Anda di halaman 1dari 3

Al-Qur'an Menyebut Umur 40 Tahun

Allah memberi perhatian khusus tentang angka 40 ini:


Dan Kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya
dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah.
Sedang tempoh mengandungnya berserta dengan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa
tiga puluh bulan. Setelah dia besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan
sampai ke peringkat umur empat puluh tahun, berdoalah dia dengan berkata: Wahai Tuhanku,
ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku dan
kepada ibu bapaku dan supaya akutetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redhai; danjadikanlah
sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepadamu dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam (yang tunduk patuh kepadamu/berserah
diri).
(Al-Ahqaf [ 46 ] : 15)
Ayat ini menyatakan umur 40, iaitu umur yang matang. Ini kemuncak umur keIslamannya. Syaratnya
dia mulai daripada sejak dia baligh lagi. Kebanyakkan ulama bersungguh-sungguh dalam beribadah
mengurangi tidurnya, ketika mencecah usia ini.

Dalam ayat ini juga Allah berpesan supaya;


1. Berbakti kepada kedua ibu-bapa (ada ayat lain dalam surah al-Isra dan Luqman) kerana jika dia
sudah 40 tahun pasti ibu-bapanya sudah melepasi 60 tahun, umur yang memerlukan banyak bantuan.
2. Mensyukuri nikmat iaitu dengan beramal soleh yang diredhaiNya (menjadikan semua nikmat yang
Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh)
3. Bertaubat dan berserah diri, maksudnya tidak mahu lagi buat maksiat dan menyedari kita adalah
hak Allah dan akan kembali kepadaNya. Maknanya apabila sudah mencapai umur 40 tahun sudah
tidak ada dosa, sudah capai puncak keIslaman dan berjaya mendidik putera dan puterinya.
Biasa kita dengar pendapat Helen Rowland Life Began at Forty?. Semua ni tidak benar sepatutnya
inilah masa penanda aras menentukan sama ada kita ke syurga atau neraka. Barat memperdayakan
dengan fakta umur.Lihatlah bagaimana mereka cuba meresapkan ideology untuk memperdayakan
Islam. Kita pulak tersenyum dan bangga bila menerimanya. Kononnya kita mengikut arus kemodenan
ideology. Tapi lebih nyata kalau kita terima istilah orang tua- tua dulu menyatakan Rumah Kata Pergi,
Kubur Kata Mari
Jika sampai umur 40 tahun dan tidak ambil tahu langsung tentang asal kejadiannya, dan
kewajibannya dan tidak mahu bertaubat, maka Syaitan akan mengusap dahinya dan gembira dia
kerana orang ini tidak ada gunanya di dunia dan di akhirat.

Seseorang hamba yang muslim itu, apabila sampai 40 tahun Allah ringankan hisabnya, apabila
sampai 60 tahun Allah anugerahkan kepadanya rezeki suka kembali kepadaNya (banyak bertaubat),
apabila sampai 70 tahun Allah jadikan dia dikasihi oleh ahli langit, apabila sampai 80 tahun Allah
teguhkan hasanahnya dan Allah hapuskan sayyiahnya (kejahatannya), dan apabila sampai 90 tahun
Allah ampunkan apa yang terdahulu dan yang terkemudian daripada dosa-dosanya, Allah izinkan dia
memberi syafaat kepada ahli rumahnya dan dituliskan namanya di langit sebagai tawanan Allah yang
berada di bumi.Riwayatal-Hafidzal-Musili
Al-Alusi, pengarang kitab tafsir Ruh al-Maani berkata, telah disebut oleh bukan seorang bahawa
manusia itu apabila telah mencapai umur ini, akhlaknya telah begitu kuat bertapak pada dirinya,

