Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN DUA

BAHAGIAN (A)
KEMAHIRAN GEOGRAFI

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

1
(03 07 )

Kedudukan

-Latitud dan Longitud


-Zon waktu

Kedudukan

-Latitud dan Longitud


-Zon waktu

Arah

2
( 10-14)

SUB TOPIK

JANUARI
3
(17 21)

Skala dan Jarak


4
(24 28)

-Bearing sudutan
-Skala dan jarak
-Mengukur jarak antara dua
tempat di atas peta
-Mengukur jarak di lapangan
kepada jarak di atas peta
menggunakan skala lurus

CATATAN

BULAN

FEBRUARI

MINGGU

BAB

1
( 31 - 04 )

TOPIK

SUB TOPIK

Graf

-Langkah menghasilkan
graf
-Mentafsir jadual
-Mentafsir graf berganda
-Mentafsir graf garisan
berganda

2
( 07 - 11 )

Graf

3
(14 - 18 )

Rajah

-Melukis rajah kitaran


-Mentafsir rajah kitaran

Rajah

-Melukis rajah peta minda


-Mentafsir rajah peta minda

4
( 21 - 25 )

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

1
( 28 - 04 )

Peta

2
(07 - 11 )

SUB TOPIK
-Peta bergambar
-Mentafsir peta bergambar

Taburan Penduduk -Taburan penduduk


-Faktor-faktor yang
mempengaruhi taburan
penduduk

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


12 20

MAC

4
(21 25)

Perubahan
Penduduk

-Perubahan penduduk
-Faktor yang mempengaruhi
perubahan penduduk

5
(28 01)

Migrasi Penduduk

-Migrasi penduduk
-Pola migrasi
-Faktor yang mempengaruhi
migrasi

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN DUA


BAHAGIAN (B)
GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

Taburan Penduduk

Perubahan
Penduduk

Migrasi Penduduk

-Migrasi penduduk
-Pola migrasi

Migrasi Penduduk

-Faktor yng mempengaruhi migrasi

(04- 08)

2
APRIL

SUB TOPIK

CATATAN

-Taburan penduduk
-Faktor-faktor yang
mempengaruhi taburan
penduduk
-Perubahan penduduk
-Faktor yang mempengaruhi
perubahan penduduk

(11-15)
3
(18- 22)
4
(25 -29)

CUTI
MAULIDUR
RASUL
(21/4/)

BULAN

MINGGU

BAB

10

TOPIK

SUB TOPIK

Kesan Perubahan
Penduduk
Terhadap Alam
Sekitar

(02 -06)

2
10

Kesan Perubahan
Penduduk
Terhadap Alam
Sekitar

(09 -13)
MEI
3

11

Hubungan
Kependudukan
Dengan Sumber

(16 20)

4
(23 27)

12

Petempatan

-Kesan perubahan penduduk


terhadap penerokaan
sumber
-Tanah
-Hutan
-Air
-Langkah-langkah
penerokaan sumber secara
terancang
-Tanah
-Hutan
-Air
-Hubungan
kependudukan dengan
sumber
-Ciri dan kesan penduduk
berlebihan
-Ciri dan kesan kurang
penduduk
-Petempatan
-Jenis petempatan di
negara Malaysia
-Petempatan luar bandar
-Pola petempatan

PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

SUB TOPIK

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

JUN

13

Fungsi
Petempatan Luar
Bandar

-Fungsi petempatan luar


Bandar Negara Malaysia

(13 - 17)

14

Pembandaran

-Pembandaran
-Pembandaran di Negara
Malaysia

14

Pembandaran

Pembandaran di negara Malaysia

(20-24)
5
(27 - 30)

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

14

TOPIK

Pembandaran

(04 -08)

JULAI

15

Pengangkutan dan
Perhubungan

SUB TOPIK
-Kesan kesan
pembandaran
-Langkah-langkah
mengurangkan masalah
pembandaran di Negara
Malaysia
-Cara-cara pengangkutan
dan perhubnungan awal
di negara Malaysia

(11 -15)

16

Perkembangan
Sistem
Pengangkutan

(18 22)

4
(25 29)

16

Perkembangan
Sistem
Pengangkutan

-Perkembangan sistem
pengangkutan di
Malaysia
-Faktor-faktor
mempengaruhi jaringan
pengangkutan
-Faktor-faktor
mempengaruhi
jaringanpengangkutan
-Kesan terhadap alam
sekitar

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

17

Perkembangan
Sistem
Perhubungan

(01- 05)

2
OGOS

17

Perkembangan
Sistem
Perhubungan

(08 -12)

18

Kajian Geografi
Tempatan

(15 -19)
4
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL
20 - 28

SUB TOPIK

-Perkembangan sistem
perhubungan di negara
Malaysia
-Kepentingan
perkembangan
perhubungan di negara
Malaysia dan Kanada

-Kesan terhadap alam


sekitar

-Taklimat KGT
-Pemilihan tajuk
-Pembahagian kumpulan
-Perbincangan format
-Surat kebenaran

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

1
18
(05-09)

2
SEPTEMBER

18

Kajian Geografi
Tempatan

Kajian Geografi
Tempatan

SUB TOPIK
-Objektif kajian
-Kawasan kajian

-Kaedah kajian
-Hasil kajian

(12 -16)

18

Kajian Geografi
Tempatan

-Rumusan
-Rujukan
-Lampiran

(19 23)

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


26 - 30

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

SUB TOPIK

ULANGKAJI

(03 - 07)

OKTOBER

PEPERIKSAAN PMR

(10 - 14)
ULANGKAJI
3
(17 - 21)
ULANGKAJI
4
(24 - 28)

CATATAN

BULAN

MINGGU

BAB

TOPIK

SUB TOPIK

CUTI HARI RAYA

(01 - 04)

2
(07 - 11)

ULANGKAJI

NOVEMBER

CUTI AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN

CATATAN