Anda di halaman 1dari 28

DATA MURID PEMULIHAN KHAS BERAKHIR 30 JUN 2015

TAHAP 1
SEKOLAH

NAMA GURU PEMULIHAN

NO. H/P

KELOMPOK
DAERAH
TAHUN 1
ENROLMEN KESELURUHAN TAHUN 1:_____________

LITERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

1
2
3
4
5
JUMLAH

NUMERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

1
2
3
4
5
JUMLAH

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

JUMLAH

:
:

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

DATA MURID PEMULIHAN KHAS BERAKHIR 31 JANUARI 2015


TAHAP 1
SEKOLAH

NAMA GURU PEMULIHAN

NO. H/P

KELOMPOK
DAERAH
TAHUN 2
ENROLMEN KESELURUHAN TAHUN 2:_____________

LITERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

1
2
3
4
5
JUMLAH

NUMERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

1
2
3
4
5
JUMLAH

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

JUMLAH

:
:

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

DATA MURID PEMULIHAN KHAS BERAKHIR 31 JANUARI 2015


TAHAP 1
SEKOLAH

NAMA GURU PEMULIHAN

NO. H/P

KELOMPOK
DAERAH
TAHUN 3
ENROLMEN KESELURUHAN TAHUN 3:_____________

LITERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

1
2
3
4
5
JUMLAH

NUMERASI
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

1
2
3
4
5
JUMLAH

BUMI

LAIN

MURID LINUS

MURID LINUS

(K1&K2)

(DIBIMBING K3-K8)

JUMLAH

:
:

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

K9-K12 DAN
MURID
PERDANA
L

DATA MURID PEMULIHAN KHAS BERAKHIR 31 JANUARI 2015


TAHAP 2
SEKOLAH
NAMA GURU PEMULIHAN

:
:

KELOMPOK
DAERAH

TAHUN 4
ENROLMEN TAHUN 4: __________
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

BAHASA MALAYSIA
BUMI

LAIN

MATEMATIK
L

1
2
3
4
5
JUMLAH
TAHUN 5
ENROLMEN TAHUN 5: __________
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

BAHASA MALAYSIA
BUMI

LAIN

MATEMATIK
L

1
2
3
4
5
JUMLAH
TAHUN 6
ENROLMEN TAHUN 6: __________
BIL

KAUM

NAMA MURID
M

1
2
3
4
5
JUMLAH

BAHASA MALAYSIA
BUMI

LAIN

MATEMATIK
L

JUMLAH

:
:

BM &
MATEMATIK
L
P

BM &
MATEMATIK
L
P

BM &
MATEMATIK
L
P

RUMUSAN DATA

NAMA SEKOLAH

KELOMPOK:

TAHUN 1: LITERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

MURID LINUS (K1&K2)


I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS (K1&K2)


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS (K1&K2)


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

M
L

C
P

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct
TAHUN 1: NUMERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct

TAHUN 2: LITERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct
TAHUN 2: NUMERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

MURID LINUS (K1&K2)


I
BUMI

LAIN

JUMLAH

BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

JUMLAH
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct

TAHUN 3: LITERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

MURID LINUS TEGAR (K1&K2)


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS TEGAR (K1&K2)


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

M
L

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct
TAHUN 3: NUMERASI
BULAN

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct

DISEDIAKAN OLEH:__________________________
NAMA GURU PEMULIHAN: ___________________________

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

DATA MURID PEMULIHAN KHAS TAHAP 1 BERAKHIR 30 JUN 2015


NEGERI MELAKA

MURID LINUS ( DIBIMBING K3-K8 )


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS ( DIBIMBING K3-K8 )


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS ( DIBIMBING K3-K8 )


C
I
BUMI
P
L
P
L
P

MURID LINUS ( DIBIMBING K3-K8 )


C
I
BUMI

LAIN
L

JUMLAH
P

LAIN
L

JUMLAH
P

LAIN
L

LAIN

JUMLAH

K9 - K12 DAN MURID PERDANA DIBIMBING


C
I
BUMI
L
P
L
P
L

M
L

JUMLAH

K9 - K12 DAN MURID PERDANA DIBIMBING


C
I
BUMI
L
P
L
P
L

M
L

K9 - K12 DAN MURID PERDANA DIBIMBING


C
I
BUMI
L
P
L
P
L

K9 - K12 DAN MURID PERDANA DIBIMBING


C
I
BUMI

JUMLAH
L

MURID LINUS ( DIBIMBING) (K3-K12)


C
I
BUMI
L
P
L
P
L
P

MURID LINUS ( DIBIMBING) (K3-K12)


C
I
BUMI
L
P
L
P
L
P

LAIN
L

JUMLAH
P

LAIN
L

DISAHKAN OLEH: _____________________________


NAMA GURU BESAR: _______________________________

COP SEKOLAH:

MURID PERDANA ( DIBIMBING)


C
I
BUMI
P
L
P
L

M
L

MURID PERDANA ( DIBIMBING)


C
I
BUMI
P
L
P
L

JUMLAH
P

BIMBING
BUMI
P

BIMBING
BUMI
P

BIMBING
BUMI
P

BIMBING
BUMI

LAIN
L

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

LAIN
L

LAIN
L

LAIN

JUMLAH
P

NG)
BUMI

LAIN
P

NG)
BUMI
L

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

LAIN
P

JUMLAH

JUMLAH
KESELURUHAN

RUMUSAN DATA M
NAMA SEKOLAH

KELOMPOK:

TAHUN 4
BULAN

BAHASA MALAYSIA

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

C
P

I
P

BUMI
P

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct
TAHUN 5
BULAN

BAHASA MALAYSIA

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

C
P

I
P

BUMI
P

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct
TAHUN 6
BULAN

BAHASA MALAYSIA

ENROLMEN
KESELURUHAN

M
L

31-Jan
30-Jun
31-Oct

C
P

I
P

BUMI
P

LAIN
L

JUMLAH
P

M
L

DISEDIAKAN OLEH:__________________________
NAMA GURU PEMULIHAN: ___________________________

ATA MURID PEMULIHAN KHAS TAHAP 2 BERAKHIR 31 JANUARI 2015


NEGERI MELAKA

MATEMATIK
C
L

BM & MATEMATIK

I
P

BUMI
P

LAIN
P

JUMLAH
P

M
L

C
P

I
P

MATEMATIK
C
L

BUMI
P

LAIN
P

JUMLAH
P

M
L

BUMI
P

BUMI
P

BM & MATEMATIK

I
P

MATEMATIK
C

BM & MATEMATIK

I
P

BUMI

LAIN
P

JUMLAH
P

M
L

C
P

I
P

BUMI
P

DISAHKAN OLEH: _____________________________


NAMA GURU BESAR: _______________________________

COP SEKOLAH:

JUMLAH

BUMI

LAIN
P

JUMLAH

KESELURUHAN

JUMLAH

BUMI

LAIN
P

JUMLAH

KESELURUHAN

JUMLAH

BUMI

LAIN
P

JUMLAH
P

KESELURUHAN