Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAN WA

UJIAN BULANAN JULAI 2015


PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2 1 JAM
SKEMA JAWAPAN
BAHAGIAN A
Soalan 1 ( 10 markah)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kepercayaan kepada tuhan


Amanah
Harga diri
Bertanggungjawab
Hemah tinggi
Toleransi
Berdikari
Kerajinan
Kasih saying
Keadilan
Rasional
Kesederhanaan

Soalan 2 (10 markah)


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X
X
X

BAHAGIAN B
Soalan 1 (10 markah)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Keadilan
Ikhlas
Pertimbangan
Nyawa
Layanan
Diskriminasi
Penderaan
Maut
Kebenaran
Berharga

Soalan 2 (10 markah)


1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kasih sayang terhadap keluarga


Hormat dan taat kepada anggota keluarga
Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Peka terhadap isu isu alam sekitar
Keharmonnian antara manusia dengan alam sekitar
Kemapanan alam sekitar
Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Mengekalkan tradisi kekeluargaan
Tanggungjawab terhadap keluarga
Hormat dan taat kepada anggota keluarga.

Soalan 3 (5 markah)
Negaraku,
Tanah tumpahnya darahku,
Rakyat hidup
Bersatu dan maju,
Rahmat bahagia,
Tuhan kurnikan,
Raja kita,
Selamat bertakhta,
Rahmat bahagia,
Tuhan kurnikan,
Raja kita,
Selamat bertakhta,
Soalan 4 ( 5 markah)
1.
2.
3.
4.
5.

Layanan
Pangkat
Gangguan seksual
Cuti bersalin
Keganasan