Anda di halaman 1dari 3

No.

1
2
3
4
5
6

Waktu
Pengambilan data
14-Jul-14
15-Jul-14
16-Jul-14
17-Jul-14
18-Jul-14
Rata-rata

Massa aliran air masuk


Deaerator 2003 U (kg/jam)
140681.11
140714.16
140711.57
140948.87
140967.12
140804.566

Massa aliran Lp steam masuk


Deaerator 2003 U (kg/jam)
25518.89
25755.84
21908.43
21901.13
21642.88
23345.434

Perbandingan data sela


160000
140000
120000
100000

Kg/jam

80000
60000
40000
20000
0
13-Jul-14

14-Jul-14

15-Jul-14

16-Jul-14

17-Jul-14

Waktu pengambilan data

Perbandingan data selama 5 hari

Massa air demin


masuk ke
deaerator 2003 U
(kg/jam)
Massa Lp Steam
masuk deaerator
2003 U (kg/jam)

15-Jul-14

16-Jul-14

17-Jul-14

Waktu pengambilan data

18-Jul-14

19-Jul-14