Anda di halaman 1dari 7

VILLA MEDENI.....

Pitik-pitik wes podo kluruk nandakne srengenge wes munggah ,


podo karo Yua, Dewi lan Pini kang podo repot karepe dewe amargo
nyiapne peralatan kanggo rekreasi menyang puncak.
Mbake

: wes siap opo durong? Mobile niki uwes siap lo

Pini

: yoo iyoo mbak sek abot iki loo...

Mbake

: endi to barang-barange? Opo tak gawakne

Dewi

:pinter-pinter wes ndang cepet

Pini

:aku iyo mbak.. aku iyoo

Yua

:aku gag usah mbak aku kuat kok

Pini

: seng gelem ngewangi awakmu lo yo sopo,.. hahahahaha

Dewi

: WOOY omongae ndang cepetan to

Kabeh budal nang villa karo numpak mobil


Mbake

: ape nag villa endi to dik?

Pini

: ndie neh lak gak neng puncak.. enek-enek ae mbake iku

Mbake

:guyon dik..

Dewi

: huh dasar mbake

Yua

: enek ngombe ogak ,. Ngelak aku

Pini

:gak enek,,,ngombe ae engko ngompol lhu..

Dewi
: aku nduwe, njaluk ngombe opo? jamu pegel linu opo loro
untu?!.... hahaha
Yua

:tenanan akui

Dewi

:yoo wess lek gag gelem tak kekne mbake ae

Mbake

: punten atu neng oogaaah hehehhe

yua

: hahaha coro aku iyo isiin

(Pas nek ndalan kroso koyogh enek seng di tabrak)


Dewi

: eh opo kuwii.

Yua

: Lha iyo opo seh,. Ayo di delok sek

Pini

: heh yo wes metuo aku tak ndek kene ae?

(Kabeh metu teko mobil kecuali Pini)


Yua

: ya Allah .. enek kuucing ketabrak

Dewi

: loh mbakee nang ndie og ogak enek


Mbake......mbake

(Kucing mau akhire diguwak nag pinggir ratan)


Pini
urusii

: wezztt guakkken ae napo to kucing kampong kok mbok

(Kabeh meneng terus mlebu menyang mobil)

Kahanan nag umahe Dukun Missringgah


Dukun Missringgah
: hahahahahaha, aku dukun missringah, dukun
seng paling sakti sak antero jagat,,, penerawanganku,
engko bakal enek bocah soko kutho apene rene perkoro
jin kamar
Jin Kamar

: nyapo kowe nyelok nyelok jeneng ku Miss,

Dukun Missringah: oalah, awakmu nag kene to, tenang ae boloku ket TK,
awak mu bakal enek seng mbebasne. Bariki bocae teko,
entenono ae
Jin Kamar

: tenanan to iki, kowe ojo ngapusi aku lho?

Dukun Missringah: tenan ki, mosok kowe ora ngerti aku dukun paling
unyu, kemayu lan koyo cuyu,,, eh, maksudku dukun
seng paling sakti mandraguno, aku ngerti opo wae seng
bakalan kedaden nag villamu iku
Jin Kamar

:woke lek ngunuw, tak enteni, aku ben iso urip tenang
nag alam kono. Suwun yo mbok,,

Dukun Missringgah
hahahaha

: mbak mbok mbak mbok,,, celok aku Missringah,,

Kahanan Yua, Dewi lan Pini Sampek teko ing villa


Pini

: aku kok ngrasakne aneh to, mrinding mrinding piye ngunu

Dewi
tok yoo

: eh podo aku barang.. paleng mek perasaan ne awake dewe

Yua

: wes ojo ngomongne ngunu kui marai wedi ae aku

Mbok

: sopo iku ndok?

Mbake

: bocah soko kutho ape liburan neng kene

Mbok

: ogak enek seng oleh nyewo vila iku aku wes ngomong bolak
balek to ndok pengen tak pecat piye?

Mbake
: sepuntene kulo niki namung pengen ngramekne vila iki
mbok ndoro
Mbok

: oleh ae samian liburan neng vila iki nangeng kudu matui


peraturan kang ono nek kene ,. Yaiku ojo menyang omah etan
dewe iku,. NGERTI?

Yua, Dewi & Pini : ngertii mbokk,. Lha napo mbok?


