Anda di halaman 1dari 20

SEMINAR

PERSURATAN PAHANG

:Menjeja Warisan Paliang


Kitab-Kitab Mat Kilau

Oleh:

Sdr. Rosli Saludin

27

Tempat

28 Oktober 2001

Auditorium Taman Budaya, Kuantan

)lnjuran (]Jersama:
Jabatan Kebudayaan &. Kesenian Pahang (JKKP)
Fakulti Bahasa Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Dewan Persuratan Melayu Pahang (DPMP)
(j)enoan 1(.erjasama
Yayasan Pahang
Dewan Bahasa dan Pustaka

(DBP)
Kerajaan Negeri Pahang

".,

'\

"'I'.,

",

_',H"';'"",'

0<,"

.""".'

':'-,

-,0:'

.'

'

.". .. "

,.

',0

",",

'"'.

r .

Kitab-Kitab Mat Kilau

Mobd RosH Bin Saludin


Fakulti Bahasa dan Kesusasteraan

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tanjung Malim, Perak

PendahuJuan

Kitab-Kitab Mat Kilau ini telah penulis perolehi daripada Saudara Talib Samat
iaitu rakan yang sama-sama mengajar di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung

Malim, Perak. Ada tiga kitab dan telah pun dicetak oleh Utusan Melayu (Malaysia)
Berhad, 46 M, Jalan Chan Sow Lin, Kuala Lumpur, iaitu cetakan pertama Ogos 1970
dan

berharga Ringgit Malaysia 4.50. Jika anda berminat untuk mengkajinya dengan

Iebih mendalam

lagi boleh diperolehi dari perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka,

Kuala Lumpur.

Penerbitan kitab ini

menggambarkan bahawa beratus tahun dahulu orang-orang

Melayu sudah maju dalam lapangan perusahaan ini dan dapat dibuktikan dengan jilidan
kitab asal Kitab-Kitab Mat Kilau yang cantik dan kemas itu. Kalau keluarga penjilid
kitab tersebut meneruskan perusahaannya, hari ini kita tentu

dapat melihat penjilid

Bumiputera yang setanding dengan penjilid-penjilid antarabangsa.

Penulis

juga ingin berkongsi pengalaman

kepahlawanan

orang-orang

untuk

memperkenalkan ilmu-ilmu

Melayu dahulu, di samping hendak menunjukkan akan

rupa

bentuk perbendaharaan sastera tradisional, yang


kitab lebih tepat dan

mana

setengah dari simpulan kitab

padat ertinya bagi pengetahuan generasi

kita yang akan

Kajian penulis ini diharapkan akan menjadi perintis kepada kajian


mendalam

lagi,

terutama dalam hal-hal yang melibatkan

agama supaya sesuai

di dada,

dengan

zaman

globalisasi

jangan maju dengan meninggalkan

datang.

yang lebih

kemasyarakatan, ekonomi dan

ini iaitu 'biar

maju dengan penuh ilmu

sesuatu yang telah ada kaitan

dengan jati

diri bangsa'.

Kitab-kitab ini di

susun

dan

dipunyai oleh

Mat Kilau

pada

masa

Mat Kilau dalam

buruan penjajah Jnggeris. Kitab tersebut diserahkan di bawah jagaan Mat Saman
Kelantan kerana Mat Kilau ketika itu sentiasa

pindah dari

satu

tempat ke

satu

tempat

untuk melarikan diri dari tangkapan penjajah Inggeris, sehinggalah putus hubungan
mereka.

Akbimya

kitab tersebut diserahkan

kepada Sultan Ismail bin

Mulut Merah oleh Mat Samano Kemudian diserahkan

Tengku Bongsu Kelantan,


Mahmud yang

pada

masa

Perdana Menteri Kelantan

yang

itu

Sultan Muhammad

pula kepada Yang

kemudiannya diserahkan pula kepada

menjadi

Teramat Mulia

Dato'

Haji Nik

Dato' Menteri Kelantan. Selain dari

menjadi

Haji Nik Mahmud ialah juga pengarang Kitab Pati Rahsia

iaitu sebuah kitab mengenai ilmu-ilmu kebal yang diterbitkan di Negeri Kelantan.

