Anda di halaman 1dari 18

1.

0 Pengenalan
Sepanjang zaman pemikir , para ilmuan telah menimbulkan banyak persoalan tentang
apa yang perlu dipelajari oleh manusia untuk kepentingan tertentu seperti untuk hidup dengan
bijak dalam masyarakat, dan menjadi warganegara yang membawa manfaat kepada diri sendiri
dan masyarakat . Melalui kepentingan inilah , tercapainya cara untuk merealisasikan pendidikan
ini .
Sebahagian besar daripada falsafah adalah berkaitan menentukan matlamat pendidikan
dan ia juga terdapat pencanggahan dengan agama . Tamadum Islam telah mengalami banyak
pencanggahan dan perdebatan antara alim ulama dan ahli falsafah mengenai pendidikan ini .
Setiap daripada mereka mempunyai pandangan sendiri .
Penulisan tugasan ini adalah untuk membentangkan pandangan dan pemikiran Abu
Nasr Mohammad Al - Farabi pada pendidikan dalam sistem falsafahnya. Para penyelidik telah
lebih berminat dalam mata pelajaran seperti logik, metafizik dan politik tanpa mengambil kira
konsep pendidikan Al - Farabi . Ia adalah satu fakta bahawa Al - Farabi telah melalui Republik
Plato , mendapat pengaruhnya , yang diuruskan terutamanya dengan pendidikan (Edward, 1980 ,
p.140 ) . Ia tidak benar bahawa Al Farabi tidak tahu mengenai dimensi Pendidikan daripada
falsafah Plato. Beliau membuat Ringkasan Undang-Undang Plato , yang merupakan ungkapan
fikiran muktamad dan konsep-konsep pendidikan seperti diatas .
Al-Farabi telah dikenali oleh orang Arab sebagai 'Master Kedua' selepas Aristotle, dan
dengan alasan yang baik. Adalah malang bahawa namanya telah dibayangi oleh orang-orang ahli
falsafah kemudian seperti Ibnu Sina, al-Farabi merupakan salah satu daripada ahli-ahli falsafah
yang hebat di dunia. Al- Farabi merupakan seorang ahli falsafah dan ahli muzik, beliau juga
adalah seorang ahli sains politik.
Al-Farabi telah meninggalkan kita tanpa ketahui pinca dan akibatnya , agak sedikit
yang diketahui dengan pasti tentang hidupnya. Warisan falsafah beliau, bagaimanapun, adalah
besar. Dalam arena metafizik dia telah ditetapkan 'Bapa Neoplatonisme Islam', dan semasa dia
juga tepu dengan Aristotelianism dan sudah tentu hantar perbendaharaan kata Aristotle, adalah
dimensi ini Neoplatonik yang menguasai banyak corpus beliau. Ini jelas dalam kerja-kerja yang
1

paling terkenal, al-Madinah al-Fadila (The Mulia City) yang, jauh daripada satu salinan atau klon
Republik Plato, serta mempunyai konsep Neoplatonik Allah. Sudah tentu, al-Madinah al-Fadila
mempunyai unsur-unsur yang tidak boleh dinafikan Plato tetapi teologinya, bertentangan dengan
politiknya, meletakkan ia di luar arus perdana tulen Platonisme.
Dalam teori diakui kompleks tentang epistemologi, al-Farabi mempunyai kedua-dua
dimensi Aristotle dan Neoplatonik, dimana kedua-duanya adalah benar-benar bersepadu antara
satu sama lain. Pengaruhnya adalah luas dan diperluaskan bukan sahaja untuk ahli-ahli falsafah
Islam utama seperti Ibn Sina yang datang selepasnya, dan manusia yang mundur seperti Yahya
bin 'Adi, al-Sijistani, al-'Amiri dan al-Tawhidi, tetapi juga untuk pemikir utama Kristian zaman
pertengahan Eropah termasuk Thomas Aquinas.
2.0 Biodata Al Farabi
Digelar Aristotle kedua . Tulisan ahli falsafah Yunani seperti

Plato dan Aristotle

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pemikiran ahli falsafah Islam. Salah seorang ahli
falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran kedua tokoh tersebut ialah Al-Farabi.

Nama sebenarnya Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al
Farabi. Beliau lahir pada tahun 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di
Turki. Bapanya merupakan seorang anggota tentera yang miskin tetapi semua itu tidak
menghalangnya daripada mendapat pendidikan di Baghdad. Beliau telah mempelajari bahasa
Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy .

Selepas beberapa waktu, beliau berpindah ke Damsyik sebelum meneruskan perjalannya


ke Halab. Semasa di sana, beliau telah berkhidmat di istana Saif al-Daulah dengan gaji empat
dirham sehari. Hal ini menyebabkan dia hidup dalam keadaan yang serba kekurangan.

