Anda di halaman 1dari 3

PK01 Pengurusan Panitia

PK01/3
LAPORAN PROGRAM BANTUAN PELAJAR ECO WORLD
1.

Nama Program

: Perkhemahan Program Bantuan Pelajar Eco World


(Kem Motivasi UPSR)

2.

Tarikh

: 21 23 Mei 2015

3.

Hari / Masa

: Khamis Sabtu (3 hari 2 malam)

4.

Tempat

: Hotel Grand Bluewave, Johor Bahru

5.

Objektif

: Membimbing dan menyedarkan murid tentang


tanggungjawab mereka sebagai pelajar dalam
menimba ilmu pengetahuan.
Memberikan semangat dan kekuatan untuk
menghadapi UPSR.

6.

Sasaran

: Tiga orang murid Tahun 6 (Lengesh Raj, Keshawartini,


Dhivyyah)

7.

Butiran aktiviti

: Sila Rujuk Lampiran A

8.

Penilaian Program :
8.1 Kekuatan Program

Murid-murid mengambil bahagian secara aktif dalam semua aktiviti yang


dijalankan.
Bengkel yang dijalankan bagi setiap matapelajaran amat bersesuaian
dengan tahap murid.
Kemudahan yang disediakan bagi murid-murid sangat memuaskan.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

8.2 Kelemahan Program

Kesuntukkan masa menyebabkan penceramah tidak dapat


menerangkan kedua-dua kertas dengan lebih mendalam.
(Kertas 1 dan 2)
Murid-murid kurang menepati masa.
8.3 Cadangan Penambahbaikan :
Lebihan masa perlu diperuntukkan bagi bengkel setiap matapelajaran
supaya penceramah dapat menguasai kedua-dua kertas dengan lebih
mendalam.
9.

Dokumentasi Bergambar :

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK01 Pengurusan Panitia

Disediakan :

Disemak :

Disahkan :

..

Pn.K. Umaathevi

En. N. Balakrishnan

Pn. P. Rajaswari

(Guru Penyelaras Eco World)

(GPK HEM)

(Guru Besar)

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00