Anda di halaman 1dari 5

Mukjizat Nabi Muhammad ( ) adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah

kepada Nabi Muhammad SAW untuk membuktikan kenabiannya.[1] Dalam Islam, mukjizat
terjadi hanya karena izin Allah, diantara mukjizat Nabi Muhammad adalah Isra dan Mi'raj
dalam tidak sampai satu hari. Selain itu, Nabi Muhammad Saw juga pernah membelah bulan
pada masa penyebaran Islam di Mekkah, wahyu Al-Qur'an, dll.
Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah Bersabda, Tidak
ada seorang pun di antara para nabi kecuali mereka diberi sejumlah mukjizat yang di
antaranya manusia beriman kepadanya dan mukjizat yang aku terima adalah wahyu. Allah
mewahyukannya kepadaku. Maka aku berharap kiranya menjadi nabi yang paling banyak
pengikutnya pada hari kiamat.[2]
Menurut syariat Islam, tidak ada mukjizat yang diberikan Allah kepada seorang nabi melainkan
mukjizat itu pun diberikan kepada Nabi saw. secara persis sama atau bahkan lebih hebat.[3]
Seperti Sulayman yang sanggup berbicara kepada hewan, Isa yang dapat mengetahui rahasia
hati umatnya dan seterusnya.Daftar isi [sembunyikan]
(Pertanda)
Tradisi Islam banyak menceritakan bahwa pada masa kelahiran dan masa sebelum kenabian,
Nabi Muhammad SAW sudah diliputi banyak irhasat (pertanda).[4] Muhammad dilahirkan pada
tanggal 22 April 570 di kalangan keluarga bangsawan Arab, Bani Hasyim. Ibnu Hisyam, dalam
Sirah Nabawiyah menuliskan Muhammad memperoleh namanya dari mimpi ibunya,[5] Aminah
binti Wahab ketika mengandungnya. Aminah memperoleh mimpi bahwa ia akan melahirkan
"pemimpin umat". Mimpi itu juga yang menyuruhnya mengucapkan, "Aku meletakkan dirinya
dalam lindungan Yang Maha Esa dari segala kejahatan dan pendengki." Kisah Aminah dan
Abdul Muthalib juga menunjukkan bahwa sejak kecil Muhammad adalah anak yang luar biasa.
[6]
Berikut ini adalah irhasat yang terjadi pada saat sebelum, sesudah kelahiran dan masa kecil
Muhammad:
[sunting]
Sebelum dan sesudah kelahiran
Aminah binti Wahab, ibu Muhammad pada saat mengandung Rasulullah Muhammad SAW
tidak pernah merasa lelah seperti wanita pada umumnya,
Raja Khosrow (Kekaisaran Sassania dari Persia) dan para pendita Majusi bermimpi yang
menakutkan.[7]
Dinding istana Raja Khosrow tiba-tiba retak dan empat belas menaranya Dewan Kekaisaran ini
runtuh,[8]
Padamnya api yang disembah penganut Agama Majusi secara tiba-tiba,[8]
Terjadinya gempa yang merobohkan tempat ibadah di sekitar Kerajaan Rum,
Danau dan sawah mengering.[8]
Saat melahirkan Muhammad, Aminah binti Wahab tidak merasa sakit seperti wanita
sewajarnya.
Keluarnya cahaya dari faraj Aminah yang menerangi istana negeri Syam.[9]
Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan.[10]
Lahir dengan tali pusar sudah terputus.[11]
[sunting]
Balita dan kanak-kanak
Halimah binti Abi-Dhua'ib, ibu susuan Muhammad dapat menyusui kembali setelah
sebelumnya ia dinyatakan telah kering susunya.[12] Halimah dan suaminya pada awalnya
menolak Muhammad karena yatim. Namun, karena alasan ia tidak ingin dicemooh Bani Sa'd,
ia menerima Muhammad. Selama dengan Halimah, Muhammad hidup nomaden bersama Bani
Sa'd di gurun Arab selama empat tahun.[13]
Ternak kambing Halimah menjadi gemuk-gemuk dan susunya pun bertambah,[14]
Pada usia 5 bulan ia sudah pandai berjalan, usia 9 bulan ia sudah mampu berbicara dan pada
usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah yang lain untuk menggembala
kambing.
