Anda di halaman 1dari 17

TOPIK 4.

3 :
KEPENTINGAN
KEPELBAGAIAN SUMBER
BUMI KEPADA MANUSIA

PEMELIHARAAN

Pemeliharaan sumber :
Tindakan melindungi
sumber supaya dapat
mengekalkan keadaan
semula jadinya

PEMULIHARAAN

Pemuliharaan sumber :
Cara penggunaan,
pengendalian, dan
pengurusan sumber
alam nuntuk
mengelakkan kerugian

PEMELIHARAAN &
PEMULIHARAAN

Penanaman semula pokok

PEMELIHARAAN &
PEMULIHARAAN

Car pooling!

PEMELIHARAAN &
PEMULIHARAAN