Dari
Wan

Haji Nik

Mahmud inilah kitab ini diserahkan

kepada Ustaz

Hassan, satu-satunya murid kepada Dato' Nik Mahmud

Wan Alim Bin

yang telah menamatkan

ajaran-ajaran
dan

yang

yang

terkandung

masa

ketiga-tiga buah kitab kepunyaan

Mat Kilau

mengamalkannya sehingga sekarang. Beliau telah diamanahkan

menjaga kitab-kitab tersebut.

pada

di dalam

itu

Kitab ini telah

ditspis

oleh Dato'

menjadi Dato' Perdana Menteri Kelantan

Haji Nik Mahmud

yang

untuk
yang

sultannya ialah Sultan

Ismail.

Beliau

jugalah

yang telah

waktu ia menentang

ditetapkan

oleh

menangkap pahlawan

kerajaan

kerajaan.

Di

Tok

Janggut Pasir

Kelantan kerana tidak mahu

samping

itu beliau

Putih Kelantan

membayar cukai

yang

juga telah mengharamkan polis bangsa

Sikh berkhidmat di Negeri Kelantan

lsi

Kandungan

Kitab-kitab ini

daripada

113

mengandungi 139 muka surat, tennasuk lampirannya dan terdiri

perkara. Perkara tersebut ialah :

Salinan

7.

daripada Wali Allah


Aturan menggunakan bagi tujuan tertentu
Untukjadi kebal
Tilik perjalanan
Untuk mendapat keuntungan
Kebal segenap sendi dan tulang
Bacaan dalam Syahadat

8.

Kunci bedil

9.

Guru besi

1.

2.
3.

4.
5.

6.

10. DuaIsim
11. Ayat Tujuh

12. Untuk penawar racun dan


13. Imu teraca
14. Ilmu

penyalah

dipagut ular

15. Doa kasihan

Untuyk murah rezeki dan panjang umur


17. Penawar api
18. Pembangkit besi
19. Untuk pemberat
20. Untuk pelemah
16.

21. Doa sekelian iImu


22. Untuk tolak besi
23. Untuk kebal badan
24.
25.

Pencepat gerak-geri
Penggerun pandangan seteru

26. Untuk kebal

Ayat sembilan
pengadang dan kebal
29. llmu pengagah
30. Kiliran mengasah lembing, keris dan pedang
27.

28. Isim

31. Doa Fakir

32. Ubat lemah zakar


33. Penggalak zakar
34.

Mengeras dan membesarkan zakar

35. Penahan mani


36. Azimat pengasih

a7. Pembuka pintu hati


38. Fadhilat membaca Yassin
39. Diperkenankan segala permintaannya
40. Melindungi dari segala kecelakaan manusia,jin dan binatang
41. Ayat kebal dan penawar perbuatan khianat

42. Untuk pagar rumah dan harta benda

Penguat zakar dan nafsu


Ayat pengagah dan kebal
45. Doa bermain Mak Yong
46. Doa Asyik Sekampung
47. Jampi laga kerbau
48. Jampi laga kerbau dan kebal
49. Azimat untuk laga kerbau
50. Mengubati burung
51. Mendenak burung
52. Bab Hakikat Bahagian Satu
53. Bab Hakikat Bahagian Dua
43.

44.

54.

Rajah-Rajah

55. Tilik Jasad

56. Doa mengetun


57. Jauh dari seteru

58.

Sangga bunuh

59. Doa tebak untuk kebal

60.Isim

61. Tiada matt eli tempat orang


62. Sesuatu yang dikehendaki dapat
63. Bab tilik bayang-bayang

64. Doa berani


65. Lawan tidak boleh menentang
66. Tidak kena senjata

67. Doa tabah hati


Rajah Khatam Al-Sharif

68.

69. Kata besar


70. Untuk
71.
72.

bertanya
Pencegah senjata dan bala
Panjang umur

73. Jauh dari maut seteru dan lain-lain


74. Memasukkan raksa
75. Mematikan raksa
76. Kunci raksa
77. Pantang larang orang yang memasukkan raksa
78. Hadiah memasukkan raksa
79. Untuk kebal dan pembarut

80. Bacaan untuk berjalan


81. Bab
82. Ilmu

perubatan
penangkis

83. Pembantut besi


84.

