komponen ke 4: Perisian Muzik
Perisian Notasi

Untuk membuat
transposisi, gubahan dan
susunan muzik yang
memerlukan cetakan
helaian muzik

Perisian Sequencing

Untuk merakam dan


main balik soundtrack
atau muzik instrumental

Perisian Interaktif

Program Pendidikan
Muzik secara
pembelajaran kendiri

CATATAN

Terdapat juga produk pengimbas muzik, audio digital dan gubahan


auto-accompaniment.

35

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
4.0

PENGENALAN KEPADA CAKEWALK SONAR

Cakewalk SONAR ialah satu digital audio workstation yang dibangunkan oleh Cakewalk untuk
merakam, mengedit, mengadun (mixing), mastering dan outputting audio. Perisian ini asalnya
dimiliki oleh Twelve Tone Systems Inc. semenjak 1987, kini Roland adalah pemilik tunggal
perisian ini.
4.1

Apa itu Sonar 8?


Sonar 8 ialah antara perisian terunggul Cakewalk Inc. yang telah membangunkan

perisian untuk platform PC semenjak 1987 yang telah menjadi sebahagian daripada Roland
Corporation sekarang.

4.2

Apa yang boleh dibuat dengan Sonar 8?


Rakaman MIDI
MIDI bermaksud Musical Instruments Digital Interface

Protokol piawai yang menghantar isyarat arahan seperti Note On dan Note
Off kepada hampir semua jenis synthesizer dan sound module

Rakaman Audio
Audio yang dirakam disimpan dalam format digital

Beroperasi dengan trek audio maya yang banyak termasuklah trek-trek


vokal atau instrumental
Trek-trek ini boleh mengadun trek audio dan MIDI
Mengandungi plugins audio effects seperti reverb, echo dan compression
bagi menjana kualiti bunyi audio yang dihasilkan

Trek Tanpa Had

Trek studio maya Sonar hanya dihadkan oleh memori komputer.


Studio maya ini menyediakan beberapa jenis template

Folder Projek

Memantau semua projek yang kita hasilkan melalui folder dan sub-folder
semua projek yang disimpan dalam komputer.
Studio maya ini menyediakan beberapa jenis template

36

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 3

EKSPLORASI MIDI

Matlamat

Memainkan fail MIDI dengan perisian Cakewalk Sonar sambil meneroka


instrumentasi pada setiap trek. Menghasilkan fail wave daripada fail MIDI
melalui aplikasi perisian Cakewalk Sonar.

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. memainkan muzik dalam format MIDI;
2. meneroka instrumentasi dalam fail MIDI;
3. memainkan muzik MIDI menggunakan perisian SONAR; dan
4. menukarkan format MIDI kepada format wave.

Tempoh masa

2 jam

Persediaan

Komputer, perisian SONAR, kabel MIDI, kibod, dan head phone

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1 Membuat penetapan audio dan MIDI pada perisian Cakewalk


Sonar
Aktiviti 2 - Membuka fail MIDI dan memainkan lagu-lagu MIDI
Aktiviti 3 Meneroka paparan trek

Penulis

Ghazali bin Abdul Ghani

37

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Prosedur
1.0 Membuat Penetapan Audio Dan MIDI Pada Perisian Cakewalk Sonar
1.1 Sebelum kita membuka file dengan perisian Cakewalk Sonar, kita perlu membuat aturan
audio berdasarkan kepada jenis kad bunyi yang digunakan pada komputer.

Aturan Audio

Klik Options di menu bar

Klik Audio

Klik Audio

Muncul paparan Audio


Options
Klik tab Advance

Di kotak driver mode pilih


MME (32bit)

MME 32bit

Ikut aturan lain seperti


paparan
Klik butang OK

CATATAN
Aturan Audio yang telah diubah suai akan berfungsi setelah
program ini dibuka semula. Sila tutup prgoram Cakewalk dan buka
fail yang baharu.

38

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.2 Kita akan membuat aturan MIDI untuk menetapkan sumber MIDI yang akan memainkan
lagu dari fail-fail MIDI.

Buka perisian Sonar

Klik ikon Cakewalk Sonar


yang tertera di desktop

Muncul Tingkap MIDI Outputs


Selected

Klik

Klik butang Choose MIDI


Outputs Now...

CATATAN
Sekiranya paparan di atas tidak muncul anda boleh klik pada
Options > MIDI Devices.

Muncul Tingkap MIDI Devices

Pilih Microsoft GS
Wavetable
Klik

39

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.0 Membuka fail MIDI dan memainkan lagu-lagu MIDI
Buka Fail MIDI
Klik menu File dan plih Open
Cari fail MIDI dari folder simpanan komputer anda

ATAU pilih fail MIDI dari folder Cakewalk Project Sample Contents
Klik menu File pilih Open My Documents
Buka folder Cakewalk
Buka sub folder Sonar 8 Producer Edition
Buka sub folder Sample Content

Klik Downtown
Pilih Fail MIDI

Klik salah satu fail MIDI


(Downtown)
Klik butang Open

CATATAN
Adakala bila anda membuka sesuatu fail MIDI, akan muncul suatu
tetingkap Auto-Send Sysx yang memaklumkan penghantaran data
sistem ekslusif kepada alatan MIDI. Klik OK untuk mengesahkan
penghantaran data ini.

40

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul paparan lagu yang anda


pilih (Downtown)

Tekan Spacebar

Mainkan lagu Downtown dengan


klik butang Play di bar
perkakasan Transport
Atau tekan spacebar komputer
untuk memainkan dan
menghentikan lagu

Klik Play

3.0 Meneroka Paparan Trek

Data Rakaman
Trek

Trek
MIDI/Audio

Rajah 3.1: Paparan Trek

Dalam paparan trek, bahagian di sebelah kiri memaparkan


data trek samada dalam bentuk MIDI atau Audio manakala
bahagian sebelah kanan pula memaparkan data rakaman
trek. Pada trek yang telah diaktifkan, anda boleh melihat data
rakaman dalam berbagai bentuk, antaranya ialah Staff, Event
List, Piano Roll, Step Sequencer, Lyrics dan lain-lain lagi.

41

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.1 Staff View
Staff View

Rajah 3.2: Staff View

3.2 Multiple Staff View


Anda perlu higlight beberapa trek sebelum memilih Staff View untuk melihat paparan
beberapa trek alat muzik yang telah dipilih.

Rajah 3.3:Multiple Staff View

42

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.3 Piano Roll view
Piano Roll View

Rajah 3.4:Piano Roll View

3.4 Multiple Piano Roll View

Rajah 3.5:Multiple Piano Roll View

3.5 Staff View (dengan senikata)


Staff View

Rajah 3.6:Staff View (senikata)

43

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.6 Lyrics View
Dalam paparan lirik ini, setiap suku kata akan berkelip mengikut irama lagu yang
dimainkan.
Lyrics View

Rajah 3.7: Lyrics View

3.8 Format Fail


Semua kerja yang dihasilkan dengan Sonar dapat disimpan dalam empat format yang
biasa digunakan.
a. Normal (.cwp) - format biasa yang hanya dapat dibuka oleh perisian Sonar. Format ini
tidak membawa audio di dalam file.
b. Cakewalk Bundle (.cwb) format biasa yang hanya dapat dibuka oleh perisian Sonar.
Format ini membawa audio di dalam file.
c. MIDI format 0 semua data MIDI di save dalam satu trek (untuk channel 1-16).
d. MIDI format 1 semua data MIDI di save mengikut trek masing-masing (untuk channel
1-16).
4.0 MENUKAR FORMAT MIDI KEPADA FORMAT WAVE
4.1 Mixdown Audio/Eksport Audio
Mixdown Audio adalah proses mengadun keseimbangan audio kesemua trek sebelum kita
boleh menyimpannya dalam bentuk WAVE.

Bergantung kepada setup workstation

seseorang, proses mixdown audio boleh jadi berbeza.


Untuk setup workstation kecil yang hanya melibatkan sebuah komputer dan sebuah
keyboard, semua aturan MIDI OUT perlu ditukar kepada kad bunyi komputer.

44

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Menu Options
Menukar Aturan Output

Klik menu Options


Pilih MIDI Devices

Muncul tetingkap MIDI


Devices

Pada aturan Outputs


tandakan Microsoft GS
Wavetable
Klik butang OK

Memasukkan Soft Synth


(software synthesizers)

Klik menu Insert


Pilih Soft Synths
Cakewalk TTS-1

45

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap Insert


Soft Synth Options

Tandakan First Synth


Audio Output
Synth Property Page
Synth Rack View
Klik butang OK

CATATAN
Dengan memilih First Synth Audio Output, satu trek audio dapat
menampung semua trek MIDI yang digunakan.
Anda boleh Insert Soft Syths mengikut bilangan trek MIDI yang
digunakan dalam gubahan anda

Muncul tetingkap Synth Property Page dan Synth Rack View

Synth Property Page: Menunjukkan paparan utama synth


Synth Rack View: Paparan rak menunjukkan bilangan dan jenis
Soft Synths yang digunakan

Synth Rack

Synth Property

Klik Ikon

46

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Klik Track 1
heret ke
bawah

Aturan Midi Output Kepada Tts-1

Select semua trek dengan klik track


1 disebelah kiri dan heret ke bawah
hingga semua trek diplih (kecuali
trek TTS-1)

Aturan Midi Output Kepada Tts-1

Klik menu Tracks


Pilih Property
Klik Outputs....
utputs

Muncul tetingkap Track Outputs

Tukar outputs kepada TTS-1


Klik butang OK
Klik

Mainkan lagu

Klik butang Play atau tekan spacebar


Indikator menyala
sedang berfungsi

menandakan

track
Play

Semua track
telah bertukar
Output ke
Cakewalk TTS

Indikator

47

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Menghasilkan Fail Wave

10

Klik menu File


Pilih Export
Klik Audio....

