Anda di halaman 1dari 20

KIMIA

BAHAN BUATAN DALAM INDUSTRI

NAMA : AMMALYN JASRIENA BINTI JAMIL


KELAS : 4 BESTARI (2015)
NAMA GURU : PN.NORMAH BT MISPAR

SENARAI KANDUNGAN
No
Kandungan
.
1. Pendahuluan
2. Asid Sulfurik
3. Penghasilan Ammonia dan
garamnya
4. Aloi
5. Polimer Sintetik dan Kegunaannya
6. Kaca dan Seramik serta
kegunaannya
7. Bahan Komposit dan kegunaannya
8. Rumusan
9. Rujukan

Muka
Surat
3-4
5-7
8-10
11-13
14-15
16
17-18
19
20

PENDAHULUAN
Bahanbahan buatan manusia atau dikenali sebagai
bahan semula jadi yang telah diproses, adalah
bahan-bahan yang diperbuat oleh manusia. Sebahagian
besarnya datang daripada petroleum. Petroleum ialah
bahan semula jadi. Plastik, kain sintetik (seperti nilon,
rayon, poliester, acrilik) dan kaca adalah bahan buatan
manusia.

KEPENTINGAN BAHAN BUATAN KEPADA


MANUSIA
Bahan buatan manusia dapat digunakan secara meluas
dalam kehidupan seharian di samping dapat
meningkatkan lagi ekonomi sesebuah
industri.Keperluan pengguna juga dapat dipuaskan
kerana taraf hidup yang semakin meningkat dan
memerlukan bahan yang mudah pada era yang
semakin pesat ini.
Contoh :
Bahan Pemutih
Untuk menghilangkan kotoran degil pada
pakaian
Produk Membunuh Serangga
Untuk membunuh serangga seperti lipas,
semut dan lain-lain lagi
Zat Aditif
Untuk menambahkan kualiti makanan,
menambahkan perasa serta untuk
mengawet makanan

Asid Sulfurik
-PROSES PENGHASILAN ASID SULFURIK
Nama proses untuk menghasilkan Asid Sulfurik ialah
PROSES SENTUH.

Sulfur

Dibakar
dalam udara

Sulfur
Dioksida
(SO2)

Suhu : 450-500 Degree


Celsius
Mangkin : Vanadium (V)
Oksida

Sulfur
Trioksida
(SO3)

Dilarut
dalam
H2SO4
Pekat

Oleum
H2SO7

Dilarutk
an di
dalam
air

Asid
Sulfurik
H2SO4

-KEGUNAAN ASID SULFURIK KEPADA MANUSIA


1. Pembuatan detergen dan sabun
2. Pembuatan racun perosak
3. Pembuatan cat dan pewarna
-PENCEMARAN YANG BERLAKU AKIBAT PROSES
PENGHASILAN ASID SULFURIK.
Asid Sulfurik inilah yang memberikan secara langsung
terhadap alam sekitar kerana tindak balasnya ialah
dengan air hujan dan menghasilkan larutan yang
berasid.Kemudian, akan berlakulah hujan Asid.
Hujan Asid akan menyebabkan Nilai ph berkurang dan
menyebabkan tanah menjadi tidak subur.Selain itu,
hujan asid juga menghakis dan merosakkan harta
benda.Ph air juga akan berkurang berikutan hujan asid
yang berlaku dan seterusnya akan terdapat banyak
hidupan akuatik mati dan keindahan alam sekitar juga
terjejas.

-BAGAIMANA ISU PENCEMARAN TERSEBUT BOLEH


DIATASI ?
Dengan menggunakan bahan semulajadi untuk
digantikan dengan Asid Sulfurik dalam proses untuk
menjadikan seperti detergen, sabun dan sebagainya
ialah antara cara untuk mengatasi pencemaran
tersebut daripada terus berlaku.

PENGHASILAN AMMONIA DAN


GARAMNYA
-KEGUNAAN AMMONIA DALAM KEHIDUPAN
a. Untuk pembuatan baja urea
b. Untuk membuat bateri.
d. Sebagai penyejuk dalam kilang ais.
e. Sebagai bahan api roket.
f. Untuk bahan asas pembuatan bahan letupan, kertas
plastik, dan detergen.

-PROSES PENGHASILAN AMMONIA YANG


OPTIMUM
Proses Haber atau juga dikenali sebagai Proses
Haber-Bosch ialah proses untuk menghasilkan
ammonia secara optimum.