Pelepas petjalanan
Penggenm besar
86. Dmu gerak cepat
85.

87. Tidak mudarat

88. Penangkis peluru


89. Ilmu Tok Diamid Semerak
90. Pohon dan isi ilmu

91. Untuk bicara


92. Penunang bedil
93. Doa seratus sembilan puluh hajat
94. Isim

peliharaan
tiga patah
96. Ilmu siwa bertanya
97. Pengbalau hantu
95. Ilmu

98. Hikmat membaca Bismillahhirahmanirahim


99. Doa Bismillahirahmanirahim

100.

Ilmu

10 1.

gagah
Ayat Tujuh

102.

Tiada mati

103.

Kota Tauhid

104.

Mengelak angkara jahat dan rasa takut


Untuk mengadap Raja Islam
Menolak bala perkelahian

105.
106.

107.
108.

Untuk pelaris
Untuk bemiaga

109.

Petua menguatkan zakar yang lemah

110.

Mengubat zakar yang kena sihir


Penyampai segala baja
Mengbapuskan seteru zalim

111.
112.
113.

Gambar-Gambar Pahlawan Mat Kilau

Bahasan-Bahasan

Tentang Ilmu Mat Kilau

Jib kita lihat deretan perkara eli atas tidak hairanlah Mat Kilau seorang Pahlawan
yang

begitu cekal

dan hebat ketika menentang

mendaulatkan maruah bangsa tiada tolok


yang

lengkap eli dada

dan

penjajah Inggeris. Perjuangannya

bandingnya. Pahlawan

penuh dengan amalan-amalan.

segala pergerakan kehidupan

seharian terutama

sebagai

yang

Ilmu yang

seorang

mempunyai ilmu

dibawanya meliputi

pahlawan

yang

sedang

menantang penjajah.

Selain dari ilmu

ilmu,

kepahlawanan seperti kebal, penggerun, pelemah, doa sekelian

selok-belok bedil, isim

pengadang, ilmu

yang ada kaitan

dengan besi dan lain

lain, terdapat juga ilmu dari aspek kesihatan sebagai seorang lelaki. TImu

penting untuk menjaeli

seorang lelaki yang

sejati

dan

jika

hendak menentang musuh. Amalan-amalan Mat Kilau adalah


mantera serta azimat dan telah

diperakui oleh bekas

sejati, bagaimana

berupa Ayat al-Quran dan

Imam Besar

Haji Mohd Salleh Hassan Farid sebagai boleh diamalkan.

Pelemah

tidak

ini sangat

Masjid Negara,

iaitu

Patsebarlernbangku
berguling
Melintang batang putih
Batang hiram pengikat kaki
Mandul patah di hadapanku
Batu

Sadah ah! ah! ah!


Tunduklahsekelianseurru
Melawanaku
Berkat laillahbailaul1ah Mubatnmadurasulullah

Doa Sekelian Ilmu

Keluarlah mata hatiku yang putih


Hendak melihat yang baik dan jahat
Jika jahat keluarkan yang jahat
Jika baik keluarkan yang baik
Jika tidak keluar
Derhakalah kau kepada Allah
Derhakalah kau kepada Nabi Muhamrnmad
Tampil jangan kau hampir
Adam. kencana
Adam besi makanan engkau
Jika kau harnpir Adam kencana
Aku fana senjata abu dia
Alih besi melilit diriku

FOnalifatmelilitdepanku
Hadiah raja segala besi
Besi kalang besi kursani

Terkejut mulutnya
Terbela ak:u dalam kandang
Kalimah lailahailaullah rnubamadurasulullah maujud

Tidak

ketinggalan juga dengan ilmu-ilmu

kehannonian keluarga misalnya untuk

menguatkan

yang

berkaitan

zakar yang

untuk

lemah,

rnenjaga

untuk pagar

rumah, keluarga dan harta benda. Tindak ketinggalan juga ilmu penghalau bantu dan jin
yang boleh merosakkan.

berniaga.

