Anda di halaman 1dari 3

Contoh Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

Bahasa Melayu Tahun 2

Tahun : 2 Boleh
Tarikh : 14 Ogos 2009
Masa : 8.00 pagi – 9.00 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 30 orang
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tajuk : Haiwan
Kemahiran : Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan
Seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat
Sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah melihat haiwan ternakan sebenar atau
melalui televisyen.
Objektif Eksplisit : Pada akhir pelajaran ini murid dapat:
Aras 1
1. Bercerita tentang hobi sendiri
Aras 2
1. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti yang
sesuai mengikut situasi dan dalam perbualan.
Objektif Implisit : 1. Murid dapat membezakan panggilan kepada manusia
Dan haiwan
Gabungjalin : Pendidikan Islam
Langkah Isi kandungan / Aktiviti Catatan
Langkah 1 - Guru bercerita kisah sang kancil Gambar slaid
(Set induksi) dengan ayam mencari jarum
5minit emas
Langkah 2 - Guru menayangkan lakonan Mp4
10 minit suasana orang berbual di kedai
kopi
Langkah 3 - Murid melakonkan kembali Skrip lakonan
20 minit lakonan yang terdapat dalam
slaid dengan menggunakan
perkataan dan panggilan yang
betul
- Bercerita berkisar kepada
haiwan peliharaan
Langkah 4 - Melakukan situasi bertemu lakonan
10 minit pelawat ke sekolah contoh
panggilan :selamat pagi
tuan/encik
Langkah 5 - Murid memberikan beberapa
5 minit contoh yang di panggil kepada
haiwan dalam cerita rakyat.
Langkah 6 - Murid melukis gambar sang Slaid powerpoint
5 minit kerbau berpandukan slaid yang
ditayang

Langkah Isi kandungan / Aktiviti Catatan


Penutup - Guru menerangkan hukum
5 minit memanggil sanak saudara
dengan panggilan yang baik