Anda di halaman 1dari 4

MINIT MESYUARAT

LAWATAN ILMIAH KE AGENSI-AGENSI SUKAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA


PERGURUAN (PISMP) PENDIDIKAN JASMANI AMBILAN JANUARI 2012

TARIKH

: 7.1.2014

MASA

: 10.00 a.m - 11.00 a.m

TEMPAT

: Kelas Pismp PJ 2012

PENGERUSI : Mohd. Dzul Alfian Bin Samin


KEHADIRAN :
1. Mohd.Dzul Alfian Bin Samin

11. Jane Stephanie Sadangkat

2. Mohd Jeffery Bin Ibrahim

12. Marsaila Ah Chong

3. Rashid Bin Lair

13. Eillysia Joeneh

4. Lancelot Doom Anak Ambrose Cenada

14. Bilinica Laapan

5. Victor Julius

15. Aisyah Illya Farhain Muhamad

6. Harith Asraf Bin Lamdin

16. Dg. Noorfadzilah Ag.Damit

7. Ardizan Bin Jalimin

17. Jessica Anak Bojit

8. Wilhelmus Dominikus

18. Hazean Erdawati Binti Jaffarudin

9. Ag Ku Mohd Fariezz Bin Ag Ku

19. Sri Nor Syazwani Binti Mohammad

Mahmood
10. Timothy Nyanggau Anak Tedong

1. Ucapan Pengerusi
1.1 Pengerusi memulakan mesyarat dengan mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua ahli yang hadir.
1.2 Pengerusi menjelaskan tujuan mesyuarat iaitu untuk membentuk satu ahli
jawatankuasa pelaksana lawatan ilmiah.

2. Perlantikan Ahli Jawatankuasa Pelaksana


2.1 Saudara Dzul Alfian mempengerusikan mesyuarat untuk perlantikan setiap AJK.
AJK PERLAKSANA

PENGERUSI
Mohd.Dzul Alfian Bin Samin

TIMBALAN PENGERUSI
Timothy Nyanggau Anak Tedong

SETIAUSAHA
Rashid Bin Lair

TIMBALAN SETIAUSAHA
Ardizan Bin Jalimin

BENDAHARI
Ag Ku Mohd Fariezz Bin Ag Ku Mahmood

TIMBALAN BENDAHARI
Dg Noorfadzilah Binti Ag Damit

PERHUBUNGAN
Hazean Erdawati Binti Jaffarudin
Bilinica Binti Laapan

PENGANGKUTAN
Sri Nor Syazwani Binti Mohammad
Aisyah Illya Farhain Binti Muhamad

PENGINAPAN
Mohd Jeffery Bin Ibrahim
Dg Noorfadzilah Binti Ag Damit

KEBAJIKAN & KESELAMATAN


Rashid Bin Lair
Ardizan Bin Jalimin

TUGAS KHAS & BUKU PROGRAM


Lancelot Doom Anak Ambrose Cenada
Mohd Dzul Alfian Bin Samin

PERALATAN
Wilhelmus Bin Dominikus
Timothy Nyanggau Anak Tedong

AKTIVITI
Victor Julius
Eillysia Joeneh

MAKANAN
Jessica Anak Bojit
Marsaila Ah Chong

CENDERAHATI & SIJIL


Jane Stephanie Sadangkat

DOKUMENTASI
Harith Asraf Bin Lamdin
Ag Ku Mohd Fariezz Bin Ag Ku Mahmood

2.2 Pengerusi memberitahu tugas setiap AJK yang dilantik. Laporan perkembangan
setiap AJK akan dibentangkan pada mesyuarat akan datang.
3. Cadangan Tarikh DanTempat Lawatan
3.1

Tarikh yang dicadangkan ialah 5-8 mac 2014

3.1

1. Majlis Sukan Negara, Kuala Lumpur

2. Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur &


3. UiTM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.

4. Hal-Hal Lain

4.1 Pengerusi mengharapkan kerjasaama daripada semua pihak dalam menjayakan


program lawatan ilmiah tersebut.

PENUTUP
1. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat dan penetapan tarikh mesyuarat
yang berikutnya.
2. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 11.00 pagi.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

..................................

..........................................

( Ardizan Bin Jalimin )

( Mohd Dzul Alfian Bin Samin )

Naib Setiausaha

Pengerusi