Bagi

yang minat

bemiaga terdapat

ilmu untuk peIaris dan

Menguatkan Zakar Yang lemah

Bismillahhirahmannirrabim
Heiiiiiii besi akulah besi di dalam diriku
Heiiliii besi akulah nyawa di daIam nyawaku
Heiiiiii
besi akulah besi di hujung ka1amku
Kalamku menjadi besi
..

..

...

Tegak tegang tumpat mampat urat


tulangku

Dan sendi

Berkat laillahhaillaulah

Tidak

wujudku
Wujud Allah yang sebenar-benarnya

Pengalak Zakar

Heiiiii
pucuk maha pucuk kalam
Wallah nama pucuk yang lemah aku keraskan
Keraskanlah aku dengan zat Allah
Kalau pucuk tak keras derhakalah kepada Allah
Pucuk yang mati aku hidupkan
Hiduplah pucuk dengan kata Allah
Pucuk tak hidup derhakaJah kepada Allah
Assalammualaikum ibu di kiriku
Bapa di kananku
Aku minta pengalak yang semula jadi
Assa1ammualaikum perbuatan jin yang pulang ke jin
Perbuatan manusia yang pulang ke manusia
Kalau tak pulang kepada manusia derhakalah kepada Allah
Dengan berkat laillahhailaullah
..

Bukan
secara

..

semua

di dalam kitab Mat Kilau ini

mantera dan 60

peratus lagi adalah

Qmannya adalah ayat-ayat

menggunakan mantera,

secara

40

peratus

ayat suci al-Quran. Ayat-ayat ai

yang mudah untuk diamalkan.

Quran contohnya dalam rajah Kataman Nabuwwah.

cuma

Penggunaan ayat sud al

Dijelaskan juga

soal nafsu dalam diri manusia yang harus diketahui dan jika sudah

diketahui baharuIah kita boleh membentuk diri yang baik yang dikehendaki oleh ajaran
agama Islam. Nafsu amarsh
orang munafik

bangsanya ialah syaitan dan inilah hati

orang

kafir, hati

nafsunya lauwamah iaitu bangsa syaitan dan haiwan, hati orang

fasik ialah nafsunya

yang

sauwyiyah iaitu bangsanya syaitan dan haiwan, hati orang m.ukmin

nafsunya mutmainah dan bangsanya Muhammad. Dengan segala

yang lain

daripada

Allah Taala tiada adanya.

Terdapat juga percampuran penggunaan ayat al-Quran dan mantera di dalam kitabkitab

Mat

Kilau

roengamaJkannya

ini.

Contohnya dalam ilmu penangkis

akan terselamat dari

sebarang senjata dan

dan

seteru.

sesiapa

yang

Ayat ini dibaca

sambil membayangkan wajah kita sendiri terlebib dahulu.

Laillabhaillaullab laillabhailaullab
Allab kata salah
Jibrail kata simpang
Muhammad kata fana'
Akulab yang memakai penyalab nasyhud
Dengan berkat JailJahhaiIJaullah
.

Allah akan payungku


Ali akan tongkatku
Ghaiblah aku
Di dalam kata laillabhailaullah

Terdapat juga

amalan ilmu yang

tiga patah. Bacaannya

Hu akan Nur

begitu rinbgkas sekali bacaannya. Contohnya ilmu

Syubud

dan diikuti

Hu dan llla Ya Hu. Tidak akan binasa diri jika diamalkan

dengan sebutan Allah Hu, Ya

secara

sebati.

10

Jika kita hendak

perjalanan
dan

yang

juga

suasana yang

..

berjalan dengan

boleh

baik dan selamat

dijadikan sebagai panduan.

terdapat juga ilmu tilik

llmu ini dikaitkan

baik serta tidak baik jika kita melalui


...

dengan hari

sebarang perjaIanan itu.

