Anda di halaman 1dari 2

SULIT

BAHASA ARAB
MEI
2015
Kertas 2
2 Jam

SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT SULONG


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
TINGKATAN 4

BAHASA ARAB
Kertas 2
2 Jam

Disediakan oleh:
..
(MD ZAMZAINI MD DAHLAN)
Guru Matapelajaran

Disemak oleh:

Disahkan Oleh :

..
(HAMIDI BIN JAMRI)
Ketua Panitia BAHASA ARAB

..
(MD ZAMZAINI MD DAHLAN)
GKMP BAHASA

Hak Cipta SMAPS

SULIT

SULIT

BAHASA ARAB
MEI
2015
Kertas 2
2 Jam

Nama :
Kelas :.

SEKOLAH MENENGAH AGAMA PARIT SULONG


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TINGKATAN 4
BAHASA ARAB
Kertas 2
2 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1) Kertas ini mengandungi 4 soalan.
2) Soalan 1 dan soalan 2 mesti dijawab. Bagi soalan 3 dan soalan 4 jawab satu soalan
sahaja.
3) Kesemuanya tiga soalan yang mesti dijawab.

________________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi ( ) halaman bercetak

Hak Cipta SMAPS

SULIT