Al-Farabi terdidik dengan sifat qanaah menjadikan beliau seorang yang amat sederhana,
tidak gilakan harta dan cintakan dunia. Beliau lebih menumpukan perhatian untuk mencari ilmu
daripada mendapatkan kekayaan duniawi. Sebab itulah Al-Farabi hidup dalam keadaan yang
miskin sehingga beliau menghembuskan nafas yang terakhir pada tahun 950M (339H).
Walaupun Al-Farabi merupakan seorang yang zuhud tetapi beliau bukan seorang ahli
sufi. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang cukup terkenal pada zamannya. Dia
berkemampuan menguasai pelbagai bahasa .
Selain itu, dia juga merupakan seorang pemuzik yang handal. Lagu yang dihasilkan
meninggalkan kesan secara langsung kepada pendengarnya. Selain mempunyai kemampuan
untuk bermain muzik, beliau juga telah mencipta satu jenis alat muzik yang dikenali sebagai
gambus.
Kemampuan Al-Farabi bukan sekadar itu, malah beliau juga memiliki ilmu pengetahuan
yang

mendalam

dalam

bidang

perubatan,

sains,

matematik,

dan

sejarah.

Namun,

keterampilannya sebagai seorang ilmuwan yang terulung lebih dalam bidang falsafah. Bahkan
kehebatannya dalam bidang ini mengatasi ahli falsafah Islam yang lain seperti Al-Kindi dan Ibnu
Rusyd.
Dalam membicarakan teori politiknya, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah
satu hakikat yang padu. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan kedua-dua elemen
tersebut akan melahirkan sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau-bilau. Oleh
itu, akal dan wahyu perlu dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sebuah negara yang kuat,
stabil sera makmur .
Al-Farabi banyak mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato, dan Aristotle
dalam usahanya untuk menghasilkan teori serta konsep mengenai kebahagiaan. Maka tidak
hairanlah, Al-Farabi dikenali sebagai orang yang paling memahami falsafah Aristotle. Dia juga
merupakan seorang yang terawal menulis mengenai ilmu logik Yunani secara teratur dalam
bahasa Arab.
3

Meskipun pemikiran falsafahnya banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi beliau
menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan manusia.
Menurut Al-Farabi, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains
dan politlk. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang
sempurna.
Tanpa sains, seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk
diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Justeru, seorang ahli falsafah yang tulen tidak
akan merasai sebarang perbezaan di antaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana
keduanya merupakan komponen yang saling lengkap melengkapi. Dalam hal ini beliau
mencadangkan agar diwujudkan sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli falsafah.
Pandangan falsafahnya yang kritikal telah meletakkannya sebaris dengan ahli falsafah
Yunani yang lain. Dalam kalangan ahli falsafah Islam, beliau juga dikenali sebagai Aristotle
kedua. Bagi Al-Farabi, ilmu segala-galanya dan para ilmuwan harus diletakkan pada kedudukan
yang

tertinggi

dalam

pemerintahan

sesebuah

negara.

Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran
Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam
sistem sosial sesebuah negara.
Di samping itu, Al-Farabi juga mengemukakan banyak pandangan yang mendahului
zamannya. Antaranya beliau menyatakan bahawa keadilan itu merupakan sifat semula jadi
manusia, manakala pertarungan yang berlaku antara manusia merupakan gejala sifat semula jadi
tersebut.
Pemikiran, idea, dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik terkandung dalam
karyanya yang berjudul "Madinah al-Fadhilah". Perbicaraan mengenai ilmu falsafah zaman
Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuhnya dalam karya " Ihsa* al-Ulum" dan
"Kitab al Jam .

Terdapat dua buku tidak dapat disiapkan oleh Al-Farabi di zamannya. Buku-buku itu
ialah "Kunci Ilmu" yang disiapkan oleh anak muridnya yang bernama Muhammad Al
Khawarismi pada tahun 976M dan "Fihrist Al-Ulum" yang diselesaikan oleh Ibnu Al-Nadim
pada tahun 988M.
Al-Farabi juga telah menghasilkan sebuah buku yang mengandungi pengajaran dan teori
muzik Islam, yang diberikan judul "Al-Musiqa" dan dianggap sebagai sebuah buku yang
terpenting dalam bidang berkenaan.Sebagai seeorang ilmuwan yang tulen, Al-Farabi turut
memperlihatkan kecenderungannya menghasilkan beberapa kajian dalam bidang perubatan.
Walaupun kajiannya dalam bidang ini tidak menjadikannya masyhur tetapi pandangannya telah
memberikan sumbangan yang cukup bermakna terhadap perkembangan ilmu perubatan di
zamannya.
Salah satu pandangannya yang menarik ialah mengenai betapa jantung adalah lebih
penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung memberikan
kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu menurut
keperluan anggota tubuh badan.
Sesungguhnya Al-Farabi merupakan seorang tokoh falsafah yang serba boleh. Banyak
daripada pemikirannya masih relevan dengan perkembangan dan kehidupan manusia hari ini.
Sementelahan itu, pemikirannya mengenai politik dan negara banyak dikaji serta dibicarakan di
peringkat universiti bagi mencari penyelesaian dan sintesis terhadap segala kemelut yang berlaku
pada hari ini.