Contohnya:

Hari Ahad- Pagi subuh aIamat rugi


Matahari naik alamat beruntung
Antara jam 9 bingga sebelas pagi bertemu keluarga
Tengahari alamat rosak atau celaka
Zuhur: alamat bertemu adik, kakak atau kekasih
Asar: alamat baik
Malam: aIamat berseteru. Jika mengadap pemimpin
hendaklah mengadap ke tikur Iaut
Hari Isnin-

duduknya

Pagi subuh alamat rosak


Matahari naik alamat celaka
Matahari tulah: alamat beruntung
Tengahari: alamat berjumpa seteru
Zuhur: alamat beruntung emas dan perak
Asar: alamat bertemu keluarga
Petang dan malam: alamat mendapat untung. Masa yang baik untuk
.

mengadap pemimpin.
Han Selasa-

Hari Rabu-

Pagi subuh alamat tidak baik


Matahari naik: berjumpa seteru
Matahari tulah: mendapat untung
Tengahari: akan menangis
Zuhur: mendapat untung
Petang dan malam: mendapat untung benda-benda
mengadap pemimpin hendaklah duduk ke arah tenggara.

baik. Jika

Pagi subuh bertemu dengan perempuan


Matahari naik: mendapat laba
Matahari tulah: berkelahi dengan keluarga
Tengahari: akan menangis
Asar: mendapat untung
Petang dan malam: mendapat makanan. Jika mengadap pemimpin
hendaklah mengadap ke selatan.

Hari Khamis-

Pagi subuh mendapat untung tapi tiba-tiba hilang


Mathari naik: bertemu seteru

11

Matahari tuJah:

mendapat untung
Tengahari: mendapat barang yang baik

Zuhur:akan rosak
bertemu keluarga.
duduk ke arab barat daya.
Asar:

Hari Jumaat-

Jika

mengadap pemimpin hendaklah

Pagi subuh waktu yang baik


Matahari naik: bertemu seteru

Tengahari: berjumpa keluarga


mendapat benda baiki
Petang atau malam: membuang benda yang baik.
pemimpin hendaklah mengadap ke barat laut.
Asar:

Jib

mengadap

Hari Sabtu- Pagi subuh mendapat kata nista


Matahari naik: mendapat untung

Matahari tuJah: bertemu seteru


Tengahari: alamat menangis
Zuhur: mendapat untung
Petang dan malam: celaka dan
ke arab utara.

jika mengadap raja hendaklah duduk

Sabtu dan ahad ke arah utara., isnin dan selasa ke arab timur, rabu dan khamis ke
arah selatan dan
kerana pakaian

Jika
sebehim

jumaat

ke arah barat.

Janganlah

membuat

pekerjaan

di tempat ini

hulubalang turunan sejak baginda Ali.

inginkan keuntungan, berjalan di hari ahad hendaklah


berjaIan, kalau berjalan pada hari

basuh muka

isnin tidur dahulu sebelum

dengan air

berjalan, kalau

berjalan hari selasa minum air dahulu sebelum berjalan, kalau berjalan hari rabu makan
nasi sebelum
kalau

berjalan, kalau berjalan hari

berjalan

hari

khamis ambil abu dan tabur di

depan kita,

jumaat bergurau dahulu sebelum berjalan dan kalau berjalan hari

sabtu keraskan nafas kita di sebelah kanan.

12

Asas Utama

Pada

boleh

Kejayaan

Mat KHau

pandangan penulis

Mengamalkan lImu lni

Pahlawan Mat Kilau bukan sembarangan orang yang

diperkeciIkan akan kehebatannya. Penulis berpendapat Mat Kilau adalah

seorang

yang alim dan alim ini adalah dalam konteks yang luas iaitu serba tabu dalam konteks
zamannya.

Seorang

yang alim dan kuat

amalannya boleh terlepas daripada beberapa

kepungan penjajah Inggeris. Sekitar 1970-an barulah beliau ditemui

semula setelah

berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat.

Seorang

yang

begitu gigih dan mempunyai pengalaman

ketika usahanya untuk menghalau


oleh talibarut

yang

begitu luas

penjajah Inggeris. Beliau telah

Jnggeris dan Inggeris sendiri. Seorang

terutama

menyamar supaya
yang a1im

tidak

dijejaki

akan

banyak mendapat petunjuk daripada Allah. AmaJannya terbadap ilmu Allah begitu

biasanya

tinggi sekali dan yang paling puncaknya ialah amalan bersembahyang serta hakikatnya.
Dari

penghayatannya kepada amalan ilmu yang paling puncak iaitu sembayang berserta

hakikatnya, tidak

hairanlah ia

menjadi

seorang

pejuang

yang ditakuti oleh

penjajah

Inggeris

Banyak

orang

sembahyang

sembahyang,

namun

dan tidak tabu menahu

apakah sesungguhnya

hakikat

apakah sesungguhnya sembahyang itu,

sembahyang

Islam, sembahyangnya belang kambing,

bekerja,

asar

tercicir atau

kebanyakannya tidak memahami apakah

ketinggalan

itu.

