Anda di halaman 1dari 2

nama pemohon

Juruteknik Komputer (FT17)


alamat jabatan pemohon
tarikh
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Jabatan Perkhidmatan Awam Bahagian Perkhidmatan
Aras 6, Blok C2, Parcel C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya
(u.p: Encik Fadzil Hisham Bin Jalaludin)
Melalui dan Salinan kepada:
jabatan pemohon dan alamat
kementerian pemohon dan alamat lengkap
Tuan/Puan,
PERMOHONAN PERTUKARAN SUKA SAMA SUKA
Dengan ini merujuk kepada perkara di atas. Saya seperti nama di atas ingin memohon pertukaran suka
sama suka di antara nama kawan nak tukar suka sama suka yang beralamat alamat jabatan kawan
nak tukar suka sama suka dengan saya nama pemohon serta jawatan dan alamat jabatan sekali
2. Tujuan permohonan ini dikemukakan kerana: bagi 2 -3 sebab mohon tukar tu..

i. cth pertama >>sebab seperti jarak tempat kerja dan rumah jauh ker?. >>>Ini menyebabkan prestasi
kerja saya terganggu dan tidak dapat memberikan perkhidmatan yang memuaskan.
ii. cth kedua>>>mcm kos sara hidup ker?>>.Kos sara hidup yang tinggi. Termasuk kos pengangkutan
a) Kos pengangkutan RM 30 (sehari) X 22 hari bekerja
= RM 660.00

iii. cth sebab2 ketiga>>> Tempat kediaman saya berdekatan dengan jabatan nak di tukar tu...ini dapat
menjimatkan masa, kos dan juga risiko keselamatan diri terjamin kerana tidak perlu berulang-alik
dengan kereta yang memakan masa 1 jam perjalanan dari tempat kediaman saya.
iv. Pertukaran ini tidak akan menjejaskan jabatan saya kerana ianya dibuat dengan ada penganti.
(pertukaran suka sama suka)
v. Bersama ini saya sertakan salinan surat pertukaran suka sama suka>>>kawan nak tukar suka sama
suka tu?untuk rujukan pihak tuan

3. Sehubungan dengan itu, besar harapan saya agar pihak tuan dapat memberi pertimbangan dan
perhatian terhadap permohonan saya ini. Saya berjanji akan sentiasa berkerja bersungguh-sungguh
demi meningkatkan kualiti kerja untuk menjadi seorang anggota perkhidmatan awam yang cemerlang.
4. Perhatian dan kerjasama tuan dalam perkara ini sangat dihargai dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

..
( nama pemohon nak tukar suka sama suka tu.)

Anda mungkin juga menyukai