Muncul tetingkap Export


Audio.
Look in: Pilih folder anda
File Name: Nama lagu
Files of type: Wave
Source Category: Tracks

11

Channel Format: Stereo


Sample Rate: 44100
Bit Depth: 16
Dithering: Pw-r 1
Mix Enables: Pilih semua
kecuali 64-bit Engine
Klik butang Export
Klik butang OK

Memainkan Muzik Audio

10

Buka folder tempat


menyimpan lagu anda
Klik dua kali ikon lagu
yang telah diExport

CATATAN
Kini anda sudah boleh menghasilkan CD audio dengan fail WAVE yang
telah dihasilkan tadi.
Ada berbagai software yang biasa digunakan untuk menghasilkan
CD/DVD audio, antaranya ialah NERO, SONY dan lain-lain.

48

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 4

GUBAHAN MUZIK MIDI

Matlamat

Menggunakan perkakasan dalam perisian Cakewalk Sonar untuk


menggubah dan menghasilkan muzik.

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. menyediakan templat instrumentasi;
2. membuat gubahan muzik dengan menggunakan perisian SONAR;
3. menghasilkan muzik instrumental.

Tempoh masa

6 jam

Persediaan

Komputer, perisian SONAR, kabel MIDI, kibod, dan head phone

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1 - PENETAPAN AUDIO BAGI OPERASI WINDOWS


Aktiviti 2 - PENETAPAN AUDIO BAGI PERISIAN CAKEWALK SONAR
Aktiviti 3 - MENGENALI PERKAKASAN PERISIAN CAKEWALK SONAR
Aktiviti 4 - PENYELARASAN KIBOD DAN KOMPUTER
Aktiviti 5 - GUBAHAN MUZIK MIDI
Aktiviti 6 - KARAOKE MIDI

Penulis

Isa Bin Amri

49

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
PROSEDUR
1.0

PENETAPAN AUDIO BAGI OPERASI WINDOWS XP

Klik butang Start (di bahagian kiri bawah paparan komputer anda)

Buka tetingkap Master Volume bagi melaras bunyi dan rakaman.

Klik All Programs Klik Accessories Klik Entertainment


Volume Control
ATAU
Anda boleh juga membuka tetingkap Master Volume dengan cara:
Klik ikon

di hujung sebelah kanan bawah paparan komputer anda.

Muncul tingkap Master Volume


Pastikan semua Kotak Mute
TIDAK ditandakan dengan
. Buang semua tanda tersebut
t
Klik menu Options

Muncul tingkap Properties

Pilih Audio Input di kotak Mixer


device

Klik butang Recording atau Audio


Input

Tandakan Recording Control, Line


Volume, Mic Volume dan Stereo Mix
Klik butang OK

50

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tingkap Recording Control

Gunakan Mikrofon sahaja oleh itu


sila tandakan:
kotak Mute bagi Line Volume dan
Stereo Mix

ATAU

Jika paparan komputer anda


berlainan sila klik kotak Select bagi
memilih mikrofon

Laraskan volume ke tahap minima


supaya tidak menjejaskan mutu
audio semasa rakaman

CATATAN

Jika anda memilih Stereo Mix, anda boleh merakam apa sahaja
bunyi atau muzik dari pemain audio/video seperti Windows
Media Player di komputer anda atau pemain audio/video dari
internet seperti You Tube.
Dengan memilih CD Audio atau Line, anda boleh merakam muzik
dari sebuah alat pemain CD, kaset atau alat muzik kibod.

51

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
.

Anda memerlukan kabel audio untuk


menyambung terminal input dari komputer ke
terminal output pada alat pemain CD, kaset atau
kibod tersebut.

Rajah 4.1: Kabel Audio

Rajah 4.2: Terminal Audio komputer

Butang Advanced yang terdapat dibawah laras


alatan
mikrofon
hanya
digunakan
bagi
menguatkan lagi kuasa mikrofon jika perlu.

10

Klik butang Advanced

Muncul tingkap Advanced Control

11

Klik kotak 1 Microphone Boost untuk


menguatkan lagi kuasa rakaman.
Jangan klik kotak ini jika anda
menggunakan mikrofon kondenser

AWAS!

Microphone Boost boleh membahayakan


telinga anda apabila bunyi yang kuat keluar
secara tiba-tiba dari headphone yang anda
gunakan.

52

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.2

PENETAPAN AUDIO BAGI OPERASI VISTA DAN WINDOWS 7


Klik butang Windows yang tertera di bahagian bawah sebelah kiri paparan komputer
anda.

Klik butang Start

Klik
Control Panel

Klik Hardware
and Sound
Klik Manage
audio devices

Manage audio
devices

53

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap Sound

Pilih folder recording


klik kanan pada ikon
mikrofon dan enable
klik ikon mikrofon

Muncul tetingkap
Microphone Properties

Klik laras

Pilih folder Levels

Klik laras Microphone pada


kadar yang sesuai
Jika mikrofon anda
mempunyai kondenser sila
laras Microphone Boost ke
0dB

Klik laras

Klik butang OK

2.0

PENETAPAN AUDIO BAGI PERISIAN CAKEWALK SONAR

Klik ikon Cakewalk Sonar


yang tertera di desktop

Muncul tetingkap Tip of the Day


Klik butang Close

54

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tingkap No MIDI


Outputs Selected
Klik butang X

Klik

Muncul paparan Sonar

Klik menu Options


Audio

Pilih Audio

Klik Advance
Muncul tingkap Audio
Options

Klik menu Advanced


Pilih Driver Mode MME
(32-Bit)

Driver Mode

Klik butang OK

Tutup paparan Sonar

Klik butang X
Atau
Klik menu FileExit

55

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.0

MENGENALI PERKAKASAN PERISIAN CAKEWALK SONAR

3.1

Pastikan anda telah memasang kabel MIDI USB dari komputer ke kibod.

3.2

Buka perisian Cakewalk Sonar

Klik ikon Cakewalk Sonar


yang tertera di desktop

Muncul tetingkap Tip of


the Day
Klik butang Close

Muncul paparan Sonar

MIDI Devices...

Klik menu Options


Klik MIDI Devices

Muncul tetingkap MIDI Devices

Pilih MIDI input dan output pada


USB yang telah sedia terpasang.
YAMAHA USB IN
YAMAHA USB OUT
Klik butang OK

56

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.3 Paparan cakewalk muncul sepenuhnya seperti berikut.

Butang-butang
perkakasan Cakewalk
Sonar

Track MIDI dan Audio

CATATAN

Butang-butang perkakasan boleh disusun semula mengikut kesesuaian anda.


Mana-mana butang yang tidak diperlukan boleh dikeluarkan dari task bar
tersebut.

Menu Views

Klik menu Views


Pilih Toolbars...

57

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap Toolbars


Pilih kotak Standard, Loop/Auto
Shuttle, Position, Playback
State, Select, Tempo, Transport
dan View

Klik butang Close

3.4 Susun bar-bar perkakasan mengikut paparan berikut.

Separator

Klik separator
sesuatu bar dan
heret ke tempat
yang sesuai

Susun atur bar


perkakasan supaya
tugas anda lebih
mudah

3.5 Mengenali bar task bar dan butang-butang perkakasan yang asas.

1
Kedudukan
Bar : Kiraan : Detik

58

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

2
Kedudukan Masa
Jam : Minit : Saat

Set From=Now
Menyunting Secara Digital

3
Panel Kawalan
Rewind, Stop, Play dan Record

Tempo

PETUNJUK BUTANG PERKAKASAN


Butang Kibod

Butang
Step Sequencer

Klik butang ini akan muncul tetingkap Piano Roll di mana not-not
yang dirakam akan terpapar pada medan yang ditunjukkan melalui
papanada kibod.

Klik butang ini akan muncul tetingkap Step Sequencer jika anda
ingin merakam muzik secara mengisi data pada kotak-kotak detik
yang disediakan.

Butang Event List


Klik butang ini akan muncul tetingkap Event List di mana not-not
yang dirakam atau data yang disunting akan tersenarai.
Butang Staff View

Klik butang ini akan muncul Staff View di mana anda boleh menulis
not di atas baluk.

59

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

PETUNJUK BUTANG PERKAKASAN


Butang Loop
Construction View

Butang Lyrics View

Butang ini hanya berfungsi bila anda telah melaksanakan task bar
mengedit bahagian yang hendak diulang main.

Klik butang ini akan muncul Lyrics View di mana anda boleh menaip
lirik bagi not-not yang telah dirakam/tulis.

Butang Track View


Klik butang ini akan muncul paparan beberapa track audio atau MIDI
yang hendak digunakan
Butang
Console View

Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk alat mixer atau
Console View.

Butang Synth Rack


Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk susunan
peralatan muzik plugs-in yang anda gunakan.
Butang Video View

Klik butang ini akan muncul paparan dalam bentuk layar video di
mana anda akan dapat menonton tayangan video yang diimpot dari
cakera padat atau fail video.

Butang
Big Time View
Klik butang ini akan muncul paparan masa digital.

Butang
Tempo View

Klik butang ini akan muncul paparan kotak yang menunjukkan tempo
lagu dan perubahan tempo yang dilakukan terhadap muzik tersebut.

Butang
Meter/Key View
Klik butang ini akan muncul paparan nada dan meter lagu.