3.0 SUMBANGAN FALSAFAH AL- FARABI


3.1 FALSAFAH AL-FARABI
Al-Farabi mendefinisikan falsafah adalah suatu ilmu yang menyelidiki hakikat
sebenarnya dari segala yang ada ini. Pendapatnya ini sebagaimana pendapat Plato yang
menegaskan Falsafah meneliti hakikat yang mendasari sesuatu benda atau perkara disebalik
sifat luarannya, iaitu apa sebenarnya menjadi asas dan intipati pembentukan sesuatu benda atau
perkara itu, apa asasnya, apa esensi, apa zatnya .
Al-Farabi sependapat dengan pemikiran Plato bahawa alam ini baru, yang terjadi dari
tidak ada. Idea Plato tentang alam pula mirip kepada suatu pengertian alam akhirat dalam dunia
Islam. Al-Farabi berjaya meletakkan dasar-dasar falsafah ke dalam ajaran islam. Beliau juga
berpendapat bahawa tidak ada pertentangan antara falsafah Plato dan Aristotle yang berlainan
pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya.
Pendapat Al-Farabi tentang falsafah ini disokong, yakni sebagaimana takrifan falsafah
dalam bidang kajiannya. Ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui kewujudan ini membawa
manusia kepada kebijaksanaan dan kebenaran. Ini berupaya untuk manusia mengawal setiap
tindak tanduk perlakuannya. Setiap tindak tanduk yang baik memberikan maanfaat kepada
manusia. Manfaat yang dihasilkan mampu menjaga hubungan baik antara manusia dengan
manusia, manusia dengan penciptanya, dan manusia dan alam semesta.

3.2 FALSAFAH POLITIK AL-FARABI


Al-Farabi berpendapat bahawa ilmu politik adalah ilmu yang meneliti berbagai-bagai
bentuk tindakan, cara hidup, watak di posisi positif dan akhlak. Semua tindakan dapat diteliti
mengenai tujuannya, dan apa yang membuat manusia dapat melakukan seperti itu dan bagaimana
yang mengatur memelihara tindakan dengan cara yang baik dapat diteliti. Kebahagian manusia
diperoleh kerana perbuatan atau tindakan dan cara hidup yang dijalankan. Bagi Al-Farabi,
kebahagian adalah dicapai melalui pandangan akal dan perbahasan dan bertemu dengan tuhan
dalam hubungan akal.

Al-Farabi berpendapat bahawa kebahagian hakiki (sebenar) tidak mungkin dapat


diperoleh sekarang (di dunia ini), tetapi sesudah kehidupan sekarang iaitu akhirat. Namun
sekarang ini juga ada kebahagian yang nisbi seperti kehormatan, kekayaan, dan kesenangan yang
dapat dilihat dan dijadikan pendoman hidup. Kebahagiaan sejati sentiasa dengan suatu tindakan
yang mulia, kebajikan dan keutamaan. Maka, untuk menuju ke arah itu melalui kepimpinan yang
tegak dan benar. Kepimpinan tumbuh dari keahlian dan pembawaan manusia. Hal ini dapat
mengarahkan manusia dalam menegakkan nilai-nilai utama dan tindakan bakal memelihara
sebagai kemantapan keahlian yang disebut pemerintahan dan raja.
Al-Farabi menyatakan bahawa masalah dalam politik dapat dibahagikan kepada dua iaitu:
1. Pemerintahan atas dasar penegakan terhadap tindakan tindakan yang sedar, cara hidup.
Dasar ini dapat dijadikan upaya untuk memperolehi kebahagiaan. Pemerintahan atas
dasar ini disebut pemerintahan utama, dimana sebagai ciri kota-kota dan bangsabangsanya tunduk terhadap pemerintahan.
2. Pemerintahan atas dasar penegakan terhadap tindakan-tindakan dan watak-watak dan
rangka mencapai sesuatu yang dianggap mendapat suatu kebahagian. Maka, muncul
beraneka ragam bentuk pemerintah. Apabila yang dikejar adalah kejayaan semata dapat
dianggap sebagai pemerintah yang rendah. Jika mengejar kehormataan, pemerintahan
akan bergantung kepada apa yang menjadi tujuannya.
Dipandang dari kemampuan suatu pemerintahan ilmu politik terbahagi menjadi dua:
1. Kemampuan dalam melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat universal
2. Kemampuan yang disebabkan oleh adanya ketekunan dalam aktiviti politik, dengan
harapan boleh menjadi kebijaksanaan Sebagai ringkasan pemerintahan dapat menjadi
baik, jika ada teoritis dan praktis bagi pengelolaannya. Dalam membicarakan teori
politiknya, beliau berpendapat bahawa akal dan wahyu adalah satu hakikat yang padu.
Al-Farabi menjelaskan bahawa roh dan amalan saja tidak akan mampu untuk mensucikan
seseorang dan mengangkatnya ke arah kesempurnaan tetapi juga memerlukan fikiran dan amalan
renungan. Sebarang percubaan dan usaha untuk memisahkan elemen-elemen ini akan melahirkan