hampir-hampir tidak akan dapat dihilangkan lagi selepas itu. Beliau membawakan sepotong hadis
tanpa menyebut perawinya. Hadis itu bermaksud: Sesungguhnya syaitan mengheretkan tangannya di
atas muka orang yang mencapai umur 40 tahun dan tidak bertaubat sambil berkata, demi bapaku,
wajah yang tidak akan berjaya.
Selain itu beliau membawakan satu Hadis yang dikeluarkan oleh Abu al-Fath al-Azadi daripada Ibn
Abbas r.a. bermaksud: Sesiapa yang menjangkau usia 40 tahun, tetapi kebaikannya tidak
mengalahkan kejahatannya, maka bersiap sedialah dia untuk ke neraka!
Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi adalah seorang laki-laki yang shalih, cerdas, sabar, murah hati,
berwibawa dan terhormat. Ia berkata, "manusia yang paling sempurna akal dan pikirannya adalah
apabila telah mencapai usia 40 tahun. Itu adalah usia, di mana pada usia tersebut Allah Ta'ala
mengutus Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dan fikiran manusia akan sangat jernih pada
waktu sahur." (Lihat: al-Wafyat A'yan, Ibnu Khalkan: 2/245)
Keistimewaan Umur 40 Tahun
Sebahagian orang menyebut, umur empat puluh tahun penuh teka-teki dan penuh misteri. Sehingga
terbit sebuah buku berjudul, "Misteri Umur 40 tahun" yang diterbitkan pustaka al-tibyan Solo,
diterjemahkan dari buku berbahasa Arab, Ya Ibna al-Arba'in, oleh Ali bin Sa'id bin Da'jam.
Seseorang yang sudah mencapai umur 40 tahun berarti akalnya sudah sampai pada tingkat
kematangan berfikir serta sudah mencapai kesempurnaan kedewasaan dan budi pekerti. Sehingga
secara umum, tidak akan berubah keadaan seseorang yang sudah mencapai umur 40 tahun.

Al-Tsa'labi rahimahullah berkata, "Sesungguhnya Allah menyebutkan umur 40 tahun karena ini sebagai
batasan bagi manusia dalam keberhasilan maupun keselamatannya."
Ibrahim al-Nakhai rahimahullah berkata, "Mereka berkata bahwa jika seseorang sudah mencapai umur
40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang
kematiannya." (Lihat: al-Thabaqat al-Kubra: 6/277)

Allah Ta'ala telah mengangkat para nabi dan Rasul-Nya, kebanyakan, pada usia 40 tahun, seperti
kenabian dan kerasulan Muhammad, Nabi Musa, dan lainnya 'alaihim al-Shalatu wa al-Sallam.
Meskipun ada pengecualian sebagian dari mereka.
Imam al-Syaukani rahimahullah berkata, "Para ahli tafsir berkata bahwa Allah Ta'ala tidak mengutus
seorang Nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun." (Tafsir Fathul Qadir: 5/18)
Dengan demikian, usia 40 tahun memiliki kekhususan tersendiri. Pada umumnya, usia 40 tahun adalah
usia yang tidak dianggap biasa, tetapi memiliki nilai lebih dan khusus.
Memperbaharui Taubat
Usia 40 tahun haruslah menjadi titik tolak dan perbaharuan taubat penyesalan seseorang atas dosadosa dan kufur nikmat selama hidupnya. Karena pada usia ini benar-benar telah merasakan banyaknya
nikmat dan tidak sebandingnya rasa syukur terhadapnya. Maka pengakuan dosa pasti akan mengalir
dari orang yang mau merenungkan masa lampaunya, sehingga dari itu lahir penyesalan, tumbuh
istighfar dan taubat kepada Allah.
" Wahai Allah , Tuhan kami , tunjukilah kami untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan

kepada kami dan kepada ibu bapak kami dan karuniakan kami untuk dapat berbuat amal yang saleh
yang Engkau ridhai .. berilah kebaikan kepada kami dan anak cucu kami .. Sesungguhnya kami
bertobat kepada MU dan sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang berserah diri."
" Wahai Allah, Tuhan kami , bantulah kami untuk berdzikir, bersyuku dan memperbaiki ibadah-ibadah
kami kepada-Mu."
Marilah kita bersama-sama berdoa agar sisa-sisa umur kita ini dihabiskan dengan perkara yang
bermanfaat, dalam redha Allah. Kita Cuma harapkan rahmat dan keampunan Allah Taala.
Rasulullah saw bersabda, Tak akan berganjak kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai selesai
ditanya tentang empat perkara, iaitu tentang umurnya, dihabiskan untuk apa; tentang masa mudanya,
dipergunakan untuk apa; tentang hartanya, dari mana diperolehinya dan untuk apa dibelanjakan; dan
tentang ilmunya, apakah sudah diamalkan.(HRTirmidzi).
Usia lanjut juga merupakan sebuah keistimewaan. Dalam sebuah hadits qudsi Rasulullah saw
menyampaikan firman Allah SWT, Demi kemuliaan-Ku, keagungan-Ku, dan keperluan hamba-Ku
kepada-Ku, sesungguhnya Aku merasa malu menyiksa hamba-Ku, baik laki-laki mahupun perempuan,
yang telah beruban kerana tua dalam keadaan muslim. Dalam hadits lain beliau bersabda, Sebaikbaik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. (HR At-Tirmidzi).
Sekian, mudah-mudahanan memberi manfaat