Banyak

di antara kita yang

umpama subuh sudah ke

entah di mana,

magbrib

di

siang,

itu

serta

mengaku

zuhur sibuk

padang bola atau main

sepak takraw, isyak badan telah letih terus tidur. Adakalanya, mereka sembahyang dua

13

kali dalam seminggu


kita

atau

sejumaat sekali. Sedangkan ada ayat aI-Quean

yang selalu

dengar yang maksudnya:

"Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar".

Tidak: hairanlah Pahlawan Mat Kilau boleh melakukan sesuatu yang

boleh terlepas dari buruan dan


kaIi

bertempur,

juga sempat

namun

sudah

dan

beberapa

kita masih boleh melihat wajahnya selepas kita merdeka. Beliau

melihat basil

perjuangannya selepas

wujudnya Malaysia sebuah


bansa di

kepungan penjajah Jnggeris, walaupun

ajaib

negara yang

aman

kemerdekaan. Hasilnya ialah

apabila

damai, walaupun terdapat berbilang

dalamnya.

Alam dan dunia Allah ini


renungan.

penuh dengan keajaiban

yang boleh

jika jadikan sebagai

Contohnya kejadian tanah, api, air, bam, kayu, besi, Piramid di Mesir,

Menara Effel di

Paris, Air Terjun Niagara di merika, Tembok Besar Cina, Pagoda Di

Bangkok, Thailand, Taj

Mahal Di Agra, India dan Candi Borobudur Di Jakarta,

Indonesia.

Oleh itu

untuk

sangatlah perlu

mempelajari apakah

atau

patut bagi kita yang mengaku sebagai

itu hakikat

sembahyang harus meIaksanakan

sembahyang

yang

atau

tujuan sembahyang

ito kerana

empat iaitu syariat ertinya perlaksanaan

(perbuatan), tharikat ertinya perjalanan (Tujuan, Arah


maksud (Matlamat) dan makrifat ertinya

umat Islam

dan

Tarigh), hakikat ertinya

(Berjwnpa dengan apa yang diinginkan).

14

Sesunggubnya sembahyang
kerana

semua

lima waktu itu

orang tahu bahawa

elemen iaitu tanah,

lembaga manusia nab jadikan empat

api, air, angin dan ditambah

Marilah kita renungkan

adalahg kesempurnaan diri

satu

insane

unsure

atau

lagi iaitu roh maka jadilah lima.

sejenak. pantun Buya Hamka:

Kain basahan chbawa mandi


Setelah mandi di bawa pulang
Amal ibadah chbawa mati
Harta yang banyak diambil orang

Kayu ara di tepi Iaut


Jatuh sebiji dimakan ikan
Kalau datang malaikat maut
Ke

mana

nyawa

disembunyikan

B\U'UIlg layang terbang melayang

Hinggapnya di kayu jati


Untungnya orang yang bersembahyang
Mukanya jernih hatinya suci
Solatlah engkau sebelum disolatkan orang

Menangislah kamu sebelum ditangiskan orang


Mandikan dirim.u sebelum dimandikan orang
Hisablah dirimu selagi di atas dunia
Sebelum dihisab Allah di padang Mahsyar nanti

