PELUANG KERJAYA DI AMANAH IKHTIAR MALAYSIA

AMANAH IKHTIAR MALAYSIA, sebuah badan Amanah Persendirian di bawah The Trustee (Incorporation) Act 1952 (Revised 1981) bertujuan mengurangkan kemiskinan di Malaysia melalui Skim Pembiayaan Ikhtiar mempelawa calon yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan berikut : 1. Nama Jawatan : Gaji dan Elaun :

PEGAWAI SYARIAH/PEGAWAI EKSEKUTIF SYARIAH (Semenanjung)
RM 2,996.00/RM 2,720.00

Kelayakan • Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah. • Ada ciri-ciri kepimpinan, boleh berkomunikasi dan mempunyai perhubungan awam yang baik. • Berpengalaman 3 tahun khusus dalam Perbankan Islam. 2. Nama Jawatan : Gaji dan Elaun :

PELATIH PENGURUSAN (Semenanjung)
RM 2,642.00

Kelayakan • Memiliki Ijazah Kepujian dalam bidang Perakaunan, Kewangan, Perbankan, Pengurusan Perniagaan atau yang setaraf dengannya. • Ada ciri-ciri kepimpinan, boleh berkomunikasi dan mempunyai perhubungan awam yang baik. • Mempunyai lesen memandu B2 atau sekurang-kurangnya L (statik). • Keutamaan kepada calon yang sanggup bertugas di luar daerah sendiri. 3. Nama Jawatan : Gaji dan Elaun :

PENOLONG PEGAWAI AKAUN (Semenanjung)
RM 2,131.00

Kelayakan • Memiliki Diploma Perakaunan. • Berpengalaman 2 tahun dalam bidang berkaitan. • Berkemahiran dalam penggunaan Accounting Package dan Microsoft Office. 4. Nama Jawatan : Gaji dan Elaun :

PELATIH PEMBANTU AMANAH (Semenanjung)
RM 1,373.00

Kelayakan • Lulus SPM/SPVM dan kredit Bahasa Melayu. Calon yang mempunyai STPM dan Diploma digalakkan memohon. • Boleh menunggang motosikal dan memiliki motosikal sendiri. • Mempunyai lesen memandu B2 atau sekurang-kurangnya L (statik). • Boleh Berkomunikasi dengan baik. 5. Nama Jawatan : Gaji dan Elaun :

PEMANDU / PEMBANTU PEJABAT (Semenanjung)
RM 1,023.00

Kelayakan • Lulus SRP/PMR. • Mempunyai tahap kesihatan yang baik dan tidak rabun warna. • Mempunyai lesen memandu B2 & D yang sah.
* C al on ba gi k e se mu a ja w at a n m es t i la h be r umu r 2 8 t a hun da n k e ba wa h.

Calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan ke alamat di bawah bersama-sama dengan salinan sijil-sijil berkaitan dan gambar berukuran pasport (tidak dikembalikan), sampul surat berukuran 4” x 9” beralamat sendiri serta setem RM 0.50 sen. Permohonan hendaklah sampai sebelum atau pada 06hb Mac 2010. PENOLONG PENGARAH PERJAWATAN Ibu Pejabat, Amanah Ikhtiar Malaysia No. 2 & 4, Jalan Medan Setia 2 Plaza Damansara, Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Tel: 03-2094 0797 Faks: 03-2095 1889 / 2093 9257

Size : 17cm x 3col (Actual)