Anda di halaman 1dari 5

TUTORIAL 1

GURU BELAJAR SEPANJANG


HAYAT

DISEDIAKAN OLEH :
ALICE NGU LI GING
JUMAIAH BINTI ABDUL
NUR ARIF SHAH BIN
RAMLI
SHOBANA A/P
PRABHAKARAN

Pembelajaran Sepanjang Hayat

Seorang guru harus


meneruskan
pendidikannya sepanjang
hayat kerana pendidikan
sendiri mengalami
pelbagai perubahan.

Pembelajaran Sepanjang Hayat

bermaksud motivasi
kendiri ke arah
pencarian dan
peningkatan ilmu
secara sukarela
berdasarkan
keperluan personal

Cara Guru Dapat Memenuhi


Tuntutan Pembelajaran
Sepanjang Hayat
Bengkel
Seminar
Kursus-kursus pendek
Budaya membaca
Penyelidikan
Lawatan ke sekolah
Penandaarasan
Projek-projek komuniti
Aktif dalam persatuan akademik

Tujuan
Sepertiyang telahdikemukakan Havinghurst,
berimplikasi kepada keharusan untuk belajar
secara terus menerus sepanjang hayat dan
memberi kemudahan kepada para perancang
pendidikan pada setiap jenjang pendidikan untuk:
Menentukan arah pendidikan,
Menentukan metode atau model belajar
anak-anak agar mereka mampu
menyelesaikan tugas perkembangannya,
Menyiapkan materi pembelajaran yang

Anda mungkin juga menyukai