Butang
Sysx View
Klik butang ini akan muncul paparan data sistem eksklusif yang anda
sunting pada peralatan MIDI yang digunakan

60

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

PETUNJUK BUTANG PERKAKASAN


Butang
Navigator View
Klik butang ini akan muncul paparan yang memperlihatkan
keseluruhan projek yang telah anda laksanakan.
Butang
Surround Paner

Klik butang ini akan muncul paparan yang menunjukkan kadar bunyi
output setiap track yang telah anda sunting. Butang ini juga berfungsi
sebagai penentu arah bunyi (surround)

3.6 Mengenali track rakaman

Track 1 dan 2 adalah Track

Audio

Track 3 dan 4 adalah Track


MIDI

Buka Track 3

Klik Maximize Strip pada


Track 3

Maximize Strip

61

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Track MIDI
Input Echo
M = Mute
S = Solo
R = Record

MIDI Plugs In
Pan Pot

MIDI Input
MIDI Channel
MIDI Output
Bank Alatan
Nada
Alatan Muzik
Kesan Bunyi
Chorus &
Reverb

Masa
Skel

Laras Volume

CATATAN Sila buka sebuah fail MIDI untuk mempraktikkan butang-butang perkakasan
tersebut.
Anda mempunyai masalah untuk memahami fungsi butang-butang tersebut?
Sila gunakan menu Help. Klik Help Topics dan taip apa sahaja maklumat yang
anda ingin tahu berkaitan Sonar

4.0 PENYELARASAN KIBOD DAN KOMPUTER


62

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Anda perlu menyelaraskan alat muzik yang ada pada kibod dengan Sonar melalui
hubungan MIDI. Anda juga perlu menyusun setiap track dengan alat muzik yang anda ingin
gunakan dalam sesuatu rakaman. Oleh itu anda perlu mengimport bank bunyi yang terdapat
di kibod anda pada setiap track Sonar.
Anda perlu memastikan jenama kibod anda tersenarai di menu alat muzik Cakewalk Sonar.
4.1 Buka fail baru

Klik butang New

Muncul tetingkap New Project File

Browse

Kotak Name:Taip nama lagu di


Jong-Jong Inai

Kotak Location: Pilih folder anda di


butang browse
Kotak Audio Path: Pilih folder anda
yang sama di butang browse
Kotak Template: Pilih Blank
(no track or buses)
Klik butang OK
Insert

4.2 Memasukkan track MIDI

Muncul paparan projek baru JongJong Inai


Klik menu Insert
Pilih Multiple Tracks....

63

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
4.3 Penetapan Instrument
Klik menu Options

Instruments

Pilih Instruments

Muncul tingkap
Assign Instrument
Klik butang Define....

Muncul tingkap
Define
Instruments and
Names
Klik Import

Muncul tingkap Import


Instrument Definitions

Klik folder My
Documents
Buka folder Cakewalk

Buka folder Sonar

64

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Buka folder Sample


Content

Pilih Jenama Kibod


anda

Klik Yamaha (sebagai


contoh)

Pilih model Kibod Yamaha anda

Klik Yamaha PSR-540


Klik butang OK

Klik butang
Close

Muncul tingkap Assign


Instruments

10

Highlight semua
Output/Channel
Klik jenama model
Yamaha PSR-548
Klik butang OK

65

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

TAHNIAH!

Anda telah berjaya menghubungkan kibod anda dengan


komputer melalui kabel MIDI. Dengan ini anda hanya perlu
mengawal kibod melalui komputer sahaja. Segala proses
rakaman, suntingan, notasi, kesan bunyi dan lain-lain boleh
dikawal dengan Sonar. Kibod anda hanya dimainkan untuk
merakam muzik ke komputer. Notasi yang dirakam ke
komputer pula boleh dimainkan dari kibod.

4.4 Penetapan Instrumentasi bagi Track


TRACK

NAMA TRACK

CHANNEL

BANK/PATCH

Melody

Flute

Piano

Acoustic Grand Piano

Bass

Electric Bass (Finger)

Strings

String Ensemble 1

Drum

10

None

Menamakan track

Klik dua kali atas Track 1

Klik 2 kali

Taip Melodi bagi nama track


tersebut
Klik Maximize Strip

Maximize Strip

Menetapkan Channel dan Alat

Minimize Strip

Pilih CH 1: Yamaha PSR-540


(Jenama/model Kibod yang
anda gunakan)

CH 1:
Kibod

Pilih alat Flute atau alat muzik


lain dari senarai bank/patch
Klik Minimize Strip

Patch
Alat

66

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Sila namakan track-track yang lain berdasarkan jadual di atas


mengikut channel dan patch alat
Biasanya channel 10 digunakan bagi drum (rhythm track)

Uji Bunyi Kibod

Klik di sini

Klik track MELODI


Mainkan kibod anda

Bunyi alat flute sepatutnya kedengaran dari kibod


Jika tiada bunyi sila periksa volume kibod dan kabel MIDI telah
dimasukkan ke MIDI port IN dan OUT dengan betul di kibod
Pastikan Output di track MELODI telah dipilih YAMAHA USB OUT atau
Digital Keyboard

Uji Bunyi Kibod di setiap track

Klik setiap track dan mainkan kibod


Pastikan bunyi bertukar mengikut alat yang telah ditetapkan pada
setiap track

TIPS

Kabel MIDI USB anda berfungsi dengan baik jika dua lampu pilot pada kabel
tersebut menyala berwarna merah dan hijau.
Pastikan anda memasang kabel MIDI sebelum menghidupkan komputer.

Klik SAVE
Simpan projek ke dalam folder

Klik butang SAVE

67

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
5.0

GUBAHAN MUZIK MIDI

5.1

Persediaan Rakaman Track


Tetapkan tempo lagu

Klik kotak tempo


Taip tempo yang sesuai (100)

Klik Options
Tetapkan metronome

Klik Options

Project.

Pilih Project.

Muncul tingkap Project Options


Pilih folder Metronome

Kotak Record Count-in : taip 1


Klik butang Use Audio
Metronome
Klik butang OK

5.2

Merakam rentak di track DRUM

Rakaman Track Drum


Klik butang R di track DRUM

Klik butang R

68

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Rim
Shot

Bunyi drum di Kibod

Hi hat

Crash

Mainkan kibod dan


kenalpasti bunyi setiap
alat drum
Kick
Snare

Lo Tom

Hi Tom

Mi Tom

Rentak Inang

Hi Hat

Mainkan rentak inang


pada kibod mengikut alat
drum

Snare
Kick

Mulakan Rakaman
Klik Record

Klik butang Record di bar


perkakas transport
ATAU
Tekan R di papan komputer

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan Hihat di kibod. Ikut
corak irama inang sepanjang 1
bar sahaja.

Tekan R

Tekan semula butang Record


(R) untuk menghentikan
rakaman

Muncul data rakaman (klip)


di paparan track DRUM

Klip

69

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Klik RTZ

Mainkan hasil rakaman

Undur semula rewind. Klik


butang RTZ atau tekan W
pada komputer

Klik Play/Pause

Klik butang Play atau tekan


spacebar komputer

Tekan W
Spacebar

Rakam kick dan snare

Pastikan kursor berada di


permulaan sebelum mula
rakaman. Undur atau tekan W
Ulang langkah 4 untuk
merakam kick dan snare

Klik klip

Quantize supaya not-not


yang dirakam diatur dengan
tepat

Klik klip yang telah


dirakam (highlight)
Klik menu Process
Pilih Quantize.

Duration

Muncul tetingkap Quantize


Tukar Duration ke Eight

Tandakan kotak-kotak
Change Note Durations
Klik butang OK

70

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Sebelum diquantize

TIPS

Selepas diquantize

Selain merakam muzik menggunakan kibod, anda boleh juga menulis


notasi dengan menggunakan pensil dalam bar perkakas Staff View atau
Piano Roll View

Staff View
Menulis not dengan Staff
Klik butang perkakas Staff View

Muncul paparan Staff


Pilih butang pensil dan tulis not-not
berkaitan di atas baluk

Anda boleh menulis notasi rentak


inang dengan menggunakan
pensil dan not-not di task bar.

Menulis not dengan Piano Roll


Klik butang perkakas Piano Roll View
Muncul paparan Piano Roll

Pilih butang pensil dan tulis not-not


berkaitan di atas lokasi pic dan lokasi
masa selaras dengan alat dram tersebut

Hi hat

Piano Roll View

Anda boleh juga menulis not-not


dengan menggunakan pensil di task
bar dan pemadam not.

Snare
Kick

71

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Staff View

Copy
Menyalin copy rentak

Klik butang perkakasan


Track View
Muncul paparan Track

Klip Dram

Klik pada klip dram


Klik butang Copy

Muncul tetingkap Copy


Klik butang OK

Muncul tingkap Paste


Kotak Starting at Time: Taip 2
(Akan tampal di lokasi masa ke-2)

Kotak Repetitions: Taip 29


(Akan ditampal sebanyak 20 bar)
Kotak Starting Track: Taip 5
(Akan ditampal di lokasi track Dram)
Klik butang OK

Muncul klip yang telah ditampal rentak sebanyak 29 bar

Mainkan track dram


Klik butang play atau tekan spacebar
Klik butang stop atau tekan spacebar untuk berhenti

Klik Play/Pause

72

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
5.4 Merakam melodi lagu di track MELODI
PERINGATAN
Pastikan butang R di track DRAM
telah padam!

Persediaan rakaman

Klik R

Klik butang R di track


MELODI

Sediakan sebuah skor lagu.


Contoh lagu Jong-Jong Inai seperti lampiran 1

Insert
Meter/Key
Change...

Memasukkan tandanada

Klik menu Insert


Pilih Meter/Key Change...

Muncul tingkap Meter/Key


Signature

Di kotak At Measure: 1
Kotak Key Signature pilih 1 Flat (F)
sesuai dengan tandanada lagu
Klik butang OK

73

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Merakam MELODI di
lokasi masa ke-5

Klik

Klik di lokasi masa 5

Mulakan Rakaman

Klik Record

Klik butang Record atau tekan


(R) di komputer

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan melodi pada kibod
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul data rakaman (klip) di paparan track MELODI

Mainkan semula rakaman tadi


Jika bunyi melodi tidak lancar, not-not tersebut perlulah
diquantize

74

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik nombor 1

Quantize track MELODI

Klik nombor 1 di track


MELODI
Klik menu Process
Pilih Quantize....