sebuah negara yang pincang serta masyarakat yang kacau bilau. Oleh itu, akal dan wahyu perlu
dijadikan sebagai dasar kepada pembinaan sesebuah negara yang kuat, stabil dan makmur.
Meskipun pemikiran falsafah Al-Farabi banyak dipengaruhi oleh falsafah Yunani tetapi
beliau menentang pendapat Plato yang menganjurkan konsep pemisahan dalam kehidupan
manusia. Menurutnya, seorang ahli falsafah tidak seharusnya memisahkan dirinya daripada sains
dan politik. Sebaliknya perlu menguasai kedua-duanya untuk menjadi seorang ahli falsafah yang
sempurna. Tanpa sains, seorang ahli falsafah tidak mempunyai cukup peralatan untuk
diekspolitasikan untuk kepentingan orang lain. Justeru, seorang ahli falsafah tidak akan merasai
perbezaan diantaranya dengan pemerintah yang tertinggi kerana kedua-duanya merupakan
komponen yang saling melengkapi. Bagi Al-Farabi, ilmu segala-segalanya dan para ilmuan harus
diletakkan pada kedudukan dalam pemerintahan sesebuah negara.
Pandangan Al-Farabi ini sebenarnya mempunyai persamaan dengan falsafah dan ajaran
Confucius yang meletakkan golongan ilmuwan pada tingkat hierarki yang tertinggi di dalam
sistem sosial sesebuah negara. Pemikiran, idea dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah
politik terkandung dalam karyanya yang berjudul Madinah al-Fadhilah. Perbicaraan mengenai
ilmu falsafah zaman Yunani dan falsafah Plato serta Aristotle telah disentuh dalam karya Ihsa
al-Ulum dan kitab al-Jam.
4.0 EPISTEMOLOGI AL-FARABI
Al-Farabi sebagai pemikir falsafah islam banyak dipengaruhi oleh tulisan ahli falsafah
Yunani seperti Plato dan Aristotle. Sebagai ahli falsafah, beliau dikelaskan sebagai
`Neoplanonist` yang juga menggabungkan falsafah pemikiran Plato dan Aristotle. Kehebatan
dalam falsafah menyebabkan beliau digelar Aristotle kedua. Beliau banyak menulis komentar
mengenai falsafah Aristotle mengenai fizik, meteorologi, logic dan sebagainya. Al-Farabi banyak
mengkaji mengenai falsafah dan teori Socrates, Plato dan Aristotle dalam usahanya untuk
menghasilkan teori serta konsep kebahagiaan. Beliau juga menulis mengenai ilmu logik Yunani
secara teratur dalam bahasa Arab. Beliau telah memudahkan logik melalui cara membahagikan
kepada dua kategori iaitu idea (takhayyul) dan bukti (thubut). Al-Farabi turut memperlihatkan
kecenderungan menghasilkan beberapa kajian dalam perubatan. Beliau mengatakan bahawa
betapa jantung lebih penting berbanding otak dalam kehidupan manusia. Ini disebabkan jantung
8

memberikan kehangatan kepada tubuh sedangkan otak hanya menyelaraskan kehangatan itu
menurut keperluan anggota tubuh badan. Saya menyokong pendapat Al-Farabi ini.
Sememangnya jantung menjadi nadi kepada jasad manusia. Jantung memberikan nyawa kepada
manusia. Sebaliknya, otak hanya berfungsi jika jantung masih lagi berdengup dan berfungsi. Jika
jantung terhenti maka terhentilah juga otak manusia. Dalam pembahasan tentang epistemologi Al
Farabi ini, sangat tidak bisa dilepaskan dari pandangannya tentang logika. Hal ini tercermin
dalam bukunya kitabu arai ahlul madinatil fadhilah yang membahas dan mengkategorikan
keduanya ke dalam epistemologi pemikirannya.
Selain itu, dalam buku-buku sekunder lainnya yang membahas tentang pemikiran Al
Farabi, juga menurut penulis sangatlah mencerminkan pandangan epistemologis dari Al Farabi.
Seperti dalam tulisan Majid Fakhry (2002) yang menyinggunnya sebagai bagian dari pemikiran
epistemologi dari Al Farabi. Secara umum, pemikiran epistemologis Al Farabi sangat erat dan
bertalian dengan persoalan idea dimana pengetahuan tidak lain adalah pengingatan kembali
sebagaimana dikatakan oleh plato, dimana ketika manusia melihat objek-objek yang dapat di
indera adalah sebuah proses pengingatan kembali. Namun selain itu, Al Farabi juga berpegang
pada pandangan Aristoteles tentang abtraksi terhadap objek-objek dengan tidak menyinggung
kehidupan jiwa manusia ke dalam alam idea sebelum turun ke bumi. Sehingga menurut Al Farabi
(dalam hal tersebut), bahawa pengetahuan tidak lain adalah tidak lain hanya mengabstrakkan
terhadap objek-objek inderawi (A. Hanafi, 1969: 95)
a.

