Anda di halaman 1dari 5

Tahun: 4 Al Farabi

Bidang: Menggambar
Aktiviti : Gosokan
Tema : Alam Semula jadi
Tajuk : Buah-buahan
Tarikh: 9 Ogos 2015
Masa : 60 minit (12.45-1.45 tengah hari)
Objektif: Melalui tajuk ini, pelajar dapat:

Menghasilkan gambar menggunakan teknik gosokan dengan menekankan bahasa seni


visual.
Menghasilkan gambar teknik gosokan dengan mengaplikasikan media serta proses dan
teknik secara kreatif.
Membuat apresiasi terhadap karya.

Media : Alat :kertas A4 atau kertas lukisan permukaan yang mempunyai jalinan
Bahan : pensel warna, dan pensel
Bahan Bantu Belajar : Contoh pelbagai kesan gosokan dan gambar buah-buahan
EMK : Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi
STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni iaitu bentuk, jalinan, warna,
kepelbagaian, dan kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi atau
objek buatan manusia dalam penghasilan gambar teknik gosokan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik
gosokan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan gambar teknik gosokan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan
bahasa seni visual yang
ada pada gosokan.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Bentuk - ilusi
1.1.1.2 Jalinan - tampak dan sentuh
1.1.1.3 Warna - primer atau sekunder atau tertier
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Kepelbagaian - jalinan
1.1.3.2 Kesatuan - komposisi objek
1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
gambar teknik gosokan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Alat - permukaan yang mempunyai jalinan dan kertas lukisan atau
kertas A4
1.2.1.2 Bahan -pensel warna dan pensel
1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya
1.2.2.1 Teknik - gosokan
1.3 Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik gosokan secara kreatif
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan gambar
teknik gosokan
1.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni
visual.
1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

STANDARD
PEMBELAJARAN
Persepsi Estetik
(10minit)

ILUSTRASI AKTIVITI
SOALAN:

Guru mempamerkan
contoh gambar
teknik gosokan.

Guru menyatakan
kesan gosokan pada
permukaan yang
berbeza.

Guru bersoal jawab


tentang bahasa seni
visual yang ada pada
beberapa contoh
gosokan.

Aplikasi Seni
(10 minit)

Guru menyatakan
media yang
digunakan.

Guru menunjuk cara


melakar rupa buahbuahan.

Guru menunjuk cara


membuat gosokan
pada lakaran buahbuahan.

Guru meminta murid


meneroka media
untuk menghasilkan
gosokan.

CATATAN
BBM:Contoh gambar
teknik gosokan, gambar
buah buahan

Kecerdasan Pelbagai
Teknik apakah yang
digunakan dalam lukisan di
atas?
JAWAPAN:
teknik gosokan
SOALAN:
Adakah setiap permukaan
mempunyai jalinan yang
sama?
JAWAPAN:
Tidak!
Langkah-langkah
penghasilan

Langkah1
Melakar rupa buahbuahan

Langkah 2
Gosokan pada buahbuahan

Ekspresi Kreatif
(30 minit)

Murid menghasilkan
lakaran dengan
bimbingan guru.

Murid menghasilkan
gambar buah-buahan
teknik gosokan pada
pelbagai permukaan
mengikut kreativiti
masing - masing.

Apresiasi Seni
(5 minit)

Murid mempamerkan
karya masingmasing.

Membuat penilaian
berdasarkan bahasa seni
visual, kekemasan,
kekreatifan dan kebersihan

-Unsur seni
-Prinsip rekaan

Kriteria:

Murid menceritakan
pengalaman semasa
proses menghasilkan
gambar teknik
gosokan.

Murid memberikan
pendapat tentang
karya rakan.

Penutup
(5 minit)
Guru mengulangi tajuk
pada hari ini dan
menerapkan nilai murni
yang bersesuaian

-Pengunaan alat dan


bahan
-Kemahiran teknik
-Keaslian idea
berdasarkan tema
-Kreativiti
-Kekemasan

Merumuskan tajuk dan


menerapkan nilai murni

- Nilai kreativiti dan


Estetika