Anda di halaman 1dari 24

REFLEKSI INDIVIDU

BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5


INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

EDDONA MAJAKUI
930907-12-6164
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

ELLIF MOPILIN
930106-12-5751
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

ESTHER ROBERT
930518-12-7032
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

HAZAIRI BIN HERMAN


930604-12-6271
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

HERMAN MARIUS
930806-12-7037
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

HERNA JULIAN
930524-12-5834
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

JACKWARIOR JACKOL
930904-12-5203
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

JESSYCA ANAK UNGAT


930914-13-5026
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

JUMARDI BIN MUHLIS


930423-12-5851
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

LIM TING LEN


920430-13-6058
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

LINTON JUBIN THIEN


930322-13-5815
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

MOHD HAMDAN BIN PALLAO


930209-12-5973
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

Alhamdulillah syukur kerana dengan limpah dan kurniaNya saya dan


rakan-rakan dapat melaksanakan bengkel atau ceramah Pengurusan
Pendidikan bagi Bina Insan Guru Fasa yang Ke-5. Ceramah kali ini
terbahagi kepada tiga sesi yang berlainan iaitu Fungsi dan peranan PPD,
Guru dan Perundangan (Akta 550), Surat Pekeliling Ikhtisas serta Pekeliling
Perkhidmatan.
Walaupun dalam kesibukan masa jadual program yang padat
daripada pihak IPG, tapi kami masih sempat untuk melakssanakan
ceramah ini walaupun agak sedikit lewat. Pengurusan masa daripada
setiap AJK yang memimpin ceramah ini sangat bertanggungjawab
sehingga program ini mampu berjalan dengan baik dan lancar. Inilah sikap
bakal-bakal guru yang harus dicontohi kerana pastinya lebih banyak
rintangan semasa mengajar di sekolah kelak.
Selain itu, ceramah ini sangat memberi manfaat kepada kami
semua kerana banyak pengetahuan baru yang dapat ketahui. Penceramah
mampu menarik minat pendengar untuk memberi perhatian mengenai
ceramah yang disampaikan. Walaupun ceramah ini mengambil masa yang
agak singkat, namun manfaat daripada perkongsian ilmu ini mampu
memberikan pendedahan awal kepada bakal-bakal guru yang berkaitan
peranan PPD dan Perundangan serta banyak lagi. Ia secara tidak langsung

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013

mampu membuka minda guru pelatih untuk memperbaiki kelemahan


yang ada.
Tuntasnya, ceramah ini dapat mendidik dan mengajar guru pelatih
untuk mengendalikan program-program di sekolah. Jawatankuasa yang
ditubuhkan dapat mengajar guru pelatih untuk bertanggungjawab dengan
tugasan

yang

memberikan

diberi.

impak

Pengendalian

yang

besar

ceramah

kepada

yang

pendengar

baik
supaya

mampu
dapat

menerima input atau ilmu yang disampaikan. Saya amat berpuas hati
dengan semua ahli yang membantu secara langsung atau tidak langsung
bagi menjayakan ceramah ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh
penceramah mampu diamalkan kelak.

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama

MUHAMMAD TAUFIQ BIN

No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:

AMIN
930423-12-6571
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

MOHD ZABRI BIN ASHIM


930908-12-6529
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama

NUR AMIRA AFIQAH BINTI

No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:

ALI
930831-12-5754
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

NUR ANISAH BT MAJIT


931105-12-6036
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

NUR HIDAYAH BT JOHN


930722-12-6280
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama

NUR SYAKILLA BT

No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:

MADNURU
910803-12-5556
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

RAS ANISAH BINTI RASHID


930413-12-5612
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

ROZIYANNA BINTI RAHIM


930925-12-5966
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

SHAHRUL BIN MALIMBRONI


931114-12-6011
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

THADDEUS IMMANUEL
930726-12-5955
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak

REFLEKSI INDIVIDU
BENGKEL / CERAMAH PENGURUSAN PENDIDIKAN B.I.G FASA 5
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN ABDUL RAZAK
ANJURAN PROGRAM PISMP AMBILAN JANUARI 2013
REFLEKSI INDIVIDU
Nama
No kad pengenalan
Kumpulan / Opsyen

:
:
:

WAFA FARHANA ABD KADIR


931108-12-5530
PISMP PJ 1113

Refleksi Bengkel / Ceramah Pengurusan Pendidikan B.I.G Fasa 5


Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak