Anda di halaman 1dari 2

FOLIO B

PROGRAM SAINS TAHUN 6


1. ISU: Peratus kelulusan murid masih pada peringkat yang sederhana dan kurang
membanggakan.
2. NAMA PROGRAM: HaluSains
3. MATLAMAT:

Memastikan bilangan murid yang mendapat gred lulus pada setiap ujian akan
meningkat.

4. OBJEKTIF
Memberi pendedahan kaedah menjawab soalan yang betul dan tepat mengikut

format UPSR.
Murid lebih yakin semasa menjawab dalam peperiksaan dalaman dan UPSR

5. TEMPOH: Jan September 2014


6. SASARAN: Murid tahun 6
7. TINDAKAN: Guru Sains Tahun 6
8. STRATEGI PELAKSAAN:
1.
2.
3.
4.

Mesyuarat bersama pentadbir, ketua panitia dan guru-guru yang terlibat.


Penentuan murid-murid yang terlibat.
Pemilihan buku kerja atau buku tambahan.
Guru melaksanakan P&P mengikut kesesuaian topik pengajaran.
Pembelajaran koperatif / kontruktivisme
Pembelajaran latih tubi kemahiran asas Sains
Pembelajaran melalui eksperimen dan penyiasatan
Menjawab modul QEC Cards
Menghasilkan projek / menjalankan aktiviti hands-on
5. Penggunaan Bahan Bantu Mengajar/ Belajar
Bahan/ peralatan eksperimen
Buku aktiviti/ rujukan.
6. Penilaian dan Post Mortem.
7. Penyediaan laporan.
8. PENILAIAN:
Bilangan kelulusan dan prestasi pencapaian murid murid pada setiap ujian dan
peperiksaan dapat ditingkatkan.
9. KEKANGAN:

Tempoh masa yang lebih lama diperlukan bagi pengajaran topik yang agak sukar.

10. PEMANTAUAN:
a) Guru Besar
b) Ketua Panitia Sains
11. PENAMBAHBAIKAN:

Mewajibkan pelaksanaan eksperimen sekurang-kurangnya sekali dalam


2 minggu bagi memudahkan murid memahami konsep sains yang
melibatkan konsep Sains yang abstrak.
Menyesuaikan gaya pengajaran guru dan gaya pembelajaran murid
sesuai dengan aras murid yang diajar.