Logika
Logika sendiri dalam pandangan Al Farabi (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

bahwa epistemologi Al Farabi tidak bisa dilepaskan dari pandangannya tentang logika). Menurut
Al-Farabi, logika berhubungan dengan pengetahuan-pengetahuan sejauh ditunjukkan oleh lafallafal dan berhubungan dengan lafal-lafal sejauh menunjukkan pengetahuan-pengetahuan. [20]
Tujuan umum logika adalah sebagai berikut:[21]
1) Untuk mengatur (taqawwim) dan menuntun akal ke arah pemikiran yang benar dalam
hubungannya dengan setiap pengetahuan yang mungkin salah.
2) Untuk melindungi pengetahuan tersebut dari kemungkinan kesalahan.
3) Untuk memberikan suatu alat bantu dalam menguji atau memeriksa pengetahuan yang
mungkin tidak bebas dari kesalahan.
9

Dalam membahas tentang logika ini, Al Farabi mengemukakan beberapa pandangan


tentangnya yakni tentang kegunaan logika, ruang lingkup logika dan bagian-bagian logika.
Dalam pembahasan mengenai kegunaan logika, Al Farabi berpandangan bahwa maksud dengan
adanya logika adalah agar manusia dapat membenarkan pemikiran orang lain atau pemikiran
manusia itu sendiri sehingga tidak ada kerancuan dan saling salah menyalahkan dalam pemikiran
itu sendiri. Adapun ruang lingkup logika menurut Al Farabi, meliputi segala macam pemikiran
yang bisa diutarakan dalam bentuk kata-kata dan segala macam jenis kata-kata yang dalam
kedudukannya bisa digunakan sebagai alat untuk menyatakan pikiran tersebut.
Selanjutnya, dalam hal bagian-bagian logika menurut pandangannya adalah tersusun atas
delapan bagian yakni:
1)

Kategori (al maqulat assajr) yakni uraian-uraian tentang term yang pertama

2)

(single term) dan aturan yang mengatur uraian-uraian tersebut.


Kata-kata atau interpretasi (al ibarah) yang mana menguraikan tentang

3)

preposisi-preposisi atau gabungan dari berbagai ekspresi yang ada.


Analogi yang pertama (al qiyas) yakni uraian-uraian tantang aturan-aturan

4)

percakapan secara umum.


Analogi yang kedua (al burhan) yakni uraian-uraian tentang aturan-aturan

5)

dalam mengungkapkan atau mendemonstrasikan argumen-argumen.


Dialektis (djadal) yakni uraian-uraian tentang pertukaran argumen secara

6)

dialektis melalui tanya jawab.


Shopistic (mughalatah) yakni mengutamakan keraguan terlebih dahulu dalam

7)

proses berfikir.
Retorika (khatabah) yakni uraian-uraian tentang argumen-argumen retoris dan

8)

jenis-jenis pidato atau orasi dan kefasihan dalam mengarahkan pembicaraan.


Syair (syiir) yakni uraian-uraian tentang persoalan-persoalan dalam wacana
yang sangat puitis, jenis-jenisnya dan aturan-aturan dalam penyusunan syair
atau mengenai ilmu tentang persajakan (lebih jelasnya lihat Al Farabi, 2002:
101-104).

Untuk itu, dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa sejatinya dalam urusan
epistemologi (meski sangat dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles) khususnya dalam hal logika,
Al Farabi tetap memiliki pandangan tersendiri dalam menguraikan hukum-hukum logika itu
sendiri. Sehingga ia juga dikenal sebagai al muallim ats tsaniy (guru kedua) dalam dunia
10

pemikiran Islam karena guru yang pertama adalah Aristoteles yang sebelumnya telah
menanamkan sebuah pakem logika.
5.0 PANDANGAN AL-FARABI TEHADAP PENDIDIKAN
Al-Farabi merupakan ahli ilmuan dan filsuf Islam yang masyhur. Beliau juga merupakan
ahli metafiska Islam yang pertama terkemuka namun ia lebih terkenal di kalangan kaum
Muslimin sebagai penulis karya-karya filsafat politik. Selain itu, Pendidikan dasarnya ialah
keagamaan dan bahasa, ia mempelajari fikh, hadis, dan tafsir Al-Quran dan mempelajari bahasa
Arab, Turki dan Persia. Al-Farabi menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada tahun
1890 Dieterici menerjemahkan beberapa risalah pendek Al-Farabi, umumnya yang berkaitan
dengan sains. Bukunya yang merupakan sumbangan terhadap sosiologi adalah Risalah fi Ara Ahl
al-Madinah Al-Fadilah yang kemudian diedit dan diterjemahkan oleh Dieterici sebagai
Philosophia de Araber dan Der Mustarstaat Von Al-Farabi. Buku penting lain yang diterjemahkan
ke berbagai bahasa Barat adalah Musiqi al-Kabir dan Ihsa al-Ulum, sebuah karya ensiklopedia
yang kemudian banyak berpengaruh atas penulis Barat.
Dalam menetapkan penggolongan jenis ilmu, Al-farabi menampilkan gambaran
pemikiranya yang lengkap, sehingga dapat dilihat dengan mudah segi-segi persamaan yang ada
diantara berbagai jenis ilmu, yang pada mulanya diduga tidak ada persamaanya sama sekali.
Seperti ilmu nahwu misalnya, yang menjadi dasar penelitian soal bahasa ilmu semantic.
Pandangan al-Farabi mengenai semantik sebagai alat penguasaan berbagai jenis ilmu,
sebenarnya mengikuti pemikiran Aristoteles, bukan mengikuti pemikiran para filsuf Stoicisme
yang menganggap semantic sebagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tidaklah heran kalau Alfarabi memandang semantic sebagai alat atau sebagai sarana untuk menetapkan hukum umum
guna memperkuat kesanggupan berfikir yang dapat membawa manusia kejalan yang tepat
menuju kebenaran .

