Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Hari :

Tarikh : 12 JANUARI 2015

ISNIN

Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN

Masa
Standard
Pembelajaran

1100 1200 (60 minit)


1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut jenis-jenis ayat
dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Objektif

Aktiviti

EMK

1. Mendengar dan memahami perbualan


2. Menyebut pelbagai jenis ayat berdasarkan perbualan
dengan bimbingan guru.
1. Murid mendengar dan memahami perbualan didalam
kelas
2. Murid menyebut pelbagai jenis ayat berdasarkan
perbualan dengan bimbingan guru.
EMK
TMK
Nilai Murni

:
:
:

Pendidikan Alam Sekitar


belajar melalui TMK
bantu-mambantu, bersopan-santun, bertolak

ansur

Sistem bahasa
BBM

: P&P

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Hari :

Tarikh : 13 JANUARI 2015

Selasa

Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN (mencari Maklumat)

Masa

0810 0910 (60 minit)

Standard
Pembelajaran

3.2.6

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca dan memahami petikan.
2. Menulis catatan dengan kemas dan betul.
3. Menulis jawapan pemahaman.
1. Murid membaca dan memahami petikan.
2. Murid menulis catatan dengan kemas dengan kemas
dan betul.
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang diberikan oleh guru.

EMK

EMK
: Pendidikan Alam Sekitar
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: Bantu Membantu
Sistem bahasa : Menghubungkait

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 14 JANUARI 2015

Hari : Rabu
Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN (ekspedisi Berakit)

Masa
Standard
Pembelajaran

1000 - 1100 (60 minit)

Objektif

Aktiviti

2.2.3
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca dan memahami teks.
2. Mengenalpasti imbuhan apitan.
3. Mencari maksud perkataan berimbuhan.
1. Murid membaca memahami teks.
2. Murid mengenalpasti ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan apitan.
3. Murid mencari maksud ayat yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan.

EMK

EMK
: Pendidikan Alam Sekitar
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: Bantu Membantu
Sistem bahasa : Menghubungkait

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 15 JANUARI 2015

Hari : Khamis
Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN (Diariku)

Masa
Standard
Pembelajaran

1000 - 1100 (60 minit)

Objektif

Aktiviti

3.2.6
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca dan memahami petikan.
2. Menulis catatan dengan kemas dan betul.
3. Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru.
1. Murid membaca dan memahami petikan.
2. Murid menulis catatan dengan kemas dan betul.
3. Murid menulis jawapan berdasarkan soalan yang
diberikan oleh guru.

EMK

EMK
: Pendidikan Alam Sekitar
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: Bantu Membantu
Sistem bahasa : Bacaan intensif.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 16 JANUARI 2015

Hari : Jumaat
Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

BERKHEMAH DI LAMAN IDAMAN (Diariku)

Masa
Standard
Pembelajaran

0810 - 0910 (60 minit)

Objektif

Aktiviti

5.1.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Mengenal pasti kata nama am konkrit.
2. Bercerita tentang foto diatas menggunakan ayat
mengandungi wacana.
1. Murid mengenalpasti kata nama am konkrit.
2. Murid bercerita tentang foto diatas menggunakan ayat
yang mengandungi wacana.

EMK

EMK
: Pendidikan Alam Sekitar
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: Kasih Sayang.
Sistem bahasa : mengkategori.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 19 JANUARI 2015

Hari : ISNIN
Kelas

Tahun 4

Tema

AKTIVITI KELUARGA

Tajuk

HIDUPAN DIDALAM HUTAN ( kata ganti nama tunjuk)

Masa
Standard
Pembelajaran

1100 1200

Objektif

5.1.3
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Mengenalpasti kata ganti nama tunjuk.
2. Bertutur menggunakan kata ganti nama tunjuk.

Aktiviti

1. Murid mengenalpasti kata ganti nama tunjuk didalam teks.


2. Murid bertutur menggunakan kata ganti nama tunjuk
berdasarkan gambar.
3. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberikan oleh guru.

EMK

EMK
: Pendidikan Alam Sekitar
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: Kasih Sayang.
Sistem bahasa : menghubungkait.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 20 JANUARI 2015

Hari : SELASA
Kelas

Tahun 4

Tema

SERONOKNYA MEMBACA

Tajuk

Kempen Membaca

Masa
Standard
Pembelajaran

0810 - 0910

Objektif

Aktiviti

EMK

BBM

2.3.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Membaca teks secara mekanis.
2. Mendengar dan memahami pelbagai jenis ayat dan
menyebutnya.
1. Murid dibimbing untuk membaca secara mekanis.
2. Murid mendengar dan memahamipelbagai jenis ayat,
kemudian sebut.
EMK
: Rajin
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan
Sistem bahasa : menghubungkaitkan.
Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 3
Tarikh : 21 JANUARI 2015

