Anda di halaman 1dari 1

BORANG PELAPORAN PROTIM BULANAN ___________________

KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS


TAHUN 4 DAN 5
TAHAP PENGUASAAN
Bi

Nama Murid

l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
11
1
2
1
3
Catatan

Disediakan oleh
..
..
(Ahmad Kamal Bin Yusoff)
Penyelaras protim tahun 4 dan 5

Disemak Oleh