Anda di halaman 1dari 19

SENI DALAM PENDIDIKAN

KONSEP DAN LATAR BELAKANG


MELIBATKAN BIDANG SENI VISUAL, MUZIK
DAN PERGERAKAN
PENEKANAN KEPADA KANDUNGAN ASAS
: IRAMA DALAM MUZIK
: WARNA DALAM SENI VISUAL
: RUANG DALAM PERGERAKAN

OBJEKTIF
MENINGKATKAN PERKEMBANGAN INSAN DAN MINDA
MEMBANTU MENINGKATKAN KREATIVITI DAN EKSPRESI DIRI
MEMBANTU MEMBINA KEUPAYAAN DALAM MENANGANI
PERUBAHAN YANG PESAT.
MENJADIKAN PROSES P & P LEBIH SERONOK
MEMBANTU MEMAHAMI DIRI SENDIRI DAN PERSEKITARAN
MEMBANTU PERKEMBANGAN INTELEK PENYELESAIAN
MASALAH
MENJADIKAN SEORANG GURU YANG KREATIF INOVATRIF,
PEKA, BERPERSONALITI SEIMBANG, ERKETRAMPILAN DAN
PROFESIONAL

APA PENTINGNYA SDP


MENDORONG KANAK-KANAK MENGGUNAKAN
IMAGINASI, EKSPRESI, INKUARI DAN PELBAGAI
KECERDASAN.
MELIBATKAN DIRI DALAM PEMBELAJARAN
SECARA AKTIF.
MEMBANTU DALAM MENGIMBANG
PERKEMBANGAN OTAK KIRI DAN OTAK KANAN
MEMBANTU MENGAKTIFKAN PEMBELAJARAN &
PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

MEMBANTU MEMAHAMI DIRI SENDIRI DAN


PERSEKITARAN
MEMBANTU PERKEMBANGAN INTELEK ASPEK
PENYELESAIAN MASALAH
MENJADI GURU YANG KREATIF, INOVATIF, PEKA,
BERPERSONALITI SEIMBANG,
BERKETRAMPILAN DAN PROFESIONAL

MENINGKATKAN

KEYAKINAN DIRI &


KEMAHIRAN BELAJAR
MEMPERKEMBANGKAN KEMAHIRAN
MENEROKA, PENGALAMAN DAN EKSPRESI
MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN SEUMUR
HIDUP SECARA MENYELURUH
BELAJAR CARA BELAJAR APLIKASI
IMFORMASI SECARA BERKESAN
PENGHUBUNGKAIT, GERAK HATI, CELIK AKAL
DAN KECERDASAN LATERAL LEAPS

KANAK-KANAK DAN SENI


KEINGINAN ASAS :

KEINGINAN UNTUK BERGERAK

KEINGINAN UNTUK BERJAYA DAN DIIKTRAF

KEINGINAN UNTUK DITERIMA OLEH KUMPULAN SEBAYA DAN


MASYARAKAT

KEINGINAN UNTUK BERSAING

KEINGINAN KETANGKASAN FIZIKAL SEBAGAI DAYA PENARIK

KEINGINAN UNTUK MENEROKA

KEINGINAN UNTUK PENCAPAIAN KREATIF

KEINGINAN UNTUK MELUAHKAN PERASAAN MELALUI


PERGERAKAN

KEINGINAN UNTUK KEFAHAMAN

PERKEMBANGAN & TUMBERSARAN


KANAK-KANAK
AKTIVITI SENI DAPAT MEMUASKAN
KEPERLUAN ASAS KANAK-KANAK DARI
SEGI FIZIKAL, MENTAL, SOAIAL, EMOSI,
INTELLEK DAN ESTETIK.
MEMBANTU PERKEMBANGAN DAN
PERTUMBUHAN YANG SIHAT

IRAMA, WARNA DAN RUANG


MEMBANTU MEMBENTUK KEINDAHAN
ESTETIK DALAM KEHIDUPAN.
MEMPERKAYAKAN PROSES
PEMBELAJARAN
MEMBANTU MELUAHKAN
PENGETAHUAN ASAS.
MENJADIKAN PEMBELAJARAN LEBIH
MENYERONOKKAN

IRAMA
MEMPERTINGKATKAN TUMPUAN,
PENGLIBATAN DIRI SECARA
BERSEMANGAT.
MEMPERTINGKATKAN POTENSI DAN
KESERONOKAN KANAK-KANAK.
MENJANA PERGERAKAN EKSPRESIF

WARNA
MEMAINKAN PERANAN PENTING
DALAM KEHIDUPAN DARI SEGI
PERSONALITI, KEBUDAYAAN DAN
PSIKOLOGI
MENJADIKAN KEHIDUPAN LEBIH
CERIA DAN BERMAKNA

RUANG
RUANG BERADA DISEKELILING KITA
SEMUA PERGERAKAN DI DALAM RUANG
KECERDASAN RUANG MELIBATKAN
KEBOLEHAN MELIHAT DUNIA VISUALSPATIAL DENGAN LEBIH TEPAT.
LEBIH PEKA TERHADAP WARNA, GARISAN,
RUPA, BENTUK, RUANG DAN PERKAITAN
ANTARANYA.

DERIA DAN SENI


MEMBOLEHKAN INDIVIDU MENEROKA
ALAM SEKELILINGNYA
MEMBANTU NALURI INGIN TAHU
SESEORANG MELALUI EXPLORASI
DAN EKSPERIMENTASI DENGAN
MENGGUNAKAN DERIA.
BERINTERAKSI SECARA LANGSUNG
DENGAN ALAM SEKITAR

PENEROKAAN, MEMPEROLEHI
PENGALAMAN DAN EKSPRESI
MEMBERI PELUANG KANAK-KANAK
MENEROKA PELBAGAI SUDUT YANG
DILIHAT, DENGAR, SENTUH, BERGERAK
DAN BERFIKIR.
CARA TAMBAHAN UNTUK BELAJAR
MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA
MENGGALAKKAN MEMBERI PELBAGAI
PANDANGAN UNTUK BERFIKIR SECARA
KREATIF, IMAGINATIF DAN KRITIS

MENANGANI SECARA PRODUKTIF


SUMBER IMAGINASI, KREATIVITI,
PEMIKIRAN DAN EMOSI.
BERKOMUNIKASI DENGAN APA YANG
DILIHAT.
MENGAJAR MEMBUAT EKSPRESI
TERHADAP TANGGAPAN DAN RASA
MELALUI PELBAGAI BAHASA.

MENCARI
PENGETAHUAN
MEMBUAT
EKSPERIMEN

INKUARI

MENEROKAI

MENEROKA

MANIPULASI
INGIN TAHU

MENCARI

MENCIPTA

PENUTUP
SDP MEMBERI PELUANG INDIVIDU
MENINGKATKAN CARA MENEROKA, MEMPEROLEHI
PENGALAMAN DAN EKSPRESI.
MEMBANTU INDIVIDU MENCAPAI PERUBAHAN
KENDIRI DAN SOSIAL.
MEMBANTU MENANGANI SITUASI YANG
MEMERLUKAN PENYELESAIAN SECARA KREATIF.
MEMBANTU GURU MENGGUNAKAN ILMU DALAM
MENGURUS DAN MERANCANG KEGIATAN MEREKA

SEKIAN, TERIMA KASIH


SEMUGA ANDA SEMUA BERJAYA DAN
MENJADI GURU YANG CEMERLANG
UNTUK BANGSA DAN NEGARA

OLEH
ABDUL RASHID BIN IDRIS
UNIT PENYELIAAN SEKOLAH MENENGAH
JABATAN PELAJARAN PAHANG