Anda di halaman 1dari 8

Inovasi Pengajaran

dan pembelajaran

ZIP KAD
Disediakan oleh :
Knee Shin Ni
Chong Win Wei
Ong Pei Si

Zip kad pelangi

Kegunaan
Menekankan kepada
pembangunan kognitif.
Fokus kepada awal
matematik.
Belajar tentang operasi
tambah dan tolak.

Belajar tentang operasi


tambah dan tolak

Mengalih
kad ke kiri
jika
hendak
menolak
nombor (-)

Mengalih
kad ke
kanan jika
hendak
menamba
h nombor
(+)

Sebagai contoh : ( 2+4= ?)


Murid mengalihkan kad ke
petak nombor yang dilihat
(nombor pertama = 2)
kemudian melihat simbol
tambah.
Murid mengalih kad 4
petak ke arah kanan
untuk mendapat jawapan.
Jawapan yang diperoleh
ialah 6.

Sebagai contoh : ( 9- 2= ?)
Murid mengalihkan kad ke
petak nombor yang
dilihat (nombor pertama
= 9) kemudian melihat
simbol tolak.
Murid mengalih kad 2
petak ke arah kiri untuk
mendapat jawapan.
Jawapan yang diperoleh
ialah 7.

Faedah inovasi
Menarik
Mudah disimpan
Mudah difahami
kegunaannya
Kemas dan teratur
Tahan lasak
Dapat mengubah
pengetahuan abstrak
kepada situasi yang lebih
konkrit.

Sekian, terima
kasih!!!

Anda mungkin juga menyukai