Anda di halaman 1dari 2

Nama:

Tarikh:
PENYIASATAN
Langkah-langkah:
1. Sediakan
radas
seperti
yang

ditunjukkan dalam
rajah.
2. Tegakkan
lidi (objek)
pada
plastisin dan letakkan pada jarak 5cm dari kertas graf(skrin)
3. Letakkan lampu suluh ke arah objek membentuk bayang-bayang pada kertas
graf.
4. Pancarkan lampu suluh ke arah objek untuk membentuk bayang-bayang
pada kertas graf.
5. Kira jumlah petak pada graf untuk mengetahui ketinggian baying-bayang lidi
6. Ulangi langkah 3 hingga langkah 6 dengan mengubah jarak di antara sumber
cahaya dengan objek seperti yang ditunjukkan dalam jadual.
7. Rekodkan pemerhatian.

Keputusan:

Jarak di antara objek dengan sumber


cahaya (cm)
10
15

Bilangan petak yang menunjukkan


ketinggian baying-bayang lidi

Nama:
Tarikh:
20
25
Perbincangan:
1. Apakah tujuan penyiasatan ini?

2. Dalam penyiasatan ini, apakah yang


a) Diubah?

b) Diiukur?

c) Dikekalkan sama?

3. Apakah corak perubahan tinggi baying-bayang dalam penyiasatan ini?

4.Apakah yang akan terjadi pada lidi (objek) apabila jarak diantara objek dengan
sumber cahaya bertambah?

5. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?