Abdul Muthalib, kakek Muhammad menuturkan bahwa berhala yang ada di Ka'bah tiba-tiba
terjatuh dalam keadaan bersujud saat kelahiran Muhammad. Ia juga menuturkan bahwa ia
mendengar dinding Ka'bah berbicara, "Nabi yang dipilih telah lahir, yang akan menghancurkan
orang-orang kafir dan membersihkan dariku dari beberapa patung berhala ini, kemudian
memerintahkan untuknya kepada Zat Yang Merajai Seluruh Alam Ini."[15]
Ketika Muhammad berusia empat tahun,[16] ia pernah dibedah perutnya oleh dua orang
berbaju putih yang terakhir diketahui sebagai malaikat. Peristiwa itu terjadi di ketika
Muhammad sedang bermain dengan anak-anak Bani Sa'd dari suku Badui. Setelah kejadian
itu, Muhammad dikembalikan oleh Halimah kepada Aminah.[17] Sirah Nabawiyyah,
memberikan gambaran detai bahwa kedua orang itu, "membelah dadanya, mengambil

jantungnya, dan membukanya untuk mengelurkan darah kotor darinya. Lalu mereka mencuci
jantung dan dadanya dengan salju."[18] Peristiwa seperti itu juga terulang 50 tahun kemudian
saat Muhammad diIsra'kan ke Yerusalem lalu ke Sidratul Muntaha dari Mekkah.[19]
Dikisahkan pula pada masa kecil Muhammad, ia telah dibimbing oleh Allah. Hal itu mulai
tampak setelah ibu dan kakeknya meninggal. Dikisahkan bahwa Muhammad pernah diajak
untuk menghadiri pesta dalam tradisi Jahiliyah, namun dalam perjalanan ke pesta ia merasa
lelah dan tidur di jalan sehingga ia tidak mengikuti pesta tersebut.[20]
[sunting]
Remaja
Pendeta Bahira menuturkan bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad.
Muhammad saat itu berusia 12 tahun sedang beristirahat di wilayah Bushra dari perjalannya
untuk berdagang bersama Abu Thalib ke Syiria. Pendeta Bahira menceritakan bahwa
kedatangan Muhammad saat itu diiringi dengan gumpalan awan yang menutupinya dari
cahaya matahari. Ia juga sempat berdialog dengan Muhammad dan menyaksikan adanya
sebuah "stempel kenabian" (tanda kenabian) di kulit punggungnya.[21]
Tanah yang dilalui oleh unta Muhammad diperpendek jaraknya oleh Jibril, sebelah sisi kanan
dijaga oleh Israfil dan sisi kirinya dijaga oleh Mikail kemudian mendung menaunginya.[22][23]
[sunting]
Mukjizat
Berikut adalah mukjizat-mikjizat yang diperolehnya ketika Muhammad telah menerima wahyu
ketika ia berusia 40 tahun. Abu Sa'ad an-Nisaburi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul
Kitabu Syarafil Musthafa, bahwa kekhususan Muhammad berjumlah enam puluh. Sebagian
ulama menyebutkan bahwa Nabi saw. telah dianugerahi tiga ribu mukjizat dan kekhususan.
Sedangkan di dalam Al-Quran itu sendiri terdapat sekitar enam puluh ribu mukjizat. [24].
[sunting]
Fisik
Dapat melihat dengan jelas dalam keadaan gelap.[25]
Wajah Muhammad memancarkan cahaya dikegelapan pada waktu sahur.[26]
Dua Sahabat Muhammad dibimbing oleh dua cahaya, setelah bertemunya.[27]
Peluh yang keluar dari tubuh Muhammad memiliki bau harum,[28] jika Muhammad berjabat
tangan dengan seseorang maka aroma harum itu akan membekas selama beberapa hari
ditangan orang tersebut. [29]
Tubuh Muhammad memancarkan petir ketika hendak di bunuh oleh Syaibah bin 'Utsman pada
Perang Hunain.
Muhammad yang sanggup menghancurkan batu besar dengan tiga kali pukulan, dikala
menjelang Perang Khandaq, padahal pada saat itu Muhammad belum makan selama 3 hari.
[30]
Muhammad sanggup merubuhkan seorang pegulat bertubuh tinggi dan kekar, Rukanah alMutthalibi bin Abdu Yazid hanya dengan dua kali dorongan saja.[31]
[sunting]
Do'a
Mendo'akan kedua mantan menantunya (Uthbah dan Uthaibah) dimakan binatang buas,
setelah mereka berkata kasar kepada Muhammad.[32]
Mendoakan untuk menumbuhkan gigi salah seorang sahabatnya bernama Sabiqah yang
rontok sewaktu perang.
