Anda di halaman 1dari 1

Sampainya Pahala Quran dan Dzikir Kepada Mayit

Dua ahli hadis terkemuka dalam syarah al Bukhari dan Muslim, yakni Al Hafidz Ibnu
Hajar dan Imam Nawawi menegaskan manfaatnya bacaan Quran dan Dzikir untuk mayit.
Dalam hadis sahih yang menyatakan Rasulullah membelah pelepah kurma menjadi. 2
lalu diletakkan di masing masing kubur, Nabi bersabda: "Semoga diringankan siksa
keduanya, selama kedua pohonmasih basah" (HR Syaikhoni)
Menurut Ibnu Hajar: "seperti hal nya pohon, dzikir dan bacaan Quran lebih utama"
(Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari)
Imam Nawawi: "Ulama menganjurkan baca Quran di Kuburan berdasarkan hadis ini.
Sebab jika ada harapan siksa kubur diringankan dengan tasbihnya pelepah kurma,
terlebih lagi bacaan Quran" (Syarah Shahih Muslim)