Menurut Al-Farabi, pendidikan merupakan media untuk mendapatkan serangkaian nilai,


pengetahuan, dan keterampilan praktis bagi individu dalam budaya tertentu dengan membimbing
individu menuju kesempurnaan. Untuk itu tugas pendidikan adalah mempersiapkan manusia
sebagai anggota yang siap terjun ke masyarakat. Persiapan ini mula disedari dari kecil sehingga
11

semasa dewasa ia akan punya tabiat baik terutama dalam meraih kesempurnaan dan juga tujuantujuan yang dibuatnya. Pendidikan begini, menurut Al-Farabi, penting untuk jiwa manusia.
Keseluruhan aktiviti pendidikan, dalam perspektif Al-Farabi, merupakan perolehan nilai-nilai,
pengetahuan intelektual dan keterampilan praktis, yang kemudian harus dikembangkan pada
tujuannnya iaitu membawa manusia kepada kesempurnaan.
Dengan perolehi kesempurnaan, kemanusiaan tidak dapat dilupakan. Salah satu
contohnya ialah pencapaian kebahagiaan di dunia ini merupakan pencapaian tujuan di mana
kebahagiaaan merupakan kesempurnaan tertinggi dan didalamnya. Terdapat proses memandang
sesamanya secara kemanusiaan. Kesempurnaan manusia, menurutnya adalah proses akhir dalam
peroleh nilai-nilai teori atau pengetahuan intelektual dan nilai-nilai praktis atau tingkah laku
bermoral. Dengan usaha pencapaian kedua hal ini, individu akan mampu masuk ke dalam
masyarakat dengan menjadi anggota masyarakat. Individu yang kental dengan sifat ini akan
boleh menjadi teladan dan kemudian dapat menjadi seorang pemimpin. Pendidikan semacam ini
juga mengaitkan moral dan nilai. Hasil yang dicapai adalah satu iaitu, kebahagiaan dan kebaikan.
Kesempurnaan teori dan praktis di sini diraih di dalam masyarakat kerana pemahaman kebebasan
manusia itu ada setelah masyarakat. Individu memang tidak pernah berdiri sendiri melainkan
dengan atas bimbingan orang lain.

Karena manusia yang sempurna, menurut Al-Farabi, sebagaimana dipaparkan Professor


Ammar Al-Talbi dalam tulisannya yang berjudul "Al-Farabi's Doctrine of Education: Between
Philosophy and Sociological Theory", adalah mereka yang telah mengetahui kebajikan secara
teoretis dan menjalankannya dalam praktis seharian. Untuk menerapkan filsafatnya dalam
kehidupan sehari-hari, Al-Farabi membahagi tugas terhadap beberapa individu masyarakat.
Misalkan seorang imam, ia memiliki tanggungjawab besar dalam pendidikan ini. Imam adalah
orang yang dihormati dan diteladani maka dari itu imam memegang peranan mendidik. Khutbah
imam harus mempunyai kesempurnaan moral, iaitu kesatuan teori dan praktis. Selain itu,
pendidikan merupakan tanggung jawab negara sehingga negara berperanan dalam kewangan
pendidikan. Oleh itu, beliau menyatakan kewangan pendidikan dalam Negara boleh diambil dari
sebahagian zakat dan kharaj (pajak tanah) .

12

Tambahan lagi, bagi metode pembelajaran Al-Farabi pula tercipta dengan memberi
kepada tujuan itu sendiri, iaitu untuk meraih kesempurnaan dan kebahagiaan. Tujuan ini dicapai
bukan untuk keperluan peribadi semata-mata melainkan untuk mencipta masyarakat yang
islamiah. Maka, dengan melihat ini Al-Farabi percaya bahwa metode pembelajaran dengan
metode instruksi dapat dikatakan sebagai metode yang baik untuk diterapkan kepada orangorang. Namun, metode ini tidak begitu saja boleh diajarkan ke semua orang, melainkan ada
peringkatnya, iaitu peringkat orang-orang biasa dan orang elit. Bagi orang-orang biasa, dasar
metodenya adalah persuasif dan bagi orang elit adalah demonstratif.

Dalam metode demonstratif, anak didik diajak untuk mencapai nilai-nilai teori.
Prosesnya dijalankan dengan melakukan instruksi oral misalnya dengan kegiatan pengucapan .
Al-Farabi juga menekankan pentingnya perbincangan dan dialog dalam metode instruktif.
Metode ini digunakan agar anak didik mampu meraih pemahaman yang sebenarnya. Al-Farabi
dengan metode ini sangat mengikuti Plato di mana ia ingin anak didiknya mendapatkan
penerangan akan realliti yang sebenarnya. Ia tidak ingin setiap manusia, terutama dalam dunia
Islam, tidak mampu melihat realiti yang sebenar. Maka dengan begitu pemahaman dan
pengertian sangat ditekankan dan menjadi metode yang pasti untuk meraih kesempurnaan dan
kebahagiaan. Konsep yang logik dan universal merupakan keutamaan dalam metode ini kerana
tanpa kedua perkara tersebut pengetahuan tidak dapat diberi pencerahan. Metode ini juga tidak
begitu saja dapat diterima melainkan harus ada bukti-bukti yang menyokong agar pengetahuan
yang didapat dapat dipercayai dan diikuti.