Mendoakan Anas bin Malik dengan banyak harta dan anak.[33]
Mendoakan supaya Kerajaan Kisra hancur, kemudian doa tersebut dikabulkan.[34]
Mendoakan Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih dalam agama Islam.[35]
[sunting]
Kharisma dan kewibawaan
Tatapan mata membuat Umar bin Al-Khaththab dan Abu Jahm lari terbirit-birit, ketika mereka
berencana untuk membunuh Muhammad pada malam hari.[36]
Tatapan mata yang menggetarkan Ghaurats bin Harits, yaitu seorang musuh yang pernah
menghunus pedang kearah leher Muhammad.[37]
Menjadikan tangan Abu Jahal kaku.
Jin yang bernama Muhayr bin Habbar membantu dakwah Muhammad, kemudian jin itu diganti
namanya oleh Muhammad menjadi Abdullah bin Abhar.
[sunting]
Menghilang, menidurkan dan mengalahkan musuh
Menghilang saat akan dibunuh oleh utusan Amr bin at-Thufail dan Ibad bin Qays utusan dari
Bani Amr pada tahun 9 Hijriah atau Tahun Utusan.[38]
Menghilang saat akan dilempari batu oleh Ummu Jamil, bibi Muhammad ketika ia duduk di
sekitar Ka'bah dengan Abu Bakar.[39]
Menghilang saat akan dibunuh Abu Jahal dimana saat itu ia sedang salat.[40]

Menidurkan 10 pemuda Mekkah yang berencana membunuhnya dengan taburan pasir.


Keluarnya beliau melalui orang-orang yang menunggunya di pintu rumahnya untuk
membunuhnya.
Melemparkan segenggam tanah ke arah musuh sehingga mereka dapat dikalahkan pada
Perang Hunain.
[sunting]
Fenomena Alam
Menghentikan gempa yang terjadi di Mekkah[41] dan Madinah,[42] dengan cara
menghentakkan kakinya dan memerintahkan bukit supaya tenang.
Menurunkan hujan[43] dan meredakan banjir saat musim kemarau tahun 6 Hijriah di Madinah
yang saat itu mengalami musim kemarau.[44]
Berbicara dengan gunung untuk mengeluarkan air bagi Uqa'il bin Abi Thalib yang kehausan.
Menahan matahari tenggelam.[45]
Membelah bulan dua kali untuk membuktikan kenabiannya pada penduduk Mekkah.[46][47]
Bumi menelan seorang Quraisy yang hendak membunuh Muhammad dan Abu Bakar pada saat
hijrah.
[sunting]
Makanan dan minuman
Paha kambing yang telah diracuni berbicara kepada Muhammad setelah terjadi Perang
Khaibar.[48]
Makanan yang di makan oleh Muhammad mengagungkan Nama Allah.[49]
Makanan sedikit yang bisa dimakan sebanyak 800 orang pada Perang Khandaq.[50]
Roti sedikit cukup untuk orang banyak.[51]
Sepotong hati kambing cukup untuk 130 orang.[52]
Makanan yang dimakan tidak berkurang justru bertambah tiga kali lipat.[53]
Menjadikan beras merah sebanyak setengah kwintal yang diberikan kepada orang Badui Arab
tetap utuh tidak berkurang selama berhari-hari.[54]
Ikan al Anbar menjadi hidangan bagi 300 pasukan Muhammad.[55]
Menjadikan minyak samin Ummu Malik tetap utuh tidak berkurang walau telah diberikan
kepada Muhammad. [56]
Air memancar dari sela-sela jari.[57] Kemudian air itu untuk berwudhu 300 orang sahabat
hanya dengan semangkuk air.[58][59][60]
Wadah yang selalu penuh dengan air, walau sudah dituangkan hingga habis.[61]
Mengeluarkan air dari sumur yang ada di tengah gurun pasir, ketika Khalid bin walid pada saat
itu masih menjadi musuhnya.[62]
Mengeluarkan mata air baru untuk pamannya Abu Thalib yang sedang kehausan.[63]
Semangkuk susu yang bisa dibagi-bagikan kepada beberapa orang-orang Shuffah, Abu
Hurayrah dan Muhammad.[64]
Susu dan kencing unta bisa menyembuhkan penyakit orang Urainah.[65]
[sunting]
Bayi, hewan, tumbuhan dan benda mati
Seorang bayi berumur satu hari bersaksi atas kerasulan Muhammad.[66]
Bayi berumur 2 tahun memberi salam kepada Muhammad.[67]
Persaksian seekor srigala[68] dan dhab (sejenis biawak pasir)[69][70] terhadap kerasulan
Muhammad.