Dewi

: kan omahe apik di gae poto-poto,. Ho.oh gak cah?

Mbok

; ngerti gak mau seng tak omongi peraturan iku kudu di lakoni
lek pengen slamet,.
Engko lek enek opo-opo nyeluk aku ping telu yoo contohe :
mbok ndoroo ,. Mbok ndoro,. Mbok ndoro,,,,
saiki kamar e di dudui karo mbake,. Mbake terno bucah telu
iki menyang kamare.

Mbake
niku,.

: kamare Yua mriki , Dewi niku, lan Pini teng sandinge Dewi

(Pini langsung mlaku dimik-dimik nang kamare ujug ujug enek


suoro, soyo suwe suoro kui soyo banter lan medeni nganti gae
bulu kuduk merinding, amargo wedi Pini langsung mlayu mlebu
kamar.
Dewi : Ayok tangi wes awan lhoo awake dewe pu gak apene munggah
gunung
Pini

: lha yo jek peteng lu kesel aku

Dewi : gak nyawang to srengengene wes mentor-mentor loo


(Yua, Pini langsung tangi menyang jedeng)
OoO
Pini

: aku ndek benggi krungu suoro aneh terus suarane iku paleng asale
soko omah etan kae lo rek.

Dewi : alah iku mek angen-angenmu tok, wes gak usah di pikir sido po
ogak munggah bukit
Mbake
Yua

: sepurane nggih dek lek apene nang bukit niki enten kabut
koyoke arepe udan dek?

: ulaah lha terus ngapo ngene kii?

Dewi ; eh koyoke awake dewe kok enek seng nyawang yoo


Pini

: eh iyo aku iyo kroso lek vila iki koyok enek penunggune, ayok
njajal adewe nag omah etan kae, aku penasaran tenan ki

Yua

: hooh, aku yo penasaran mbi omah kui.

Akhire kabeh podo menyang omah etan dewe-dewe nanging pas


ape mlebu arek 3 iku, mbake omong-omongan karo mbok nag
ruang tamu omah iku.
Mbake
: mbok ndoro kok tak sawang-sawang enek seng ngetutne
bocah kutho iku
Mbok
ku tok

: hus omong opo sampiyan,. awak mui nek kene mek pesuruh

Mbake

: ora ngono ndoro wingi sutejo si Jin Kamar anake samian niku
sms kulo ngomong lek bucah telu kui gak oleh muleh meyang
omahe dewe-dewe

Mbok

: ojo ngawur , aku ket kae nyawang ae west kudu srememet


ayu ogak elek iyo.

Mbake

: ndoro gadah koco nopo mboten

Mbok

: aku nduwe, yo ngece samian

Mbake

:lha sakniki njenengan pendet lan jenengan damel ngoco,


mbok ndoro ayu nopo mboten

Mbok

: wwooo ojo ngino kowe wani karo aku tak tokne kowe engko
soko pengaweanmu

Mbake

: ampun mbok ndoro ,mboten mboten

Arek 3 mau langsung mlayu liwat etan omah. Yua, Dewi lan Pini
timik-timik mlaku goleki asale suoro seng dimaksud Pini mau,
wes sekitar setengah jam bocah telu mau nggoleki tapi ora enek

seng di anggap nyurigakake, tapi Yua mandek nag salah siji ne


kamar lan ngerti enek barang alus nag kamar iku.
Yua

: aku mau ngerti enek wong neng kono

Pini

: endi aku gak nyawang

(nduding kamar)

Dewi
: ojo ngeden-ngedeni aku to, ayok mbalek nag villa to rek, aku
wes wedi iki.
Pini

: mbalek o dewe kono, awakmu kok gak setia kawan.

Jin Kamar
ciplek.

: Huahahahahaha, sopo kowe wani nang panggonanku, bocah

Yua

: Ciplek i opo to pak de ?

Jin Kamar

:Cilik pendek elek, goblok.....!!! kowe nyelok aku pak de,


kapan aku rabi karo budhe mu. Kowe ora wedi karo aku, aku
iki jin seng paling Ganteng lan unyu-unyu

Pini

: opo jin..???? ora mungkinlah awakmu jin, jin kok cilik, kuru
lan rodok ganteng.