Muncul tingkap Quantize


Tukar Duration ke Sixteen

Tandakan kotak-kotak Change


(Note Durations)
Klik butang OK

Semak notasi melodi

10

Klik butang Staff View

Menulis lirik pada notasi


Klik butang pensil
Klik butang Lirik

11

Letakkan pensil di bawah not dan klik


Taip lirik di dalam kotak
Tekan spacebar untuk menaip lirik bagi not berikutnya
Tekan Enter setelah selesai menaip

75

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Butang
Lirik

Pensil

Klik di bawah not


Taip lirik dalam kotak

Sunting Lirik

12

Klik di atas lirik yang hendak disunting


Taip semula lirik tersebut

5.5 Menyalin sebahagian notasi melodi bagi Intro lagu

Intro lagu

Heret tatal ke lokasi antara masa 17 hingga 21

Klik dan heret ke masa 21

Menyalin (copy) notasi


Klik masa 17 dan heret kursor
hingga ke masa 21

Notasi dari masa 17 hingga 21


telah dihighlight
Klik butang Copy
Muncul tingkap Copy
Klik butang OK

76

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Tutup paparan Staff View

Klik butang perkakasan Track View

Track View

Tutup R
Klik track STRINGS

Muncul paparan Track

Tutup butang R track MELODI


Klik track STRINGS

Tampal notasi di track STRINGS


Klik butang PASTE
Muncul tetingkap Paste

Kotak Starting at Time: 1


Kotak Repetitions: 1
Kotak Starting Track: 4
Klik butang OK

Muncul klip di track


STRINGS
Mainkan intro lagu tersebut

Tutup R

Tutup butang R di track


STRINGS

TIPS

Track STRINGS seharusnya berbunyi alat strings yang telah ditetapkan.


Anda boleh menukar bunyi alat lain dengan memilih alat muzik dari
Bank/Patch dalam track 4 tersebut.

77

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
5.6 Merakam Kord dengan iringan Piano
Persediaan rakaman

TIPS

Klik butang R di track


PIANO
Mainkan kibod dan
pastikan hanya bunyi
piano yang didengari

Corak Irama Bagi Kord Iringan Rentak Inang


Bb

Gm

Dm

Dm

Mulakan Rakaman Piano


Klik butang Record atau tekan
(R) di komputer

Klik Record

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan kibod berpandukan
corak irama di atas.
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul klip di track PIANO

Mainkan semula rakaman


tadi
Sila quantize notasi pada
klip tersebut

TIPS

Gunakan corak irama rentak inang di atas bagi setiap kord yang terdapat
dalam skor lagu Jong-Jong Inai.
Anda boleh juga menggunakan variasi iringan yang sesuai dengan lagu yang
dipilih.

78

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

PERHATIAN
Jangan lupa tutup butang R di track PIANO setelah selesai rakaman.

5.7 Merakam Bass


Persediaan rakaman
Klik butang R di track
BASS

Mainkan kibod dan


pastikan hanya bunyi
bass yang didengari

TIPS

Corak Irama Bass


Bb

Gm

Dm

Dm

Mulakan Rakaman Bass


Klik butang Record atau tekan (R)
di komputer

Klik Record

Setelah 4 kiraan metronome,


mainkan kibod berpandukan
notasi di atas.
Tekan semula butang Record (R)
untuk menghentikan rakaman

Muncul klip di track BASS

Mainkan semula rakaman


tadi
Sila quantize notasi pada
klip tersebut

TIPS

Gunakan corak irama bass di atas bagi setiap kord yang terdapat dalam skor
Jong-Jong Inai.
Anda boleh juga menggunakan variasi bass yang sesuai dengan lagu

79

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Mainkan keseluruhan lagu

Tutup butang R di track BASS


Mainkan semula lagu tersebut sehingga akhir

Tutup R

Klik butang SAVE

TUGASAN
Gunakan kemahiran dan kreativiti anda untuk menggubah penutup di
akhiran lagu

Sila simpan (save) projek


dalam format MIDI
Klik menu File

Pilih Save As...


Muncul tingkap Save As
Kotak Save as type:
Pilih MIDI Format 1
Klik butang SAVE

TAHNIAH!
Anda telah berjaya menggubah sebuah lagu dengan menggunakan
kaedah rakaman MIDI.

80

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
6.0 MIDI Karaoke
NOTA PENTING:

Pastikan anda telah memuat turun perisian pemain MIDI


Karaoke (vanBasco Karaoke Player). Anda boleh melayari
www.vanBasco.com untuk memuat turun pemain tersebut
melalui internet secara percuma

6.1 Memainkan fail MIDI dengan Perisian VAN BASCO

Buka fail MIDI dengan


vanBasco

Klik kanan fail lagu (Jong Jong Inai.mid) dari


folder anda
Open with..... vmidi

Muncul paparan vanBasco

Klik butang play


Muzik bermula dengan lirik dipapar pada skrin

Kawalan Tempo, Nada dan Bunyi


Options
Instrumentasi
Play

Piano Roll

81

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik butang-butang di paparan MIDI OUTPUT untuk


mendengar atau menutup bunyi setiap track.

Heret tatal di paparan Control untuk mengubah tempo,


nada dan laras bunyi
Lihat notasi yang dimainkan dari paparan Piano

TUGASAN
Sila ubah latar skrin, teks, warna dan hubungan MIDI dengan klik
butang Options.

82

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 5

RAKAMAN AUDIO

Matlamat

Menggunakan perkakasan dalam perisian Cakewalk Sonar untuk


merakam suara dan menyunting muzik audio.

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. menguasai kemahiran asas teknik-teknik rakaman audio;
2. menggunakan perkasasan audio interface; dan
3. mengendalikan rakaman audio.

Tempoh masa

4 jam

Persediaan

Komputer, perisian SONAR, mikrofon dan head phone

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1- RAKAMAN SUARA


Aktiviti 2 - MENYUNTING AUDIO/MUZIK
Aktiviti 3 - RAKAMAN SUARA DENGAN MUZIK LATAR
Aktiviti 4 - RAKAMAN NYANYIAN DENGAN MUZIK IRINGAN

Penulis

Isa Bin Amri

83

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
PROSEDUR
1.0

RAKAMAN SUARA

1.1

Persediaan Rakaman

Pasangkan mikrofon dan headphone ke komputer


Microphone
Headphone
e

Rajah 5.1: Pemasangan Kabel Mikrofon dan Hedfon

Pastikan input mikrofon dilaras dengan betul

Laras input
mikrofon

Pilih
Microphone

Rajah 5.2: Penetapan Laras Bunyi dan Rakaman Win7/Vista

Laras input
mikrofon

Rajah5.3: Penetapan Laras Bunyi dan Rakaman Win XP


84

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Sediakan sebuah folder di Desktop


Namakannya PROJEK SONAR

Butang New
Buka fail baru

Klik butang New File

Butang browse
Muncul tetingkap
New project File:

Kotak Name: Taip RAKAMAN


SUARA
Kotak Location: Klik butang
browse

Muncul tingkap Browse For Folder

Pilih folder PROJEK Sonar di desktop


Klik butang OK

Kotak Audio Path: Klik butang browse

Muncul tetingkap Browse For Folder


Pilih folder PROJEK Sonar di desktop
Klik butang OK

85

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Tingkap New project File:

Tandakan pada kotak Store Project Audio in its own Folder


Kotak Template: Pilih Music Video
Klik butang OK

Muncul paparan RAKAMAN SUARA

Butang Transport:
Rewind, Play, Forward dan Record

Butang arm
recording
Klik

Meter dB Range

1.2 Rakaman Suara Menggunakan Mikrofon

Merakam suara di track 1


Pastikan hedfon dan mikrofon telah tersedia dipasang
Klik butang R di track Audio 1

Ujian suara. Meter dB Range bergerak bila anda bersuara


Jika meter tidak bergerak sila periksa penetapan audio. Rujuk Tajuk 4
Pastikan meter tidak mencecah sehingga peak - 6
(paras merah) untuk mengelakkan kesan distortion

86

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Kotak Input

Maximize

Butang Transport R

Klik Maximize Strip pada track Audio 1


Klik kotak input

Pilih Audio In
Pilih Right atau Left Audio
(Rakaman ini dalam bentuk mono)

Rakam uji
Klik butang Record (R) di bar transport

Mulakan rakaman Hello testing 1 2 3


Tekan spacebar untuk hentikan rakaman

Waveform muncul di Track 1

Waveform

Mainkan semula rakaman


Tutup butang R track 1 jika
selesai rakaman

TIPS

Jika bentuk waveform kecil sila besarkan saiznya supaya kadar


bunyi dapat dikuatkan
Klik di atas waveform tersebut (highlight)
Klik menu Process dan pilih Audio Normalize OK

Wave form yang telah dinormalized akan bertukar saiz menjadi lebih
besar

87

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Simpan (Save) fail ini sebagai RAKAMAN SUARA


ke dalam folder PROJEK SONAR

TUGASAN: Rakaman Dialog

Buka paparan baru dengan empat track audio.


Namakan fail sebagai CERITA
.
Namakan setiap track mengikut watak berikut:

Track 1: Ikan

Track 2: Buaya
Track 3: Kura-kura
Track 4: Kancil

Rakam Track 1 berdasarkan dialog berikut:

Hai sang buaya mengapa kau hendak makan aku yang kecil ini?
Kau makan lah haiwan lebih besar dari aku seperti sang kura-kura ni....

Rakam Track 2 berdasarkan dialog berikut:

Oh ya..... daging kura-kura lebih berisi dan sedap pula rasanya.


Jangan pergi hai kura-kura, aku ingin makan kau

Rakam Track 3 berdasarkan dialog berikut:

Kau tidak akan dapat memakan aku wahai buaya. Tempurung ku keras.
Mengapa kau tidak makan sang kancil yang lebih besar dan banyak daging
itu? Kau akan kenyang selama-lamanya

Rakam Track 3 berdasarkan dialog berikut:

Kasihankanlah aku sang buaya. Aku sedang menghidap sakit dan terasa
hendak mati. Jika kau makan aku, kau juga akan turut mati kerana daging ku
beracun.

