Anda di halaman 1dari 9

SMK DATUK HAJI AHMAD BADAWI,

13200, KEPALA BATAS, SEBERANG


PERAI UTARA, PULAU PINANG

KERTAS KERJA
PROGRAM
PENINGKATAN SPM
2015
JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK
DAN UNIT BIMBINGAN KAUNSELING

ISI KANDUNGAN

KANDUNGAN

MUKA SURAT

VISI DAN MISI SMK DATUK HAJI AHMAD BADAWI

ANALISA PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SPM 2012-2014

ii

SASARAN PENCAPAI SPM 2015 DAN ANALISA SPM 2012-2014

iii

GRAF PERATUS PENCAPAI SPM 2014

iv

KERTAS KERJA PROGRAM PENINGKTAN SPM


Pengenalan, Objektif dan Kumpulan Sasaran

Jawatankuasa Induk Peningkatan SPM

Program-program yang dirancang, Butiran Program, Anggaran Perbelanjaan

Penutup

LAMPIRAN 1 (KERTAS CADANGAN KEM MANTOB 1 DAN 2)


LAMPIRAN 2 (KELAS TAMBAHAN PIBG)
LAMPIRAN 3 (KELAS TAMBAHAN CUTI SEKOLAH)
LAMPIRAN 4 (MENARA 1)

VISI SEKOLAH
Keunggulan Prestasi Insan Bertakwa Generasi
Terbilang

MISI SEKOLAH
Mewujudkan persekitaran yang kondusif
untuk menjana prestasi individu bagi
mencapai kecemerlangan akademik,
kokurikulum dan sahsiah pelajar.

MOTO SEKOLAH
PELAJAR DIUTAMAKAN
PENCAPAIAN DIPERTINGKATKAN

ANALISA PENCAPAIAN SPM MENGIKUT


TAHUN
DAN SASARAN 2015
2012

2013

2014

2015

BIL CALON :

BIL CALON :

BIL CALON :

BIL CALON :

BIL LULUS :

BIL LULUS :

BIL LULUS :

BIL LULUS :

PERATUS LULUS :

PERATUS LULUS :

PERATUS LULUS :

PERATUS LULUS :

GPS :

GPS :

GPS :

GPS :

5A KE ATAS

5A KE ATAS

5A KE ATAS

5A KE ATAS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATUK HAJI AHMAD BADAWI


13200 KEPALA BATAS, SEBERANG PERAI UTARA
P. PINANG
KOD SEKOLAH : PBA 2054
TEL & FAKS : 04-5751142 & 04-5755367
E-MEL : skpbinjai@yahoo.com
____________________________________________________________________________

1. Pendahuluan
Setiap tahun pihak sekolah dibawah Jawatankuasa Peningkatan SPM akan
merancang program dan aktiviti khas untuk kecemerlangan akademik khasnya untuk pelajar
Tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM. Perancangan awal dan kerjasama erat
antara semua pihak amat diperlukan untuk mencapai hasrat untuk kecemerlangan dan
kejayaan pelajar-pelajar yang bakal menghadapi SPM bagi tahun 2015.
Pada tahun ini, pihak sekolah amat mengharapkan kejayaan yang cemerlang
daripada pelajar-pelajar ke arah merealisasikan Visi dan Misi Sekolah.

2. OBJEKTIF
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Melahirkan calon yang berkeyakinan dan berkebolehan mencapai sasaran dalam SPM
Murid dapat belajar dalam kumpulan secara berkesan dalam dan luar bilik darjah.
Untuk mencapai sasaran peratus lulus yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan PPD
Seberang Perai Utara seiring dengan matlamat pendidikan nasional.
Memberi peluang kepada pelajar terpilih untuk mengikuti kelas tambahan yang
disediakan.
Melahirkan rasa akrab dan perkongsian antara pelajar dan guru.
Meningkatkan mutu pembelajaran pelajar dan kaedah menjawab dengan lebih berkesan
dalam memperolehi pencapaian yang optimum.
Menggalakkan penglibatan semua warga sekolah secara aktif dalam mencapai sasaran
kecemerlangan peperiksaan awam dengan kerjasama pihak luar, PIBG dan masyarakat
setempat.

3. KUMPULAN SASARAN
Semua pelajar Tingkatan 5, 2015 iaitu seramai 165 orang pelajar

PENGERUSI
ENCIK MASRI BIN ABDULLAH (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI I
TN HJ. CHE JOHAR BIN JAAFAR

NAIB PENGERUSI II
EN. MOHAMAD SAID B. IBRAHIM

NAIB PENGERUSI III


EN MANSOR B. MAT ISA

PN CHE SAYANG BT BAKAR


PENYELARAS

PN MARLINAWATI BT ROMLI
PENYELARAS SETIAUSAHA

PN NOOR LILA
BT ZAKARIA

EN BADRUL
HISHAM B. IBRAHIM

EN. MOHD BIN ALI

TN HJ ZAMRI B.
YUNUS

EN AZMAN B.
AHMAD

5. PROGRAM-PROGRAM YANG DIRANCANG

1. Kelas Tambahan PIBG SPM


2. Kelas Menara 1
3. Kelas Tambahan Cuti Sekolah
4. Program MANTOB Ilmu 1
5. Program MANTOB Ilmu 2
6. BUTIRAN-BUTIRAN PROGRAM (Rujuk Lampiran)

7. ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL

PROGRAM/ AKTIVITI

PROGRAM KEM MANTOB 1

ANGGARAN
PERBELANJAAN
RM5000.00

PROGRAM KEM MANTOB 2

RM5000.00

KELAS TAMBAHAN PIBG SPM

RM6000.00

KELAS TAMBAHAN CUTI SEKOLAH

RM4400.00

MENARA 1

RM14,000.00

JUMLAH KESELURUHAN

8. SUMBER KEWANGAN
1. Sumbangan Luar (Lain-lain)
2. PIBG
3. Sarana PIBK

RM34,4000.00

9. PENUTUP
Semoga perancangan dan pelaksanaan Program Kecemerlangan SPM 2015 pada kali
ini menjadi lebih baik dan menambahkan semnagat terutamanya murid, guru dan ibu bapa
untuk bekerjasama dan memberikan komitmen sepenuhnya ke arah kecemerlangan
akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi.

Kerjasama dan keprihatinan semua pihak amat dihargai, Insha-Allah kejayaan menjadi
milik kita pada tahun 2015 ini.
Berakit-rakit ke hulu,
Berenang-renang ke tepian,
Bersakit-sakit dahulu,
Bersenang-senang kemudian.

Sekian dan terima kasih.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

______________________

________________________

____________________

(PN. NOOR LILA BT ZAKARIA)

(TN. HJ CHE JOHAR B. JAAFAR)

(EN. MASRI BIN ABDULLAH)

Penyelaras
Kem Kecemerlangan Akademik
SMKDHAB 2015

Naib Pengerusi I
Kem Kecemerlangan Akademik
SMKDHAB 2015

Pengerusi
Kem Kecemerlangan Akademik
SMKDHAB 2015