Seekor kijang berbicara kepada Muhammad.[71]
Berbicara dengan beberapa ekor unta.[72][73][74]
Unta besar yang melindungi Muhammad dari kejahatan Abu Jahal.[75]
Seekor burung mengadu kepada Muhammad tentang kehilangan anaknya.[76]
Pohon kurma dapat berbuah dengan seketika.[77]
Batang pohon kurma meratap kepada Muhammad.[78][79][80]
Sebuah tandan kurma yang bercahaya diberikan kepada Qatadah bin Nu'man sebagai obor
penerang jalannya pulang.[81]
Pohon menjadi saksi dan dibuat berbicara kepada Muhammad dan orang dusun (Arab Badui).
[82][83]
Memerintahkan pohon untuk menjadi penghalang ketika Muhammad hendak buang hajat pada
suatu perjalanan.[84]
Batang kayu yang kering menjadi hijau kembali ditangannya.
Permadani yang besaksi atas kerasulan Muhammad atas permintaan Malik bin as-Sayf.[85]
Mimbar menangis setelah mendengar bacaan ayat-ayat Allah.[86]
Batu,[87] pohon dan gunung[88] memberi salam kepada Muhammad.[89]
Batu kerikil bertasbih ditelapak tangan Muhammad.[90]
Memanggil batu agar menyeberangi sungai dan mengapung, menuju kearah Muhammad dan
Ikrimah bin Abu Jahal.[91]
Berhala-berhala runtuh dengan hanya ditunjuk oleh Muhammad.[92]
Memberinya sebatang kayu yang berubah menjadi pedang kepada Ukasyah bin Mihsan, ketika
pedangnya telah patah dalam sebuah pertempuran.

Berbicara dengan gilingan tepung Fatimah yang takut dijadikan batu-batu neraka.
Merubah emas hadiah raja Habib bin Malik menjadi pasir di Gunung Abi Qubaisy.
Memerintahkan gilingan tepung untuk berputar dengan sendirinya.[93]
Secara tiba-tiba ada sarang laba-laba, dua ekor burung yang sedang mengeramkan telur dan
cabang-cabang pohon yang terkulai menutupi mulut gua di Gunung Thur, sewaktu Muhammad
dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang Quraisy.[94]
[sunting]
Menyembuhkan
Menyembuhkan betis Ibnu al-Hakam yang terputus pada Perang Badar, kemudian Muhammad
meniupnya, lalu sembuh seketika tanpa meresakan sakit sedikit pun.
Menyembuhkan mata Qatadah tergantung di pipinya yang terluka pada Perang Uhud,
kemudian oleh Muhammad mata tersebut dimasukkan kembali dan menjadi lebih indah dari
sebelumnya.
Menyembuhkan daya ingat Abu Hurayrah yang pelupa.[95]
Menyembuhkan penyakit mata Ali bin Abi Thalib saat pemilihan pembawa bendera pemimpin
dalam Perang Khaibar.[96]
Menyembuhkan luka gigitan ular yang diderita Abu Bakar dengan ludahnya saat bersembunyi
di Gua Hira[97] (dalam kisah lain dikatakan Gua Tsur)[98] dari pengejaran penduduk Mekah.
Menyembuhkan luka bakar ditubuh anak kecil yang bernama Muhammad bin Hathib dengan
ludahnya.[99]
Menyembuhkan luka bakar Amar bin Yasir yang telah dibakar oleh orang-orang kafir.[100]
Menyembuhkan anak yang bisu sejak lahir, sehingga bisa berbicara.[101]
Menyembuhkan mata ayah Fudayk yang putih semua dan buta.[102]
Air seni Muhammad pernah terminum oleh pembantunya yang bernama Ummu Aiman,
sehingga menyembuhkan sakit perut pembantunya.[103]
Menyembuhkan tangan wanita yang lumpuh dengan tongkatnya.
Menyembuhkan penyakit kusta istri Mu'adz bin Afra' dengan tongkatnya.[104]
Menyambung tangan orang Badui yang putus setelah dipotong oleh dirinya sendiri sehabis
menampar Muhammad.