Pada

pendapat penulis

Mat Kilau

mengamalkan ilmunya adalah

sabar, redha, ikhlas, iman, ilmu dan akal. Dalam amaJan

selepas sembahyang dengan

seluruh

yakin,

Mat Kilau hendaklah beramal

membaca al-Fatihah sekali, Kual huallah Hua-Ahad

sebelas kali dan selawat nabi sepuluh kali. Semua

kepada nabi,

secara

pahala

bacaan itu kita hadiahkan

keluarga nabi, sahabat-sahabat nabi, wali-wali,

sekelian kaum muslimin serta muslimat

guru-guru dan

15

Wirid-wirid yang diama1kan hcndaklah dtbuat

selepas sembahyang tahjud, Di

antara

pada scbclah malam

jam dua belas ke

atas

tengah

tcrutama

malam. Ya Nur

diwiridkan sebanyak yang mungkin, Ya Latif seratus kali dan Iaillahhaillanllah


kali. Jika kita hendak berhenti berwirid hendaklah kita

iktikad memasukkan amalan ke dalam hati

sepenuh

hati dan

jasad

sam

bit

kita. Inilah yang dinamakan

seratus

menyedut nafas kita dengan

membayangkan kalimat Allah itu

Syuhud Makrifat

yang sebenar-

benamya. Dalam ungkapan orang Melayu ada dinyatakan bahawa:

Jika kecil selebar dulang


Jika Iebar sebesar payung

digambarkan cahaya biru dan huruf lima Allah

Untuk bias tangan hendaklah

seolah-olah keluar

memancar

mengelilingi

Bagi pendinding dari peluru dan


digambarkan seperti cahaya

kepada kita,

maka

emas

itu

badan kita dan tangan yang kita kehendaki.

semua

senjata-senjata tajam lainnya, hendaklah

yang bam

disepuh. Setiap

orang yang berniat

jahat

dengan sendirinya insyaAllah akan berasa lemah seluruh anggotanya

dan membawa bencana pula kepadanya.

Dalam membentuk penggerun hendaklah

digambarkan

dengan cahaya merah, tetapi sebaliknya jika


supaya orang belas kasihan

itu

huruf Allah itu di dahl kita

kita bendak

menggunakannya

kepada kita hendaklah kita gambarkan cahaya huruf Allah

menjadi putih. Setiap kali hendak menggunakan maksud-maksud

hendaklah terlebih dahulu apa yang


bawah:

untuk

yang di atas

dihajatkan kemudian membaca ayat yang disebut di

16

"Ya Hu, Yaman Hu, Hu Allah".

Tujuh kali

Sekiranya diri kita ingin menjadi banyak mengikut pandangan

kita memakai

pakaian

yang

memandang sifat-sifat kita

lengkap dan

kemudian berdiri di

di dalam cennin itu

Setelah itu kita hendaklah pejamkan mata dan


ada di dalam cermin tadi di sebelah

Kalau

hadapan

cermin serta

sehingga cukup sifat-sifat kita

menggambarkan

rupa kita

kanan, kiri, depan dan belakang

anggota yang kita gambarkan itu tidak cukup, kurang

pergi pada ketika itu.

musuh hendaklah

satu

seperti

kita.

itu.

yang

Sekiranya

anggota kita, maka janganlah

pergi juga akan mendapat bahaya dan

kalau

didapati

gambaran diri kita tidak nampak kesemuanya alamat diri kita akan mati.

Setiap
dengan

orang yang

Tuhan

dengan kaJimah Allah

berniat lafaz Allah dan

Setiap

mengamalkan amalan-amalan

orang yang

main, melainkan

ini hendaklah sentiasa berzikir

Hu sewaktu nafas kita keluar. Kita hendaklah

apabila kita menarik nafas hendaklah berniat dengan lafaz Hu.

mengamalkan amalan ini dilarang keras bercakap besar dan bermain

semata-mata berserah kerana Allah. Mereka

juga

dikehendaki

jangan

meninggalkan sembahyang lima waktu.

Saranan

Dicadangkan
amaJan yang

supaya diadakan satu seminar khas untuk mencari rahsia di sebalik

terdapat

dalam kitab-kitab Mat Kilau.

dikupas sedalam mungkin dari

semua

aspek dan

teras

Setiap amalan

ini hendak1ah

utamanya ialah Islam. Melalui

17

amalan-amalan Mat Kilau ini didapati teras utamanya ialah Islam dan adat amaIan

seharian yang tidak berpisah. Terdapat sifat yakin dan kuat berpegang kepada ajaran
Islam Amalan

seperti

ini

dan nilai-nilai luhur yang

menunjukkan kemuJiaan, keutamaan, kelebihan, keunggulan


dianutnya dan nilai-nilai

agama yang

dipeluknya.

