Anda di halaman 1dari 2

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/2
STATUS PELAKSANAAN
PROGRAM ANUGERAH BINTANG 5A PEP. PERTENGAHAN TAHUN 2015
.............................................................................................................................................
.......
1. Tajuk Program
Tahun 2015

: Program Anugerah Bintang 5A Peperiksaan Pertengahan

2. Tarikh Pelaksanaan : 28 Jun 2015


3. Aktiviti yang dijalankan :
1. Mengadakan mesyuarat bersama AJK Kurikulum Sekolah.
2. Membuat kertas kerja program dan menyerahkannya kepada GPK
Pentadbiran.
3. Menetapkan tarikh penganugerah lencana 5A dan sijil penghargaan dalam
takwim kurikulum.
4. Menganalisis keputusan ujian atau peperiksaan murid setiap kali diadakan.
5. Menghantar senarai nama murid yang layak kepada jawatankuasa program
untuk tindakan susulan.
6. Penganugerahan semasa perhimpunan mingguan pada 28 Jun 2015.
7. Membuat dokumentasi.
4. Dapatan :
4.1

Dilaksanakan :

4.2

Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3

Ya (

Tidak (

a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :


Tidak Berkenaan

.....................................................................................................................
......
b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :
Program Anugerah Bintang 5A adalah satu program akademik yang dirancang
bertujuan untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan kecemerlangan
murid-murid terutama dalam peperiksaan. Program ini harus dilaksanakan
pada masa akan datang memandangkan program ini menjadi platform kepada
murid untuk terus kekal cemerlang dalam setiap ujian dan peperiksaan yang
diadakan oleh pihak sekolah. Ini kerana, penganugerahan lencana 5A yang
diberi menjadi penggalak kepada murid sedia ada untuk mengekalkan
kecemerlangan mereka di samping menjadi dorongan kepada murid-murid
lain untuk memperolehi anugerah tersebut. Selain itu, program ini dirancang
untuk membina keyakinan diri murid bahawa untuk mendapat kejayaan
bukanlah suatu perkara yang susah dan mustahil untuk memperolehinya.
Semua murid mampu memperolehi kecemerlangan sekiranya ada usaha
berterusan.
Disediakan oleh :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

Disahkan :

PK01 Pengurusan Panitia

...........................
Hawati Binti Hasan
Setiausaha Program
SK Sultan Abu Bakar 2 Muar

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

...............................