Bahan mentah yang digunakan adalahgas nitrogen


dan gas hidrogen. Kedua-dua bahan ini akan
dicampurkan padanisbah 1 : 3. Bermaksud 1 gas
nitrogen bersamaan dengan 3 gas hidrogen.

Pada tangki Pemampatan (compressor), campuran


tersebut akan dimampatkan pada200atm. Kemudian
dialirkan ke Reaktor. Pada Reaktor, campuran
dipanaskan pada450Cdanbesidigunakan sebagai
mangkin bagi mempercepatkan tindakbalas.

Seterusnya campuran mengalir ke kebuk Penyejukan,


di mana di sini, gas ammonia hasil daripada
tindakbalas tadi akanditukarkan kepada bentuk cecair.
Cecair ammonia yang terhasil akan dikumpulkan.
Manakala gas nitrogen dan gas hidrogen yang tidak
bertindakbalas akandikitar semuladan akan
memulakan proses tersebut sekali lagi.

-BAGAIMANA BAJA BUATAN BOLEH DIHASILKAN


DAN APAKAH BAHAN-BAHANNYA ?
Baja buatan juga dihasilkan daripada Urea untuk
meningkatkan lagi hasil tanaman. Urea melarut lebih
lambat daripada garam Ammonium.Oleh itu, urea
merupakan baja yang bertindak balas secara perlahan.
Baja Urea dihasilkan dalam industri melalui tindak balas
diantara ammonia dan karbon dioksida pada suhu 200
darjah Celsius.

Ammonia + Karbon Dioksida

10

Urea

ALOI
-APAKAH MAKSUD ALOI ?
Aloi ialah campuran yang terdiri daripada dua atau
lebih logam mengikut kadar peratusan yang
ditetapkan.Aloi mempunyai sifat-sifat logam.
-PERBEZAAN ALOI DAN LOGAM TULEN DARI SEGI
SUSUNAN ATOM DAN CIRI FIZIKAL

Susunan Atom dalam Logam Tulen

Susunan Atom dalam Aloi


11

Logam Tulen
Atom-atom mempunyai
saiz yang sama.

Aloi
Atom-atom mempunyai
saiz yang berbeza.

Mengandungi satu jenis


atom sahaja.
Susunan atom teratur dan
sekata.

Mengandungi lebih
daripada satu jenis atom.
Susunan atom kurang
teratur dan kurang
sekata.

Lapisan atom mudah


menggelongsor.

Lapisan atom sukar


menggelongsor.

Mulur, tertempa dan


mudah terhakis

Keras, indah dan tahan


hakisan.

12

-CONTOH ALOI, KOMPOSISINYA, SIFAT FIZIKAL


DAN KEGUNAANNYA.

ALOI

KOMPOSISI

Duralumin

95.5%
Aluminium, 4%
Kuprum, 0.5%
Magnesium

Gangsa

90% Kuprum,
10% Stanum

Loyang

70% Kuprum,
30% Zink

SIFAT ALOI

KEGUNAAN
ALOI
Keras, Tahan Membuat badan
hakisan,
kapal terbang,
dan ringan
basikal lumpa
dan kabel
eletrik.
Keras, tahan Membuat
hakisan
pingat, pedang
dan barang
perhiasan.
Keras, Tahan Membuat
Hakisan
peralatan
elektrik dan
barang
perhiasan.

13

POLIMER SINTETIK DAN KEGUNAANNYA


-MAKSUD POLIMER
Polimer ialah sebatian kimia yang mempunyai molekul
berantai panjang yang terdiri daripada unit-unit kecil
berulang yang dipanggil monomer.
-POLIMER SEMULAJADI DAN MONOMERNYA
POLIMER
Selulosa
Kanji
Getah Asli
Lemak

MONOMER
Monomer Glukosa
Monomer Glukosa
Monomer Isoprena
Asid Lemak dan Gliserol

14

-POLIMER BUATAN, MONOMERNYA DAN


KEGUNAANNYA
POLIMER
Nilon

MONOMER
Monomer diamida
dan monomer diasid

Terilena

Monomer diasid dan


monomer diol

Dakron

Metal tereftalat dan


etilen glikol

Teflon

Tetrafluoro etena

15

KEGUNAAN
Membuat
tali,tekstil, dan
paying terjun
Membuat pakaian,
stoking, dan jala
ikan
Pita rakam
magnetik, kain,
tektil
Kuali, periuk anti
lekat

