Anda di halaman 1dari 17

KRG201 / 1

KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU


11000 BALIK PULAU, PULAU PINANG.
UNIT REKABENTUK GRAFIK INDUSTRI
(MEDIA CETAK)
KERTAS PENERANGAN 1
PROGRAM
/ PROGRAMME
KOD
KURSUS /

REKABENTUK GRAFIK INDUSTRI


KRG 201

COURSE CODE

SEMESTER
/ SEMESTER
NAMA
KURSUS /

01 (SATU)
KRG201

TYPOGRAPHY

COURSE NAME

NO. DAN
PERNYATA
AN
TUGASAN /
ASSIGNMENTS
NO. AND
STATEMENT

INTRODUCTION OF TYPOGRAPHY
1.1 Distinguish the type usage in graphic design based on visual
communication, element of design and principle of design.
1.2 Classify the category of typeface by getting job specification from
client needs.

1.1.1 Define typography in graphic design based on visual communication.

OBJEKTIF
PENCAPAI
AN
AKHIRAN /
TERMINAL
PERFORMANC
E OBJECTIVE

NAMA
PELAJAR /
STUDENT'S
NAME

NO. KAD
PENGENAL
AN /IC NO.
TARIKH /
DATE

NAMA
PENSYARA
H/
LECTURERS
NAME

Unit ICT KVBP

1.1.2 Identify function of typography in graphic design based on visual


communication, principle and element of design.
1.1.1

Identify the category of typeface features.

1.1.2
Comparing type of font based on the category of typeface
features. (Serif and San Serif).

.
.

.
.
1

1
3

KRG201 / 1

NOTA 1
DEFINISI TAIPOGRAFI
Tipografi atau bahasa Inggeris Typography (berasal dari kata bahasa
Greek typos adalah bentuk dan graphein adalah menulis) merupakan teknik
dan seni mengatur huruf menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, saiz
fon, ketebalan garis, garis pandu (garis leading), jarak aksara, dan ruang
huruf untuk menghasilkan hasil seni aturan huruf dalam bentuk fizikal atau
digital. Matlamat utama Tipografi adalah mengatur teks (isi) dalam bentuk
yang mudah dibaca dan menarik dipandang.
Taipografi dihasilkan melalui pengatur huruf, juruTaipografi, artis
grafik, pengarah seni dan pekerja perkeranian. Ia pernah merupakan
pekerjaan khusus, tetapi penggunaan komputer telah membuka ruang bagi
pengguna biasa dan pereka visual generasi baru.

MUKATAIP
Reka bentuk atau corak pada aksara dan huruf digunakan
bersama.

JENIS MUKATAIP
Satu set lengkap huruf abjad zon saiz berdasarkan satu muka taip
reka bentuk. Jenis mukataip terdiri daripada beberapa jenis huruf
seperti huruf besar, huruf kecil, huruf besar bersama huruf kecil,
angka, tanda rujukan tanda baca, dan simbol. Semua ini adalah
merupakan reka bentuk yang sama atau muka dan saiz yang sama.

KAREKTOR MUKATAIP
Karektor Taipografi adalah mengikut ciri-ciri stroke. Kumpulan
muka taip terbahagi kepada lima iaitu :

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Rajah 1.1 : Kumpulan Mukataip

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Black Latter
Sama
elemen :
i.
ii.
iii.

seperti tulisan tangan dan ia mempunyai tiga


Tradisional
Artistic
Old fesyen

Rajah 1.2 : Black Letter

Serif
Bermaksud yang mempunyai kaki kecil. Terbahagi kepada
dua iaitu Roman Serif dan Square Serif atau lebih dikenali Slab
Serif

Rajah 1.3 : Serif

Roman Serif mempunyai tiga kategori :


i.
ii.
iii.

Roman Modern - stroke yang terlalu kontra


Roman Old Style - stroke yang tebal dan nipis dengan
mempunyai sedikit kontra
Roman Transitional - stroke yang mempunyai
sederhana kontra

Slab Serif, stroke yang mempunyai garisan yang tebal dan


berat, berkotak dan sesuai untuk tajuk utama dan persembahan
mukataip.
Bermaksud tiada kaki kecil Stroke yang lebar dan statik
yang mudah dan sekata. Digunakan secara meluas untuk teks
naskah
`

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Rajah 1.4 : San Serif

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Script/Cursive
Menyerupai tulisan tangan.Mempunyai sedikit kontra pada
strokenya. Komposisi yang bebas. Mempunyai ruang yang sama
di antara taip dan huruf yang bersambung-sambung.Perkataan
cursive adalah dari perkataan latin currere bermaksud lari, satu
muka taip bebas dan cursive.

Rajah 1.5 : Script

Novelty
Ini adalah beberapa ciri muka taip novelty atau miscellaneous.
Berhias dan kelihatan seperti bersejarah. Kelihatan seperti potongan kayu
dan bertekstur. Muka taip yang sangat padat dan mempunyai
penambahan. Bercirikan mukataip western dan circus. Mempunyai
stroke yang bebas dan ceria, kreatif dan inovatif.

Rajah 1.6 : Novelty

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

NOTA 2
Definisi Tipografi

Istilah tipografi berasal daripada bahasa Greek yang merupakan gabungan dua
perkataan, iaitu:
a) Tupos bermaksud huruf
b) Graphia pula bermaksud illustrasi

Tipografi boleh ditakrifkan sebagai satu bidang seni reka penghurufan dan reka
letak taip.

