Anda di halaman 1dari 9

Faktor Kemunculan

Tamadun
• Politik
– Kestabilan politik menjamin perkembangan
tamadun.
– Sistem perundangan untuk menjaga keamanan.
– Pemerintah/bangsawan untuk mentadbir
• Ekonomi
– Ekonomi yang kukuh.
– Sara diri (pertanian) berkembang kepada
perdagangan (import/eksport)
– Dipengaruhi oleh kawasan perkembangan
tamadun.
• Sosial
– Pendorong perkembangan tamadun.
– Konsep-konsep yang membentuk tamadun
• Islam : Konsep Ummah
Faktor Kemunculan
Tamadun 2
• Usaha untuk membebaskan diri daripada
kesengsaraan hidup.
– Pemangkin untuk berubah (maju)
– Tamadun meningkatkan taraf hidup
– “Necessity is mother of invention”
• Kedudukan Strategik
– Dari segi logistic, iklim, dan sumber alam.
– Memudahkan perhubungan, sesuai untuk
perdangan/pertanian, mudah mencari sumber
• Dorongan Aspirasi Keagamaan dan Kerohanian
– Cara hidup Islam yang suci.
– Menyuruh umat untuk menjadi berilmu dan
berpengetahuan.
– Penekanan hidup bermasyarakat dan menerap
nilai-nilai murni.
Faktor Kemunculan
Tamadun 3
• Toleransi dan sifat keterbukaan
terhadap dunia luar.
– Mengambil contoh dan iktibar dari
masyarakat/tamadun luar.
– Belajar dan mengaplikasikan untuk
memperbaiki masyarakat/tamadun.
• Sanjungan terhadap bidang keilmuan.
– Ilmu sebagai penggerak kemajuan.
– Contoh dari:
• Greek : Plato dan Aristotle
• China: Kung Fu-Tze (Confucious)
• Islam: Ibnu Batutta dan Ibn Khaldun
Faktor Kemunculan
Tamadun 4
• Hijrah dan migrasi
– Ali Shariati “2 perkara yang
memungkinkan terbinanya
peradaban : Hijrah dan Peranan
manusia menempa kemajuan”
– Tidak mungkin sesebuah tamadun lahir
dari kalangan masyarakat primitih
yang tidak pernah berhijrah dari satu
tempat ketempat lain.
– Pertukaran budaya dan ilmu.
– Greek : Bermula di Crete Island, Aegen’s
Sea
• Tamadun Mesir berhijrah ke sana (2700
SM)
Faktor Keruntuhan Sesebuah
Tamadun
• Ibnu Khaldun: Kemerosotan tamadun
adalah kitaran sejarah. Pada awal
tamadun berjaya keranan amalkan
nilai-nilai baik. Setelah berjaya
merosot kerana kekayaan dan
penyelewengan.
• Sarjana lain berlainan pendapat.
Kemerosotan bukan kitar sejarah dan
boleh dielakkan jika kekalkan nilai-
nilai baik.
• BERDASARKAN SEJARAH kemerosotan
Faktor Keruntuhan Sesebuah
Tamadun 1
• Ketidakadilan dengan wujudnya
jurang perbezaan ketara antara
kaya dan miskin.
– Penghujung tamadun Romawi pada
kurun ke-3 dan ke-4 masihi.
• Berleluasanya penindasan dan
kezaliman sehingga hak
kemanusiaan diketepikan sama
sekali.
– Perhambaan. Dasar apertheid.
– Wilayah kolonial dibawah pengaruh
kuasa barat.
Faktor Keruntuhan Sesebuah
Tamadun 2
• Keruntuhan nilai moral dan kemasyarakatan
terutama pemimpin.
– Sebab keruntuhan Tamadun Islam, Romawi,
Yunani.
– Ahmad Shauqi Bek “Sesungguhnya tertegak
sesebuah umat adalah disebabkan
ketinggian moralnya. Sekiranya moral
mereka hilang maka umat tersebut akan
lenyap”.
• Sikap tertutup dan tidak mahu menerima
perubaan terutama teknologi, ekonomi
dan sosial.
– Merencatkan pembangunan, kreativiti dan
inovasi.
– Kembali kepada jumud (rigid/kaku/kolot)
Faktor Keruntuhan Sesebuah
Tamadun 3
• Malapetaka atau bencana alam yang
menyebabkan kerosakan secara
besar-besaran.
– Kerajaan Saba’
• Negeri yang makmur dan mendapat
pengampunan (Surah Saba’, Ayat 15);
begitu juga kerajaan Himyar, di
peringkat awal menerima nikmat dan
pengampunan Allah setelah keduanya
inglar terhadap Allah maka diturunkan
bala dan sejak itu tamadun Arab yang
dibina di kawasan selatan semenanjung
Tanah Arab mengalami keruntuhan.
– Dinasti China