Anda di halaman 1dari 2

Tuhan berkuasa atas kekayaan

Search: rendah hati.


Mazmur 22:26 (22-27)
Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang,
orang yang mencari TUHAN akan memuji-muji Dia;
biarlah hatimu hidup untuk selamanya!
Mazmur 37:11
Tetapi orang-orang yang rendah hati
akan mewarisi negeri dan bergembira
karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.
Amsal 22:4
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN
adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.
---------------------------------------------Search: kekayaan.
1 Tawarikh 29:12
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya;
dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan;
dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan
dan mengokohkan segala-galanya.
---------------------------------------------Pengkhotbah 5:19 (5-18)
Setiap orang yang dikaruniai Allah
kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya,
untuk menerima bahagiannya,
dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya-juga itupun karunia Allah.
Pengkhotbah 6:2
orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan,
sehingga ia tak kekurangan suatupun yang diingininya,
tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah
untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya!
Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit.
Yeremia 9:23 Beginilah firman TUHAN:
"Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya,
janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya,
------------------------------------------------Matius 13:22
Yang ditaburkan di tengah semak duri
ialah orang yang mendengar firman itu,
lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Lukas 8:14
Yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang telah mendengar firman itu,
dan dalam pertumbuhan selanjutnya
mereka terhimpit oleh kekuatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang.
-------------------------------------------------Filipi 4:19

Allahku akan memenuhi segala keperluanmu


menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya
dalam Kristus Yesus.
1 Timotius 6:17
Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini
agar mereka jangan tinggi hati
dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan,
melainkan pada Allah
yang dalam kekayaan-Nya memberikan kepada kita
segala sesuatu untuk dinikmati.
Wahyu 5:12
katanya dengan suara nyaring:
"Anak Domba yang disembelih itu
layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat,
dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!"