88

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.3 Menukar Pic Suara yang Dirakam
Process
Kesan Bunyi (Audio Effect)
Time/Pitch Stretch 2
Klik waveform track 1 (Ikan)

Klik menu Process


Pilih Audio Fx
Pilih Cakewalk
Pilih Time/Pitch Stretch 2

Muncul tetingkap Time/Pitch

Save

Heret tatal ke paras atas grid


(Akan mengubah pic tinggi)

Klik butang Audition


Kotak Preset namakan IKAN
(Supaya ia tetap diposisi yang
sama apabila digunakan lagi)

Tatal

Klik butang Save


Klik butang OK

Mainkan semula rakaman


Suara ikan telah berubah ke pic tinggi

Sila ubah suara-suara di track yang lain dengan melakukan


prosedur yang sama seperti di atas

TIPS

Memasukkan kesan bunyi pada suara akan menambahkan impak


yang lebih baik kepada mutu bunyi.
Cuba kesan bunyi yang lain seperti Reverb, Chorus, Flanger, Delay
dan sebagainya.

Simpan (Save) fail ini sebagai CERITA


Tutup fail ini.

89

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.0 MENYUNTING AUDIO/MUZIK
2.1 Persediaan

Sediakan muzik MP3 atau wave

Muzik Format MP3

Muzik percuma boleh dimuat turun


dari internet atau cakera padat
Simpan ke dalam folder Projek
Sonar di desktop
.

Muzik Format Wave

Buka fail Sonar yang baru


Klik ikon Sonar di desktop komputer anda

Tutup tetingkap Tip of the Day


.Tutup tetingkap No MIDI Outputs Selected

Muncul tetingkap Quick Start


Klik butang Create a New Project

90

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Muncul tetingkap New Project File


Taip pada kotak Name:
SUNTING MUZIK

. Klik kotak browser di kotak


Location: Pilih folder Projek Sonar di desktop
Klik kotak browser di kotak Audio Path: Pilih folder Projek Sonar
Tandakan pada kotak Store Project Audio in its own Folder
KotakTemplate: Pilih Music Video
Klik buang OK

Browser

2.2 Mengimport Fail Muzik ke Track

Klik di sini

Klik track 1 atau di mana-mana


satu track pilihan anda

Klik menu File

Klik menu File dan pilih Import


Audio...

91

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Look In

Muncul tingkap Import Audio


Di kotak Look in:

Cari folder yang menyimpan


koleksi muzik anda seperti di
My Documents My Music
Pilih satu fail muzik
Klik butang Open

Muncul waveform
muzik yang diimport

Mainkan muzik
Tekan spacebar
komputer
Kekuatan bunyi muzik
boleh dilaraskan dengan
tatal volume

Meter Volume

Tatal Volume

Mainkan keseluruhan lagu


Kenal pasti bahagian muzik
yang hendak digunakan dan
disunting kemudian

Muzik tersebut bermula


dari masa 1 dan berakhir
di lokasi masa 102
Hentikan muzik setelah
selesai
Tekan spacebar

92

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
2.3 Memotong Klip Audio Muzik

Set Thru

Set From

Lokasi Masa 10

Klik dan heret tatal ke kanan sehingga lokasi masa 102

Klik dan taip di sini

Memotong klip muzik dari


lokasi masa 10 hingga 102

Klik di atas kotak Set From dan


taip 10
Klik di atas kotak Set Thru dan
taip 102

Klik di sini

Klik track 1

Wave form dari masa 10 hingga masa terakhir (102)


telah dihighlight

93

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Delete

Tekan butang delete di


komputer atau
Klik menu Edit Delete...

Wave form dari masa 10 hingga masa terakhir 102


telah terpotong.

Rewind dan mainkan semula muzik

RTZ
PLAY

Klik butang RTZ atau tekan W di


komputer untuk undur
Klik butang play atau tekan
spacebar untuk mainkan muzik

Muzik akan berhenti di bar ke 10.

2.4 Fade Out dan Fade In


Menggunakan Fade Out (beransur lembut) akan melancarkan cara muzik berhenti secara
beransur lembut supaya muzik tidak berhenti secara tiba-tiba. Fade In (beransur kuat)
digunakan bagi memulakan muzik dari lembut kemudian beransur kuat. Manakala Crossfade
pula digunakan bagi mencantum dua buah muzik secara fade in dan fade out.
Taip di sini
Fade Out dari masa 8
hingga 10

Klik di sini

Klik di atas kotak Set From


dan taip 8
Klik di atas kotak Set Thru
dan taip 10
ATAU

Klik dan heret

Klik masa 8 dan heret ke


masa 10
94

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik menu process

Pilih Audio
Klik Fade/Envelope

Pilih Linear
Fade Out
Muncul Tetingkap Fade/Envelope

Klik kotak kombo dan pilih Linear


Fade Out
Klik butang OK

Bentuk klip menunjukkan muzik beransur


lembut Fade Out

Rewind dan mainkan muzik dari mula


Muzik akan beransur lembut dari masa ke
8 dan berhenti di masa ke 10

TIPS

Suatu cara lain (shortcut) untuk melaksanakan tugas fade out ialah
dengan mengheret penjuru atas klip (bertanda segi tiga) ke
sebelah kiri klip.
Penjuru klip

Masa 1
Import muzik baharu ke track 2
Klik Track 2

Klik di atas track 2

Tekan W (rewind) supaya muzik


yang akan di import bermula di
masa 1
Import sebuah muzik dari folder
ke track 2
(Ikut langkah 2.2)
95

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Kotak Set From &
Set Thru

Potong muzik di track 2


dari masa 1 hingga masa ke 8
Klik di atas kotak Set From
dan taip 1

Klik di atas kotak Set Thru dan


taip 8
ATAU
Klik masa 1 dan heret ke masa
8
Tekan Delete di komputer

Klip dari masa 1 hingga masa ke 8 telah terpotong.

Fade In dari masa 8


hingga 10
Klik di atas kotak Set From
dan taip 8

Klik di atas kotak Set Thru


dan taip 10
ATAU
Klik masa 8 dan heret ke
masa 10

Klik menu process

Pilih Audio
Klik Fade/Envelope

Muncul Tetingkap Fade/Envelope

Klik kotak kombo dan pilih Linear


Fade In
Klik butang OK

Pilih Linear
Fade In
96

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

10

Bentuk klip di track 2 beransur kuat (Fade In)


bermula dari masa ke 8 hingga ke 10
Rewind dan mainkan muzik dari mula
Muzik track 1 bersambung dengan muzik baharu dari masa ke 8
secara Fade Out dan Fade In

2.5 Crossfade untuk mencantumkan dua lagu secara ansur lembut dan ansur kuat.
Klik di masa 20

Klik di sini

Import muzik baharu ke track 3 di masa ke 20

Klik track Audio 3 untuk mengimpot muzik baharu


Klik di masa 20
Import muzik ke track 3
(Ikut langkah 2.2)

Klip muzik muncul di track 3


Mainkan muzik tersebut dari masa ke 20

Klip muzik di track 2 dan 3 berbunyi serentak

97

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik dan heret

Klik di sini

Tekan shift dan klik Track 3

Highlight masa 20 hingga ke 22

Klik masa 20 dan heret ke masa 22


Klik track 2
Tekan shift komputer dan klik track 3

Klip di track 2 dan 3 telah dihighlight di antara


masa 20 dan 22

Menu Process
Klik menu Process

Pilih Audio
Pilih Crossfade...

Kotak Name
Muncul Tetingkap
Crossfade

Kotak Name:
Pilih Linear Crossfade
Klik butang OK

98

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Bentuk klip menunjukkan klip muzik di


track 2 beransur lembut dan klip di
track 3 beransur kuat

Klik di sini

Potong baki muzik dari bar 22 di track 2

Klik track 2
Taip 22 di kotak set from
Tekan Delete di komputer

Klip di track 2 terpotong dari masa 22


Klip muzik di track 2 dan 3 tercantum dengan
kesan fade in dan fade out.

TUGASAN

Sila import sebuah muzik ke track 4.


Sambung klip muzik track 3 dan track 4 dengan
menggunakan crossfade.

Mainkan keseluruhan adunan lagu

Tekan W di kibod atau klik butang RTZ


Tekan spacebar atau klik butang PLAY

Simpan fail ini sebagai MENYUNTING MUZIK ke dalam folder projek


anda.
Tutup fail ini.

99

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.0 RAKAMAN SUARA DENGAN MUZIK LATAR
3.1 Persediaan

Sediakan lagu-lagu format MP3 atau wave, Kesan Bunyi (Sound Effects) seperti
bunyi ombak, burung dan sebagainya ke dalam folder PROJEK SONAR.

Pasangkan mikrofon dan headfon ke komputer. Pastikan input mikrofon telah


dilaraskan dengan betul. Sila rujuk langkah penetapan audio dan mikrofon di
Tajuk 5.

Klik ikon Sonar di desktop dengan fail yang baharu.

Butang browse
Muncul tetingkap
New project File:

Kotak Name: Taip PUISI


Kotak Location: Klik butang
browse

Muncul tetingkap Browse For Folder

Pilih folder PROJEK Sonar di desktop


Klik butang OK

Kotak Audio Path: Klik butang browse

Muncul tingkap Browse For Folder


Pilih folder PROJEK Sonar di desktop
Klik butang OK

100

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Tingkap New project File:

Tandakan pada kotak Store Project Audio in its own Folder


Kotak Template: Pilih Music Video
Klik butang OK

Muncul paparan PUISI

3.2 Rakaman Suara Dengan Iringan Muzik dan Kesan Bunyi

Menamakan track
Track 1 - MUZIK

Track 2 PUISI

Klik dan
namakan track

Track 3 OMBAK
Track 4 BURUNG

Import sebuah lagu instrumental yang


sesuai bagi iringan puisi ke track MUZIK
(Ikut langkah 2.2)

Ujian Suara

Input

Klik R di track PUISI


Laras input mikrofon dengan betul dan
uji suara

101

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
DI PINGGIR HARAPAN
Rindu berakar umbi
Menjalar hati nurani
Sepi mengundang resah
Dalam pelukan gundah
Kecundang harapan
Jauh di pinggiran
Mengalir lesu
Di alir tak bertuan
Terbuang pandang
Dalam manis kemesraan
Pendam harapan
Agar tidak berkembang
Dalam layar bahtera
Yang tidak berarah
Terumbang-ambing
Di persimpangan dilema
Mohd Zaki @ Jakai

Rakam Suara Puisi

Klik butang Record di transport atau


Tekan R di komputer dan mulakan
rakaman

Butang Transport R

Klik butang Stop atau tekan spacebar


untuk hentikan rakaman

TIPS

Anda boleh drag and cut jika berlaku kesilapan kecil ketika
rakaman.
Sekiranya kesilapan berlaku, klik wave form yang terakhir dan
heret ke kiri untuk memadam tempat kesilapan tersebut.

