Anda di halaman 1dari 6

Gua de Geometra

rea y Permetro
C

Tringulo Escaleno

b
ha

P abc

hb

hc
A

ha a hb b hc c

,
2
2
2

P
2

A S S a S bS c

Tringulo Rectngulo
B

a
C

P abc

b
B

hc

a2 b2 c2
A

Tringulo Issceles:
AB CB

2
A

c
h a
2
2
c

45

BC CA

a2
2

Ae

AB BC CA

30 30

60
C

c
a

60

a2 3
4

Pe 3a

he

he

ca 2

Tringulo Equiltero:

P 2a c

45
C

hc c
2

P 2a c

Tringulo Rectngulo
Issceles;

a b
2

a 3
2

c2
4

Gua de Geometra
rea y Permetro
Paralelogramo #ABCD:

AB // DC, BC // AD

AB DC, BC AD

Rombo #ABCD:

P 2a 2b

A ah

d2

AB // DC, BC // AD

AB DC BC AD

A ah

d1

P 4a

A
Rectngulo #ABCD:

A a b

P 2a 2b

a
a

AB // DC, BC // AD

AB DC, BC AD

A
Cuadrado #ABCD:

AB // DC, BC // AD

a
c

Trapecio:

AB // DC

a2 b2 d 2

A a2

P 4a

d2
A
2

AB DC BC AD
A

d1 d 2
2

C
A

a c h
2

P abcd

Circunferencia
r : radio
d : dimetro

A r2

o r
d

P 2 r

d2
4

P d

Gua de Geometra
rea y Permetro
Sector Circular

o r

360

r2

P 2r ArcoAB

ArcoAB

180

20

1) En la figura la longitud d mide


a)
b)
c)
d)

20
50
39
23

d
25
36

6cm

5cm

2) El lado AB del polgono de la figura mide

15cm

12cm

a) 10cm
b) 9cm
c) 6cm
d) 5cm

9cm
C
C
4

3) Si en la figura AC // DE entonces x y es
a)
b)
c)
d)

14
6
25/3
2/3

10

8 3 cm
d) 12 3 cm
c)

6
A

10

4) El permetro del tringulo equiltero de la figura es


a) 12cm
b) 10cm

10cm

4cm

Gua de Geometra
rea y Permetro

5) Calcule el permetro del trapecio ABCD de la figura .

45

AB//DC.

4cm

a) 10 2 3 2 6 cm

60

b) 24 3 4 6 cm
c)

10 4 6 cm

d)

14 12 cm

4cm

6) El rea del rombo es


4cm

a) 8 3 cm
b) 20cm2
c) 16cm2

d) 8 2 cm2

60

7) l rea del hexgono regular de la figura es

a)
b)
c)
d)

24 2 cm2
32 3 cm2
64cm2
96cm2

16cm

8) El permetro de la circunferencia es

a) 3 2 cm
b) 2 3 cm
c) 6 cm
d) 9 cm

3cm

3cm

3cm

9) El permetro de la regin achurada es

a)
b)
c)
d)

2,5 15 5 3 cm
20 5 3 cm
22,5 20 2 cm
2,5 20 2 cm

10cm
30

Gua de Geometra
rea y Permetro
10) Si la diagonal del cuadrado de la figura mide 10cm, entonces el rea del circulo es

a)
b)
c)
d)

25cm2
20 cm2
12,5 cm2
20cm2

10cm

11) El rea de la corona achurada es

a)
b)
c)
d)

9 3 27
cm2
2
4
27 3 9
cm2
2
4
9 3 3
cm2
2
2
27 3 27
cm2
2
4

3cm

1) Calcule rea y permetro del cuadriltero de la figura

12cm

135
12cm

12cm x 2

8.49cm

=8.49cm

12cm
x 8.49cm
2

75
A

20.49cm y

a 3
2

20.49 2
y 23.66
3

Gua de Geometra
rea y Permetro
2) Calcule el rea de la figura. Todos son arcos de

circunferencia

12cm
8cm

45

2cm

12cm

2cm

3) Calcule el permetro de la regin

achurada. Todos son arcos de


circunferencia de 90

2cm

2cm

2cm

4cm

4cm
2cm
3cm

5cm