Anda di halaman 1dari 8

Bahagian A

[60 markah]
Jawab semua soalan.

1 Penyataan yang berikut adalah mengenai satu bahan logam.


-

Digunakan dengan meluas dalam


pemasangan paip
Didapati dalam bentuk tiub, kepingan, dan

Berdasarkan penyataan di atas, tandakan ( ) bagi bahan yang betul dan ( x ) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.
(a) Perspek
(b) Aluminium
(c) Polyvinyl chloride
(3 markah)

2 Padankan penyataan alatan di bawah dengan alatan yang betul berdasarkan penyataan yang diberi.

`
Digunakan untuk memotong
perspek dan mata boleh ditukar
ganti
Digunakan untuk merekat fabric
seperti kanvas, kain, dan kulit.
Digunakan untuk mengetuk
logam kepingan atau permukaan
bahan lain.

Alatan
Gandin getah

Staple gun

Pisau pemotong perspek

(3 markah)

3 Rajah di bawah ini menunjukkan jenis cantuman kepingan logam nipis.

Gambarajah ms 5 buku praktis toipik bijak pt3

Berdasarkan rajah di atas, tandakan ( ) bagi jenis cantuman yang betul dan ( x) bagi yang salah pada
petak yang disediakan.
(a)

Kelim tindih

(b) Kelim lipat tindih


(c) Kelim tindih penjuru
(3 markah)

4 Lengkapkan jadual di bawah dengan menulis bahan yang betul berdasarkan ciri- ciri yang telah
diberikan.
Keluli Lembut

Aluminium
Ciri- ciri

Perspek
Bahan

Penebat elektrik yang baik


Mudah dikimpal dan dibengkok
Pengalir elektrik dan haba yang baik
(3 markah)
5 Berikut adalah proses pembinaan projek yang tidak mengikut urutan yang betul. Susun langkah
pembinaan projek mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 3 dan 4 pada petak yang disediakan.
Jawapan 2 telah diberi.
Mengukur dan menanda
Membuat kemasan
Memotong dan membentuk

Mencantum dan memasang


(3 markah)

6 Rajah berikut menunjukkan alatan tangan dan mesin.


Ms 3 buku edisi guru

Nyatakan nama alatan tangan dan mesin berdasarkan label.


A : ____________________________________________
B : ____________________________________________
C : ____________________________________________
(3 markah)
7 Lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama mesin yang betul berdasarkan fungsi yang diberi.

Fungsi

Mesin

Merata dan melicinkan permukaan kayu


Memotong lurus dan bengkok pada papan lapis
Memasang skru benam sendiri dan menngerudi lubang

(3 markah)

8 Nyatakan tiga alat pengukur yang boleh digunakan dalam proses mengukur.
(i)
(ii)
(iii)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(3 markah)

9 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul tentang tjuan membuat kemasan.

Projek mudah untuk dibersihkan


Projek boleh dijual dengan harga yang mahal
Projek tahan lebih lama
Projek selamat untuk digunakan
(3 markah)

10 Tandakan ( ) bagi padanan bahan kemasan dengan pelarutnya yang betul dan ( x ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

Bahan Kemasan

Pelarut

Cat Licau

Spirit metil

Syelek

Turpentin

Lekar

Thinner

()/(x)

(3 markah)
11 Rajah berikut menunjukkan jenis- jenis komponen elektronik yang digunakan untuk membina sesuatu
litar elektronik.

Gambr ms 7 buku edisi guru

Padankan komponen elektronik di atas berdasarkan nama yang betul dengan menulis P, Q, dan R di
petak yang disediakan.
Nama komponen elektronik
Transistor
Kapasitor
Perintang tetap
(3 markah)
12 Tandakan ( ) pada komponen yang berkutub dan ( x ) pada komponen yang tidak berkutub.

Gambar ms 8 buku edisi guru

(3 markah)

13 Nyatakan ciri- ciri untuk menentukan kekutuban kaki katod diod pemancar cahaya (L.E.D).
(i)
(ii)
(iii)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(3 markah)

14 Pernyataan di bawah menerangkan tentang alat pemateri.

Bit alat pemateri boleh didapati dalam pelbagai


bentuk yang berbeza dan digunakan mengikut
kesesuaian kerja- kerja memateri.
Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan tiga bentuk bit alat pemateri tersebut.
(i)
(ii)
(iii)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
(3 markah)

15 Rajah berikut menunjukkan sejenis komponen elektronik.


Gambar ms 10 buku edisi guru

Tandakan ( ) pada simbol komponen yang betul dan ( x ) pada simbol yang salah.

Gambar simbol

(3 markah)

16 Rajah di bawah ini menunjukkan komponen elektronik.

Gambar ms 7 buku praktis topic bijak

Padankan rajah tersebut dengan simbol yang betul dengan menanda A, B dan C di petak yang
disediakan.
Gambar simbol

(3 markah)

17
Suis digunakan untuk menyambung
atau memutuskan litar elektrik.

Nyatakan tiga jenis suis.


(i)
(ii)
(iii)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
(3 markah)

18 Rajah berikut menunjukkan sejenis komponen elektronik.


Gambar ms 1-5 buku revisi intensif

(a) Bulatkan simbol yang betul bagi komponen tersebut.

C
(1 markah)

(b) Nyatakan dua fungsi komponen tersebut.


(i)
(ii)

__________________________________________
__________________________________________
(2 markah)

19

A
B
C

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis A, B dan C pada jenis komponen berdasarkan fungsi
yang diberikan.
Kapasitor
Transistor
Diod pemancar cahaya (L.E.D)
Fungsi
Komponen yang boleh mengecas dan menyahcas
tetapi tidak boleh mengalirkan arus elektrik
Alat elektronik yang digunakan untuk meninggikan
arus, voltan dan kuasa. Boleh juga digunakan
sebagai suis.
Merupakan sejenis diod yang membenarkan arus
elektrik mengalir sehala

Jenis komponen

(3 markah)

20 Rajah di bawah ini menunjukkan sebuah litar skematik.


Gambar ms 8 buku praktis topic bijak

Nyatakan jumlah komponen yang terdapat pada litar tersebut.


(a) Perintang tetap : ____________________________
(b) Transistor : ____________________________
(c) Diod pemancar cahaya : ___________________________
(3 markah)

Bahagian B
[40 markah]
Jawab semua soalan.

Anda mungkin juga menyukai