KACA DAN SERAMIK SERTA


KEGUNAANNNYA
-CONTOH KACA DAN KEGUNAANNYA
JENIS KACA
Kaca silika terlakur
Kaca soda kapur
Kaca borosilikat
Kaca plumbum

KEGUNAAN
Cermin , Radas kaca
dalam makmal
Tingkap,Cermin,Botol
Alat memasak,Radas
makmal
Kaca perhiasan, Prisma

-KEGUNAAN SERAMIK DAN 3 CIRI CIRI SERAMIK


Kegunaan Seramik :
a. Untuk bidang perubatan seperti anggota badan
tiruan, tulang dan gigi.
b. Semikonduktor seperti mikrocip yang digunakan
dalam barangan elektrik seperti
komputer,radio,televisyen dan lain-lain.
c. Barang teknikal contohnya bahan untuk
kejuruteraan tinggi.
Ciri-Ciri Seramik :
i) Keras
ii) Kuat
iii) Lengai secara kimia

16

BAHAN KOMPOSIT DAN KEGUNAANNYA


-MAKSUD BAHAN KOMPOSIT
Bahan komposit ialah bahan yang terdiri daripada dua
atau lebih jenis bahan yang bergabung bersama untuk
membentuk satu bahan baru dengan sifat fizik dan sifat
kimia yang berbeza daripada bahan asalnya.
-BAHAN KOMPOSIT DAN KEGUNAANNYA
BAHAN KOMPOSIT
KEGUNAAN
Konkrit yang
Digunakan
dalam
industri
diperkukuhkan
pembinaan
Superkonduktor
Digunakan
dalam
industri
superkonduktor
untuk
membuat magnet dan cip
elektronik
Gentian optik
Digunakan
dalam
industri
telekomunikasi
Kaca Fotokronik
Digunakan untuk membuat
cermin mata

17

-PERBEZAAN SIFAT 2 BAHAN KOMPOSIT DAN


BAHAN ASALNYA
GENTIAN KACA
KACA
KACA GENTIAN
KERAS
KETUNPATAN
YANG
KUAT
RENDAH
KETUMPATAN
YANG
MUDAH DIBENTUK
MEMPUNYAI KUATAN
TINGGI
RAPUH
RENGANGAN
YANG
TINGGI
MUDAH DIWARNAKAN
KONKRIT YANG DIPERKUKUH
KONKRIT
KELULI/POLIMER
KERAS
KUAT DAN KERAS
RAPUH
TAHAP TENGANGAN
DAYA
TEGANGAN
YANG TINGGI
TAHAN BEBAN YANG
YANG LEMAH
BERAT

18

RUMUSAN
-RUMUSAN KEPENTINGAN BAHAN BUATAN DALAM
INDUSTRI
a. Salah satu kepentingan bahan buatan dalam
industri ialah dapat meningkatkan lagi ekonomi
pendapatan
Negara
di
samping
akan
mengurangkan bilangan pengangguran di Malaysia
berikutan banyak peluang pekerjaan dibuka.
b. Kepupusan seperti tumbuh-tumbuhan,binatang
yang terancam juga akan semakin berkurang
kerana adanya bahan buatan yang dapat
menggantikan bahan-bahan semulajadi tersebut.

-TANGGUNGJAWAB
PENGGUNA
MEMASTIKAN PENGGUNAAN BAHAN
YANG ADA

DALAM
BUATAN

a. Pengguna perlulah menggunakan bahan buatan


tersebut
dengan
bijak
dan
mengelakkan
pembaziran kerana ia akan mengakibatkan alam
sekitar semakin tercemar.
b. Pengguna
juga
perlu
berhati-hati
dalam
memastikan bahan buatan yang digunakan tidak
merbahayakan diri sendiri atau orang lain.

19

RUJUKAN
http://www.cikguhailmi.com/2013/10/proses-sentuhcontact-process.html
http://akukimia.blogspot.com/2012/11/kimia-dalamkehidupan-sehari-hari-bag2.html
http://www.cikguhailmi.com/2013/11/proses-haberhaber-process.html
http://www.slideshare.net/sumayyfa/sains-tingkatan-4bab-8
https://books.google.com.my/books?
id=0gQ4a5oXhkEC&pg=PA204&lpg=PA204&dq=bahan
+komposit+asalnya&source=bl&ots=TEZql9Obim&sig
=NXGqqN3k30V9emo3QmVLTwEcfLQ&hl=en&sa=X&re
dir_esc=y#v=onepage&q=bahan%20komposit
%20asalnya&f=false

20