Anda di halaman 1dari 13

10

10 markah
markah

A. Isikan tempat kosong dengan perkataan sesuai.

1.

2.

3.

4.

5.

____________________ ini diperbuat daripada getah.

__________________itu berwarna-warni.

___________________itu berwarna merah.

_____________________ itu sangat garang.

_____________________ itu amat jinak.

B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

1. Siti sedang mendengar __________.

2. Abu sedang menggunakan ___________.

3. Bapa sedang mengangkat ___________.

4. Farah sedang memukul ____________.

5. Murid-murid sedang bermain ___________.

10 markah

C. Padankan ayat berdasarkan gambar.


1

Swetha melintas jalan dengan


menggunakan jejantas.

Kumar melintas jalan dengan


menggunakan lintasan undan.

Kirthana melihat ke kiri dan


kanan sebelum melintas jalan.

Kita mestilah mematuhi lampu


isyarat.

Saya mendengar bunyi kenderaan


sebelum melintas jalan.

10 markah

D. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai.

kerana

sambil
dan

1.
2.
3.
4.
5.

atau
lalu

Adik menangis ____________ sakit perut.


Asina menggoreng ikan _________________ menyanyi.
Ibu Azwan membeli ikan ________________ sayur sawi di pasar.
Adik membuka pintu ________________ masuk ke dalam bilik.
Kamu suka minum teh _______ kopi ?

10 markah

E. Suaikan supaya menjadi simpulan bahasa.


1

anak

diri

Minta

ayam

Mandi

mata

Cahaya

yatim

Cakar***

peluh
10 markah

F. Isikan petak kosong dengan kata kerja yang betul.

memotong

menunggang

memancing

menebang

1.

Rumput

2.

Basikal

3.

Motosikal

4.

Pokok

5.

Ikan

mengayuh

10 markah

G. Susun semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang


betul.
1.

mempunyai

ladang

Datuk

itik.

_________________________________________________

2.

dedak.

makan

Datuk

memberi

itik

________________________________________________

3.

telur

mengutip

Itik.

Nenek

_________________________________________________

4.

reban.

tidur

Itik

di dalam

_________________________________________________

10 markah

H. Isikan tempat kosong dengan kata tanya yang betul.


1. _____________ kamu menangis ?
2. _____________ makanan kegemaran kamu ?
3. _____________ yang membuang sampah di sini ?
4. _____________ hari jadi kamu ?
5. _____________ cara membuat kek ini ?

Bagaimanakah
Apakah

Mengapakah
Siapakah

Bilakah

10 markah

I. Betulkan kesalahan ejaan dalam ayat.


1. Nama saye Proton Saga.
_______________________.
2. Badan saya berwarne merah.
_______________________.
3. Seorang perempuan telah membili saya.
_______________________.
4. Saya berasa amat gumbira.
_______________________.

10 markah

J. Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut.


Ai Ling dan keluarganya telah menyambut Tahun Baru Cina
pada minggu lepas. Ai Ling memakai cheongsam manakala abangnya
memakai samfu. Ibu Ai Ling membuat kuih bulan. Mereka berdiri di
luar rumah untuk melihat tarian singa. Pada waktu malam, mereka
bermain tanglung.

1.

2.

Bilakah Ai Ling menyambut Tahun Baru Cina?


A

semalam

minggu lepas

tahun lepas

Apakah yang dipakai oleh Ai Ling ?


A

samfu

cheongsam

sari

Siapakah yang membuat kuih bulan ?


A

Ibu Ai Ling

Nenek Ai Ling

Kakak Ai Ling

4 Mengapakah mereka berdiri di luar rumah ?


___________________________________________
___________________________________________

5 Apakah yang mereka buat pada waktu malam ?


___________________________________________
___________________________________________

20 markah

Disediakan oleh,
___________
Cik.J.Thiripurasunthari

Disemak oleh,
___________
Pn. Norhayati
Ketua Panitia BM

KERTAS SOALAN TAMAT

Disahkan oleh,
____________
Pn.D.Nirmala
GPK 1