Fungsi tipografi merangkumi dua bidang utama iaitu:


a) komunikasi penulisan
b) komunikasi visual

Tipografi digunakan di dalam industri penerbitan seperti:


a) surat khabar
b) majalah
c) iklan
d) pembungkusan

Contoh tipografi:

Tulisan Greek
Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Orang Greek adalah di antara masyarakat yang terawal menggunakan


komunikasi penulisan secara sistematik dan moden.

Kebanyakan hurufnya menyerupai abjad Roman.

Tulisan Roman

huruf Roman kekal hingga ke hari ini dan menjadi asas dalam sistem
penulisan.

Mempunyai strok halus atau garisan pada hujung huruf yang dipanggil Serif.

Percetakan Gutenberg

Johannes Gutenberg telah mencipta sebuah mesin yang mampu mencetak


beberapa helai mukasurat dalam tempoh yang singkat untuk dijadikan sebuah
buku.

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Terdiri daripada beberapa komponen asas iaitu:


1. Mesin Pencetak (diperbuat daripada kayu)
2. Metal Type (diperbuah daripada logam)
3. Kertas (diperbuat daripada gentian kapas)
4. Dakwat berasaskan minyak

Mesin Linotype

mesin linotype diperkenalkan bagi menggantikan teknik cetakan Gutenberg.

Berjaya mengatasi beberapa kelemahan seperti tempoh masa operasi, kos


dan tenaga kerja.

Unit ICT KVBP

1
3

KRG201 / 1

Mesin Taip Klasik

terdiri daripada papan kekunci, typebar dan reben karbon.

Terdapat banyak kelemahan pada mesin ini antaranya ialah ia tidak boleh
mengulang cetak sesuatu dokumen atau membuat salinan yang banyak
dalam satu masa.

Reka Letak Taip Digital

komputer Apple mula diperkenalkan.

ia membantu proses reka letak huruf dan reka bentuk komposisi (layout
design) menjadi lebih mudah dan pantas.

Proses ini dipanggil Desktop Publishing.

Unit ICT KVBP

1
0

1
3

KRG201 / 1

Unit ICT KVBP

1
1

1
3

KRG201 / 1

KLASIFIKASI HURUF
Terdapat beberapa klasifikasi huruf yang perlu kita ketahui, iaitu:
a) Old Style
Mempunyai Serif yang lebih bulat atau dikenali sebagai Rounded Serif di
bahagian hujung huruf.

b) Transitional
Di bahagian hujung Serif pada Transitional kelihatan lebih bersudut
berbanding Old Style.

c) Modern
Strok menjadi lebih halus berbanding Transitional. Huruf Modern lebih
kelihatan bersegi atau juga dipanggil Slab-Serif.

Unit ICT KVBP

1
2

1
3

KRG201 / 1

d) Egyptian
Mempunyai Slab-Serif yang lebih rata di bahagian dasar. Nilai ketebalan strok
adalah sama.

e) Sans Serif
Mudah dikenali kerana tidak mempunyai strok Serif pada bahagian hujung
fon.

f) Decorative

Unit ICT KVBP

Kelihatan lebih menarik

huruf ini lebih bebas dan spontan.

kelihatan janggal sekiranya dijadikan teks kerana SUKAR DIBACA

1
3

1
3

KRG201 / 1

Ciri-ciri Fon
Fon mempunyai beberap ciri penting yang perlu diketahui. Ciri-ciri tersebut adalah
seperti berikut:
a) Uppercase: Huruf besar dalam set karakter fon.

b) Lowercase: Huruf kecil dalam set karakter fon.

c) Punctuation: Tanda yang digunakan sebagai transisi atau imbuhan.

d) Mathematical Sign: Simbol yang digunakan dalam Matematik.

e) Symbols: Simbol tipografi digunakan sebagai transisi.

f) Ligatures: Simbol yang digunakan dalam bahasa Latin.


Unit ICT KVBP

1
4

1
3

KRG201 / 1

Unit ICT KVBP

1
5

1
3

KRG201 / 1

Keluarga Taip
Contoh-contoh keluarga taip terdiri daripada:

Regular

Italic

Bold

Bold Italic

Extra Bold

Superscript dan Subscript

Superscript digunakan sebagai


nilai eksponen dalam matematik
seperti 104 dan juga sebagai sudut
atau darjah seperti 360o.

Subscript digunakan di dalam


formula kimia seperti H2O.

Unit ICT KVBP

1
6

1
3

KRG201 / 1

KOLEJ

KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

JABATAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT

UNIT

REKABENTUK GRAFIK INDUSTRI

KERTAS

KERTAS PENERANGAN

KOD DAN
NAMA
KURSUS
STANDARD
KANDUNGAN
JUMLAH
MUKA SURAT

KRG201 TYPOGRAPHY
M201K1

INTRODUCTION OF TYPOGRAPHY

Disediakan oleh :

..
( ABDUL RAHIM BIN AHMAD )
PENSYARAH MODUL KRG101
UNIT REKABENTUK GRAFIK INDUSTRI
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Disemak oleh :

.
( ABDUL RAHIM BIN AHMAD )
KETUA UNIT REKABENTUK GRAFIK INDUSTRI
JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU.

Disahkan oleh :

( ASRUL NIZAM BIN ALI )


KETUA JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
KOLEJ VOKASIONAL BALIK PULAU

Unit ICT KVBP

1
7

1
3