Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

Cara Memohon Jawatan di AGENSI KERAJAAN – KEMENTERIAN PERTAHANAN Ada 3 kategori pemohon iaitu: A. B. Pencari Kerja yang belum berdaftar– Pemohon perlu membuat pendaftaran sebagai pencari kerja baru. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor selain dari sektor Agensi Kerajaan – Pemohon perlu menyambung pendaftaran untuk sektor Agensi Kerajaan. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor Agensi Kerajaan - Pemohon perlu mengemaskini sekiranya ingin memohon jawatan yang ditawarkan.

C.

Sila pilih kategori yang berkaitan. A. Pencari Kerja yang belum berdaftar 1. Klik menu Pencari Kerja Baru.

1

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

2.

Masukkan nombor MyKad dan tekan pada butang 'Hantar'

2

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

3.

Masukkan maklumat seperti yang dikehendaki oleh sistem. Pada ruangan Pilihan Sektor Pekerjaan, sila klik Agensi Kerajaan dan klik pada butang 'Berikut'

3

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

4.

Masukkan maklumat yang diperlukan di bahagian Jawatan Dipohon dan klik pada butang 'Berikut'

4

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

5.

Sila isikan maklumat yang diperlukan di bahagian Maklumat Terperinci dan tekan pada butang 'Berikut'

5

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

6.

Sila isikan Maklumat Akademik di bahagian Akademik bermula di bahagian kelulusan terendah dan sehingga kelulusan tertinggi. Tekan pada butang 'Berikut'

6

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

7.

Sila isikan maklumat seterusnya seperti Akademik, Ko-Kurikulum, Maklumat Tambahan bagi melengkapkan pendaftarn. Klik pada kotak yang disediakan dan tekan butang 'Berikut' untuk menghantar pendaftaran.

8.

9.

Klik OK untuk meneruskan pendaftaran

10.

Setelah pendaftaran berjaya dibuat anda boleh lihat makluman seperti dipaparkan di skrin.

7

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

11. 12.

Ini bermakna anda telah berjaya mendaftar di JobsMalaysia. Teruskan permohonan kerja anda di Langkah B

8

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

B. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor selain dari sektor Agensi Kerajaan

1. Klik menu Pencari Kerja. Masukkan nombor MyKad dan nombor pin. Klik butang Log Masuk.

2. Di laman profil peribadi sila tandakan Agensi Kerajaan.

* Jika memilih lebih dari satu agensi, bahagian jawatan di pohon bagi setiap agensi yang ditandakan akan dipaparkan juga

9

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

3. Jika ingin memohon jawatan-jawatan yang diiklankan, pastikan anda memohon jawatan berkenaan di seksyen Jawatan Di Pohon untuk ruangan Agensi Kerajaan. (Rujuk catatan dibawah). Tekan butang 'Berikut' untuk memastikan permohonan anda berjaya.

4. Satu skrin Pengakuan Pemohon dipaparkan. Sila tandakan setuju dan tekan pada butang 'Berikut' dan pemohonan anda telah berjaya.

5. Teruskan ke langkah C
10

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

C. Pencari Kerja yang telah mendaftar di JobsMalaysia untuk sektor Agensi Kerajaan 1. Klik menu Pencari Kerja. Masukkan nombor MyKad dan nombor pin.Klik butang Log Masuk

2. Sila pastikan Agensi Kerajaan telah ditandakan dan tekan butang 'Kemaskini'

11

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

3. Jika ingin memohon jawatan-jawatan yang diiklankan ini, pastikan di seksyen anda memohon jawatan berkenaan Jawatan Di Pohon untuk ruangan Agensi Kerajaan. (Rujuk catatan dibawah).

12

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

Catatan : 1)
JAWATAN : TUKANG K3 (R9) (KOD SKIM : 6306) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

2)

JAWATAN : PEMANDU KENDERAAN R3 (KOD SKIM : 6700) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

3)

JAWATAN : PEKERJA AWAM KHAS R3(KOD SKIM : 6680) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

4)

JAWATAN : ATTENDAN KESIHATAN U3 (KOD SKIM : 6011) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Hospital, Perubatan & Kesihatan

5)

JAWATAN : PEMBANTU AM PEJABAT / PELAYAN MES N1 (KOD SKIM : 4845) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

6)

JAWATAN : PEKERJA AWAM R1 (KOD SKIM : 6580) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

7)

JAWATAN : PEMANDU / OPERATOR JENTERA PEMUNGGAH R3 (KOD SKIM : 6751) Jenis Jawatan Sektor Pekerjaan : Bukan Pengurusan : Pekerja Am / Buruh

13

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

4. Seterusnya klik pada menu Carian dan submenu Carian Kerja Khas.

5. Isikan kriteria Carian Kerja Khas. Klik Cari.

14

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

6. Keputusan Carian kerja Khas dipaparkan . Klik pada Mohon untuk memohon jawatan ini.

7. Anda perlu mengisi Maklumat Akademik – Keputusan Peperiksaan PMR/SRP/ LCE atau setaraf. Klik kemaskini

15

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

8. Masukkan Maklumat Akademik – Keputusan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM / MCE / SPM (V) / SPVM / SPM Mengikut Sitem Sijil Terbuka atau Setaraf. Setelah semua diisi klik pada Kemaskini dan Hantar.(Jika Ada

16

Kementerian Sumber Manusia

Cara Memohon

9. Klik pada Maklumat Segera. Klik pada Bakul Masuk Saya.

10. Jawatan yang dipohon akan dipaparkan di skrin Bakul Masuk Saya

11. Ini bermakna anda telah berjaya membuat permohonan di KEMENTERIAN PERTAHANAN

*** Terima Kasih kerana menggunakan JobsMalaysia ***
17