Jin kamar

: kowe gak percoyo karo aku, lek ra percoyo sesok moro nag
ngone dukun kemayu nag kulon villa iki, dukun kui wes ngerti
kabeh asal usul ku. Ndang ngaleh sak durungge tak pateni
kowe kabeh.

Yua, Dewi, Pini

: hiiiii, wedi. (mlayu nag njobo omah etan)

Yua, Pini lan Dewi langsung mlayu menyang kamare, sangking


kesele bocah 3 iku langsung keturon nang kamar.
Pini

: Samporason,,,,,, wonten tiang nopo mboten?

Dukun missringgah

: Rampeeeessss, sopo iku nag njobo, mlebu o.

Yua, Dewi lan Pini mlebu nag njero umah


Dewi

: niki kulo mbah, tiang kuto, seng nginep engkang villa


etan e griyane panjenengan mbah.

Dukun missringah
: mbah, mbah. Rumangsamu!, wong jek kinyis
kinyis ngene mbok celok mbah, celoken aku miss
....missriiiiiiiiinnnnngggggg......gah. dukun kang Ayu
dewe sak antero jagat
Yua

: waduh, awak e dewe rene apene njalok tulong nag


panjenengan miss, awak e dewe dikongkon mbi pak de
Jin kon nemoni sampean.

Dukun Missringah: owalah, Jin Kamar tho, Yo Yo, aku iroh, iku koncoku ket
TK.
Pini

: owalah sampean iku yo ndue konco to mbah, eh


maksud e Miss.

Dewi

: teros adewe kudu pie Miss?

Dukun Missringah: golek o kembang 7 rupa terus gemplangno nag awake


Jin Kamar, ben dee iso muleh menyang nag alame
Yua

:emange enek opo to Miss kok sampek ngono, terus


sopo to iku Jin Kamar seng nag Villa etan.

Duku Missringah : Jin Kamar iku asline jenenge Sutejo, bocah kang dadi
arjuno deso amergo ke gantengane, poro arek wedok
podo seneng karo Sutejo. Tapi mbok e jin kamar yo
seneng mbi Sutejo, asline mbok seng due villa iku,
duduk ibuk e kandung tapi buleke Sutejo. Amprih ben di
dueni buleke, sutejo tak ubah dadi Jin mergo aku
dikongkon mbi mbok villa iku. Tak jeneng ne Jin Kamar,
mergo panggone nag Kamar. Hohohohoh. Lucu tho.
Dewi

:ogaki.....wkwkwkwk

Yua, Pini

: Oalah ngunu ta ceritane.

Pini

: yo wes Miss, adewe tak golek kembang 7 rupa dimek

Dukun Missringah: oh iyo. Siji engkas, pas ngemplang Jin kamar karo
kembang 7 rupa, karoo moco mantra iki... mbreng,
gombrang gambreng, Jin kamar seng ireng, tak uncali
gambreng, lak gg ngaleh bakal tak gandeng.
Pini
luweh penak to

: oalah mis..misss..jopa-japu barang, gak enek seng


miss....

Yua

: lha nggeh, pripun to panjenengan niki,...

Dukun Misringah : gelem gak gelem yo kui.....gelem to sampeyansampeyan iki di eloki


sutejo teross..??
Dewi
riyen nggeh

: nggeh pun Miss...mboten nopo-nopo......kulo pamet


miss....assalamualaikum...
(karo nggandeng Pini lan Yua metu ko omahe

missringah)
Dukun Misringah : heh.....ape nyandi koe....heh....duwek e endi....wes
gawe tenogo dukun koq gak mbayar...heh mbalek...
Olah yo yo... bangkrut aku...piye ngko lag aku gak iso
macak neng salon
Tapi kabeh ora enek seng ngrungokne....kabeh banjur mblayu
menyang villane....
(kahanan Yua, Dewi lan pini senajan teko villa).
Mbake

: oalah, bar teko endi to iki adek-adek kang unyu-unyu,


tapi jeg unyuan aku. (guyu)

Yua lan Dewi

:kono

Pini

: eh duduk,,,,seng bener tekan mlaku mlaku....

Dewi

: bener mbak iki mau awake dewe podo mlaku-mlaku,


kan mbesok adewe wes ape bali nang suroboyo, dadi
mezti poto-poto dimek....yo to rek?

Yua lan Pini

: betol, betol, betol...

