Anda di halaman 1dari 12

PEMBEZAAN

OBJEKTIF PEMBELAJA
RAN

Di akhir modul ini guru akan d


apat :
Mengetahui dan memahami m
akna pembezaan
Mengetahui bagaimana pemb
ezaan ini mempengaruhi P&P.

KRITERIA KEJAYAAN
Guru berupaya merancang aktiviti
pengajaran dan pembelajaran
mengikut kebolehan pelajar.
Guru dapat mengaplikasikan
empat strategi pembezaan untuk
mengetahui keperluan pelajar
masing - masing

AKTIVITI PEMULA

click here to start timer

Sejauh manakah anda


semua mengaplikasikan
penggunaan pembezaan
dalam p & p anda. Sila
bergerak di sudut yang
telah disediakan.

Why students learn differently

Prior knowledge,
skill or expertise

Learning style
preference

Cognitive
ability

Motivation,
attitude,
effort
Interest, strength,
or talent

context or
environment
(different
settings/
resources/gro
ups etc.)

Product
(how
students
respond
to a task)

conten
t (what
student
s learn)
How we can
differentiate proce

ss
(how
studen
ts
learn)

15 minutes AKTIVITI 1
Dengan menggunakan
Graphic Organizers,
End
anda dikehendaki
menyenaraikan masalah
yang dihadapi ketika
melaksanakan pembezaan
dalam P&P.

AKTIVITI 2
( Kumpulan 1,2 & 3 )
Dengan menggunakan
PMI, nyatakan kelebihan,
kelemahan dan kekuatan
menggunakan
pembezaan.

AKTIVITI 2
( Kumpulan 4,5 & 6 )
Dengan menggunakan
6 Thinking Hats,
bincangkan penggunaan
pembezaan dalam P & P
anda.
15
minit

PENUTUP
Berdasarkan rubrik 14
Kompentensi, hasilkan satu
rancangan pelajaran harian dengan
mengaplikasikan pembezaan untuk
kelas yang anda ajar dan lakukan
pencerapan sesama rakan
sepasukan. Bersedia untuk kongsi
tindakan dan impak dalam PLC.