Perkara

seperti inilah yang sepatutnya menjadi panduan kepada generasi sekarang.

Apabila
perasaan

adat seharian yang diamalkan dan Islam tidak

yakin

terutama untuk

berpisah, maka wujudlah

menentang penjajah Inggeris pada

masa

itu.

Bagi

mereka yang berkuasa adalah Allah dan kita mestilah berusaha untuk meminta

pertolongannya. Setiap permohonan


orang tua-tua

mestilah melalui amalan yang kukuh.

Melayu ada menjelaskan bahawa:

Mulia bangsa berbudi bahasa


Mulia umat hidup beradat
Mulia anak sempuma akhlak

Mulia tua sempuma agama


Islam. dan adat bidup menyatu
Ibarat mata mutih dengan mata hitam
Rosak yang putih binasa yang hitam
Rosak yang hitam binasa yang putih
Dianjak layu diumbut mati
Bila dibuang membawa malang
Bila dianjak membawa rosak
Bila diungkai aib terburai
Bila dipisah hilanglah maruah

Kesimpulan

Ungkapan

18

Kajian penulis

ini bukanlah untuk

menjadi

Mat Kilau

supaya

macam

mengajak masyarakat Melayu pada hari ini

sepenuhnya, tetapi ingin mengajak

berfikir disebalik amal31i Mat Kilau tersebut yang penuh


boleh kita fikirkan dan

berjaya. Disebalik

mungkin

boleh

umat

Melayu

dengn segala rahsia

dijadikan sebagai panduan kepada kita

amalan ini terpancar rahsia yang

paling kukuh

yang
untuk

iaitu pegangannya

terhadap Islam adalah kuat dan solat adalah tiang dalam segala-galanya, tanpa tiang ini
yang lainnya akan runtuh.

Mat Kilau

juga boleh kita anggapkan sebagai

menyusun satu bentuk ilmu yang boleh

seorang ilmuan kerana

dijadikan panduan kepada anak

datang. Semangat dan kegigihannya boleh kita teladani

globalisasi

ini. Sifat-sifat

yakin, sabar, redha, ikhlas, iman,

dalam

cucu

Tabu asal mula kejadian


Tabu berpegang pada yang satu
Hamba tabu akan Tuhannya
Makhluk tabu akan Khaliknya
Yng agama berkukuhan

Yang iman berteguhan


Yang sujud berkekalan
Yang amal berkepanjangan
Sesama manusia ia berguna
Sesama makhluk ianya elok
Di dunia ia bertuah
Di akhirat beroleh berkah

yang akan

menempuh

era

ilmu dan akal dalam

amalannya boleh dijadikan sebagai iktibar yang berguna. Ungkapan

Melayu ada menyatakan babawa:

berjaya

oamg tua-tua

19

Melalui kitab-kitab Mat Kilau ini kita

meninggalkan,

tabu mati

dapan,

Mat Kilau seorang yang tabu

mewariskan, iaitu ilmunya yang boleh dikaji dan dijadikan

panduan. Sifatnya jugs menyandarkn


budi dan jasa selama hidupnya

orang untuk

serta

berkarya, berbuat kebajikan, berbuat

mewariskan karya dan jasa, mewariskan

baik, mewariskan keteJadanan dan peri1aku terpuji dan sebagainya,


faedah dan manfaat yang

dalam

bidup

sebesar-besamya bagi masyarakat, bangsa

ungkapan orang tua-tua Melayu ada disebutkan bahawa;

Yang disebut hidup meninggalkan


MeninggaIakan syarak tempat berpijak
Meninggalkan adat tempat menepat
Meninggalkan lembaga tempat berjaga
Meninggalkan budi yang terpuji
Meninggalkan contoh yang senonoh
Meninggalkan teladan yang sepadan
Meninggalkan nama yang mulia
Meninggalkan petuah yang berfaedah
Meninggalkan kaji yang berisi
Meninggalkan pusaka yang berharga
Meninggalkan anak yang dipinak
Meninggalkan harta yang berguna
Meninggalkan dunia dengan bekalnya

nama

yang memberi

dan negara. Di

Anda mungkin juga menyukai