Klik di hujung
wave form dan
heret ke kiri

Rakam semula

Klik di lokasi masa di mana rakaman berhenti


Mulakan rakaman

102

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.3 Memasukkan Kesan Audio Reverb
Berikan kesan reverb (gema) kepada suara anda supaya kedengaran lebih baik.

Kesan Reverb

Klik kanan pada ruang


FX bagi track Puisi

Ruang FX

Muncul tetingkap Fx
Pilih Audio Effects Pilih Cakewalk Pilih Fx Reverb

Presets

Muncul tetingkap
Cakewalk FxReverb

Klik Kotak Presets: Pilih


Vocal-Big Bright
ATAU
Gunakan tatal Mix untuk
melaras kesan reverb
mengikut kesesuaian anda

Tatal Mix

Mainkan rakaman suara dan dengar


kesan reverb

Klik butang S di track PUISI


Mainkan track PUISI
Sila laras tatal Mix untuk menyesuaikan
kesan reverb bagi suara di track PUISI

Tutup tetingkap FxReverb dan butang S track PUISI

10

Klik butang X
Klik butang S

103

S: Solo

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Import Kesan Bunyi

11

Klik track OMBAK


Klik lokasi masa di mana anda ingin masukkan bunyi ombak
Import bunyi ombak dari folder ke track tersebut

Lokasi masa

Import Kesan Bunyi

12

Klik track OMBAK


Klik lokasi masa di mana anda ingin masukkan bunyi ombak
Import bunyi ombak dari folder ke track tersebut

Import Kesan Bunyi

13

Klik track BURUNG


Ikut seperti langkah di atas

Mainkan keseluruhan track

14

Tekan W di komputer
Tekan spacebar untuk memainkan adunan track

104

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.3 Keseimbangan Adunan Bunyi
Setiap track boleh dilaras kekuatan bunyinya secara individu.

TIPS

Sesuatu adunan yang dikatakan seimbang ialah apabila bunyi


utama (suara PUISI) dapat didengari lebih jelas daripada bunyibunyi iringan lain (muzik latar dan kesan bunyi)

Console
View

Membuka paparan Console View

Klik butang perkakasan Console View

Volume track PUISI


Signal
-6db
Track
Master

Muncul paparan Console View


Melaras keseluruhan adunan bunyi

Mainkan track
Laraskan setiap track mengikut keutamaan bunyi
Tatal volume track PUISI seharusnya lebih tinggi (kuat) dari track lain
Pastikan signal meter db Range track Master tidak
melebihi -6

105

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.4 Mengeksport Adunan Sebagai Fail Audio (Wave File)
Menu File
Eksport Audio

Klik menu File


Eksport

Pilih Eksport
Klik Audio....

Audio

Kotak
Look in

Muncul tetingkap
Eksport Audio

Kotak
File name:

Kotak Look in: Pilih


folder projek Sonar

Kotak File Name:


Namakannya fail PUISI
Kotak Bit Depth:
Pilih 16
Klik butang Eksport
Kotak Bit
Depth

Simpan fail ini sebagai PUISI ke dalam folder PROJEK SONAR.


Tutup fail ini.

Buka fail PUISI dalam folder POJEK SONAR

Klik dua kali fail Puisi untuk dimainkan


dengan pemain audio komputer anda

Dengar rakaman anda dan kenal pasti keseimbangan bunyi audio


tersebut

Jika anda ingin ubah semula volume sesuatu bunyi di dalam audio
tersebut sila buka semula paparan PUISI dari Sonar

106

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
4.0 RAKAMAN NYANYIAN DENGAN MUZIK IRINGAN
4.1 Persediaan Rakaman

Sediakan USB Audio Interface atau soundcard ke dalam komputer anda

CATATAN

USB Audio Interface sesuai digunakan pada komputer riba dan


PC manakala soundcard boleh dipasangkan ke PCI slot dalam
komputer PC

Alatan ini penting bagi menjana mutu bunyi muzik dari


komputer. Selain melancarkan lagi proses rakaman dari masalah audio
latency.
Pastikan alatan ini telah diinstall menggunakan driver yang dibekalkan.

Rajah 5.1: Alat USB Audio Interface

Rajah 5.2: Pemasangan Sistem Audio Interface

107

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Pasangkan mikrofon, headfon dan alat muzik ke komputer melalui Audio


Interface seperti rajah di atas.
Pastikan input mikrofon telah dilaraskan dengan betul.

4.2 Menyediakan muzik menggunakan MIDI Plug-In

NOTA
Apa itu Plug-In?
Di dalam teknologi komputer muzik istilah plug-in merujuk kepada komponen
sofwer yang digunakan bersama sofwer induk seperti Cakewalk Sonar. Plug-in
digunakan sebagai nlai tambah dalam meningkatkan mutu bunyi muzik yang
dihasilkan.
Terdapat beberapa jenis plug-in ia itu:
1. MIDI plug-in yang mengandungi alat-alat muzik seperti dram, bass, alat muzik
orkestra, tradisional dan sebagainya. Selain itu terdapa juga MIDI effect plug-in
seperti arpeggiator, chord analyzer, MIDI event filter dan sebagainya.
2. Audio plug-in pua mengandungi kesan bunyi seperti Reverb, Chorus,
Equalizer, Harmonizer dan sebagainya bagi menjana mutu audio yang dirakam
pada setiap track.
Plug-in bagi MIDI dan audio ini boleh dibeli atau dimuat turun dari internet, dan
biasanya beberapa sofwer ini telah tersedia ada (built-in) dalam sofwer muzik
seperti Cakewalk Sonar. (Contohnya Cakewalk TTS, True Piano, Roland
GrooveSynth, Z3ta+ dan lain-lain)
Plug-in yang dibeli atau dimuat turun secara berasingan ini hendaklah diinstall
terlebih dahulu sebelum digunakan pada Sonar.

Buka fail Jong-jong Inai atau pilih sebuah fail MIDI dari folder anda.
(Contoh: Getaran Jiwa.mid)

Pilih sebuah lagu yang anda ingin nyanyikan

108

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik
Insert

Menggunakan alat muzik


plugs- in yang terdapat dalam
Sonar

Soft Synth

Klik menu Insert


Pilih Soft Synths dan klik
Roland GrooveSynth

Muncul tetingkap Insert Soft


Synth Options

Tandakan Simple Instrument


Track dan Synth Property
Page
Klik butang OK

Muncul tetingkap Roland


GrooveSynth dan track 6
bagi audio berkaitan
Tutup tingkap tersebut

Track 6

Track 6 bagi Roland GrooveSynth ini akan menyimpan data audio yang
dibounce (pindah turun) dari track MIDI yang menggunakan plugs in
tersebut. Proses ini menggunakan cara Freeze Track.

Sila Insert plug-in bagi alat


piano mengikut cara berikut:

Synth Rack

Klik butang perkakasan


Synth Rack

109

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik +

Muncul tetingkap
Synth Rack

True Piano
Klik butang Insert
Soft Synth (+)
Pilih True Piano

Muncul tetingkap Insert Soft


Synth Options

Klik kekotak Simple


Instrument Track
Klik buang OK

Muncul plug-in alat muzik piano di dalam tetingkap Synth Rack.


Anda boleh memasukkan seberapa banyak plug-in bergantung kepada
keperluan alat muzik yang anda gunakan dalam sesuatu track gubahan
muzik anda.

110

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Freeze Synth Track 1

Menu Tracks

Maximize track 1

Pilih Groove Synth di


kekotak Output

Output

Pilih alat Flute bagi


kekotak Patch

Patch: Flute

Klik menu Tracks dan


pilih Freeze
Klik Freeze Synth

Muncul klip audio di track 6 bagi Roland Groove Synth


menandakan data MIDI di track 1 telah dirakam (bounce)
ke track berkenaan

Sila Freeze track piano mengikut langkah 8 seperti di atas.

TUGASAN

Sila gunakan plug-in Cakewalk TTS bagi track String,


Bass dan Drum mengikut langkah insert Soft Synth seperti
di atas.
Kemudian sila freeze track tersebut.

CATATAN
Oleh kerana track Bass, Strings dan Drum berkongsi plug-in yang sama (Cakewalk
TTS) maka apabila anda freeze salah satu track tersebut, semua track akan
dibounce atau diadun ke dalam satu track audio Cakewalk TTS
Oleh sebab itu sebelum anda freeze, sila pastikan volume pada setiap track Bass,
Strings dan Drum telah dilaras dengan seimbang.

111

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Unfreeze Synth jika anda hendak mengubah kadar volume atau


mengedit semula semua track tersebut.

10

Aktifkan mana-mana track MIDI yang hendak diedit

Klik menu Tracks dan pilih Freeze

Klik Unfreeze Synth

Klip di track audio berkenaan akan lenyap dan anda boleh mengedit
semula track MIDI yang berkaitan. Setelah selesai, anda boleh
melaksanakan semula langkah Freeze Synth bagi track MIDI tersebut.

Paparan track audio yang di pindah dari track MIDI yang telah difreeze.
Sila seimbangkan kadar bunyi setiap track tersebut.