Mbake

: oalah yo wez....kok kesusu to...tapi ben wes,,,,

Yua

: awake dewe tak menyang kamar disek eo mbak...

Mbake

: ow...iy......aneh tenan bocah 3 iki.....


OoO

Dewi

: ayok awake dewe saiki kudu nang nggone villa etan....

Yua

: oalah, iki kan jek jam 2 isuk ta???

Pini

: lha iyo...sesog isuk ae lho.....q ngantuk, budalo dewe


wes

Dewi

:yo wes lak awakmu gag gelem, aku rono dewe, tapi lak
engko awakmu dipetuki sutejo alias si jin kamar jo
sampek jaluk tulung aku....(ninggalne yua lan Pini)

Yua

: Dewi....ngenteni aku....(nguber Dewi)


Wi.....sepurane yo...

Dewi

: yo

Pini

: acara liburan malah golei demit....opo kandane


donyo.....

Dewi

: rek, iku kamare jin kamar to?

Pini

: hooh......kembange endi iki....

Dewi

: lha iki tak gowo

(Ujuk-ujuk neg mburi bocah 3 iku...mbok villa teko)


Mboke

: heh.....nyapo kowe bengi-bengi nang kene....?

Yua

: a.....anu,....mbok.....anu...

Pini

:alah mbok ngaku ae.....sampeyan to seng ngrangkeng


jin kamar, eh....maksudku sutejo nag njero kamar iki...

Mboke

: opo maksudmu?!

Dewi

: alah gak usah sok suci, sampeyan to seng ngubah


wujude sutejo dadi jin teros sameant kurung nag kamar
iki...awake dewe wes ngerti mbok...

Mboke

: hahahahahhaa.....awakmu bakno wes eroh


to.....clandaan, nggledai kamare wong.....saiki opo
njalokmu??!!

Pini
dewe,,,

: njalok ku, bebasno jin kamar opo aku seng mbebasne

mbok'e
aku,. Hiact...

: mbebasne jin kamar,,,hahahah,,, tukaran dimek karo


(mbok villa nyerang yua dewi lan pini)

yua, dewi, pini

: hiactt,, (nyerang balek)

pertarungan iku soyo suwe soyo tambah ruwet,. Mergo mbok villa
gendut lan dewean, akhire mbok villa semapot mergo ditutok
senter kambi pini
pini

: waduch wes mati to,,

dewi

: wes gk usah diurusi ayok sak iki nylametne jin kmar,,,

(bocah 3 iku langsung mlebu nag njero kamar, kembang 7 rupo


lansung di gowo pini, sak bare dewi moco mantra pini lansung
nyawur kembang 7 rupo mau nag jin kamar)
jin kamar

: huahahahaha,, aku sak iki wes bebas,,, mator suwun


yo cah ayu,,
sesok lek adewe kepetok maneh, awakmu
cah 3 bakal tak dadekne pacarku kabeh,,,
huahahaha

yua, dewi, pini

: huek,,, wegah!!!!

(jin kamar langsung ngilang lan bali nag alam seng wajare
dipanggoni bongso dedemit)
mbak'e
nag ndi,..???
Yua

: yua, dewi, supini, eh maksudku pini,,, awakmu


: aku nag kene mbak. (metu nag jobo)

mbak'e
: aku mau krunggu wong njerit-njerit, tak angget
anak e tonggo kulon
laher tapi kok asale ko kene yo..??
Emange sopo seng nglaherne nag
kene.
Dewi
sutejo ko
dadi jin.

: oalah mbak,,, adewe jek tas mbebasne jin kamar alias


kamar iku,, mbok villa seng dadek ne sutejo

Mbak'e
endi,?

: oalah ba'e mbok villa to,,, lha sak iki wong ge nag

Yua

: lha kae,, wong e wes matek.

Mbak'e

: opo matek,, enak kui didadek ne dageng guling.

Pini

: wes mbak,, sak iki adewe kudu ninggal ne villa iki ,,,,
mumpung gong
patek
isuk.

Dewi lan yua

: ayok ayok

Yua, Dewi lan Pini langsung jupuk barang barang e, mbak'e


lansung nyetater mobil di nggo bali nag suroboyo,,, yua dewi lan
pini seneng amargo biso bantu sutejo lan muleh selamat ampek
tujuan...
The end,,,,,,,