Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA
TEMA

Kemasyarakatan

TAHUN

Tahun 6

TAJUK

Jiran Saya

MASA

8.30 9.00 pagi

STANDARD
PEMBELAJARAN

4.1.1

Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan


imaginasi melalui penghasilan karya sastera

Pada akhir PdP, murid dapat:


OBJEKTIF

AKTIVITI

1. Menyebut dan menyatakan nilai yang terdapat dalam lirik lagu Jiran
Saya serta melakonkan

1. Murid bersoal jawab tentang jiran berdasarkan gambar yang


ditayangkan.
2. Murid membaca lirik lagu.
3. Murid menyebut dan menyanyikan lirik lagu secara kelas.
4. Murid dibahagikan kepada kumpulan dan diminta mencari nilai
yang terdapat dalam lirik lagu.
5. Wakil kumpulan akan membentangkan nilai yang diperoleh
dalam perbincangan dan melakonkan
6. Guru memberikan ulasan.
Ilmu: Pendidikan Moral

PENGISIAN
KURIKULUM

Nilai: hormat, baik hati, semangat bermasyarakat, sopan, kasih sayang


EMK: TMK
KBT: Didik Hibur , KP Muzik

BAHAN BANTU
BELAJAR
PENILAIAN
PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN/
PENTAKSIRAN
REFLEKSI

Lirik lagu, Power Point


Soal jawab secara lisan tentang nilai.
Pemulihan: Padankan gambar dengan nilai.
Pengayaan: Bina ayat dengan menggunakan nilai.
32 daripada 35 orang murid dapat menyebut nilai dengan betul.