Track Flute

Track Piano

Track Bass,
Strings dan Dram

TUGASAN

Sila gunakan plug-in Cakewalk TTS bagi track String,


Bass dan Drum mengikut langkah insert Soft Synth seperti
di atas.
Kemudian sila freeze track tersebut.

Eksport Muzik

11

Sila ikut langkah aktiviti 3.4 untuk mengeksport semua track audio di
atas. (Track 6, 7 dan 8)

Namakan fail sebagai Muzik Jong-Jong Inai.

Simpan muzik ini ke dalam folder anda

112

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
4.3 Menyediakan muzik secara rakaman terus dari kibod

Pastikan kibod telah dipasang dengan kabel MIDI.


Rujuk Tajuk 1 Aktiviti 3: Rajah Pemasangan Kabel MIDI)

Pemasangan kabel audio kibod ke


komputer

Sediakan kabel audio stereo berukuran


3.5mm bagi input komputer
Sediakan kabel audio stereo berukuran
inci bagi output kibod

Rajah 5.3: kabel stereo


output kibod

Rajah 5.4: 3.5mm kabel stereo


input komputer
Panel Belakan Kibod

Panel Belakang Komputer

Terminal
Phone/Output

Terminal Input

Rajah 5.5: Sambungan Kabel Audio kibod ke komputer

Pilih Input rakaman

Buka tetingkap Recording Control


Pilih kekotak Select bagi Line In

Buka fail Jong-jong Inai atau pilih sebuah fail MIDI dari folder anda.

Pilih sebuah lagu yang anda ingin jadikan muzik iringan (Minus 1)
Pastikan semua track telah dilaraskan dan diseimbang kadar volumenya

113

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Klik M

Klik butang M (mute) pada track


melodi supaya bunyi alat tersebut
disenyapkan.

Minimize Strip
Maximize track Piano, Bass,
Strings dan Drum

Tukar Output kepada USB pada


setiap track

Output
USB

Pilih jenama kibod anda di Input


Kibod

Masukkan track audio yang baru

Track Audio

Klik menu Insert dan pilih Audio


Track

Klik R

Namakan Minus 1

Signal input

Klik butang R
Mainkan kibod dan pastikan
signal input berfungsi

Uji rakam
Mainkan lagu dengan cara tekan spacebar pada komputer

Kawal volume pada kibod supaya input meter di track minus 1 tidak
melebihi peak merah (-6db).
Ini adalah untuk mengelakkan bunyi distorted terhadap hasil rakaman.

Mulakan rakaman

Butang Transport R

Tekan butang R pada komputer atau


klik butang Record di panel transport
Sonar
Hentikan rakaman setelah muzik
tamat.

114

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Jika terdapat klip waveform di track MINUS 1 bermakna rakaman telah


berjaya dilaksanakan.
Mainkan semula hasil rakaman dan pastikan tiada gangguan bunyi
(distort). Jika ada sila klik butang undo dan ulang rakaman dengan
merendahkan kadar volume pada kibod.

4.4 Rakaman nyanyian dengan muzik minus 1


Bagi persediaan rakaman sila pastikan mikrofon telah dipasang dan input rakaman telah
dilaras dengan betul. Sila rujuk Aktiviti 1 Persediaan Rakaman Suara.

Muzik Minus 1

Mute track audio 6 (Roland


Groove Synth bagi bunyi alat
Flute)

Klik M

Sediakan track audio yang


baru
Klik menu Insert dan pilih
audio

Pilih audio interface yang anda


gunakan di kekotak input dan
output
Di kekotak Input pilih right atau
left di mana yang berkenaan
supaya track nyanyian ini
menjadi track mono
Namakan track ini sebagai
VOKAL

Input R

Output

Rakaman Nyanyian

Mulakan rakaman nyanyian anda dengan mengikut langkah seperti


Aktiviti 3 Rakaman Suara

115

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Audio Effect untuk menjana mutu bunyi vokal

Gunakan Equalizer, Reverb dan Compressor yang sesuai di track


vokal supaya suara anda menjadi lebih berkesan.

Eksport nyanyian lagu

Setelah selesai membuat penambahbaikan dan keseimbangan


bunyi pada setiap track, sila eksport track muzik dan audio
tersebut sebagai Jong-jong Inai Vokal

4.5 Rakaman nyanyian karaoke


Sediakan sebuah video karaoke samada dimuat turun dari cd karaoke atau internet
(Youtube).
Buka sebuah fail yang baharu dan
pilih Blank dari kekotak Template.

Namakan fail ini sebagai Muzik


Karaoke
Klik butang OK

Import Video

Klik menu File


Pilih Import
Klik Video

Klik Video

116

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Folder/CD Karaoke
Memilih fail video karaoke

Muncul tetingkap Import


Video
Di kekotak Look in pilih
folder atau CD karaoke
Pilih All Files dari kekotak
Files of type
Pilih sebuah fail video
karaoke dari folder anda
atau dari CD karaoke
Klik butang Open

Pilih All Files

Muncul tetingkap video view sebuah fail karaoke.


Mainkan klip video tersebut.
Setelah selesai menonton, sila tutup tingkap video ini atau klik butang
perkakas Track view

TIPS

Klip audio berbentuk stereo bagi muzik karaoke biasanya


mengandungi muzik beserta vokal di sebelah kanan dan muzik
minus 1 di sebelah kiri.

Klik maximize strip di track


1

Maximize

Klik butang panpot dan


heret 100% ke sebelah
kanan atau kiri untuk
mendengar kesan stereo
tersebut.

Video Thumbnail

Pan pot

Tajuk lagu tertera di Track 1 bersama klip audio yang berbentuk


stereo. Manakala klip video berkaitan tertera di Video Thumbnail

117

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Memisahkan klip audio stereo

Klik menu Edit


Pilih Bounce to Track(s)

Bounce to
Track(s)

Muncul tetingkap Bounce to


Track(s)
Di kekotak Channel Format pilih
Split Mono
Klik butang OK

Split Mono

Memilih track minus 1

Klik S di salah satu track


2 atau track 3 untuk
mendengar muzik di
setiap track tersebut

Klik S

Pilih satu track yang


mengandungi muzik
minus 1 (tanpa suara)

Track 1 telah dibahagikan kepada dua track mono


Contoh di atas track 2 adalah mengandungi muzik minus 1.
Perhatikan panpot bagi kedua-dua track tersebut telah di pisahkan ke
100% kiri bagi track 2 dan 100% kanan bagi track 3.

118

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Export muzik minus 1

Sila klik S pada track yang hanya mengandungi muzik minus 1


Klik menu File dan pilih Export Audio
Namakan fail muzik tersebut dan simpan ke dalam folder anda

ANDA INGIN MENYANYI KARAOKE?

TUGASAN
Masukkan track audio yang baharu (Insert Audio Track)
Namakannya track VOKAL
Klik R pada track VOKAL
Klik butang perkakasan video view untuk melihat lirik
Bila anda telah bersedia, klik butang Record di panel transport
Atau tekan butang R di komputer dan anda boleh mula menyanyi
sambil merakamkan suara.

CATATAN
Anda boleh mencipta video karaoke anda sendiri dengan
menggunakan muzik minus 1 dari sebuah video karaoke yang
lain (samada dimuat turun dari CD/DVD atau internet)

Export muzik minus 1, suara vokal dan video karaoke


Klik S pada track muzik minus 1

Klik S pada track VOKAL


Klik menu File dan pilih Export Video
Namakan fail muzik tersebut sebagai KARAOKE dan pilih folder
anda untuk disimpan

119

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Encoding Video

10

Klik butang Encoding


Options
Muncul tetingkap AVI
Encoding Options
Pilih Indeo video 5.10
atau pilihan yang lain di
kekotak Video Codec
Pilih PCM di kekotak
Audio Codec
Klik butang OK

Encoding
Options

Audio Mixdown
Options

Audio Mixdown

11

Klik butang Audio


Mixdown Options
Muncul tetingkap Audio
Mixdown Options
Pilih All di kekotak Preset
Pilih 16 di kekotak Bit
Depth
Klik butang OK
Klik butang SAVE

Sonar mengambil masa untuk mengeksport audio dan video ke folder anda.
Terdapat fail

di folder. Klik ikon tersebut untuk memainkannya

dengan pemain media player.


Sila ulang langkah 9, 10 dan 11 jika muzik, suara atau video yang anda eksport
tidak berjaya dimainkan pada media player.

120

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
TAJUK 6:

ADUNAN AUDIO

Matlamat

Menggunakan perkakasan dalam perisian Cakewalk Sonar untuk


mengadun audio,

Objektif

Pada akhir sesi ini, peserta kursus dapat:


1. menguasai kemahiran mixing audio;
2. menguasai kemahiran mastering audio;
3. menghasilkan bahan muzik (CD audio).