Hari : RABU
Kelas

Tahun 4

Tema

SERONOKNYA MEMBACA

Tajuk

Ruang Bacaan Keluarga

Masa

1000 1100

Standard
Pembelajaran

1.3.1

Objektif

Aktiviti

EMK

BBM

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Mendengar, memahami dan memberikan respons
secara lisan terhadap arahan yang diberikan.
2. Menyatakan kebaikan aktiviti membaca bersama
sama keluarga.
1. Murid mendengar, memahami dan memberikan respons
secara lisan terhadap arahan yang diberikan.
2. Murid menyatakan kebaikan aktiviti membaca bersama
sama keluarga.
3. Murid membuat lembaran kerja yang diberikan guru.
EMK
: hemah tinggi
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan
Sistem bahasa : menghubungkaitkan.
Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

TAHUN 3
Tarikh : 22 JANUARI 2015

Hari : KHAMIS
Kelas

Tahun 4

Tema

SERONOKNYA MEMBACA

Tajuk

Menjejak Maklumat

Masa

1000 1100

Standard
Pembelajaran

3.2.7

Objektif

Aktiviti

EMK

BBM

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca ayat majmuk dan meneliti bentuk tulisan
berangkai.
2. Menulis tulisan berangkai dengan bimbingan guru.
3. Bercerita tentang persediaan untuk menyertai
pertandingan berpidato.
1. Murid membaca ayat majmuk dan meneliti bentuk
tulisan berangkai.
2. Murid menulis tulisan berangkai dengan bimbingan
guru.
3. Murid bercerita tentang persediaan untuk menyertai
pertandingan pidato.
EMK
: hemah tinggi
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan dan kerjasama
Sistem bahasa : mengecam.
Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

TAHUN 3
Tarikh : 23 JANUARI 2015

Hari : JUMAAT
Kelas

Tahun 4

Tema

SERONOKNYA MEMBACA

Tajuk

Menghasilkan Seni Kata Lagu

Masa

0810 0910

Standard
Pembelajaran

4.1.2

Objektif

Aktiviti

EMK

BBM

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1 Menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.
2 Menulis ayat tentang lagu dalam perenggan yang
mengandungi nilai dan faedah membaca.
1 Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.
2 Murid menulis ayat tentang lagu baru dalam bentuk
perenggan yang mengandungi nilai dan faedah
membaca.
EMK
: hemah tinggi
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan dan kerjasama
Sistem bahasa : menjanakan idea
Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

TAHUN 3
Tarikh : 26 JANUARI 2015

Hari : ISNIN
Kelas

Tahun 4

Tema

SERONOKNYA MEMBACA

Tajuk

Penjodoh Bilangan

Masa

1100 1200

Standard
Pembelajaran

5.1.1

Objektif

Aktiviti

EMK

BBM

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1 Melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan yang
sesuai.
2 Bercerita tentang perpustakaan di sekolah.
1 Murid melengkapkan teks dengan penjodoh bilangan
yang sesuai.
2 Murid bercerita tentang perpustakaan di sekolah.
EMK
: menghubungkait
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan dan kerjasama
Sistem bahasa : menjanakan idea
Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

TAHUN 3
Tarikh : 27 JANUARI 2015

Hari : SELASA
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Penjodoh Bilangan

Masa

1000 - 1100

Standard
Pembelajaran

1.3.1

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1 Mendengar dan memahami perbualan.
2 Memberi respons secara lisan dan gerak laku terhadap
arahan yang diberikan.
3 Menyatakan kebaikan aktiviti melancong bersama
sama keluarga.
1 Murid mendengar dan memahami perbualan.
2 Murid memberikan respons secara lisan dan gerak laku
terhadap arahan yang diberikan.
3 Murid menyatakan kebaikan aktiviti melancong
bersama sama keluarga.

EMK

EMK
: ilmu sejarah
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan dan kerjasama
Kemahiran bahasa : membuat gambaran mental.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 28 JANUARI 2015

Hari : RABU
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Percutian Di Pulau Mutiara

Masa

1000 - 1100

Standard
Pembelajaran

2.3.2

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1 Membaca teks.
2 Menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang
subjek.
3 Menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
yang diberi oleh guru.
1 Murid membaca teks.
2 Murid menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk
berbilang subjek.
3 Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang diberi oleh guru.

EMK

EMK
: ilmu sejarah
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kerajinan dan kerjasama
Kemahiran bahasa : mengenal pasti.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 29 JANUARI 2015

Hari : KHAMIS
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Cenderamata

Masa

1000 - 1100

Standard
Pembelajaran

3.3.3

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1.
Membaca dan memahami teks.
2.
Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.
3. Bertutur tentang cenderamata yang telah dibeli ketika
melancong.
1.
Murid membaca dan memahami teks.
2.
Murid menjawab soalan pemahaman
berdasarkan teks.
3. Murid bertutur tentang cenderamata yang telah dibeli
ketika melancong.

