Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TAWAU

KM 36 JALAN BALUNG, BEG


BERKUNCI 27
91009 TAWAU, SABAH

KERTAS KERJA
PEMERIKSAAN KESIHATAN PERGIGIAN
IPG KAMPUS TAWAU

TARIKH:
11 MAC 2014

TEMPAT:
BLOK AKADEMIK
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

ANJURAN:
JABATAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TAWAU

1.0 PENGENALAN
Pemeriksaan Kesihatan Pergigian merupakan satu program yang amat penting
dalam memberi pendedahan dan maklumat berkaitan kesihatan pergigian yang
menyeluruh bagi seseorang individu. Selaku bakal guru, pelajar yang terlibat merupakan

insan yang akan berhubung secara langsung dengan masyarakat setempat. Oleh yang
demikian, wajarlah kiranya maklumat yang berkaitan dengan Kesihatan Pergigian
disampaikan bagi menanam kesedaran disamping memberi pendedahan berkenaan
kesihatan pergigian terhadap pelajar. Justeru, Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau
dengan kerjasama bersama Klinik Pergigian Tawau akan menganjurkan Pemeriksaan
Kesihatan Pergigian pada 11 Mac 2014. Kursus ini telah dirancang khusus untuk
membentuk guru yang menjadi tauladan terbaik dalam masyarakat kelak.
2.0 NAMA PROGRAM
Pemeriksaan Kesihatan Pergigian
3.0 MATLAMAT PROGRAM
Matlamat program ini adalah untuk membentuk bakal guru yang bersedia dari
segenap aspek jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial selaras dengan
Falsafah
menghadapi

Pendidikan

Kebangsaan

dan

Falsafah

Pendidikan

Guru

dalam

cabaran hidup yang mendatang. Selain itu, penganjur berharap,

melalui program ini

dapat memberi sebanyak mungkin peluang kepada guru pelatih

agar menggunakan kesempatan ini untuk menambahkan ilmu pengetahuan yang


dimiliki sebagai persediaan untuk menjadi guru yang cemerlang kelak.

4.0 OBJEKTIF PROGRAM


4.1 OBJEKTIF AM
Untuk memperkasakan bakal-bakal guru dalam memberi sumbangan yang
berkesan terhadap peningkatan taraf kesihatan pergigian murid-murid sekolah.

4.2 OBJEKTIF SPESIFIK


Pada akhir program ini adalah diharapkan pelajar :
a. Berpengetahuan berkaitan:

i. Maklumat asas kesihatan pergigian


ii. Program perkhidmatan pergigian sekolah yang merupakan salah satu
program Kementerian Kesihatan Malaysia.
iii. Peranan guru di dalam menjayakan program perkhidmatan pergigian sekolah
demi memastikan kesihatan pergigian murid-murid.
iv. Kepentingan pemeriksaan gigi bagi setiap individu
b. Dapat melibatkan diri dalam promosi kesihatan pergigian di sekolah dengan
i.Menggabungjalinkan komponen kesihatan pergigian bersama
program-program kesihatan anjuran sekolah.
ii.Dapat mempengaruhi ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah untuk
mengutamakan pemeriksaan gigi.
5.0 ANJURAN
PISMP Ambilan Januari 2012
6.0 SASARAN
Guru pelatih Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau, pelajar Universiti Institut
Teknologi Mara (UiTM) Kampus Tawau dan pelajar SMK Balung Tawau

7.0 TARIKH DAN TEMPAT


Tarikh

: 11 Mac 2014

Tempat

: Blok Akademik IPG Kampus Tawau

8.0 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL

MAKLUMAT
PERBELANJAAN

KUANTITI/UNIT

JUMLAH

Makan Tetamu

15 orang x RM 5.00

RM 75.00

1 Kotak x RM 11.00

RM 11.00

JUMLAH

RM 86.00

Jemputan dari Klinik


Pergigian Hospital
Tawau
(Makan Tengahari)
2

Air Mineral

TEMPAHAN MELALUI STOR


BIL

MAKLUMAT

KUANTITI / UNIT

PERBELANJAAN
1

Kertas A4

1 Rim

Beg Kertas IPG

3 Buah

Sijil

5 keping

Frame

1 buah
(Hospital Tawau)

9.0 TENTATIF PROGRAM


Rujuk Lampiran 1
10.0 STRUKTUR ORGANISASI JAWATANKUASA PELAKSANA

AJK INDUK
PENAUNG

Pn. Hajah Masni Binti Madat


Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau
En. Mohd. Zain Bin Badui
Timbalan Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau
SETIAUSAHA
Amir Kasan Ibnu Hassan
Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
PENYELARAS
Pn. Nooryatih binti Ahmad Shah

AJK PELAKSANA
PENGERUSI
Aisyah Illya Farhain Binti Muhammad
TIMBALAN PENGERUSI
Ardizan Jalimin
SETIAUSAHA
Hazean Erdawati Bte Jaffarudin
TIMBALAN SETIAUSAHA
Marsaila Ah Chong
BENDAHARI
Jessica Anak Bojit
AJK PERHUBUNGAN
Harith Asraf bin Lamdin
Mohd Jeffery bin Ibrahim
Lancelot Doom Anak Ambrose Cenada
Jane Stephanie Sadangkat

AJK CENDERAHATI
Rashid bin Lair
Dg. Noorfadzilah binti Ag Damit
AJK PERALATAN
Willhelmus Dominikus
Ag Ku Mohd Fariezz bin Ag Ku Mahmood
AJK TAPAK PAMERAN
Dzul Alfian bin Samin
Sri Nor Syazwani binti Mohamad
AJK MAKANAN
Victor Julius
Eillysia Joeneh
AJK DOKUMENTASI
Timothy Nyanggau Anak Tedong
Bilinica La'apan

11.0 PENUTUP
Melalui pelaksanaan program ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada
pelajar untuk mendapatkan pengetahuan yang sangat berguna yang diperlukan
dalam

pembangunan diri seorang guru cemerlang dalam kehidupan. Di samping

itu dapat

mendedahkan para pelajar betapa pentingnya Program Kesihatan

Sekolah dilaksanakan di sekolah. Program seumpama ini diharapkan dapat


membekalkan maklumat asas, kandungan serta kemahiran yang diperlukan oleh
guru bagi

melaksanakan program kesihatan di sekolah. Akhir sekali, semoga

program ini dapat menjadi perintis dalam melahirkan pelajar yang


dan berkeyakinan dalam pelbagai bidang yang diceburi.

Disediakan oleh,

(HAZEAN ERDAWATI BTE JAFFARUDIN)


Setiausaha,
Program kesihatan Sekolah,

berkemahiran

Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau.

Disemak oleh,

(NOORYATIH BINTI AHMAD SHAH)


Penyelaras,
Program Kesihatan Sekolah,
Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan,
Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau.

Disahkan oleh,

(NAIMA BINTI KADIR)


Ketua Jabatan,
Hal Ehwal Pelajar,
Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau

Diluluskan oleh,

(HAJAH MASNI BINTI MADAT )


Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau