Anda di halaman 1dari 11

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

2011 nag2oO9

Bab 6 : BRITISH MENGEKSPLOITASI EKONOMI


1

Senarai tanaman berikut ditanam di Tanah Melayu


Cengkih
Ubi Kayu
Tebu
Tanaman tersebut dikenali sebagai
A
B
C
D

Mengapakah tanaman buah pala lebih diutamakan di Pulau Pinang?


A
B
C
D

tanaman baru
tanaman eksport
pertanian pasaran
pertanian dagangan

Kesuburan tanah
Iklim yang sesuai
Harga yang tinggi
Kemudahan pelabuhan

Jadual berikut menunjukkan pengeluaran sejenis tanaman.


Tanaman X
Tahun Pusat
Pengeluaran
1830Seberang Perai
an
1900
Perak
Tanaman X merujuk kepada
A
B
C
D

tebu
gambir
cengkih
lada hitam

Mengapakah tanaman tradisional menjadi kurang penting menjelang kurun ke20?


A
B
C
D

Tiada permintaanl
Serangan penyakit
Harga yang tidak stabil
Kekurangan tenaga buruh

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

Apakah langkah yang diambil oleh British bagi menghadapi kemerosotan


tanaman tradisional?
A
B
C
D

Teh Hijau
Teh Ceylon
Teh Melayu
Teh Cameron

Pihak yang manakah


dagangan?
A
B
C
D

Membuka lebih banyak tanah


Memperkenalkan tanaman baru
Menyediakan kemudahan pengangkutan
Menggalakkan penanaman secara kecil-kecilan

Teh yang dihasilkan di Tanah Melayu bermutu tinggi dan dikenali sebagai
A
B
C
D

2011 nag2oO9

lebih

diutamakan bagi mengusahakan

pertanian

Orang Asli
Orang tempatan
Peladang Eropah
Pembesar tempatan

Apakah faktor-faktor yang membawa perkembangan perusahaan getah di Tanah


Melayu?
I
II
III
IV

Kejatuhan harga kopi


Perkilangan tempatan
Perkembangan industri kraf
Perusahaan membuat motokar

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

Apakah kelebihan sistem torehan ibedem atau system ikan tulang ikan hering?
A
B
C
D

Melambat pembekuan susu getah


Mengurangkan guna tenaga buruh
Meningkatkan pengeluaran susu getah
Menghasilkan susu getah yang berkualiti
2

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

10

2011 nag2oO9

Graf berikut menunjukkan kedudukan harga getah antara tahun 1929 -1933

Mengapakah harga getah mengalami penurunan?


A
B
C
D

Penciptaan getah tiruan


Kemelesetan ekonomi dunia
Kejatuhan pengeluaran kereta
Kemerosotan mutu pengeluaran

11 Penyataan yang manakah benar tentang Rancangan Sekatan Stevenson 1922?


I
II
III
IV

Meningkatkan harga getah


Menambahkan pengeluaran
Mendapat sokongan Indonesia
Disertai oleh negara naungan British

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

12 Penyataan yang manakah


Antarabangsa 1934?
I
II
III
IV

Penetapan kuota
Bantahan Thailand
Penambahan pelaburan
Pengurangan pengeluaran

I dan II

benar

tentang

Perjanjian

Peraturan

Getah

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

B
C
D

I dan IV
II dan III
III dan IV

13 Senarai berikut merupakan syarikat syarikat besar Eropah.

Guthrie
Sime Darby
Harrisons & Crossfield

13 Apakah peranan syarikat-syarikat tersebut?


A
B
C
D

Menentukan turun naik harga


Membuka ladang-ladang getah
Mengedarkan benih-benih getah
Memperkenalkan torehan ibedem

14 Maklumat berikut merujuk kepada satu kaedah melombong bijih timah.

Longgokan tanah dimasukkan ke aliran air atau palung


Tanah dikacau mengikut aliran air
Tanah akan hanyut meninggalkan bijih timah

Apakah kaedah tersebut?


A
B
C
D

melampan
mendulang
lombong dedah
lombong palung

15 Senarai berikut merupakan kaedah perlombongan bijih timah.


Lombong dedah
Pam kelikir
Palung
Siapakah yang memperkenalkan kaedah tersebut?
A

Orang Cina
4

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

B
C
D

2011 nag2oO9

Orang India
Orang Eropah
Orang Melayu

16 Jadual berikut menunjukkan peratusan pengeluaran bijih timah oleh pelombong


Cina dan pelombong Eropah.

Pelombong Cina
Pelombong
Eropah

1910
78 %
22 %

1920
64 %
36 %

1928
50 %
50 %

1930 1937
37 % 32 %
63 % 68 %

Mengapakah peratusan pengeluaran bijih timah oleh pelombong Eropah


semakin meningkat ?
A
B
C
D

Pengenalan kapal korek


Pelombong Cina diganggu kongsi gelap
Penggabungan syarikat-syarikat Eropah
Pelombong Cina kekurangan kawasan perlombongan

17 Apakah tujuan utama penubuhan Majlis Timah Antarabangsa pada tahun 1913?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Mengurangkan pengeluaran
Menstabilkan harga pasaran
Menyelaraskan pengeluaran
Menyediakan kuota pengeluaran
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

18 Antara faktor perkembangan perusahaan bijih timah di Tanah Melayu ialah


I
II
III
IV
A

Penggunaan kapal korek


Kemajuan sistem perhubungan
Perkembangan industri motokar
Pengenalan Perjanjian Bijih Timah
I dan II
5

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

B
C
D

2011 nag2oO9

I dan IV
II dan III
III dan IV

19 Hasil hutan dikeluarkan secara tradisional melalui kegiatan


A
B
C
D

meraih
meramu
menjual
memborong

20 Senarai berikut merupakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada


sejenis tumbuhan.

Bola golf
Alatan bedah
Penebat kabel dasar laut

Bahan-bahan tersebut dihasilkan daripada


A
B
C
D

Rotan
Damar
Getah perca
Getah jelutung

21 Apakah kesan pelaksanaan dasar dwiekonomi British terhadap orang Melayu?


I
II
III
IV
A
B
C
D

Ekonomi tradisional terabai


Mewujudkan jurang ekonomi
Keperluan tenaga buruh yang ramai
Pengenalan kepada pertanian moden
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

22 Antara berikut, yang manakah merupakan kesan perkembangan ekonomi di


6

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

2011 nag2oO9

Tanah Melayu?
I
II
III
IV

Pelaburan Eropah
Pendidikan vernakular
Penduduk yang berbilang kaum
Permodenan kampung-kampung tradicional

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

23 Senarai berikut berkenaan dengan penggunaan buruh luar.

Sistem Kontrak
Sistem Kangani

Sistem tersebut digunakan untuk


A
B
C
D

Sistem Dwiekonomi
Sistem kawalan buruh luar
Cara kemasukan buruh luar
Pas kebenaran untuk bekerja

24 Pada awal kurun ke-20, tujuan utama jalan raya dibina untuk menghubungkan
I
II
III
IV

bandar besar dengan bandar kecil


pelabuhan dengan pusat pentadbiran
kawasan petempatan dengan bandar
kawasan ekonomi dengan pelabuhan

A
B
C
D

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

25 Senarai berikut merupakan penyakit-penyakit yang merebak di Tanah Melayu.


Malaria
Beri-beri
Apakah langkah yang diambil oleh British untuk mengatasi masalah tersebut?
A

Menubuhkan Lembaga Kesihatan


7

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

B
C
D

2011 nag2oO9

Memeriksa taraf kesihatan buruh asing


Membina klinik di kawasan perlombongan
Menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan

26 Senarai tempat berikut berkaitan dengan kegiatan pertanian.

Sungai Manik
Tanjong Karang

Apakah kegiatan yang terdapat di tempat tersebut?


A
B
C
D

kawasan ladang getah


pusat pengeluaran kelapa
kawasan penanaman padi
pusat pengeluaran bijih timah

27 Senarai berikut merupakan bandar-bandar baru di Tanah Melayu.

Taiping
Kuala Lumpur
Ipoh

Apakah faktor utama perkembangan bandar-bandar tersebut?


A
B
C
D

Penanaman getah
Perlombongan bijih timah
Pusat perdagangan utama
Ppengumpulan hasil pertanian

28 Apakah tujuan British memperkenalkan Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920?


A
B
C
D

Meneliti buku sekolah Cina


Mengawal sekolah-sekolah Cina
Mewajibkan pendidikan rendah Cina
Menetapkan bahasa pengantar sekolah Cina
8

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

29 Apakah kesan pengenalan Undang-undang Buruh 1912 ?


A
B
C
D

Penyeragaman bahasa pengantar


Sekolah-sekolah Tamil digabungkan
Pertambahan bilangan sekolah Tami
Sekolah menengah Tamil diwujudkan

30 Apakah tujuan penubuhan Kolej Melayu Kuala Kangsar ?


A
B
C
D

Melatih guru-guru sekolah Melayu


Melahirkan pegawai-pegawai Melayu
Menyediakan pendidikan tinggi Melayu
Mewujudkan golongan bangsawan Melayu

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

TINGKATAN 2 BAB 6
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Jwp
D
C
A
C
B
B
C
B
C
B
B
B
B
A
A

M/S
126
127
127
128
128
128
129
132
132
133
133
133
131
135
136

No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jwp
A
C
A
B
A
A
C
C
B
D
C
B
B
C
B

10

M/S
137
138
138
139
141
141
142
143
147
150
151
152
156
156
157

2011 nag2oO9

SEJARAH TINGKATAN DUA BAB 6

11

2011 nag2oO9