Tempoh masa

2 jam

Persediaan

Komputer, perisian SONAR, mixer dan head phone

Sumber

Modul Teknologi Muzik

Rangka Sesi

Aktiviti 1- MENGINTEGERASIKAN TRACK MIDI DAN AUDIO


Aktiviti 2 - MENGIMBANGKAN ADUNAN INSTRUMENTASI
Aktiviti 3 - MENGGUNAKAN AUDIO EFFECT DALAM ADUNAN MUZIK
Aktiviti 4 - MASTERING AUDIO
Aktiviti 5 - MENGHASILKAN BAHAN MUZIK (CD AUDIO)

Penulis

Abdul Razak Bin Abd Rahman

121

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
1.0

PENGENALAN

Selepas menjalankan proses rakaman, audio yang dirakam perlulah diproses dan diadun
untuk menghasilkan satu penyatuan bunyi yang seimbang. Proses ini dikenali sebagai proses
mixing. Jika hasil kerja rakaman tidak dapat diadunkan dengan seimbang, sudah pasti produk
yang dihasilkan tidak menepati kehendak pengguna. Di bahagian ini juga kesan bunyi FX
ditambah supaya hasil dan mutu rakaman selesa untuk didengari serta mempunyai nilai estetik
yang tinggi. Selepas proses mixing dijalankan, proses akhir adalah untuk menghasilkan bahan
audio dalam bentuk CD

A
B
C
D
E

PERKARA YANG PERLU DIBERI PERHATIAN DALAM PROSES MIXING


A
Tombol EQ
B
Kotak FX
C
Pelaras Pan
D
Meter dB Range

Tombol EQ ini perlu diaktifkan untuk tujuan melaras ferkuensi


audio yang dihasilkan
Kotak untuk meletakkan kesan bunyi (FX) seperti reverb,
delay, chorus, dan sebagainya secara trek individu
Untuk tujuan meletakkan kedudukan instrumen supaya
kedengaran di sebelah kiri (L) tengah (C) atau kanan (R)

Petunjuk tahap kemasukan isyarat audio (signals level)

E
Pelaras
Audio Volume

Imbangan bunyi dapat dilakuan dengan menolak pelaras


keatas (kuat) dan kebawah (perlahan)

122

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
AKTIVITI 1
1.0

Mengintegerasikan track MIDI dan AUDIO

1.1

Menukarkan data MIDI ke TTS

Ikut langkah 1 hingga 6 dan lakukan secara berulang kali supaya lebih yakin.
Catatkankan masalah-masalah yang dihadapi semasa menjalankan proses ini.

Langkah 1
Aktifkan butang Synth
Rack

Langkah 2
Aktifkan butang
Cakewalk TTS-1
* Ikut arah anak panah
seperti dalam paparan
gambar rajah

Langkah 3
Pastikan kotak dalam
paparan ditandakan

123

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Langkah 4
Pastikan terdapat
paparan Cakewalk TTS1
Track audio dan MIDI

Langkah 5
Pilih semua Track MIDI
Track
Property
Outputs
* Ikut arah anak panah
seperti dalam paparan
gambar rajah

Langkah 6
Pilih Cakewalk TTS-1
Tekan butang OK
* Ikut arah anak panah
seperti dalam paparan
gambar rajah

124

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
AKTIVITI 2
2.0

Mengimbangkan adunan instrumentasi


Cuba anda bayangkan apakah yang akan berlaku jika hasil kerja-kerja rakaman
audio mempunyi aras bunyi yang setara?

2.1

Untuk memastikan mutu rakaman yang dihasilkan berkualiti, proses imbangan bunyi
perlulah dijalankan dengan amat teliti. Kebiasaannya proses ini dikendalikan oleh
individu yang mengenal sifat-sifat bunyi.

2.2

Latihan imbangan bunyi menggunakan perisian Sonar

Langkah 1
Aktifkan butang
Console

Langkah 2
Pelaras Audio Volume
hendaklah dilaras
mengikut keperluan
berdasarkan peranan
alat muzik tersebut
dalam sesebuah
gubahan muzik
B
A

A
Pelaras Audio Volume
B
Meter dB Range

Gunakan pelaras untuk membuat imbangan bunyi yang


sepatutnya. Tolak pelaras keatas (kuat) dan kebawah
(perlahan)
Pastikan petunjuk tahap isyarat audio (signals level) pada
meter dB range tidak mencapai tahap maksimum

125

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
AKTIVITI 3
3.0

Penggunaan audio effect dalam adunan muzik

3.1

Effect yang terdapat dalam pakej perisian Sonar 8

Sonitus: fx Suite
Cakewalk fx

3.2

Reverb, EQ, Delay, Compressor, Multi band, Chorus, Wah-wah


Reverb, EQ, Delay, Compressor, Multi band, Chorus, Wah-wah

Cara memasukkan Reverb effect Sonitus: fx untuk trek individu

Langkah 1
Aktifkan butang console

Langkah 2
Klick di sebelah kanan
mouse dalam kotak seperti
gambar rajah

126

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

1
Langkah 3
1 Klick pada ruang
2 - Pilih Audio fx
3 - Pilih Sonitus fx
4 - Pilih Reverb

* Ikut langkah-langkan
berdasarkan urutan
nombor seperti dalam
gambar rajah

Langkah 4
Paparan Sonitus fx Reverb
akan kelihatan seperti
gambar rajah
1 Klick kotak Presets
2 - Pilih Aux bus pada
butang preset
3 - Pilih mana-mana
ketegori reverb
A - Gunakan pelaras
seperti yang
ditunjukkan pada anak
panah untuk
menambah atau
mengurangkan kesan
reverb pada trek yang
berkenaan

* Ikut langkah-langkan
berdasarkan urutan
nombor seperti dalam
gambar rajah

Kesan fx reverb yang berlebihan akan membuatkan kualiti rakaman suara atau
alat muzik sukar didengar dengan jelas

Lakukan latihan dan catatkan permasalahan yang dihadapi semasa melakukan


proses ini. Buat rujukan di internet denagn memuat turun video-video dari
youtube dan catatkan tip-tip daripada pakar untuk perkongsian ilmu.

127

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
3.3

Cara memasukkan Reverb effect Sonitus: fx menggunakan kaedah Bus

3.3.1

Cara ini adalah kaedah yang biasa digunakan oleh pengguna profesiona. Cara ini dapat
meringankan beban kerja pemproses komputer.

Langkah 1
Klick paparan console
Klick kanan pada tetikus
dalam kotak seperti dalam
gambar rajah

Langkah 2
1 - Pilih Audio fx
2 - Pilih Sonitus fx
3 - Pilih Reverb

* Ikut langkah-langkan
berdasarkan urutan
nombor seperti dalam
gambar rajah

3
1

128

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

Langkah 3
Paparan Sonitus fx Reverb
akan kelihatan seperti
gambar rajah
1 - Klick kotak Preset
2 - Pilih Aux bus pada
butang preset
3 - Pilih mana-mana
ketegori reverb

1
2

* Ikut langkah-langkan
berdasarkan urutan
nombor seperti dalam
gambar rajah

Langkah 4

A - Pastikan paparan
Reverb terdapat pada
paparan seperti anak
panah A
1 - Klick kanan pada
tetikus pada manamana trek yang hendak
diletakkan kesan reverb
2 - Pilih EFX seperti
gambar rajah

A
1
2

* Ikut langkah-langkan
berdasarkan urutan
nombor seperti dalam
gambar rajah

Langkah 5
1 - Butang EFX diaktifkan
2 - Pelaras untuk
mengurang dan
menambah kesan
Reverb

129

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
AKTIVITI 4
4.0 Mastering
Bahagian mastering adalah merupakan bahagian yang terakhir sebelum hasil rakaman dicetak
pada CD. Bahagian mastering biasanya dikendalikan oleh jurutera-jurutera yang sangat mahir
dalam bidang ilmu bunyi. Pengetahuan ilmu fizik sangat diperlukan untuk menghasilkan kualiti
bunyi yang terbaik dalam sesuatu produksi rakaman. Kebiasaannya individu yang
mengendalikan bahagian ini akan menggunakan perisian-perisian tertentu seperti, wave lab,
soun forge, cool edit, dan sebagainya yang terdapat dalam pasaran. Di bahagian ini juga segala
kemahiran dalam menggunakan teknologi plug-in banyak digunakan untuk menambah baik
hasil kerja terakhir rakaman sebelum dicetak pada CD.
Berikut adalah tujuan utama setiap produksi rakaman perlu menjalani proses mastering:
4.1

Mengimbangi kekuatan bunyi secara keseluruhan supaya kesemua hasil produksi tidak
ada yang terkuat atau terlalu perlahan. Ini akan menyebabkan lagu pertama menghasilkan
bunyi yang lebih kuat daripada lagu kedua walaupun kedudukan volume pada alat pemain
CD pada kedudukan yang sama.

4.2

Mengimbangi frekuensi utama seperti Low, Mid, dan Hi menggunakan Equalizer supaya
mana-mana frekuensi yang tidak jelas boleh dilaraskan pada tahap yang terbaik.

4.3

Menetapkan jarak masa untuk memulakan sesebuah lagu.

4.4
4.5

Melakukan fade in atau fade out pada sesebuah lagu.


Sebagai satu keselamatan salinan, sekiranya hasil rakaman hilang, rosak atau curi.

AKTIVITI 5
5. Menghasilkan bahan muzik (CD audio).

Gunakan perisian seperti nero untuk melakukan proses mencetak ke CD.


Pastikan andak tidak lagu melakukan proses normalize. Cari gambar-gambar
yang sesuai untuk dicetak pada CD dan kulit CD anda.

130

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK
Rujukan
Alten, S. R. (1996). Audio in Media: The recording Studio. 4th ed. Belmont, Wadsworth
Publishing Co.
Brown, A. (2007). Computers in music education: Amplifying musicality. UK: Routledge.
Lee, Peter., Moffatt, Haish., Wilson, Tim.(2004). Musician [CD]. Victoria. Rising Software.
Make Music Inc. (2006). Finale [CD] Minnesota.
Twelve Tone System Inc. (2004). Sonar 4 Producer Edition: User Guide. U.S.A.
Williams D.B. & Webster P.R. (1999). Experiencing Music Technology. 3rd edition. Victoria.
Thomson & Schirmer Pub.

PANEL PENGGUBAL
1.

En. Isa bin Amri


IPGK Temenggong Ibrahim, Johor

2.

En. Ghazali bin Abdul Ghani


IPGK Tuanku Bainun, Pulau Pinang

3.

En. Abdul Razak bin Abd Rahman


IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

4.

En. Mah Kok Heng


IPGK Ilmu Khas, Kuala Lumpur

131

MODUL LATIHAN

TEKNOLOGI MUZIK

LAMPIRAN 1: SKOR LAGU JONG-JONG INAI

Dm

Dm

Gm

Dm

Gm

Dm

Dm

Gm

Dm

Gm

Dm

Bb

Gm

Bb

Gm

Dm

132

Dm

Dm

Dm

Dm

Anda mungkin juga menyukai