EMK

EMK
: baik hati.
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kasih sayang dan baik hati
Kemahiran bahasa : menghubungkait.

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 30 JANUARI 2015

Hari : JUMAAT
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Melancong Ke Pulau Langkawi

Masa

0810 0910

Standard
Pembelajaran

4.2.1

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Bercerita berdasarkan gambar.
2. Menulis karangan deskriptif berdasarkan gambar dan
maklumat.
1.
Murid bercerita berdasarkan gambar.
2. Murid menulis karangan deskriptif berdasarkan gambar
dan maklumat.

EMK

EMK
: ilmu sejarah
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kasih sayang dan baik hati
Kemahiran bahasa : menyusun urutan

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 2 FEBRUARI 2015

Hari : ISNIN
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Kata Nama Khas Tak Hidup

Masa

1100 1200

Standard
Pembelajaran

5.1.2

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Menyenaraikan kata nama khas tak hidup berdasarkan
teks.
2. Menceritakan tempat tempat menarik yang pernah
dilawati menggunakan kata nama khas tidak hidup.
1. Murid menyenaraikan kata nama khas tidak hidup
berdasarkan teks.
2. Murid menceritakan tempat tempat menarik yang
pernah dilawati menggunakan kata nama khas tidak
hidup.

EMK

EMK
: ilmu sejarah
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kasih sayang dan baik hati
Kemahiran bahasa : menyusun urutan

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 3 FEBRUARI 2015

Hari : SELASA
Kelas

Tahun 4

Tema

MELANCONG DENGAN KELUARGA

Tajuk

Penilaian 1

Masa

0810 0910

Standard
Pembelajaran
Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Menjawab soalan pemahaman didalam buku teks
dengan betul.
1. Murid diminta meneliti soalan pemahaman didalam buku
teks.
2. Murid menjawab soalan pemahaman yang diteliti.

EMK

EMK
: ilmu sejarah
TMK
: belajar melalui TMK
Nilai Murni
: kasih sayang dan baik hati
Kemahiran bahasa : menyusun urutan

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 4 FEBRUARI 2015

Hari : RABU
Kelas

Tahun 4

Tema

AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk

Amalan Hidup Sihat (mendengar dan bertutur)

Masa

1000 1100

Standard
Pembelajaran

1.3.2

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Bersoal jawab dan memberikan respons terhadap
soalan tanpa kata tanya.
2. Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan.
1. Murid bersoal jawab dan memberikan respons terhadap
soalan tanpa kata Tanya.
2. Murid membina dan menulis jawapan berdasarkan
soalan.

EMK

EMK
: Pendidikan Kesihatan
TMK
: Belajar Melalui TMK
Nilai Murni
: Menjaga Kebersihan
Kemahiran bahasa : Menghubungkaitkan

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 5 FEBRUARI 2015

Hari : KHAMIS
Kelas

Tahun 4

Tema

AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk

Amalan Hidup Sihat (membaca)

Masa

1000 1100

Standard
Pembelajaran

2.4.1

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca teks yang mengandungi idea utama dan idea
sampingan.
2. Mencatat maklumat tentang idea utama dan idea
sampingan.
3. Berbicara tentang cara untuk menjadi murid cemerlang.
1. Murid membaca teks yang mengandungi idea utama
dan idea sampingan.
2. Murid mencatat maklumat tentang idea utama dan idea
sampingan.
3. Murid berbicara tentang cara untuk menjadi murid
cemerlang.

EMK

EMK
: Pendidikan Kesihatan
TMK
: Belajar Melalui TMK
Nilai Murni
: Kerajinan
Kemahiran bahasa : Menganalisis

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TAHUN 3

Tarikh : 6 FEBRUARI 2015

Hari : JUMAAT
Kelas

Tahun 4

Tema

AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk

Penjagaan Kesihatan (menulis)

Masa

0810 0910

Standard
Pembelajaran

3.4.1

Objektif

Aktiviti

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Membaca teks dan mengenalpasti perkataan
berimbuhan pinjaman.
2. Mencari makna perkataan berimbuhan pinjaman
dengan merujuk kamus.
3. Membaca pelbagai bahan bacaan secara mekanis
dengan lancar.
1. Murid membaca teks dan mengenalpasti perkataan
berimbuhan pinjaman.
2. Murid mencari makna perkataan berimbuhan pinjaman
dengan merujuk kamus.
3. Murid membaca pelbagai bahan bacaan secara
mekanis dengan lancer.

EMK

EMK
: Pendidikan Kesihatan
TMK
: Belajar Melalui TMK
Nilai Murni
: Kerajinan
Kemahiran bahasa : Mengecam

BBM

Buku Teks , Buku Aktiviti

Penilaian PDP

Anda mungkin juga menyukai