Dalam pencapaian nilai-nilai seni dan moral merupakan ciri dari model persuasif.
Model ini merupakan metode yang mengajak atau mempengaruhi orang tanpa perlu kepastian
pengetahuan atau tanpa diharuskannya ada bukti-bukti yang mendukung. Persuasi akan berjalan
bila orang yang dipengaruhi merasa senang dan puas. Keutamaanya ialah jiwa orang tersebut
dapat merasakan dan membayangkan sesuatu yang baik, dimensi efektif sangat ditekankan di
sini. Metode instruksi Al-Farabi memiliki dua aspek iaitu model audisi dan model imitasi .
13

Dalam model audisi, anak didik belajar dengan didasarkan pada kemampuan berbicaranya yang
disertai dengan pemahaman dan pengertiannya terhadap realiti sedangkan model imitasi adalah
dengan mengamati gerak-geri orang lain dahulu dan kemudian menirunya. Konsep ini memiliki
erti hanya untuk meniru hal-hal yang baik dan yang mengembangkan sikap berbakti.

Untuk meraih kesempurnaan dari metode yang dibuatnya ini, Al-Farabi sangat
menekankan kebiasaan. Kebiasaan yang mengakar akan menjadikan anak didik semakin
mengerti akan isi pembelajaran yang diberikan oleh para instruktor. Nilai-nilai etika juga digapai
dengan melakukan kebiasaan dan pengulangan sehingga nilai-nilai ini dapat tertanam dengan
kuat di dalam fikiran. Dengan demikian, anak didik diharapkan dapat bertingkah laku bermoral.
Model pengulangan juga mungkin dalam mengajarkan seni di mana kebiasaan yang akan
dikembangkan adalah kemampuan berbicara yang persuasif, efektif, dan reflektif. Metode
kebiasaan seperti ini baik diterapkan kepada orang-orang yang kurang taat kerana dengan
mengajak mereka membiasakan diri berfikir dan bertingkah laku yang baik akan ada
kemungkinan mereka akan kembali ke jalan yang benar. Al-Farabi menyatakan bahawa untuk
mengubah orang dengan membiasakannya pada sesuatu yang baik itu mempunyai kemungkinan.

Dalam sistem pembelajarannya, Al-Farabi menekankan pendidikan filsafat untuk semua


orang. Ini dimaksudkan agar fikiran semua orang dapat terbuka terhadap berbagai fenomena di
dunia ini sehingga memampukan mereka untuk menginterpretasikan fenomena tersebut dengan
kritis, terbuka, dan bertanggungjawab. Al-Farabi menempatkan pendidikan filsafat sebagai
bentuk pembelajaran yang tertinggi kerana pendidikan tersebut membawa manusia pada bentuk
kehidupan yang lebih bertatatertib, dalam tatacara tindakan mahupun pemikiran. Filsafat juga
memampukan manusia untuk mencari dan menemukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan
bagi komunikasinya. Hasil yang dicapai jika proses ini tercapai adalah kebahagiaan. Jika
manusia telah mencapai titik ini maka jiwanya telah naik ke peringkat yang lebih tinggi iaitu
peringkat manusia yang rasional. Dalam peringkat ini dua elemen eksistensi manusia bertemu
iaitu elemen biologi dan natural serta elemen intelektual dan spiritual.

14

Dalam filsafatnya juga, Al-Farabi menyertakan dua metode yang berbeza, iaitu yang
pertama metode turunan yang diawali dari sebab (the One) dan diakhiri dengan akibat (the world
of senses). Metode ini terdapat dalam buku On the Views of the People of the Ideal City.
Sedangkan metode kedua ialah naikan yang diawali dengan akibat dan diproses menjadi sebab.
Metode yang kedua ini terdapat dalam bukunya Politics .

Kurikulum dalam pendidikan Al-Farabi disusun sedemikian rupa dari yang ringan hingga
yang rumit. Kurikulum awal pendidikan tersebut adalah bahasa, kemudian dilanjutkan dengan
logik, matematik, ilmu alam, ilmu politik, fikh, hukum, dan teologi (kalam) . Dengan urutan
kurikulum yang semacam ini, anak didik diharapkan mampu berkembang dalam akal budi,
moral, dan iman. Ia akan menguasai ilmu yang ada di dunia ini namun ia tidak lupa akan
pencipta dari ilmu tersebut.

Setelah mendalami dan memahami fisafat Al-Farabi ternyata ia adalah orang yang
cemerlang. Cemerlang di sini dalam arti ia berani untuk bersikap dan bertanggungjawab terhadap
keadaan zamannya dengan menciptakan suatu pendidikan yang berguna untuk menciptakan
masyarakat yang bermutu. Filsafat helenis memang pada saat itu merupakan filsafat yang
bertentangan dengan kebudayaan dan tradisi Islam namun Al-Farabi berani membawanya dan
kemudian mengintegrasikan filsafat tersebut dalam konteks Islam.