Menyembuhkan putri raja yg cacat tanpa tangan & kaki.
Mengeluarkan susu dan menyembuhkan penyakit pada domba milik Ummu Ma'bad.[105][106]
[sunting]
Menghidupkan orang mati
Menghidupkan anak perempuan yang telah mati lama dikuburannya.[107]
[sunting]
Hal ghaib dan ru'yah
Mendapatkan bantuan dari Malaikat Jundallah ketika dalam Perang Badar.[108]
Mengetahui kejadian yang tidak dilihat olehnya.[109]
Mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, yang akan terjadi.
Sanggup melihat dibalik punggungnya seperti melihat dari depan.[110][111]
Sanggup melihat dan mendengar apa yang ada dilangit dan bumi.[112]
Sanggup mengetahui isi hati sahabat dan lawannya.
Mengetahui yang terjadi di dalam kubur.[113]
Mengetahui ada seorang Yahudi yang sedang disiksa dalam kuburnya.[114]
Meramalkan seorang istrinya ada yang akan menunggangi unta merah, dan disekitarnya ada
banyak anjing yang menggonggong dan orang tewas. Hal itu terbukti pada Aisyah pada saat
Perang Jamal di wilayah Hawwab yang mengalami kejadian yang diramalkan Muhammad.[115]
Meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal tidak lama setelahnya dan
terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah
kematian Muhammad.[116]
Meramalkan Abdullah bin Abbas akan menjadi "bapak para khalifah" yang terbukti pada
keturunah Abdullah bin Abbas yang menjadi raja-raja kekhalifahan Abbasiyah selama 500
tahun.[117]
Meramalkan umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan.[118]
Mengetahui nasib cucu-cucunya dikemudian hari, seperti nasib Hasan yang akan bermusuhan
dengan Mua'wiyyah bin Abu Sufyan beserta keturunannya. Nasib Husain yang akan dibantai
tentara Yazid, anak lelaki Mua'wiyyah disebuah Padang Karbala.[119]
Mengetahui akan adanya Piagam Pemboikotan oleh tokoh-tokoh Quraisy.
[sunting]
Mukjizat terbesar
Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha,
untuk menerima perintah salat dalam waktu tidak sampai satu malam.
Menerima firman Tuhan melalui wahyu yang kemudian dijadikan satu bundel dengan nama AlQur'an.
[sunting]
Mengalami fisik terluka dan sakit

Dari kesemua mukjizat yang dimilikinya, ia pernah mengalami sakit seperti halnya manusia
pada umumnya. Keadaan-keadaan yang dialami fisik Muhammad seperti terluka karena
pukulan, sabetan pedang bahkan rasa sakit akibat demam sama seperti apa yang sering
dialami oleh fisik manusia biasa.
Dalam sejarah Islam, beberapa kali Muhammad terluka dan mengalami kesakitan akibat
peperangan dengan musuhnya, di antaranya ketika terjadinya Perang Uhud, dalam kondisi
yang sangat kritis itu, 'Utbah bin Abi Waqqash melempar Muhammad dengan batu sehingga ia
terjatuh, mengakibatkan gigi seri bawah kanan terkena dan juga melukai bibir bawahnya.
Kemudian Abdullah bin Syihab Al Zuhry tiba-tiba mendekati Muhammad dan memukul hingga
keningnya terluka, tidak hanya itu saja datang pula Abdullah bin Qami'ah seorang penunggang
kuda mengayunkan pedang ke bahu Muhammad dengan pukulan yang keras, pukulan pedang
itu tidak sampai menembus dan merusak baju besi yang ia kenakan.
Lalu kembali Abdullah bin Syihab Al Zuhry memukul di bagian tulang pipi Muhammad hingga
ada dua keping lingkaran rantai topi besi yang terlepas menembus pipi Muhammad dan akibat
pukulan pedang itu ia mengalami kesakitan selama sebulan.
Peristiwa lain yang dialami oleh Muhammad, bahwa ia-pun mengalami sakit demam, bahkan
menurut hadits dikisahkan demamnya lebih parah, melebihi demam yang dialami dua orang
dewasa. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud.[120]
Apa yang dialami oleh Muhammad seperti yang dikisahkan di atas, menunjukkan bahwa ia
juga mengalami keadaan yang sama seperti manusia pada umumnya, sesuai dengan fitrah
sebagai manusia biasa.