Penekanan pendidikan dalam filsafat Al-Farabi adalah akal budi. Di sini akal budi lebih
dikembangkan dengan penimbangan emosi. Pencapaian dengan akal budi akan membawa
pencerahan yang murni dan mampu membawa manusia melihat realiti yang tertentu dengan ada
bukti yang cukup. Namun, indahnya filsafat Al-Farabi ini tidak berhenti pada akal budi saja
melainkan dikembangkan bersama dengan moral dan iman. Pengetahuan tidak dapat berdiri
begitu saja tanpa ada moral dan agama. Di sinilah kekuatan dan ciri khas dari Al-Farabi di mana
pengetahuan bukan sesuatu mutlak yang harus diraih melainkan terintegrasi dalam hasil akhir
iaitu kesempurnaan dan kebahagiaan. Maka dari itu, walaupun filsafat ini merupakan filsafat
15

zaman antik namun sepertinya filsafat pendidikan seperti ini masih perlu dikembangkan di
zaman sekarang ini. Kesatuan antara yang teoritis dan praktis memang perlu diwujudnyatakan
bersamaan dengan iman dan pengharapan.

6.0 Rumusan
Nama penuh Al Farabi adalah Abu Nashr Muhammad bin Muhammad Ibnu Tharkhan
ibnu Auzalagh al Farabi. Beliau dilahirkan di desa Wasij, suatu daerah bandar Farab yang
termasuk wilayah kekuasaan Turki yang terletak berhampiran dengan sempadan Parsi
(Khurasan). Di dalam bahasa Latin beliau dikenali sebagai Alfarabius atau Avennasar, iaitu
seorang ahli falsafah Islam yang terbesar. Beliau juga digelar sebagai "The Second Master"
(Guru Kedua = al-Mu'allimuts-Tsani), manakala "The First Master" disandang oleh Aristotle.
Bapanya berkahwin dengan wanita Turki dan merupakan seorang jendral Komando
Tentera Mesir dan pernah menjadi seorang hakim. Al Farabi dilahirkan pada tahun 870 M dan
meninggal dalam usia 80 tahun, iaitu pada bulan Disember 950 M ketika dalam perjalanannya
menuju Damaskus. Dalam pemikiran falsafahnya, Al-Farabi menggunakan proses konseptual
yang disebutnya sebagai Nazhariyyah al-faidh (teori emanasi) untuk memahami hubungan antara
Tuhan dan alam pluralis dan empirik. Menurut teori ini, alam terjadi dan tercipta kerana
pancaran dari Yang Esa (Tuhan), yaitu keluarnya mumkin al-wujud (disebut alam) dari pancaran
wajib al-wujud (Tuhan). Proses terjadinya emanasi (pancaran) ini melalui tafakkur (berfikir)
Tuhan tentang diri-Nya, sehingga wajib al-wujud juga diertikan sebagai "Tuhan yang berfikir".
Tuhan senantiaa aktif berfikir tentang diri-Nya sendiri sekaligus menjadi objek pemikiran.
Emanasi adalah teori tentang keluarnya sesuatu yang wujud mungkin (alam makhluk) dari Dzat
yang wajibul wujub (Dzat yang Mesti Adanya / Tuhan). Teori Emanasi disebut juga teori "uruturutan wujud"
Pendapat Al Farabi mengenai jiwa dipengaruhi oleh falsafah Plato, Aristotle, dan
Plotinus. Jiwa bersifat rohani, bukan materi, terwujud setelah adanya badan dan jiwa, tidak
berpindah-pindah dari satu badan ke badan yang lain. Jiwa manusia disebut al nafs al nathiqoh,
yang berasal dari alam ilahi, sedangkan jasad berasal dari alam khalaq, berbentuk, berupa,
berkadar, dan bergerak. Jiwa diciptakan tatkala jasad siap menerimanya.
16

Dapat disimpulkan bahawa al-Farabi sebagai ahli falsafah Islam yang pertama kali
membawa wacana falsafah secara lebih mendalam. Beliau mendirikan tonggak-tonggak falsafah
Islam yang kemudian banyak diikuti oleh ahli falsafah Islam yang lain. Gelaran Guru Kedua
terhadap dirinya membuktikan keseriusannya dalam membina falsafah Islam walaupun harus
berjuang keras untuk itu. Walaupun pemikiran metafisikanya banyak dikritik oleh pemikir
muslim seperti al-Ghazali, terutama dalam metafisika emanasi, tokoh al-Farabi masih menarik
untuk dibincangkan. Sumbangannya dalam bidang fizik, metafiska, ilmu politik, dan logik telah
memberinya hak untuk menduduki kedudukan terkemuka yang tidak diragukan lagi diantara ahli
falsafah-falsafah Islam

7.0 RUJUKAN
1) Abdullah, M. Amin. 1995. Falsafah Kalam Di Era Postmodernisme. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
2) Mok Soon Sang (2009). Falsafah Dan Pendiidikan Di Malaysia. Penerbitan Multimedia
Sdn. Bhd. Ipoh.
17

3) Noriati A. Rashid & Rakan-Rakan (2012). Falsafah & Pendidikan di Malaysia. Oxford
Fajar Sdn. Bhd. Shah Alam.
4) Sulayman Fayyad (1998). Siri Tokoh Cendekiawan Islam: Al Farabi ahli Falsafah Islam.
m/s 49. DBP Sdn. Bhd.

18